logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: UCETNICTVI STRANA 3
JAK POROZUMET UCETNIM VYKAZUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # ucetnictvi
 

 

Náhodný kurz/školení


Delegát pro cestovní kancelář rekvalifikační kurz - TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Jedná se velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci delegáta. Delegát - místní zástupce je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu [nejčastěji u moře, na horách, ale i v rekreačních oblastech atd].

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # ucetnictvi

RSS RSS aktuality pro nové kurz/školení: ucetnictvi<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Delegát pro cestovní kancelář - rekvalifikační kurz 05.10.2015 Praha 2 Podobné kurzy Jedná se velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci delegáta. Delegát - místní zástupce je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu [nejčastěji u moře, na horách, ale i v rekreačních oblastech atd]. • Dolní věková hranice: pro nástup do kurzu cca 17,5 roku, v den vykonání zkoušky je podmínkou dosažení věku 18 let. • Horní věková hranice: není určena, závisí jen na zdravotních možnostech každého delegáta, práci delegáta vykonává mnoho čiperných seniorů.
DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 23.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává jak za účelem zajištění, tak i za účelem spekulace. Rovněž jsou vysvětleny základní principy zajišťovacího účetnictví. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, finanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou.
DERIVÁTY, ŘÍZENÍ RIZIKA A ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ V PODNIKOVÉ PRAXI 10.12.2015 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte přehled o ekonomickém zajištění běžných finančních rizik v podnikové praxi a jeho vlivu na účetnictví a reporting. Budete mít přehled o metodách zajišťovacího účetnictví a o jejich efektu na hospodářský výsledek a zdanění. Podnikovým risk manažerům, účetním metodikům, finančním analytikům a dalším pracovníkům, kteří se setkávají s tržním rizikem, s nástroji jeho řízení a zajišťování a také s jeho vykazováním (ať už ve vlastním účetnictví podniku či v reportingu konsolidovaným skupinám). Seminář je též vhodný pro prac
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 20.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky. * • vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů, • vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku, • postup při odpisování hmotného a nehmotného majetku, • Seminář je určen pracovníkům účtáren, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před finančním úřadem.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ VÝROBA 27.10.2015 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. Budete si umět poradit s problematikou nedokončené výroby. Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky.
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobého majetku * Opra Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku* Dlouhodobý hmotný majetek* Dlouhodobý nehmotný majetek* Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek* Pořízení dlouhodobého majetku* Ocenění dlouhodobého majetku* Opravy vs.
DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní 26.08.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově. Obsah: 1. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s problematikou majetku od A až do Z jak účetně, tak i daňově. Obsah: 1.
Dlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434) 19.08.2015 Praha Podobné kurzy Tento jednodenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí všech aspektů modulu dlouhodobého majetku (Fixed Assets) v Microsoft Dynamics NAV 2013. Kurz ukazuje založení dlouhodobého majetku a provádění široké škály operací, jako je například reklasifik Modul 1 - Založení dlouhodobého majetku - základní principy, založení, karta majetku, duplikace, kopírování¨Modul 2 - Transakce dlouhodobého majetku - deníky, nákup, opravy, úpravy, odpisyModul 3 - Reklasifikace dlouhodobého majetku - přesun, kombinování, likvidace, částečná likvidaceModul 4 - Údržb
Dlouhodobý majetek v příkladech 02.11.2015 Praha 8 Podobné kurzy Seminář určen je vhodný pro začínající až středně pokročilé účetní. Po jeho absolvování budete umět oceňovat dlouhodobý majetek, vyřadit jej a posoudit jeho zůstatkovou cenu z účetního i daňového pohledu. Chcete se vyznat v problematice týkající se dlouhodobého majetku? A to nejen z pohledu zákona o daních z příjmů, ale také z pohledu DPH?
DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 02.10.2015 Praha Podobné kurzy Po absolování semináře budete umět definovat jednotlivé dodací doložky INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000, budete schopni správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodněprávní rizika při jejich použití. Budete mít přehled o pravidlech Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 19.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží, • celní doklady při dovozu a vývozu zboží (celní prohlášení, doprovodné doklady apod. Pracovníkům společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílejí na realizaci dovozních a vývozních operací.
DOVOLENÁ – NÁROKY A PODMÍNKY PRO JEJÍ ČERPÁNÍ 23.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte praktické návody, jak správně určovat nároky na dovolenou a za jakých podmínek ji zaměstnanci můžete poskytnout. Budete vědět, zda můžete zaměstnancům převádět dovolenou do dalšího kalendářního roku. Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, manažery a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát předpisy vztahující se k této problematice.
DPH - promítnutí do účetnictví a posouzení z hlediska daně z příjmů 29.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů. Určeno pro ekonomy a finanční účetní. Cíl: Výklad právní úpravy daně z přidané hodnoty s promítnutím do účetnictví a posouzení některých operací z hlediska daně z příjmů.
DPH - změny v návaznosti na účetnictví 08.02.2016 Praha Podobné kurzy Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat * V rámci semináře budou zařazeny: * Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. Obsah: * Na tomto semináři se účastníci seznámí především s aktuální legislativou v oblasti DPH, kterou k datu uzávěrky katalogu není možné předpokládat* V rámci semináře budou zařazeny:* Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1.
DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty 09.09.2015 Praha Podobné kurzy Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2015, * vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného člen 09.09.2015, 10.9.2015; 9.00 - cca 16.30 - středa, 9.00 - cca 14.00 - čtvrtek - 5180Kč (cena kurzu včetně DPH) - 4280
DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH 13.10.2015 Praha Podobné kurzy V rámci semináře budou posluchači seznámeni s aplikací novelizovaných ustanovení zákona o DPH, které se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů, tentokrát z jiného pohledu: Vše v příkladech z praxe s odkazem na konkrétní paragrafy a judikaturu. Budou probrány i dotazy na poslední novinky, d Seminář je určen pro účetní a daňaře neziskových subjektů a obcí.
DPH V ROCE 2015 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 10.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semnářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
DPH V ROCE 2015 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2016 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři si prohloubíte znalosti. Je vhodnou příležitostí k výměně praktických zkušeností. Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 19.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků.
DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 25.01.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s aktuálními předpisy, které budete moci bez problémů aplikovat v praxi. * 9:00–13:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 • JUDr. Seminář je určen zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti přehled.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní 16.09.2015 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb. Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2016 25.11.2015 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálních předpisech a a budete je umět aplikovat v praxi. * • okruh pojištěných osob, • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše podle právního stavu roku 2015 a 2016, • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2015 a 2016. Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2016 10.12.2015 Praha Podobné kurzy Cíl: Seminář je zaměřen na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje. Cíl: Seminář je zaměřen na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje.
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU – KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ, FINANČNÍ A MANAŽERSKÝ POHLED 22.09.2015 Praha Podobné kurzy Rozvinout, prohloubit a zproduktivnit znalosti i praktické dovednosti účastníků v oblasti komplexního ekonomického a finančního řízení firmy, podniku - businessu a učinit je trvale nákladově efektivním, ziskovým, hodnototvorným a konkurenceschopným. Naučit se znát, řídit a rozvíjet měřitelnou hodno Pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, kontrolery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností - firem, motivované podnikatele, ale i pro všechny ostatn
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 12.11.2015 Praha Podobné kurzy Po ukončení kurzu se budete orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • některá práva a Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ 15.10.2015 Praha Podobné kurzy Po ukončení kurzu se budete orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • některá práva a Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A BUSINESSU 22.09.2015 Praha Podobné kurzy Poskytnout a užít přehledné a souhrnné informace o ekonomických a finančních parametrech a procesech v současné firmě - businessu (syntéza tradičního-finančního a moderního-nadstavbového ekonomického pojetí) a předpokladech jejího kontinuálního optimálního a efektivního fungování. Odvození a užití Pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, kontrolery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností - firem, motivované podnikatele, ale i pro všechny ostatn
EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE 12.10.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací. * • vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospo Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat.
Ekonomie pro manažery 08.09.2015 Praha 2 Podobné kurzy Cíle kurzu: Seznámit se se základy ekonomiky a finančního řízení podniku. Orientovat se v podnikové ekonomice, bankovnictví a pojišťovnictví. Cíle kurzu: Seznámit se se základy ekonomiky a finančního řízení podniku. Orientovat se v podnikové ekonomice, bankovnictví a pojišťovnictví.
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (on-line kurz) 10.11.2015 online Podobné kurzy Neuvedeno * Bude upřesněn. Všem, kteří mají na starosti elektronickou evidenci tržeb.
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE a využití elektronického podpisu v účetnictví 26.11.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit souhrnně s problematikou elektronické fakturace, využitím elektronického podpisu v účetnictví a využitím ICT v účetnictví obecně (např. elektronický oběh účetních dokladů a jejich archivace, možnosti elektronické komunikace s úřady, zřizov Určeno pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit souhrnně s problematikou elektronické fakturace, využitím elektronického podpisu v účetnictví a využitím ICT v účetnictví obecně (např. elektronický oběh účetních dokladů a jejich archivace, možnosti elektronické komunikace s úřady, zřizování
Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví 30.11.2015 Praha Podobné kurzy Obsah semináře: * Právní regulace využití ICT v účetnictví v zákoně o účetnictví – účetní záznamy, jejich formy a převody mezi nimi. Průkaznost a archivace účetních záznamů. 30.11.2015; 9.00 - cca 14.30 - 2590Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2140
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU 09.12.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte návod, jak si usnadnit komunikaci se státní správou a vyhnout se sankcím za nedostatky. * • principy elektronické komunikace, • elektronický podpis, datová schránka, • možnosti odesílání a přijímání datových souborů, • organizace a ukládání souborů. Všem, kteří mají na starosti komunikaci se státní správou.
Elektronická komunikace se státní správou 2015-2016 (on-line kurz) 13.10.2015 online Podobné kurzy Neuvedeno * Bude upřesněn. Všem, kteří mají na starosti komunikaci se státní správou.
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU 18.09.2015 Praha Podobné kurzy Určeno pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení podnikatelských subjektů. Cíl: Dobře vedená evidence a provedená inventarizace majetku. Určeno pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení podnikatelských subjektů. Cíl: Dobře vedená evidence a provedená inventarizace majetku.
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2016 - aktuality 19.02.2016 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2016. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují. Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2016. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují.
FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ 07.12.2015 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů, budete umět zachytit chybně vystavené daňové doklady. * • náležitosti daňových dokladů pro účely zákona o daních z příjmů, • náležitosti účetních dokladů, • náležitosti daňových dokladů pro účely zákona o DPH, Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům.
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů 26.02.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci.Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU.Obsah: * Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU* Vybraná ustanovení z o
Fakturace v praxi 15.09.2015 Brno Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * „Milý, velice srozumitelný přístup. Jsem velice spokojena s lektorkou, průběhem kurzu. „Milý, velice srozumitelný přístup. Jsem velice spokojena s lektorkou, průběhem kurzu.
Fakturace v praxi - online kurz Srpen 2015 Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * Kurz si přizpůsobíte podle Vašich časových možností. Kurz probíhá přes internet a na jeho splnění máte půl roku. Kurz si přizpůsobíte podle Vašich časových možností. Kurz probíhá přes internet a na jeho splnění máte půl roku.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15| >>Školení - Kurzy # ucetnictvi

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královehradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # ucetnictvi

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


EXCHANGE s.r.o. - individuální kurzy pro devizy platební
*** Proti tomu devizový kurzovní lístek zobrazuje kurzy vždy pouze orientační a nemůže zohlednit aktuální možnosti společnosti realizovat konkrétní požadavky klientů.
kurzy | 2015-07-30 10:22:13 
Články:Vzdělávání dospělích  Nenechte si ujít Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce - vzdělávání
Články:Vzdělávání dospělích  Za půl roku prošlo rekvalifikací téměř 22 400 lidí - rekvalifikace
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a školení - Komora Auditorů České Republiky - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Školení obsluhy systému pro realitní kanceláře - školení
Články:Vzdělávání dospělích  Rekvalifikační kurzy školení a nebo semináře skoleni-kurzy.eu - rekvalifikační
Články:Vzdělávání dospělích  Pokročilé specifické vzdělávání pracovníků výroby turbín - vzdělávání
Články:Vzdělávání dospělích  Dotazy ze semináře k výzvě č.002 - semináře
Články:Vzdělávání dospělích  Systém specifického vzdělávání zaměstnanců společnosti ROTANA - vzdělávání
Články:Vzdělávání dospělích  Novinky které zpestří zimní dny - kurzy


Nalezeno celkem : 3094 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2015 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB v prosinci 2015 - Praha