logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: UCETNICTVI STRANA 3
JAK POROZUMET UCETNIM VYKAZUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # ucetnictvi
 

 

Náhodný kurz/školení


Případové studie z řízení lidských zdrojů osvědčená HR řešení z konkrétních podniků - top vision
Zdokonalte své personální řízení a získejte know-how, jež se osvědčilo v praxi Chcete si ověřit svou schopnost řešit reálné situace a problémy týkající se řízení lidí a lidských zdrojů? Máte zájem společně s kolegy z jiných firem zvažovat pro a proti určitých řídících rozhodnutí v 

^

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # ucetnictvi

RSS RSS aktuality pro nové kurzy: UCETNICTVI<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
DLOUHODOBÝ MAJETEK A JEHO ODPISOVÁNÍ U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK 26.04.2016 Praha Podobné kurzy Seznámíte se s platnou metodikou a získáte souhrnný přehled o úpravě oblasti dlouhodobého majetku v účetnictví. Určení charakteru a druhu dlouhodobého majetku, výklad souvisejících platných předpisů a jejich změn, zavedení nebo úprava metody odpisování ve vybraných účetních jednotkách, metodika účt Pracovníkům ekonomických, majetkových a případně dalších útvarů nepodnikatelské sféry – OSS, SF, ÚSC, PO.
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt 14.04.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opravy v - 2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, obědKč - CZK 9 - 17 h. (oběd).
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní 18.08.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově. Obsah: 1. - 7 500 Kč (s DPH 9 075 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, obědKč - CZK 9 - 16 h. (oběd).
Dlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434) 11.12.2015 Praha Podobné kurzy Tento jednodenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí všech aspektů modulu dlouhodobého majetku (Fixed Assets) v Microsoft Dynamics NAV 2013. Kurz ukazuje založení dlouhodobého majetku a provádění široké škály operací, jako je například reklasifik Modul 1 - Založení dlouhodobého majetku - základní principy, založení, karta majetku, duplikace, kopírování¨Modul 2 - Transakce dlouhodobého majetku - deníky, nákup, opravy, úpravy, odpisyModul 3 - Reklasifikace dlouhodobého majetku - přesun, kombinování, likvidace, částečná likvidaceModul 4 - Údržb
Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti 10.05.2016 Praha Podobné kurzy Obsah semináře: * Některá základní teoretická účetní východiska aplikovaná v oblasti DM * Zopakování nejnovějších úprav v účetní legislativě v oblasti DM, včetně úprav vyplývajících z nového občanského zákoníku: - Zákon o účetnictví po novele od ledna 2016 - Nov 10.05.2016; 9.00 - cca 16.00 - 2490Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2057
DLOUHODOBÝ STRES – KDYŽ TĚLO VOLÁ O POMOC 17.03.2016 Praha Podobné kurzy Na tomto semináři se dozvíte netušené souvislosti, jak je naše mysl propojena s tělem a co s námi z tohoto hlediska dělá stres a potlačování varovných příznaků našeho těla. Zjistíte, jakým způsobem naslouchat svému tělu a jak napomoci ozdravnému procesu. Seminář je určen všem, kteří si všímají souvislostí v našem životě. Kteří tuší, že dlouhodobé přepínání se a stres má na naše tělo větší vliv, než se obvykle tvrdí.
Dluhopisy - daňové a účetní aspekty 15.04.2016 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se vše, co potřebujete vědět o zdanění a účtování dluhopisů Dluhopis se stává stále atraktivnějším nástrojem financování. V tomto kurzu se naučíte, jak funguje cash flow dluhopisu a jak ho zaúčtovat. 15.04.2016 - 15.04.2016; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1Počet dní: U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 1990 Kč bez DPH
DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 22.03.2016 Praha Podobné kurzy Po absolování semináře budete umět definovat jednotlivé dodací doložky INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000, budete schopni správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodněprávní rizika při jejich použití. Budete mít přehled o pravidlech Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 08.04.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží, • celní doklady při dovozu a vývozu zboží (celní prohlášení, doprovodné doklady apod. Seminář je určen pracovníkům společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílejí na realizaci dovozních a vývozních operací.
DPH - promítnutí do účetnictví a posouzení z hlediska daně z příjmů 29.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů. - 2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
DPH - změny v návaznosti na účetnictví 08.02.2016 Praha Podobné kurzy Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat * V rámci semináře budou zařazeny: * Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat* V rámci semináře budou zařazeny:* Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1.
DPH A ÚČTOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU 17.02.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se budete věnovat daňové a účetní problematice incomingových a outgoingových cestovních kanceláří. Budete mít prostor pro dotazy a diskuzi. Seminář je určen pro zástupce cestovních kanceláří a cestovních agentur, daňové poradce, účetní specialisty a všechny ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají.
DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI 02.03.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. * • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů, • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11, Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.
DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 27.04.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. Seminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů.
DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP 29.04.2016 Praha Podobné kurzy Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH. * • aktuální stav legislativy, vazba na předpisy EU, • počítání obratu na příkladech, registrační povinnosti, • intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod – příkla Seminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů a podnikatele.
DPH V ROCE 2016 09.02.2016 Praha Podobné kurzy Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Lektor vás seznámí se změnami zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH.
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2015 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2016 09.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro účetní, podnikatele a další ekonomické pracovníky. Cíl: Upozornění na důležité změny, které využijete při sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, pomocí praktických příkladů. Určeno pro účetní, podnikatele a další ekonomické pracovníky. Cíl: Upozornění na důležité změny, které využijete při sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, pomocí praktických příkladů.
DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 25.01.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s aktuálními předpisy, které budete moci bez problémů aplikovat v praxi. * 9:00–13:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 • JUDr. Seminář je určen zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti přehled.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní 20.04.2016 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb. - 1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 13 h.
Důchodové pojištění v roce 2016 15.12.2015 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Víte, jak budou zaměstnavatelé plnit své povinnosti v důchodovém pojištění v roce 2016? Víte, jak je důležité uvážit vhodnost data přiznání důchodu? - 1890 Kč + DPH 21% Kč - CZK 6.12.2013, 17.12.2013, 16.1.2014, 13.2.2014, 14.1.2016, 19.1.2016, 20.1.2016, 25.11.2015, 15.12.2015; 9:00 - 13:00
Důchodové pojištění v roce 2017 18.10.2016 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Víte, jak budou zaměstnavatelé plnit své povinnosti v důchodovém pojištění v roce 2017? Víte, jak je důležité uvážit vhodnost data přiznání důchodu? - 1890 Kč + DPH 21% Kč - CZK 18.10.2016 - 18.10.2016; 9:00 - 13:00
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ 24.05.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s aktuálními praktikami důchodového pojištění a vedením ELDP. * • okruh pojištěných osob – poslední změny, • dávky důchodového pojištění a jejich výše – vzorové příklady výpočtu, • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění se zaměřením zejména na agendu ELDP Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.
Efektivní kalkulace nákladů - strategické nástroje nákladového řízení 03.03.2016 Brno Podobné kurzy Naučte se sestavovat kalkulace podnikových nákladů Řídit firemní náklady efektivně neznamená jen ušetřit, kde se dá. Poznejte strategické nástroje nákladového řízení, zorientujte se v členění nákladů a naučte se je správně přiřadit k podnikovým výkonům. 03.03.2016 - 03.03.2016; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1Počet dní: Sochorova 38 61600 Brno - - - - - 2990 Kč bez DPH
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice - základní orientace v účetních a finančních pojmech 09.12.2015 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se v praxi využívat cenné informace z oblasti účetnictví a financí Potřebujete získat nebo oprášit praktické ekonomické vzdělání? Chcete rozumět finančním výkazům a pochopit souvislosti? 09.12.2015 - 10.12.2015; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 2Počet dní: U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 5990 Kč bez DPH
EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE 07.04.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2016. * • vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (vý Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat.
Ekonomie pro manažery 11.12.2015 Praha 2 Podobné kurzy Cíle kurzu: Seznámit se se základy ekonomiky a finančního řízení podniku. Orientovat se v podnikové ekonomice, bankovnictví a pojišťovnictví. Cíle kurzu: Seznámit se se základy ekonomiky a finančního řízení podniku. Orientovat se v podnikové ekonomice, bankovnictví a pojišťovnictví.
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A DALŠÍ NOVINKY 2016 # pro účetní, ekonomy 04.12.2015 Praha 8 Podobné kurzy Seminář je zaměřen na praktické otázky a postupy v rámci quot;revolučních změnquot;, které od roku 2016 podnikatele s jistotou či velmi pravděpodobně čekají v daňové oblasti. Výhodou pro účastníky jsou minimálně základní znalostí DPH a daně z příjmů. Kurz je určen pro ekonomy, účetní, asistentky i samotné vlastníky a vedoucí pracovníky podniku - tedy pro všechny, kteří při své běžné každodenní praxi přijdou s novinkami v podobě elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení do styku.
Elektronická komunikace se státní správou v roce 2016 [Prostějov] 01.12.2015 Prostějov Podobné kurzy Nebojte se komunikovat se státní správou elektronicky. Seminář je určen všem, kdo komunikují se státní správou a z důvodu změn v zákonech jsou povinni komunikovat elektronicky ať už jako daňové subjekty nebo jejich zástupci.
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU VČETNĚ EVIDENCE TRŽEB 09.12.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte návod, jak si usnadnit komunikaci se státní správou a vyhnout se sankcím za nedostatky. * • co je elektronická komunikace – základní pojmy, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci – elektronický podp Seminář je určen všem, kteří komunikují se státní správou a z důvodu změn v zákonech jsou povinni komunikovat elektronicky, ať už jako daňové subjekty nebo jejich zástupci.
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU VČETNĚ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ 13.01.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte návod, jak si usnadnit komunikaci se státní správou a vyhnout se sankcím za nedostatky. * • elektronická komunikace – základní pojmy, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci – elektronický podpis a j Seminář je určen všem, kteří komunikují se státní správou a z důvodu změn v zákonech jsou povinni komunikovat elektronicky, ať už jako daňové subjekty nebo jejich zástupci.
ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVELU ZÁKONA O DPH (PŘEDEVŠÍM PRO FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELE) 15.01.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři budete informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných písemností pouze elektronicky. Blíže se seznámíte s Daňovým portálem finanční správy ČR a způsoby elektronického podávání písemností. Seminář je určen především pro OSVČ, které zatím neměly povinnost podávat daňová přiznání elektronicky.
ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVELU ZÁKONA O DPH (PŘEDEVŠÍM PRO FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELE) – sobotní výuka 30.01.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři budete informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných písemností pouze elektronicky. Blíže se seznámíte s Daňovým portálem finanční správy ČR a způsoby elektronického podávání písemností. Seminář je určen především pro OSVČ, které zatím neměly povinnost podávat daňová přiznání elektronicky.
ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ V PRAXI 16.12.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři budete informováni o současných povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných písemností elektronicky v návaznosti na legislativní úpravu. Blíže se seznámíte s jednotlivými způsoby elektronického podávání písemností včetně Daňového portálu finanční správy České republiky. Seminář je určen OSVČ, pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům, finančním ředitelům a dalším pracovníkům ekonomických útvarů, kteří ve své praxi využívají elektronický způsob podávání vůči správci daně.
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2016 - aktuality 19.02.2016 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2016. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují. Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2016. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují.
FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ 07.12.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů, budete umět zachytit chybně vystavené daňové doklady. * • náležitosti daňových dokladů pro účely zákona o daních z příjmů, • náležitosti účetních dokladů, • náležitosti daňových dokladů pro účely zákona o DPH, Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům.
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů 26.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci.Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU.Obsah: * Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU* Vybraná ustanovení z o
FAKTURACE A DPH 15.02.2016 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady. * • řízení pohledávek, • náležitosti a druhy daňových dokladů, • vybrané paragrafy zákona o dani z přidané hodnoty, • změny sazeb DPH v návaznosti na zavedení elektronické evidence tržeb, • fakturace Seminář je určen široké veřejnosti, zvláště je vhodný jako příprava na pracovní pozici fakturant. Není vyžadována žádná předchozí znalost zákona o dani z přidané hodnoty ani praxe ve vystavování daňových dokladů.
Fakturace v praxi - online kurz Prosinec 2015 Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * Kurz si přizpůsobíte podle Vašich časových možností. Kurz probíhá přes internet a na jeho splnění máte půl roku. Kurz si přizpůsobíte podle Vašich časových možností. Kurz probíhá přes internet a na jeho splnění máte půl roku.
FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR 14.03.2016 Praha Podobné kurzy Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Seminář je určen pro fakturanty, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd.
FAKTURACE V ROCE 2016, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY 22.04.2016 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými doklady. Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>


^


Školení - Kurzy # ucetnictvi

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královehradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # ucetnictvi

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních
*** Hodnocení účastníků školení. Stornujete-li školení více než sedm dní před datem konání vrátíme vám celou částku. Podívejte se na podmínky školení
školení | 2015-11-30 08:05:07 
Články:Vzdělávání dospělích  Poptávka kurzu školení studia skoleni-kurzy.eu - školení
Články:Vzdělávání dospělích  Kiteboarding kurzy – kitesurfing kurzy kiteboarding škola kite - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  EXCHANGE s.r.o. - individuální kurzy pro devizy platební - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn kurzovní lístek ČNB kurz eura převodník měn - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Nová tvář TOP 09 Adamová Chci přilákat mladé lidi. Číro na hlavě si ale dělat nebudu - vzdělávání
Články:Vzdělávání dospělích  Novinky které zpestří zimní dny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kiteboarding kurzy – kitesurfing kurzy kiteboarding škola kite - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  EXCHANGE s.r.o. - individuální kurzy pro devizy platební - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy měn kurzovní lístek ČNB kurz eura převodník měn - kurzy


Nalezeno celkem : 1641 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2015 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Základy PRVNÍ POMOCI pro pracovníky v sociálních službách akreditace MPSV ČR v prosinci 2015 - Ostrava
^