logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY
ERUDICA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro online objednávku kurzu


 
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty - Následující kurzy:

   

  Sponzorované odkazy:

   
      

  --- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
   

  ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY

  Viz také následující kurzy :
  • Holičské a kadeřnické práce - rekvalfikační kurzPodrobnosti
  • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
  • 20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
  • Rychločtení (= rychlé čtení), racionální čtení, text management, info management, techniky duševní práce Gruber originalPodrobnosti
  • HR KONFERENCE 2016 - Od sdělování ke sdíleníPodrobnosti

  Kurz - Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty

  Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
  Popis kurzu
  Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty


  Kurz je určen pro ...

  personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, řídící pracovníky, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe a osoby pohybujících se v mzdové oblasti.


  Přednáší / lektor kurzu ...

  doc. JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. Lektorka působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Je autorkou několika komentářů k zákoníku práce a pravidelně přispívá také do odborných právnických časopisů. Průběžně od r. 1990 se také věnuje lektorské činnosti pro veřejnost zaměřené především na oblast pracovněprávních vztahů.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Obsah semináře:

  • Správné postupy v právním jednání [uzavírání smluv] v důsledku uplatňování NOZ v pracovněprávních vztazích [adhezní smlouvy, předsmluvní odpovědnost]
  • Možnosti využívání výjimek z obecné úpravy při opakovaném sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání zkušební doby
  • Čerpání dovolené v pracovním poměru a právo na dovolenou v pracovněprávních vztazích zakládaných dohodami – kdy hrozí zaměstnavateli pokuta
  • Neuspokojivé pracovní výsledky a porušování povinností – osvědčený postup při jejich řešení
  • Problémy související se skončením pracovního poměru – řešení konkrétních příkladů [alkohol na pracovišti, trestný čin zaměstnance a možnosti skončení v průběhu těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené]
  • Překážky v práci a právo zaměstnanců na poskytování [placeného] pracovního volna
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich využití a nejčastější chyby zaměstnavatelů
  • Ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnance v průběhu pracovního poměru a po jeho skončení – konkurenční doložka z pohledu judikatury
  • Připravované změny zákoníku práce v roce 2015


  • Diskuse a odpovědi na dotazy


  Upozornění: Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  Nejsme plátci DPH. Cena je konečná. V ceně je zahrnuto občerstvení a podkladový materiál.  Podobný kurz


  Podobné kurzy #Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty >>


  Další kurzy: Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další školení
  ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2017, s praktickými zkušenost Další podobné školení
  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ ZÁKONÍKU PRÁCE po jeho současných novelách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce – novela zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem * Vymezení závislé práce a uplatnění základních zásad pracovněprávních vztahů, interpretační pravidla pro zákoník práce * Relativní a absolu Další podobné školení
  Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy) po třech letech účinnosti nového občanského zákoníku - první zkušenosti, interpretační problémy, soudní rozhodnutí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Základní změny pro neziskové organizace v souvislosti s rekodifikací soukromého práva * Nové spolkové právo * Nové nadační právo * Ústavy soukromého práva * Obecně prospěšné společnosti po 1. 1. Další podobné školení
  STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR, manažery a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Uzavírání smluv a jiných dokumentů v pracovním právu * Postup při vzniku pracovního poměru * Náležitosti pracovní smlouvy * Způsoby skončení pr Další podobné školení
  ZÁKONÍK PRÁCE - změny a aktuality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, HR manažery, specialisty v oblasti práce a mezd, podnikové právníky. Soukromý i veřejný sektor. Další podobné školení
  Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky i vy Nový občanský zákoník (NOZ) odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší Další podobné školení
  Nový občanský zákoník pro personalisty - klíčové paragrafy a příklady z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zorientujte se v nové legislativě ve vztahu k pracovněprávní problematice Pracovněprávní vztahy se sice nadále řídí samostatnou normou – zákoníkem práce, avšak v oblasti smluvních vztahů a při řešení sporů se v pracovním právu uplatňuje občanský zákon Další podobné školení
  NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY -
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy a změnami, které přináší nový občanský zákoník. Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Další podobné školení
  ČESKÉ A SLOVENSKÉ PRACOVNÍ PRÁVO - srovnání právní úpravy vybraných oblastí v českém a slovenském zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou slovenského zákoníku práce a podrobný výklad rozdílů v úpravě nejdůležitějších pracovněprávních institutů ve srovnání s českým kodexem. Obsah: * Předsmluvní vztahy * Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva Další podobné školení
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář bude uvádět také změny související s novelou zákoníku práce. Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Další podobné školení
  NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva v roce 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seminář se bude týkat aktuálních legislativních změn v pracovním právu a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. Obsah: Aktuální novelizace zákoníku práce: * Postavení vedoucích zaměstnanců * Změna druhu a místa vykonávané p Další podobné školení
  NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) * Vazba na nový občanský zákoník a jak s ním pracovat * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit * Novela zákoníku práce pro Další podobné školení
  PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad nového občanského zákoníku (NOZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, nové pojetí odchylování se od zákona (rozšíření možností), konkrétní případy, právní jednání namísto právních úkonů, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co Další podobné školení
  VĚCNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE od roku 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpoklad účinnosti je 1. 4. 2017. Komplexní výklad této novely, která je v projednávání. Obsah bude konkrétně upřesněn po schválení zákona. Obsah: * Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít * Zásada „c Další podobné školení
  ZÁKONÍK PRÁCE - chyby a nejasnosti v praxi, souvislosti s občanským zákoníkem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, rozšíření možností odchylovat se od zákona podle NOZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce o Další podobné školení
  Obchodní zákoník
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s právní problematikou. Srozumitelně seznamuje účastníky se základními pojmy a dějinami práva, prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva, objasňuje právní vztahy a přibližuje oblast právní odpovědnost Další podobné školení
  Zákoník práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s problematikou pracovního práva jako např. personalisté, účetní a vedoucí pracovníci. Další podobné školení
  OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - včetně aktuální rozhodovací praxe -
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Další podobné školení
  Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat v nich v kontextu nového občanského zákoníku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * vliv Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy a smlouvy * právní jednání a jejich neplatnost, zdánlivé právní jednání a jejich výskyt v pracovním právu * příslib zaměstnání (smlouva o smlouvě budoucí), přijetí na Další podobné školení
  Koncepční novela zákoníku práce v roce 2017
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře * Legislativní aktuality z pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře * Změny v občanském zákoníku, jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu ne Další podobné školení

  Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2016-04-15 00:21:18

  Erudica
  Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty #

  Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzu nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro personalisty
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Práce ve skladu s hračkami [Praha-východ] nástupy 7,8/2016 Až 22000 Kč
  vychystávání zboží podle objednávkových listů třídění a balení zboží práce se skenerem manipulace s paletovým..., Praha 8

  Pomocné práce ve spedičním skladu - 130 Kč/hod
  Hledáme spolehlivé, šikovné a fyzicky brigádníky na ruční vykládku kamionu dne 26.7.2016. Pracovní doba cca 2,5 hodiny..., a to od 9:30. Odměna: 400 Kč/kontejner Práce probíhá ve skladu v Dobrovízi [Praha - západ], velmi dobré dopravní spojení..., Praha 1

  Nabídka Práce: Obchodní zástupce / praha / HAL
  Kariéra s.r.o. Obchodní zástupce / praha / HALreferenční číslo: 36017 - aktuálnost: 22. 7. 2016 Pro našeho.... Náplň práce: - Denní komunikace se zákazníky, architekty a project managery - Starostlivost o stávající klienty - Podpora..., Praha

  Nabídka Práce: Obchodní referent-KA / praha / HAL
  Kariéra s.r.o. Obchodní referent-KA / praha / HALreferenční číslo: 36018 - aktuálnost: 22. 7. 2016 Pro našeho...-KA. Náplň práce: - Zpracovávání cenových nabídek - Zajišťování administrativní podpory projektovému týmu..., Praha

  Pomocné práce ve spedičním skladu - 130 Kč/hod
  Hledáme spolehlivé, šikovné a fyzicky brigádníky na ruční vykládku kamionu dne 26.7.2016. Pracovní doba cca 2,5 hodiny..., a to od 9:30. Odměna: 400 Kč/kontejner Práce probíhá ve skladu v Dobrovízi [Praha - západ], velmi dobré dopravní spojení..., Praha - Hostivice, Středočeský

  Lehká manuální práce. nástup ihned
  Pro významnou farmaceutickou společnost přijmeme pracovníky na dlouhodobou brigádu. Náplní práce je ruční balení léků... po přečtení na: 735175625 nebo použijte odpovědní formulář. Požadujeme: základy práce na PC pečlivost a odpovědnost schopnost..., Hostivice, Středočeský - Praha 5

  Různorodá práce ve skladu nebo výrobě.Až 21.000,-Kč
  Datum vydání: 24.6.2016 Hledáte dlouhodobou spolupráci, možnost kariérního růstu, výbornou dostupnost do zaměstnání se zajímavým... Vám tyto pracovní pozice: - pomocné práce do skladu - štítkování, balení zboží, kontrola zakázek, úklid skladu a mnoho..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zákoník + aktuality + zkušenosti + personalisty


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2016 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Školení BOZP a PO v říjnu 2016 - Praha