logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY
ERUDICA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro online objednávku kurzu


 
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty - Následující kurzy:

 

Sponzorované odkazy:

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY

Viz také následující kurzy :
 • Holičské a kadeřnické práce - rekvalfikační kurzPodrobnosti
 • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
 • 20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
 • Principy a pravidla personální prácePodrobnosti
 • RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO MANAGEMENT, TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE GRUBER ORIGINALPodrobnosti

Kurz - Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu


Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
Popis kurzu
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty


Kurz je určen pro ...

personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, řídící pracovníky, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe a osoby pohybujících se v mzdové oblasti.


Přednáší / lektor kurzu ...

doc. JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. Lektorka působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Je autorkou několika komentářů k zákoníku práce a pravidelně přispívá také do odborných právnických časopisů. Průběžně od r. 1990 se také věnuje lektorské činnosti pro veřejnost zaměřené především na oblast pracovněprávních vztahů.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Obsah semináře:

 • Správné postupy v právním jednání [uzavírání smluv] v důsledku uplatňování NOZ v pracovněprávních vztazích [adhezní smlouvy, předsmluvní odpovědnost]
 • Možnosti využívání výjimek z obecné úpravy při opakovaném sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání zkušební doby
 • Čerpání dovolené v pracovním poměru a právo na dovolenou v pracovněprávních vztazích zakládaných dohodami – kdy hrozí zaměstnavateli pokuta
 • Neuspokojivé pracovní výsledky a porušování povinností – osvědčený postup při jejich řešení
 • Problémy související se skončením pracovního poměru – řešení konkrétních příkladů [alkohol na pracovišti, trestný čin zaměstnance a možnosti skončení v průběhu těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené]
 • Překážky v práci a právo zaměstnanců na poskytování [placeného] pracovního volna
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich využití a nejčastější chyby zaměstnavatelů
 • Ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnance v průběhu pracovního poměru a po jeho skončení – konkurenční doložka z pohledu judikatury
 • Připravované změny zákoníku práce v roce 2015


 • Diskuse a odpovědi na dotazy


Upozornění: Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Nejsme plátci DPH. Cena je konečná. V ceně je zahrnuto občerstvení a podkladový materiál.Podobný kurz


Podobné kurzy #Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty >>


Další kurzy: Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další školení
ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2017, s praktickými zkušenost Další podobné školení
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ ZÁKONÍKU PRÁCE po jeho současných novelách
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce – novela zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem * Vymezení závislé práce a uplatnění základních zásad pracovněprávních vztahů, interpretační pravidla pro zákoník práce * Relativní a absolu Další podobné školení
Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy) po třech letech účinnosti nového občanského zákoníku - první zkušenosti, interpretační problémy, soudní rozhodnutí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Základní změny pro neziskové organizace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva * Nové spolkové právo * Nové nadační právo * Ústavy soukromého práva * Obecně prospěšné společnosti po 1. 1. Další podobné školení
STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR, manažery a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Uzavírání smluv a jiných dokumentů v pracovním právu * Postup při vzniku pracovního poměru * Náležitosti pracovní smlouvy * Způsoby skončení pr Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE - změny a aktuality
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, HR manažery, specialisty v oblasti práce a mezd, podnikové právníky. Soukromý i veřejný sektor. Další podobné školení
Nový občanský zákoník pro personalisty - klíčové paragrafy a příklady z praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Zorientujte se v nové legislativě ve vztahu k pracovněprávní problematice Pracovněprávní vztahy se sice nadále řídí samostatnou normou – zákoníkem práce, avšak v oblasti smluvních vztahů a při řešení sporů se v pracovním právu uplatňuje občanský zákon Další podobné školení
Zákoník práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s problematikou pracovního práva jako např. personalisté, účetní a vedoucí pracovníci. Další podobné školení
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY -
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy a změnami, které přináší nový občanský zákoník. Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Další podobné školení
ČESKÉ A SLOVENSKÉ PRACOVNÍ PRÁVO - srovnání právní úpravy vybraných oblastí v českém a slovenském zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou slovenského zákoníku práce a podrobný výklad rozdílů v úpravě nejdůležitějších pracovněprávních institutů ve srovnání s českým kodexem. Obsah: * Předsmluvní vztahy * Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva Další podobné školení
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář bude uvádět také změny související s novelou zákoníku práce. Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva v roce 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seminář se bude týkat aktuálních legislativních změn v pracovním právu a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. Obsah: Aktuální novelizace zákoníku práce: * Postavení vedoucích zaměstnanců * Změna druhu a místa vykonávané p Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) * Vazba na nový občanský zákoník a jak s ním pracovat * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit * Novela zákoníku práce pro Další podobné školení
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad nového občanského zákoníku (NOZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, nové pojetí odchylování se od zákona (rozšíření možností), konkrétní případy, právní jednání namísto právních úkonů, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co Další podobné školení
VĚCNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE od roku 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Předpoklad účinnosti je 1. 4. 2017. Komplexní výklad této novely, která je v projednávání. Obsah bude konkrétně upřesněn po schválení zákona. Obsah: * Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít * Zásada „c Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE - chyby a nejasnosti v praxi, souvislosti s občanským zákoníkem
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, rozšíření možností odchylovat se od zákona podle NOZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce o Další podobné školení
Obchodní zákoník
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s právní problematikou. Srozumitelně seznamuje účastníky se základními pojmy a dějinami práva, prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva, objasňuje právní vztahy a přibližuje oblast právní odpovědnost Další podobné školení
Mezinárodní obchodní zákoník
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, které firmy uskutečňují při různých formách hospodářské spolupráce se zahraničím. Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. Další podobné školení
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika pracovní doby (rozvrhy pracovní doby, přestávky v práci, mezi směnami, týden Další podobné školení

Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2016-04-15 00:21:18

Erudica
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty #

Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

Téma kurzu nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro personalisty
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Lokální síťař/ka pro území ORP Slaný - Ostatní specialisté v oblasti sociální práce
  stupeň vzdělání: Vyšší odborné Doba zaměstnání: od 1.6.2016 do 30.6.2019 Mzdové rozpětí: od 180 Kč/hod Poznámka k volnému... znalost práce na PC [MS Office, PowerPoint, Internet] Trestní bezúhonnost Osobnostní předpoklady, dovednosti: Samostatnost..., Praha

  Asistentka prodeje v obchůdku s módou a koordinátor práce na e-shopu
  o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti Zařazeno v oborech: Datum zadání: 23.6.2016...Asistentka prodeje v obchůdku s módou a koordinátor práce na e-shopu Pro koho je pozice vhodná? Pro slečnu..., Praha

  Nabídka Práce: Technolog do oddělení oprav dálnic
  : 98B6B290 - aktuálnost: 22. 6. 2016 Plánování, příprava a stavební dozor oprav dálnic na území Čech Zpracovávání... technologií oprav Častá práce v „terénu&quot; v letních měsících Požadujeme VŠ vzdělání stavebního nebo dopravního zaměření..., Praha

  Práce na pokladně, hypermarkety po Praze
  - spolehlivost, dochvilnost a chuť do práce - komunikativnost - flexibilitu - potravinářský průkaz - trestní bezúhonnost Co vám...: Praha Termín uzávěrky: 2016-08-30..., Praha

  Pomocné práce při trasování kabelů
  Informace pomocné práce při trasování kabelů, montáž lišt, protahování kabelů, úklid během montážních prací Co...: Praha 1 [nám. Jana Palacha] Mzda: od 80 Kč / hodinu Typ smluvního vztahu: Práce na ŽL, Dohoda o provedení práce, Dohoda..., Praha 1

  Nabídka Práce: Nenáročná práce ve skladu s autodíly - až
  hledáme vhodné kandidáty na pozici &quot;skladník - vychystávač&quot;. Nenáročná práce ve skladu s autodíly - až 25.000 Kč.../měsícreferenční číslo: 5083 - aktuálnost: 21. 6. 2016 Pro našeho významného klienta, společnost s dlouhodobým a stabilním postavením..., Praha

  Nabídka Práce: Specialista zákaznického servisu Air France / KLM s něm
  s němčinoureferenční číslo: C920D60E - aktuálnost: 21. 6. 2016 Rád/a cestuješ a chceš pracovat v multikulturní firmě s mezinárodním... pracovat v typickém call centru a telemarketingu? Neváhej a pojď pracovat k nám Náplň práce - Cestovní poradenství a péče..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zákoník + aktuality + zkušenosti + personalisty


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2016 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady v říjnu 2016 - Brno