logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKON O ZAMESTNANOSTI V ROCE 2015 ZAZNAM DVD
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro online objednávku kurzu


 
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD) - Následující kurzy:

 

Sponzorované odkazy:

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

ZAKON O ZAMESTNANOSTI V ROCE 2015 ZAZNAM DVD

Viz také následující kurzy :
 • Vedoucí - Externí auditor environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2015, akreditovaný IRCAPodrobnosti
 • Vedoucí - Externí auditor systému řízení kvality dle ISO 9001:2015, akreditovaný IRCAPodrobnosti
 • Interní auditor ISO 9001:2015, akreditovaný IRCAPodrobnosti
 • Interní auditor environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2015, akreditovaný IRCAPodrobnosti
 • Interní auditor integrovaného systému řízení QESMS dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007Podrobnosti

Kurz - ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Pro aktuální kurzy a/nebo školení pokračujte na hlavní stránku :
http://www.skoleni-kurzy.eu/


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 DALŠÍ PODOBNÉ KURZY:

Další termíny jednotlivých školení : školení zákon | školení zaměstnanosti | školení záznam | školení dvd (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákon | kurzy zaměstnanosti | kurzy záznam | kurzy dvd (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
Popis kurzu
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)


Kurz je určen pro ...

URČENO: Personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům a daňovým poradcům. PŘÍNOS: Absolvováním on-line kurzu získáte nejen podrobné informace k novela zákona o zaměstnanosti, ale také budete seznámeni s dalšími nejdůležitějšími částmi tohoto zákona zejména s důrazem pro jejich praxi ve firmách. Důležitá část bude věnována otázce nelegální práce a jejího prokazování kontrolními orgány. Budete seznámeni s praktickým řešením a postupy při realizaci politiky zaměstnanosti s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům.


Přednáší / lektor kurzu ...


Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Úvod do problematiky
zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů
diskriminace v pracovněprávních vztazích.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (invalidita, zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k 1. 1. 2015, pracovní rehabilitace, chraněné pracovní místo, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněné pracovní místo, úhrada nákladů zdravotně postižené osoby, řízení o zdravotním stavu)
zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí (informační povinnosti zaměstnavatele, povolení k zaměstnávání cizinců, evidence občanů EU a cizinců, zaměstnanecké karty – nová právní úprava 2014).
Kontrolní činnost (Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty bezpečnosti práce – IBP, prokazování legálního zaměstnávání k 1. 1. 2015, povinnosti zaměstnavatele v rámci kontrolní činnosti IBP, předkládání pracovněprávních dokumentů pro účely kontrol u zaměstnavatelů k 1. 1. 2015, správní delikty – sankce)
problematika nelegálního zaměstnávání a její vývoj do současnosti – Švarcsystém“.

[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Neuvedeno
Podobné kurzy #ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD) >>


Další kurzy: ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další školení
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete vědět, kde dochází k nejčastějším pochybením a jak se jich v oblasti porušování pracovněprávních předpisů vyvarovat, případně tuto možnost výrazně zmenšit a vyhnout se tak následnému sankcionování. Seminář se věnuje zejména oblastem zákoníku pr Další podobné školení
Zákon o zaměstnanosti a jeho aktuální novely, kontrolní řád
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílová skupina :Víte že když porušíte některou z povinností vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti, můžete dostat pokutu až 2 miliony korun, v případě nelegální práce až 10 milionů korun? Kurz je určen personalistům, příp. Další podobné školení
PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Aktuálně: zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony -
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob se zaměřením na praxi orgánů ochrany životního prostředí. Aktuálně: zákon č. Další podobné školení
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady -
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb. Další podobné školení
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistr Další podobné školení
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Východiska nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost po Další podobné školení
Změny zákona o DPH od roku 2017 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH od roku 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * zrušení specifických pravidel pro uplatňování DPH společníky společnosti, * změny ve vymezení pojmů a místa plnění ve Další podobné školení
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Východiska nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost po Další podobné školení
VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ A ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte znalosti o aktuální praxi v rozhodování, stanovování náhrad a soudní ochraně úpravy vyvlastnění (tj. zákon č. Další podobné školení
ČESKÉ A SLOVENSKÉ PRACOVNÍ PRÁVO - srovnání právní úpravy vybraných oblastí v českém a slovenském zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou slovenského zákoníku práce a podrobný výklad rozdílů v úpravě nejdůležitějších pracovněprávních institutů ve srovnání s českým kodexem. Obsah: * Předsmluvní vztahy * Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva Další podobné školení
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář bude uvádět také změny související s novelou zákoníku práce. Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva v roce 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seminář se bude týkat aktuálních legislativních změn v pracovním právu a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. Obsah: Aktuální novelizace zákoníku práce: * Postavení vedoucích zaměstnanců * Změna druhu a místa vykonávané p Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) * Vazba na nový občanský zákoník a jak s ním pracovat * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit * Novela zákoníku práce pro Další podobné školení
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad nového občanského zákoníku (NOZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, nové pojetí odchylování se od zákona (rozšíření možností), konkrétní případy, právní jednání namísto právních úkonů, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co Další podobné školení
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ ZÁKONÍKU PRÁCE po jeho současných novelách
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce – novela zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem * Vymezení závislé práce a uplatnění základních zásad pracovněprávních vztahů, interpretační pravidla pro zákoník práce * Relativní a absolu Další podobné školení
VĚCNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE od roku 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Předpoklad účinnosti je 1. 4. 2017. Komplexní výklad této novely, která je v projednávání. Obsah bude konkrétně upřesněn po schválení zákona. Obsah: * Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít * Zásada „c Další podobné školení
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - nový zákon od roku 2016 Z POHLEDU DODAVATELŮ aneb jak správně zpracovat nabídku a jak se bránit nesprávnému postupu zadavatele
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Stručný úvod do nové úpravy zadávání veřejných zakázek po transpozici evropských směrnic. Určeno především pro dodavatele a osoby zabývající se poradenstvím v oblasti veřejných zakázek. Další podobné školení
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad nového zákona - 2denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno primárně pro účastníky, kteří dosud nemají žádnou znalost nebo mají jen malou zkušenost se zadáváním veřejných zakázek. S ohledem na novou právní úpravu může sloužit i k prvotnímu podrobnějšímu seznámení s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek pro zkušenější Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE - chyby a nejasnosti v praxi, souvislosti s občanským zákoníkem
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, rozšíření možností odchylovat se od zákona podle NOZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce o Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2017, s praktickými zkušenost Další podobné školení

Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2016-09-26 14:41:15

1. VOX a.s.
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD) #

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzu nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  asistent/ka do realitní kanceláře - Všeobecní administrativní pracovníci
  ředitelstvím Úřadu práce ČR [odbor zaměstnanosti]. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803,..., Praha

  Dětská sestra všeobecná - Všeobecné sestry s osvědčením
  ředitelstvím Úřadu práce ČR [odbor zaměstnanosti]. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803,..., Praha

  řidič/ka MKD - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
  ředitelstvím Úřadu práce ČR [odbor zaměstnanosti]. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803,..., Sokolov, Karlovarský - Praha 1

  Mechanik strojů a zařízení - Mechanici a opraváři strojů a zařízení [kromě elektrických]
  ředitelstvím Úřadu práce ČR [odbor zaměstnanosti]. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803,..., Praha

  Pomocná síla na šicí dílně - lisování potisků na textil, obsluha vyšívacích strojů - Obsluha šicích a vyšívacích strojů
  ředitelstvím Úřadu práce ČR [odbor zaměstnanosti]. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803,..., Praha

  Nabídka: VEDOUCÍ DOPRAVY A SPEDICE
  , Preprava nebezpecného zbozí - ADR, siln. Zákon.] » v prípade, kdy si urcí svého zástupce pro prípad mimorádné absence nese..., Praha 7

  Nabídka Práce: Odborný rada – referent/ka Oddělení projektové po
  jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f] zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě [dále jen „zákon&quot;], vyhlašuje..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zákon + zaměstnanosti + záznam + dvd


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákon | školení zaměstnanosti | školení záznam | školení dvd (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákon | kurzy zaměstnanosti | kurzy záznam | kurzy dvd (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2016 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Akreditovaný rekvalifikační kurz Detektiv koncipient v prosinci 2016 - okr. Lovosice