logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: UCETNICTVI STRANA 3
JAK POROZUMET UCETNIM VYKAZUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # ucetnictvi
 

Sponzorované odkazy:

 

Náhodný kurz/školení


Analytické modelování informačních systémů pomocí UML v praxi (ANUML) - PC-DIR Real, s.r.o.
Cílem je seznámit vývojáře s metodami efektivního návrhu IS na analytické úrovni. * Základní principy vývoje IS Návrh analytického CLASS DIAGRAMU Tvorba BPM a UCM modelů informačních systémů.

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # ucetnictvi

RSS RSS aktuality pro nové kurzy: UCETNICTVI<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY 28.11.2016 Praha Podobné kurzy Seminář vám poskytne ucelený náhled do procesu sestavení a následného využití finančního plánu pro účely interního rozhodování nebo prodej firmy externímu investorovi. Seznámíte se s procesem reportingu a přístupy k jeho provádění. Seminář je určen pro finanční ředitele, majitele firem, investory, zaměstnance controllingu, případně zaměstnance bank, private equity fondů a jiných finančních institucí.
Finanční účetní (individuální po skype) Říjen 2016 online Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * Účastníci kurzu mají možnost zakoupit si knihu Praktický průvodce fakturací za zvýhodněnou cenu. Autorkou knihy je daňová poradkyně Ing. - 999Kč Dle dohody - - 999Kč * [individuální výuka - termín kurzu po vzájemné dohodě]
Finanční účetní a pokladní (individuální výuka po skype) Listopad 2016 online Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * „S kurzem jsem byla velice spokojena. Marcela Filková, Břeclav“ „Kurz splnil mé očekávaní. - 1399Kč Dle dohody - - 1399Kč * [individuální výuka - termín kurzu po vzájemné dohodě]
FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2017 - aktuální stav a novinky 17.02.2017 Praha Podobné kurzy Cíl: Výklad vyhlášky č. 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích atd. Obsah: - 2 600 Kč (s DPH 3 146 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE 24.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Seminář je určen všem, kteří chtějí v této problematice získat větší rozhled – zejména účetním a ekonomických pracovníkům, dále pak finančnímu a řídícímu managementu, který se potřebuje lépe orientovat v případě podezření na protiprávní jednání v oblasti financí a účetnictví.
Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé 01.11.2016 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Fúze – sloučení a splynutí - Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne - * Rozhodný den je stanoven na počátku procesu přípravy - * Rozhodný den je stanoven na konci procesu, spojen s 01.11.2016; 9.00 - cca 14.00 - 2590Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2140
Garantované akreditační studium - DESIGNÉR, DESIGNÉRKA INTERIÉRU - dlouhodobý kurz Říjen 2016 Pardubice Podobné kurzy studium zakončeno testem a obhajobou závěrečného projektu s udělením akreditace MŠMT [ celkem 264 hodin]. Výuka probíhá v perfektně vybavené učebně aktualními vzorky používaných v interierech,podlahové krytiny,dveře a zárubně,stínící technika,tapety,sedací nábytek,osvětlení, dekorace. Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání, kreativita, zájem o design. Pro zájemce vedené na Úřadech práce možnost získání grantu z ÚP.
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů 07.11.2016 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů - Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů - * Definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, oceniteln 07.11.2016; 9.00 - cca 16.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
IFRS V PRAXI 21.11.2016 Praha Podobné kurzy Seminář nejen prezentuje požadavky IFRS tak, jak jsou napsány v jeho standardech a interpretacích, ale především se snaží ukázat, jak se tyto požadavky mohou interpretovat a aplikovat, aby výsledné postupy nebyly přemrštěně náročné. Lektor vám ukáže, jak obhájit daný účetní postup v kontextu pravid Seminář je určen pro účetní, kontrolory, finanční ředitele a ostatní, kteří pracují s IFRS nebo se na obdobnou činnost připravují. Navštěvují ho též auditoři, akademici, poradci a IT odborníci.
IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE 30.11.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. * IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE – ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ: • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií, • oceňování a účtování finančních nástroj Seminář je určen pro hlavní účetní, analytiky, účetní a ostatní osoby, které se setkávají s účetní závěrkou sestavenou podle IFRS. Tato oblast se netýká pouze finančních institucí, ale každého podnikatele, který sestavuje účetní závěrku podle IFRS a má ve své rozvaze například pohledávky.
IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ 01.11.2016 Praha Podobné kurzy Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Seminář je určen široké odborné veřejnosti (nejen účetním pracovníkům), která chce porozumět logice IFRS. Vhodné pro začátečníky i pokročilé, komplexnost výkladu a vzájemných souvislostí může být přínosná i pro ty, kteří již s IAS - IFRS pracují.
Interní auditor - ISO 9001 03.12.2016 Cheb Podobné kurzy Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů ostatních posluchačů. Jak, kdy, kde vznikl pojem kvalita, co se píše v normě ISO 9001 a jak ji převést do praktického života, jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být, jak si s tím vším poradit a připravit se na audit, revize normy v roce 2016 a jak se na ni připravit, plánování interního auditu, jak se na něj
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a p.o. v r. 2016 09.11.2016 Praha Podobné kurzy : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s platnou legislativou a s praktickými postupy při realizaci jednotlivých inventur. Doporučit formu a obsah dokumentů připravovaných pro provádění inventur i formu a obsah povinných výstupů prokazujících provedení inventur. * Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-10 - 2014 Akreditace: MV * V případě, že se jedná o vzděláva
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 30.11.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. Seminář je určen nejen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům, ale i samotným majitelům firem.
JAK CHYTŘE VYDĚLÁVAT NEBO UŠETŘIT ANEB DÍKY ZA INTERNÍ AUDIT 24.10.2016 Praha Podobné kurzy Seminář nabídne hlavní přehled benefitů interního auditu – tj. proč ho mít. Seminář je určen zejména majitelům a manažerům společností, členům interních auditních týmů a ekonomickým pracovníkům.
JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI 29.11.2016 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete vědět, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení obchodní korporace, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, případně způsobit kolizi se zákonem. * Bezpečný a správný postup při prodeji majetku obchodní korporace svým statutárním org Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu při svém rozhodování, bezpečné finanční řízení a vyvarovat se případných sankcí při nesprávném postupu.
JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE – PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 07.11.2016 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete znát možnosti, které zákoník práce a především soudní rozhodnutí (judikatura) dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Jedná se zejména o soudní rozhodnutí vydaná v poslední době, která jsou překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti j Seminář ocení zejména členové managementu, HR ředitelé a další pracovníci HR oddělení a vedoucí právních oddělení společností.
JAK NAJÍT PRÁCI aneb jaký být úspěšný při vstupu na pracovní trh Říjen 2016 Brno Podobné kurzy Chcete si najít práci a už nevíte kudy kam? Dostáváte stále záporné reakce na Vaše životopisy? Všechny osoby, které hledájí práci.
JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI/PRODEJI) 04.11.2016 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky - metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovitých věcí a znát vlivy, které ovlivňují jejich hodnotu. Rovněž získáte zběžný přehled o situaci na nemovitostním trhu v ČR. Seminář je určen pro investory, realitní makléře, zaměstnance bank, private equity a jiných finančních institucí a ostatní profese působící v real estate.
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2016 08.11.2016 Praha Podobné kurzy * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace) 08.11.2016; 9.00 - cca 14.00 - 2390Kč (cena kurzu včetně DPH) - 1975
Jak správně vystavit fakturu (daňový doklad) vůči svému odběrateli 03.03.2017 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Víte, na co není možné zapomenout při vystavení faktury z pohledu DPH? Víte, na co je nutné brát ohled při vystavení faktury z pohledu účetnictví a ostatních daní? - 2480 Kč + DPH 21% Kč - CZK 3.3.2017 - 3.3.2017; 9.00 - 13.00
JAK STRESU PŘEDCHÁZET A ZVLÁDAT HO Říjen 2016 Praha 8 Podobné kurzy Komu tento seminář nejvíce pomůže? Pracovníkům, kteří mají trvale tolik práce, že ji nikdy nemohou dokončit. Cíle vzdělávacího programu! Posílení schopností zvládat a úspěšně řešit stresové situace - zaměření na předcházení a zvládání stresu.
Jednodenní - k různým příležitostem - interiéry 07.11.2016 BRNO Podobné kurzy Jednodenní Pracovní floristický seminář - interiéry floristy i začátečníci
Jednodenní Pracovní floristický seminář – svatba 29.11.2016 Ostrava Podobné kurzy Jednodenní Pracovní floristický seminář – pokročilí i začatečníci - svatební kytice. Styly a techniky svat. floristy a začátečníky
KARUSELOVÉ PODVODY – JAK SE BRÁNIT KŘIVÉMU NAŘČENÍ I OBVINĚNÍ A LEGISLATIVA AML 26.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz. Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a všechny ostatní, kteří mají na starosti styk s finančním úřadem.
KDE NEJVÍCE CHYBUJEME V PRACOVNÍM PRÁVU – PRO NÁROČNÉ 12.10.2016 Praha Podobné kurzy Účastník semináře ocení úzké propojení výkladu konkrétních ustanovení zákoníku práce s praktickými příklady. Lektor klade důraz na aktivní zapojení všech účastníků semináře, včetně jejich práce s právní normou – zákoníkem práce. Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům.
KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A VYJEDNÁVACÍCH METOD PRO ZAMĚSTNAVATELE 15.11.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti z Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, jednatelům a členům představenstva ve firmách.
KONFERENCE: DAŇOVÝ ŘÁD 2016 – XVI. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA 14.11.2016 Praha Podobné kurzy Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.
KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS (DISTANČNÍ KURZ) 20.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, návaznost na další období, sestavení ko Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle českých předpisů a procvičit si praktické příklady. Během studia si účastníci osvojí i základy konsolidace podle IFRS.
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 14.11.2016 Praha Podobné kurzy V návaznosti na novelu zákona o účetnictví z letošního roku se posunula hranice povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. To znamená, že některé skupiny podniků, které ještě za rok 2015 nemusely konsolidovat, tuto povinnost mohou mít za rok 2016. Všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy.
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS 05.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžn Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle českých předpisů a pochopit základy konsolidace podle českých předpisů a IFRS. Vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS 25.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů p Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle IFRS. Vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé.
Kontrola a inventarizace majetku ve školách a neziskových organizacích 12.10.2016 Praha Podobné kurzy : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s problematikou realizace inventur majetku, doporučit postupy pro kontrolu majetku a uvést nejčastější chyby. Obsah: * Legislativa pro vybrané účetní jednotky (p. • Forma výuky: Prezenční * Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků 9:00 – 10:30 přednáška 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:30 přednáška 12:30 – 13:00 přestávka 13:00 – 15:00 přednáška
KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ 12.10.2016 Praha Podobné kurzy Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu • vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole • způsoby účtování p Pracovníkům, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.
Kontrolní vazby v účetnictví 11.11.2016 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Víte, jaké podklady a doklady máte pro účetní práce zajistit? Umíte pracovat s účetními sestavami? - 2580 Kč + DPH 21% Kč - CZK 11.11.2016 - 11.11.2016; 9.00 - 13.00
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017 10.11.2016 Praha Podobné kurzy ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2017. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národ 10.11.2016; 9.00 - cca 17.00 - 2990Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2471
Koučování 17.10.2016 Praha Podobné kurzy Koučování Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. KoučováníZákladní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Kurz MS Excel pro manažery a ekonomy Říjen 2016 Zlín - Louky Podobné kurzy Seznámíte se s možnostmi a praktickými způsoby využití MS Excel pro účely ekonomických úseků firem. Zjistíte jak tvořit užitečné aplkace a používat matematické a jiné funkce v MS Excel. Kurz je vhodný pro: účetní, ekonomy, manažery
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači Říjen 2016 CELÁ ČR Podobné kurzy Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Osnova kurzu : 1. Pracovně právní problematika 2.
Kurz pro fakturantky s účetnictvím Říjen 2016 Brno Podobné kurzy Kurz je určen všem, kteří pracují jako administrativní pracovníci a chtějí si prohloubit svoje znalosti o oblast fakturací a účtování. => => Získáte přehled o tom jak správně fakturovat i připravovat účetnictví a naučíte se základně účtovat. Osnova kurzu : 1. Fakturace - Druhy dokladů - Náležitosti dokladů z hlediska zákona o DPH - Slevy a bonus y - Storna a zápočty - Fakturace v cizí měně 2.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10| >>Školení - Kurzy # ucetnictvi

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královehradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # ucetnictvi

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy MĚN - denně aktualizovaný kurzovní lístek ČNB
*** Kurzy MĚN - denně aktualizovaný kurzovní lístek ČNB online. Konvertor měn online vždy dle aktuálního kurzu v danný den. Historie vývoje
kurzy | 2016-09-28 16:51:09 
Články:Vzdělávání dospělích  Akcie cz online Burza Praha RM-Systém - akcie-cz.kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Rekvalifikační kurzy Praha - školení internetový online - rekvalifikační
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn kurzovní lístek ČNB kurz eura převodník měn - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn akcie komodity zákony zaměstnání - Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Rekvalifikační kurzy školení semináře skoleni - rekvalifikační
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn kurzovní lístek ČNB kurz eura převodník měn - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Jihomoravský aquapark má prosklenou hliníkovou fasádu Schüco - vzdělávání
Články:Vzdělávání dospělích  Vědci získali cenu za umělé hlasivky či svítící krystaly. Uspěla i látka proti klíšťatům a studium hvězd - studium
Články:Vzdělávání dospělích  PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ - seminář


Nalezeno celkem : 3502 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2016 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80437) v prosinci 2016 - Praha