logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY
ERUDICA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro online objednávku kurzu


 
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty - Následující kurzy:

   

  Sponzorované odkazy:

   
      

  --- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
   

  ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY

  Viz také následující kurzy :
  • Holičské a kadeřnické práce - rekvalfikační kurzPodrobnosti
  • 20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
  • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
  • Rychločtení (= rychlé čtení), racionální čtení, text management, info management, techniky duševní práce Gruber originalPodrobnosti
  • RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO MANAGEMENT, TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE GRUBER ORIGINALPodrobnosti

  Kurz - Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty

  Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
  Popis kurzu
  Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty


  Kurz je určen pro ...

  personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, řídící pracovníky, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe a osoby pohybujících se v mzdové oblasti.


  Přednáší / lektor kurzu ...

  doc. JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. Lektorka působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Je autorkou několika komentářů k zákoníku práce a pravidelně přispívá také do odborných právnických časopisů. Průběžně od r. 1990 se také věnuje lektorské činnosti pro veřejnost zaměřené především na oblast pracovněprávních vztahů.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Obsah semináře:

  • Správné postupy v právním jednání [uzavírání smluv] v důsledku uplatňování NOZ v pracovněprávních vztazích [adhezní smlouvy, předsmluvní odpovědnost]
  • Možnosti využívání výjimek z obecné úpravy při opakovaném sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání zkušební doby
  • Čerpání dovolené v pracovním poměru a právo na dovolenou v pracovněprávních vztazích zakládaných dohodami – kdy hrozí zaměstnavateli pokuta
  • Neuspokojivé pracovní výsledky a porušování povinností – osvědčený postup při jejich řešení
  • Problémy související se skončením pracovního poměru – řešení konkrétních příkladů [alkohol na pracovišti, trestný čin zaměstnance a možnosti skončení v průběhu těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené]
  • Překážky v práci a právo zaměstnanců na poskytování [placeného] pracovního volna
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich využití a nejčastější chyby zaměstnavatelů
  • Ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnance v průběhu pracovního poměru a po jeho skončení – konkurenční doložka z pohledu judikatury
  • Připravované změny zákoníku práce v roce 2015


  • Diskuse a odpovědi na dotazy


  Upozornění: Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  Nejsme plátci DPH. Cena je konečná. V ceně je zahrnuto občerstvení a podkladový materiál.  Podobný kurz


  Podobné kurzy #Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty >>


  Další kurzy: Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další školení
  ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2017, s praktickými zkušenost Další podobné školení
  NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2017, s praktickými zkušenost Další podobné školení
  Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy) po třech letech účinnosti nového občanského zákoníku - první zkušenosti, interpretační problémy, soudní rozhodnutí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Základní změny pro neziskové organizace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva * Nové spolkové právo * Nové nadační právo * Ústavy soukromého práva * Obecně prospěšné společnosti po 1. 1. Další podobné školení
  STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR, manažery a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Uzavírání smluv a jiných dokumentů v pracovním právu * Postup při vzniku pracovního poměru * Náležitosti pracovní smlouvy * Způsoby skončení pr Další podobné školení
  ZÁKONÍK PRÁCE - změny a aktuality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, HR manažery, specialisty v oblasti práce a mezd, podnikové právníky. Soukromý i veřejný sektor. Další podobné školení
  Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky i vy Nový občanský zákoník (NOZ) odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší Další podobné školení
  Nový občanský zákoník pro personalisty - klíčové paragrafy a příklady z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zorientujte se v nové legislativě ve vztahu k pracovněprávní problematice Pracovněprávní vztahy se sice nadále řídí samostatnou normou – zákoníkem práce, avšak v oblasti smluvních vztahů a při řešení sporů se v pracovním právu uplatňuje občanský zákon Další podobné školení
  Zákoník práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s problematikou pracovního práva jako např. personalisté, účetní a vedoucí pracovníci. Další podobné školení
  Mezinárodní obchodní zákoník
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, které firmy uskutečňují při různých formách hospodářské spolupráce se zahraničím. Další podobné školení
  OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe -
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpravě osob fyzických a právnických včetně ochrany osobnosti, zastoupení. Další podobné školení
  Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat v nich v kontextu nového občanského zákoníku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * vliv Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy a smlouvy * právní jednání a jejich neplatnost, zdánlivé právní jednání a jejich výskyt v pracovním právu * příslib zaměstnání (smlouva o smlouvě budoucí), přijetí na Další podobné školení
  Chyby a nedostatky při vzniku a skončení pracovního poměru ve vazbě na novelu zákoníku práce v roce 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program * Vznik pracovního poměru (pracovní smlouva sjednaná konkludentně, faktický pracovní poměr) * Uplatňování občanského zákoníku při vzniku pracovního poměru * Forma pracovní smlouvy, ústní sjednání * Pracovní Další podobné školení
  PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - dle aktuálního stavu legislativy -
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výklad bude přizpůsobený aktuálnímu stavu legislativy včetně výhledu na změny známé k datu konání semináře. Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích aj Další podobné školení
  Zákoník práce, změny a novinky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určeno především vedoucím pracovníkům, personalistům a případně účetním. Účastníci školení získají informace o novinkách a změnách v zákoníku práce a jeho aplikaci v praktických příkladech. Další podobné školení
  Obchodní zákoník
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s právní problematikou. Srozumitelně seznamuje účastníky se základními pojmy a dějinami práva, prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva, objasňuje právní vztahy a přibližuje oblast právní odpovědnost Další podobné školení
  Uplatňování zákoníku práce v personální a mzdové praxi v roce 2016 ve světle jeho posledních novel s praktickými příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je exkurs do aktuální problematiky pracovního práva v roce 2016 s cíleným zaměřením na aplikaci nejfrekventovanějších ustanovení zákoníku práce v personální a mzdové praxi zaměstnavatelů. Současně budou prezentovány i související věcné změny vyplývající z dalš Další podobné školení
  Rodinné právo: Občanský zákoník z pohledu potřeb sociálních odborů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : : Cíl semináře : seznámit účastníky s občanským zákoníkem se zaměřením na problematiku dítěte a jeho rodičů (popř. dalších pečujících osob o dítě), proces osvojení a pěstounské péče, ale i dědické právo. Další podobné školení
  Vybrané otázky omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku se zaměřením na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu České republiky v oblasti sousedských práv, určování hranic pozemků a nezbytné cesty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : : Cíl semináře : Cílem semináře je – vedle seznámení s pozitivně-právní úpravou vybraných otázek omezení vlastnického práva v zákoně č. 89 - 2012 Sb. Další podobné školení
  Uplatňování zákoníku práce v personální a mzdové praxi v roce 2016 ve světle jeho posledních novel s praktickými příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obecná ustanovení zákoníku práce Ustanovení týkající se vzniku, změn a skončení (zániku) pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní dob Další podobné školení
  Vedení osobní agendy zaměstnanců, její uchovávání z pohledu praxe ve firmách, první základní informace o novele zákoníku práce 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní právní vymezení problematiky – právní předpisy upravující osobní evidenci Ochrana osobních údajů v Českém pracovním právu základní principy – zákonnost a ospravedlnitelnost test proporcionality ve vztahu k osobnímu spisu problematika práva na ochranu oso Další podobné školení

  Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2016-04-15 00:21:18

  Erudica
  Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty #

  Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzu nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro personalisty
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Práce ve skladu 15.-.19.8.2016- dlouhodobá spolupráce za 90 Kč/hod
  Mzdové ohodnocení od 75 Kč/hod Čisté pracovní prostředí Práci v teple a v sedě Flexibilní pracovní dobu Dobrou dopravní dostupnost MHD Po zapracování možnost dlouhodobé brigády Dobré pracovní návyky Přesnost a pečlivost Po zaprac..., Praha 10

  Práce hrou za 23 000,- Kč - Technik v Praze - doprava zajištěná
  NÁSTUP: 18.-21. října 2016 Přijmeme zaměstnance [ženy i muže] na pozice: -operátor skladu: zaskladnění a vyskladnění... zboží [pick/pack], práce s PC a skenerem čárových kódů -operátor technik skladu: testování mobilních telefonů a tabletů..., Praha - Strančice, Středočeský

  Nabídka Práce: Projektový manažer/-ka – garant/-ka IROP
  , a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Charakteristika pracovní činnosti: - výkon...MIKUPEX TRADE s.r.o. Projektový manažer/-ka - garant/-ka IROPreferenční číslo: 0117BD5C - aktuálnost: 23. 10. 2016..., Praha

  Nabídka Práce: Koordinátor/-ka kontrol a nesrovnalostí
  , a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Charakteristika pracovní činnosti...MIKUPEX TRADE s.r.o. Koordinátor/-ka kontrol a nesrovnalostíreferenční číslo: 1190E7E2 - aktuálnost: 22. 10. 2016..., Praha

  Nabídka Práce: Kontrolor/-ka v odboru řízení operačních progr
  operačních programů, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Charakteristika.... 2016 Profil klienta: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení operačních programů, vyhlašuje v souladu s ustanovením..., Praha

  Nabídka Práce: Kontrolor/-ka v oddělení kontroly
  určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Charakteristika pracovní činnosti: - provádění...MIKUPEX TRADE s.r.o. Kontrolor/-ka v oddělení kontrolyreferenční číslo: 5A4105A3 - aktuálnost: 21. 10. 2016..., Praha

  Manipulační práce ve skladu: 100Kč/h čistého
  Hledáme manipulanty na dlouhodobou brigádu, jedná se o pomocné manipulační práce ve skladu autodílů, scannování...: , , Datum zadání: 26.10.2016..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zákoník + aktuality + zkušenosti + personalisty


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2016 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on line) v říjnu 2016 - online
  ^