logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: UCETNICTVI STRANA 3
JAK POROZUMET UCETNIM VYKAZUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # ucetnictvi
 

 

Náhodný kurz/školení


Office 2016 a Windows 10 - AbecedaPC
Školení pro uživatele, kteří přechází na nový operační systém Windows 10 a nejnovější verzi Office 2016. Posluchači se seznámí s novým prostředím Windows 10, spolu s programy Excel, Word, PowerPoint a Outlook.

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # ucetnictvi

RSS RSS aktuality pro nové kurz/školení: ucetnictvi<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB KROK ZA KROKEM, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 18.03.2016 Praha Podobné kurzy Na kurzu se seznámíte s jednotlivými druhy příjmů a naučíte vyplňovat krok za krokem daňové přiznání včetně příloh. Budete také umět vyplnit přehledy OSVČ pro pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Kurz je určen pro osoby samostatně výdělečně činné, které mají podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost. Žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány.
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (on-line kurz) 09.02.2016 online Podobné kurzy Neuvedeno * Bude upřesněn. Účetním poradcům, daňovým poradcům, interním auditorům a všem, kteří se zajímají o danou problematiku.
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady - jak předejít problémům při finanční kontrole 07.12.2015 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se správně stanovit základ daně a daňovou povinnost Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost. Správné stanovení základu daně je důležité pro následné určení daňové povinnosti účetní jednotky. 07.12.2015 - 07.12.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 2990 Kč bez DPH
DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY 02.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři si zrekapitulujete praktické vazby mezi smlouvami a daňovými povinnostmi z nich plynoucími v roce 2015, zejména z pohledu daní z příjmů a DPH. Po semináři budete též vědět, co by nemělo ve smlouvách chybět z daňového a účetního pohledu. Seminář je určen zejména pro osoby, které se ve firmách či jako podnikající fyzické osoby zabývají uzavíráním smluv a chtějí získat, rozšířit či prohloubit své znalosti o tom, co by z daňového či účetního pohledu měly konkrétní typy smluv obsahovat či řešit.
Daňový a účetní speciál 2015, novinky 2016 16.11.2015 Hotel STUDÁNKA****, Rychnov na Podobné kurzy SEMINÁŘE : Zákon o DPH u zahraničních a tuzemských plnění 2015 - 2016 Ing. Ledvinková I. Hotel STUDÁNKA****, Rychnov nad Kněžnou Bližší informace naleznete na www.hotelstudanka.cz
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (on-line kurz) 08.03.2016 online Podobné kurzy Cílem webináře je seznámit posluchače s povinnostmi ale i vyplývajícími z daňového řádu. Objasnit základy elektronické komunikace se státní správou. Účetním a pracovníkům ekonomických oddělení.
Daňový řád pro účetní [1 den] 03.11.2015 Prostějov Podobné kurzy Seminář je určen pro účetní, ekonomické pracovníky a prostě všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat se správci daně a potřebují si prověřit základní postupy. V ceně je zahrnut oběd i občerstvení. Prezence: 8:00 - 9:00 Školení: 9:00 - 15:00 Přestávky určí přednášející  Seminář je určen pro účetní, ekonomické pracovníky a prostě všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat se správci daně a potřebují si prověřit základní postupy. Program: -    Základní pojmy a zásady daňového řádu -    Novin
Delegát pro cestovní kancelář - rekvalifikační kurz 07.11.2015 Praha 2 Podobné kurzy Jedná se velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci delegáta. Delegát - místní zástupce je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu [nejčastěji u moře, na horách, ale i v rekreačních oblastech atd]. • Dolní věková hranice: pro nástup do kurzu cca 17,5 roku, v den vykonání zkoušky je podmínkou dosažení věku 18 let. • Horní věková hranice: není určena, závisí jen na zdravotních možnostech každého delegáta, práci delegáta vykonává mnoho čiperných seniorů.
DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 23.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává jak za účelem zajištění, tak i za účelem spekulace. Rovněž jsou vysvětleny základní principy zajišťovacího účetnictví. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, finanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou.
DERIVÁTY, ŘÍZENÍ RIZIKA A ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ V PODNIKOVÉ PRAXI 10.12.2015 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte přehled o ekonomickém zajištění běžných finančních rizik v podnikové praxi a jeho vlivu na účetnictví a reporting. Budete mít přehled o metodách zajišťovacího účetnictví a o jejich efektu na hospodářský výsledek a zdanění. Podnikovým risk manažerům, účetním metodikům, finančním analytikům a dalším pracovníkům, kteří se setkávají s tržním rizikem, s nástroji jeho řízení a zajišťování a také s jeho vykazováním (ať už ve vlastním účetnictví podniku či v reportingu konsolidovaným skupinám). Seminář je též vhodný pro prac
DIGITÁLNÍ MARKETING Dlouhodobý 04.11.2015 Praha Podobné kurzy je celosvětově nejrozšířenějším akreditovaným kurzem digitálního marketingu, který vám pomůže získat tu nejlepší možnou kvalifikaci a nastartovat úspěšnou online kariéru.  Certifikát, který je možné získat po úspěšném absolvování zkoušky, je uznáván na celém světě, takže je jen na vás, kde svoji kar - 20% sleva pro prvních 60 účastníků Kč - CZK Vyučovací dny: (kurz probíhá vždy ve středu) 04. 11.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 26.02.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s problematikou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účetní jednotky. * Kompletní problémy účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku, zejména ve vazbě na praktické problémy, které mohou účetní jednotku potkat. Seminář je určen pracovníkům účtárny, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před finančním úřadem.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 20.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky. * • vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů, • vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku, • postup při odpisování hmotného a nehmotného majetku, • Seminář je určen pracovníkům účtáren, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před finančním úřadem.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ VÝROBA 27.10.2015 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. Budete si umět poradit s problematikou nedokončené výroby. Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky.
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opra Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku* Dlouhodobý hmotný majetek* Dlouhodobý nehmotný majetek* Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek* Pořízení dlouhodobého majetku* Ocenění dlouhodobého majetku* Opravy vs.
Dlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434) 14.10.2015 Praha Podobné kurzy Tento jednodenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí všech aspektů modulu dlouhodobého majetku (Fixed Assets) v Microsoft Dynamics NAV 2013. Kurz ukazuje založení dlouhodobého majetku a provádění široké škály operací, jako je například reklasifik Modul 1 - Založení dlouhodobého majetku - základní principy, založení, karta majetku, duplikace, kopírování¨Modul 2 - Transakce dlouhodobého majetku - deníky, nákup, opravy, úpravy, odpisyModul 3 - Reklasifikace dlouhodobého majetku - přesun, kombinování, likvidace, částečná likvidaceModul 4 - Údržb
Dlouhodobý majetek v příkladech 02.11.2015 Praha 8 Podobné kurzy Seminář určen je vhodný pro začínající až středně pokročilé účetní. Po jeho absolvování budete umět oceňovat dlouhodobý majetek, vyřadit jej a posoudit jeho zůstatkovou cenu z účetního i daňového pohledu. Chcete se vyznat v problematice týkající se dlouhodobého majetku? A to nejen z pohledu zákona o daních z příjmů, ale také z pohledu DPH?
Dluhopisy - daňové a účetní aspekty 12.11.2015 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se vše, co potřebujete vědět o zdanění a účtování dluhopisů Dluhopis se stává stále atraktivnějším nástrojem financování. V tomto kurzu se naučíte, jak funguje cash flow dluhopisu a jak ho zaúčtovat. 12.11.2015 - 12.11.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 1990 Kč bez DPH
Dobrovolná pečovatelka [kvalifikační kurz pro pracovníky v socialních službách + dobrovolná sestra] 21.10.2015 Brno Podobné kurzy Speciální kurz přizpůsobený zahraničním agenturám pro práci v oblasti sociálních služeb spojený s kvalifikací dobrovolné zdravotní sestry. Teorie + Praxe . Pro zájemce hledající práci v zahraničí prostřednictvím tamních agentur práce
DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 19.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží, • celní doklady při dovozu a vývozu zboží (celní prohlášení, doprovodné doklady apod. Pracovníkům společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílejí na realizaci dovozních a vývozních operací.
DOVOLENÁ – NÁROKY A PODMÍNKY PRO JEJÍ ČERPÁNÍ 23.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte praktické návody, jak správně určovat nároky na dovolenou a za jakých podmínek ji zaměstnanci můžete poskytnout. Budete vědět, zda můžete zaměstnancům převádět dovolenou do dalšího kalendářního roku. Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, manažery a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát předpisy vztahující se k této problematice.
DPH - promítnutí do účetnictví a posouzení z hlediska daně z příjmů 29.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů. Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů.
DPH - změny v návaznosti na účetnictví 08.02.2016 Praha Podobné kurzy Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat * V rámci semináře budou zařazeny: * Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat* V rámci semináře budou zařazeny:* Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1.
DPH A ÚČTOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU 17.02.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se budete věnovat daňové a účetní problematice incomingových a outgoingových cestovních kanceláří. Budete mít prostor pro dotazy a diskuzi. Seminář je určen pro zástupce cestovních kanceláří a cestovních agentur, daňové poradce, účetní specialisty a všechny ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají.
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line) Říjen 2015 online Podobné kurzy Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položky zahrnované d URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU.
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (on-line kurz) 11.02.2016 online Podobné kurzy Neuvedeno * Bude upřesněn. Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům.
DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH 13.10.2015 Praha Podobné kurzy V rámci semináře budou posluchači seznámeni s aplikací novelizovaných ustanovení zákona o DPH, které se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů, tentokrát z jiného pohledu: Vše v příkladech z praxe s odkazem na konkrétní paragrafy a judikaturu. Budou probrány i dotazy na poslední novinky, d Seminář je určen pro účetní a daňaře neziskových subjektů a obcí.
DPH v roce 2015 (záznam on-line) Říjen 2015 online Podobné kurzy Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • obrat pro registraci • stavební pozemek • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně • právo stavby • osoba povinná k dani • osoba identifikovaná a plátce • sankce za neregi URČENO: On-line kurz je určen pro daňové poradce, auditory, účetní, finanční poradce, podnikatele, finanční manažery a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je seznámit účastníky s novinkami a změnami v oblasti DPH pro rok 2015.
DPH V ROCE 2015 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 10.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semnářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
DPH V ROCE 2015 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři si prohloubíte znalosti. Je vhodnou příležitostí k výměně praktických zkušeností. Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
DPH V ROCE 2016 09.02.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte se změnami zákona pro rok 2016 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. * Program bude aktuálně doplněn. Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH.
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line) Říjen 2015 online Podobné kurzy Neuvedeno * Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • změny ve vymezení daňových subjektů ve vazbě na občanský zákoník pro rok 2014 • registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, nesnížení obratu pod 1 mil Kč • aktuální URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, apod. PŘÍNOS: Cílem webináře je připravit posluchače na zavedení nové úpravy DPH, která má řadu dopadů do běžné praxe podnikatelů a neziskových organizací.
DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 19.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků.
DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 25.01.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s aktuálními předpisy, které budete moci bez problémů aplikovat v praxi. * 9:00–13:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 • JUDr. Seminář je určen zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti přehled.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2016 25.11.2015 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálních předpisech a a budete je umět aplikovat v praxi. * • okruh pojištěných osob, • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše podle právního stavu roku 2015 a 2016, • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2015 a 2016. Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.
Důchodové pojištění v roce 2016 22.10.2015 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Víte, jak budou zaměstnavatelé plnit své povinnosti v důchodovém pojištění v roce 2016? Víte, jak se případně bránit proti uloženým sankcím? - 1890 Kč + DPH 21% Kč - CZK 22.10.2015 - 22.10.2015; 9:00 - 13:00
Due Diligence - klíčové faktory pro vaši praxi (BEST PRACTICE) 10.11.2015 Praha 1 Podobné kurzy Pronikněte do složitého procesu a realizace podnikových transakcí Zjišťujete nebo plánujete převzetí či prodej společnosti? Získejte praktické informace a rady o možnostech komplexního zmapování, analyzování a interpretaci dat o sledované společnosti, jejím majetku, další 10.11.2015 - 10.11.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 8990 Kč bez DPH
Efektivní kalkulace nákladů - strategické nástroje nákladového řízení 02.11.2015 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se sestavovat kalkulace podnikových nákladů Řídit firemní náklady efektivně neznamená jen ušetřit, kde se dá. Poznejte strategické nástroje nákladového řízení, zorientujte se v členění nákladů a naučte se je správně přiřadit k podnikovým výkonům. 02.11.2015 - 02.11.2015; v čase 09:00 - 17:00 U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 2990 Kč bez DPH
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Po ukončení kurzu se budete orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • některá práva a Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ 15.10.2015 Praha Podobné kurzy Po ukončení kurzu se budete orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • některá práva a Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>Školení - Kurzy # ucetnictvi

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královehradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # ucetnictvi

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


EMBL - Informační den k využití možností plynoucích ze členství České republiky v Evropské laboratoři pro molekulární biologii -European Molecular Bio
*** Cílem semináře je přiblížit vědecké veřejnosti aktivity EMBL možnosti využívání zařízení a infrastruktury -core facilities- a přístup ke vzdělávání poskytovanému EMBL. Praha 22. 10. 2015 a Brno 23. 10. 2015.
semináře | 2015-10-04 23:51:04 
Články:Vzdělávání dospělích  Novinky které zpestří zimní dny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Akreditované profesní kurzy pro odbornou veřejnost. - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Zlevněné zdravotnické kurzy Brno – Slevy Kurzů.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  EXCHANGE s.r.o. - individuální kurzy pro devizy platební - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn kurzovní lístek ČNB kurz eura převodník měn - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Odborný seminář INTERIÉRY 2015 - seminář
Články:Vzdělávání dospělích  Víkendář Spějeme k „velké válce“ na Blízkém východě - vzdělání
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn kurzovní lístek ČNB kurz eura převodník měn - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  EXCHANGE s.r.o. - individuální kurzy pro devizy platební - kurzy


Nalezeno celkem : 1226 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2015 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Úvodní školení realitních makléřů v lednu 2016 - Ostrava
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde