logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: UCETNICTVI STRANA 3
JAK POROZUMET UCETNIM VYKAZUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # ucetnictvi
 

 

Náhodný kurz/školení


Sekretář ka asistent ka - EDUCA - Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
Sekretářka-Asistentka vedoucího pracovníka hraje klíčovou roli v činnosti organizace. Její práce je založena na efektivní a účinné podpoře managementu a týmu.

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # ucetnictvi

RSS RSS aktuality pro nové kurzy/školení: ucetnictvi<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY 20.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři si zrekapitulujete praktické vazby mezi smlouvami a daňovými povinnostmi z nich plynoucími v roce 2015, zejména z pohledu daní z příjmů a DPH. Po semináři budete též vědět, co by nemělo ve smlouvách chybět z daňového a účetního pohledu. Seminář je určen zejména pro osoby, které se ve firmách či jako podnikající fyzické osoby zabývají uzavíráním smluv a chtějí získat, rozšířit či prohloubit své znalosti o tom, co by z daňového či účetního pohledu měly konkrétní typy smluv obsahovat či řešit.
Daňový a účetní speciál 2015 27.08.2015 Bodrum Podobné kurzy Osmidenní zahraniční seminář na konci prázdnin r. 2015 v krásném prostředí hotelu Kadikale Resort § Spa, Bodrum, Turecko. Zahraniční seminář na konci prázdnin r. 2015 v krásném prostředí hotelu Kadikale Resort § Spa*****, Bodrum, Turecko.
DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – KOMPLETNĚ 10.08.2015 Praha Podobné kurzy Semináře celého cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů. Vysoce odborný cyklus seminářů je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. Vhodný je rovněž pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být d
DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU IES 10.08.2015 Praha Podobné kurzy Volný cyklus seminářů je zaměřen na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů. Cyklus seminářů je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. Vhodný je rovněž pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven n
DAŇOVÝ ŘÁD 22.09.2015 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách. * Základní schéma daňového procesu • základní zásady správy daní • osoby zúčastněné na správě daní, zejména podmínky zmocnění a jednání jménem subjektu. Daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.
Delegát pro cestovní kancelář - rekvalifikační kurz 05.10.2015 Praha 2 Podobné kurzy Jedná se velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci delegáta. Delegát - místní zástupce je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu [nejčastěji u moře, na horách, ale i v rekreačních oblastech atd]. • Dolní věková hranice: pro nástup do kurzu cca 17,5 roku, v den vykonání zkoušky je podmínkou dosažení věku 18 let. • Horní věková hranice: není určena, závisí jen na zdravotních možnostech každého delegáta, práci delegáta vykonává mnoho čiperných seniorů.
DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 23.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává jak za účelem zajištění, tak i za účelem spekulace. Rovněž jsou vysvětleny základní principy zajišťovacího účetnictví. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, finanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 20.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky. * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů • vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku • postup při odpisování hmotného a nehmotného majetku • odpisovatel – Seminář je určen pracovníkům účtáren, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před finančním úřadem.
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech 15.06.2015 Praha Podobné kurzy Cíl: Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska účetních a daňových předpisů účinných pro rok 2015, a zejména změnám vyplývajícím z posledních novel zákona o daních z příjmů. Obsah: * Poslední legislativní změny * Nové vymezení pojmů ve vazbě na občanský záko Cíl: Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska účetních a daňových předpisů účinných pro rok 2015, a zejména změnám vyplývajícím z posledních novel zákona o daních z příjmů. Obsah: * Poslední legislativní změny* Nové vymezení pojmů ve vazbě na občanský zákoník* Věc movitá, věc
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opra Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku* Dlouhodobý hmotný majetek* Dlouhodobý nehmotný majetek* Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek* Pořízení dlouhodobého majetku* Ocenění dlouhodobého majetku* Opravy vs.
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní 26.08.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově. Obsah: 1. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově. Obsah: 1.
Dlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434) 09.06.2015 Praha Podobné kurzy Tento jednodenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí všech aspektů modulu dlouhodobého majetku (Fixed Assets) v Microsoft Dynamics NAV 2013. Kurz ukazuje založení dlouhodobého majetku a provádění široké škály operací, jako je například reklasifik Modul 1 - Založení dlouhodobého majetku - základní principy, založení, karta majetku, duplikace, kopírování¨Modul 2 - Transakce dlouhodobého majetku - deníky, nákup, opravy, úpravy, odpisyModul 3 - Reklasifikace dlouhodobého majetku - přesun, kombinování, likvidace, částečná likvidaceModul 4 - Údržb
Dluhopisy - daňové a účetní aspekty 02.06.2015 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se vše, co potřebujete vědět o zdanění a účtování dluhopisů Dluhopis se stává stále atraktivnějším nástrojem financování. V tomto kurzu se naučíte, jak funguje cash flow dluhopisu a jak ho zaúčtovat. 02.06.2015 - 02.06.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 1990 Kč bez DPH
DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 19.06.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a využitím. * • Proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží • Celní doklady při dovozu a vývozu zboží (celní prohlášení, doprovodné doklady apod. Pracovníkům společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílejí na realizaci dovozních a vývozních operací.
DOVOLENÁ – NÁROKY A PODMÍNKY PRO JEJÍ ČERPÁNÍ 23.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte praktické návody, jak správně určovat nároky dovolenou a za jakých podmínek ji zaměstnanci můžete poskytnout. Budete vědět, zda můžete zaměstnancům převádět dovolenou do dalšího kalendářního roku. Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, manažery a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát předpisy vztahující se k této problematice.
DPH - promítnutí do účetnictví a posouzení z hlediska daně z příjmů 29.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů. Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů.
DPH - změny v návaznosti na účetnictví 08.02.2016 Praha Podobné kurzy Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat * V rámci semináře budou zařazeny: * Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat* V rámci semináře budou zařazeny:* Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1.
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (zázna on-line) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položky zahrnované d URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU.
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam DVD) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položky zahrnované d URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU.
DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 17.06.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osovobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží. * DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.
DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH 13.10.2015 Praha Podobné kurzy V rámci semináře budou posluchači seznámeni s aplikací novelizovaných ustanovení zákona o DPH, které se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů, tentokrát z jiného pohledu: Vše v příkladech z praxe s odkazem na konkrétní paragrafy a judikaturu. Budou probrány i dotazy na poslední novinky, d Seminář je určen pro účetní a daňaře neziskových subjektů a obcí.
DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP – PRO ZAČÍNAJÍCÍ 16.07.2015 Praha Podobné kurzy Na workshopu si procvičíte uplatňování DPH na praktických příkladech. * Význam komunitárního práva v zákoně o DPH – (zákon o DPH je autonomním zákonem ve vztahu k jiným zákonům) • důvody novely ZDPH pro rok 2014, 2015 a 2016 (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích) • nová termino Pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.
DPH v roce 2015 (záznam DVD) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • obrat pro registraci • stavební pozemek • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně • právo stavby • osoba povinná k dani • osoba identifikovaná a plátce • sankce za neregi URČENO: On-line kurz je určen pro daňové poradce, auditory, účetní, finanční poradce, podnikatele, finanční manažery a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je seznámit účastníky s novinkami a změnami v oblasti DPH pro rok 2015.
DPH v roce 2015 (záznam on-line) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • obrat pro registraci • stavební pozemek • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně • právo stavby • osoba povinná k dani • osoba identifikovaná a plátce • sankce za neregi URČENO: On-line kurz je určen pro daňové poradce, auditory, účetní, finanční poradce, podnikatele, finanční manažery a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je seznámit účastníky s novinkami a změnami v oblasti DPH pro rok 2015.
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam DVD) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 • registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč • aktuální URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, apod. PŘÍNOS: Cílem webináře je připravit posluchače na zavedení nové úpravy DPH, která má řadu dopadů do běžné praxe podnikatelů a neziskových organizací.
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 • registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč • aktuální URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, apod. PŘÍNOS: Cílem webináře je připravit posluchače na zavedení nové úpravy DPH, která má řadu dopadů do běžné praxe podnikatelů a neziskových organizací.
DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 19.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní 16.09.2015 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb. Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb.
Důchodové pojištění v roce 2016 22.10.2015 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Víte, jak budou zaměstnavatelé plnit své povinnosti v důchodovém pojištění v roce 2016? Víte, jak se případně bránit proti uloženým sankcím? - 1890 Kč + DPH 21% Kč - CZK 22.10.2015 - 22.10.2015; 9:00 - 13:00
Efektivní kalkulace nákladů - strategické nástroje nákladového řízení 27.05.2015 Praha 1 Podobné kurzy Staňte se specialistou na problematiku podnikových kalkulací nákladů! Cílem nabízeného kurzu je přiblížit Vám na praktických příkladech jasné členění nákladů a jejich správné přiřazení k podnikovým výkonům. 27.05.2015 - 27.05.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 2990 Kč bez DPH
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU – KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ, FINANČNÍ A MANAŽERSKÝ POHLED 22.09.2015 Praha Podobné kurzy Rozvinout, prohloubit a zproduktivnit znalosti i praktické dovednosti účastníků v oblasti komplexního ekonomického a finančního řízení firmy, podniku - businessu a učinit je trvale nákladově efektivním, ziskovým, hodnototvorným a konkurenceschopným. Naučit se znát, řídit a rozvíjet měřitelnou hodno Pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, kontrolery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností - firem, motivované podnikatele, ale i pro všechny ostatn
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Po ukončení kurzu se budete orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • některá práva a Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ 15.10.2015 Praha Podobné kurzy Po ukončení kurzu se budete orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • některá práva a Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A BUSINESSU 22.09.2015 Praha Podobné kurzy Poskytnout a užít přehledné a souhrnné informace o ekonomických a finančních parametrech a procesech v současné firmě - businessu (syntéza tradičního-finančního a moderního-nadstavbového ekonomického pojetí) a předpokladech jejího kontinuálního optimálního a efektivního fungování. Odvození a užití Pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, kontrolery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností - firem, motivované podnikatele, ale i pro všechny ostatn
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) • účetní principy, náležitosti účetních do URČENO: Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat. PŘÍNOS: Cílem webináře je vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line) Květen 2015 Praha 6 – Veleslavín Podobné kurzy Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) • účetní principy, náležitosti účetních do URČENO: Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat. PŘÍNOS: Cílem webináře je vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice - základní orientace v účetních a finančních pojmech 26.08.2015 Praha 1 Podobné kurzy Účetnictví a finanční oblast nabízí mnoho cenných informací - rozumějte jim, využívejte a analyzujte je Cílem kurzu je vysvětlit základní účetní a finanční pojmy, souvislosti a ukázat jejich praktické využití. Kurz významně pomůže zaměstnancům, kteří sice postrádají ucelené ekonomic 26.08.2015 - 27.08.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 5990 Kč bez DPH
EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE 23.07.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací. * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností • výsledek hospod Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat.
Ekonomie pro manažery 17.06.2015 Praha 2 Podobné kurzy Cíle kurzu: Seznámit se se základy ekonomiky a finančního řízení podniku. Orientovat se v podnikové ekonomice, bankovnictví a pojišťovnictví. Cíle kurzu: Seznámit se se základy ekonomiky a finančního řízení podniku. Orientovat se v podnikové ekonomice, bankovnictví a pojišťovnictví.
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE a využití elektronického podpisu v účetnictví 26.11.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit souhrnně s problematikou elektronické fakturace, využitím elektronického podpisu v účetnictví a využitím ICT v účetnictví obecně (např. elektronický oběh účetních dokladů a jejich archivace, možnosti elektronické komunikace s úřady, zřizov Určeno pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit souhrnně s problematikou elektronické fakturace, využitím elektronického podpisu v účetnictví a využitím ICT v účetnictví obecně (např. elektronický oběh účetních dokladů a jejich archivace, možnosti elektronické komunikace s úřady, zřizování

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>Školení # ucetnictvi

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě | 

Novinky z webu z oblasti vzdělávání, rekvalifikačních kurzů, školení a seminářů


Profesní kurzy pro zvýšení vaší odbornosti.
*** Součástí kurzu je také praktický nácvik naučených technik.. Kurz Zipové brože
kurzy | 2015-05-23 01:44:06 
Články:Vzdělávání dospělích  Seminář pro žadatele o podporu v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“ - seminář
Články:Vzdělávání dospělích  Studium a stáže v zahraničí Rozhodně - studium
Články:Vzdělávání dospělích  Výživový poradce - rekvalifikační kurz - rekvalifikační
Články:Vzdělávání dospělích  VAŠE ANGLIČTINA – NEZTRÁCEJTE NADĚJI - semináře
Články:Vzdělávání dospělích  Lektor - rekvalifikace - rekvalifikace
Články:Vzdělávání dospělích  Poradce zdravého životního stylu - rekvalifikace - rekvalifikační
Články:Vzdělávání dospělích  Sekretář-ka - asistent-ka - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Pečovatel-pečovatelka o děti ve věku od 0 do 15 let - rekvalifikace - rekvalifikace
Články:Vzdělávání dospělích  Komunikace – rétorika image a etiketa - seminář


Nalezeno celkem : 2759 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2015 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Tel:(+420) 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu


Admin - přihlásit | Uživatel - přihlásit
Školení: Školení ASP.NET 2008 v Červenci 2015 - Ostrava