logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: UCETNICTVI STRANA 3
JAK POROZUMET UCETNIM VYKAZUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # ucetnictvi
 

Sponzorované odkazy:

 

Náhodný kurz/školení


Aromaterapie - ACZ, vzdělávací centrum
Věděli jste, že řadu běžných neduhů a onemocnění můžete doma včas podchytit přírodními prostředky? Nebo že můžete účinně čistit domácnost s použitím voňavých výrobků bezpečných i pro děti a zvířata?

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # ucetnictvi

RSS RSS aktuality pro nové kurzy: UCETNICTVI<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty 07.09.2016 Praha Podobné kurzy Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2016, * vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z j 07.09.2016, 8.9.2016; 9.00 - cca 16.30 - 1. den, 9.00 - 14.00 - 2. den - 5180Kč (cena kurzu včetně DPH) - 4280
DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI 25.08.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. * • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů, • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 1 Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.
DPH PRO ROK 2017 – ZAMĚŘENO NA ZMĚNY 20.12.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty platném pro rok 2017. * • aktuální informace o legislativním vývoji, • změny zákona o DPH v průběhu roku 2016, • změny zákona o DPH od 1. Pro účetní, hlavní účetní, daňové a účetní metodiky, eventuálně finanční manažery.
DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO VAŠI BEZCHYBNOU PRAXI 12.09.2016 Praha Podobné kurzy Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice daně z přidané hodnoty (DPH), o povinnostech plátce DPH a nároku na odpočet daně a budete se orientovat ve formuláři daně z přidané hodnoty. Jak správně určit datum uskutečnění zdanitelného plnění? Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice DPH a povinnostech plátce DPH.
DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ 19.12.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osovobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží. * DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zák Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.
DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH 11.10.2016 Praha Podobné kurzy V rámci semináře budete seznámeni s aplikací novelizovaných ustanovení zákona o DPH, které se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů, tentokrát z jiného pohledu. Vše v příkladech z praxe s odkazem na konkrétní paragrafy a judikaturu. Seminář je určen pro účetní a daňaře neziskových subjektů a obcí.
DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2017 14.02.2017 Praha Podobné kurzy V rámci kurzu se seznámíte s novelizovanými ustanoveními zákona o DPH od roku 2017, která se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů (časový posun, den povinnosti přiznat daň, manka a škody, nová osvobození, nový institut nespolehlivé osoby). Podle aktuální situace probereme i dotazy, pos Kurz je určen pro pokročilé a zkušené účetní, ekonomy a daňové poradce neziskových subjektů a obcí.
DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní 13.10.2016 Praha Podobné kurzy Obsah: 1. den * Co je předmětem daně * Určení územní působnosti * Vymezení základních pojmů * Kdo je osoba povinná k dani * Obrat pro registraci * Vymezení zdanitelného plnění * Určení místa plnění * Uskutečnění plnění a daňová povinnost * Stanovení Obsah: 1. den* Co je předmětem daně* Určení územní působnosti* Vymezení základních pojmů* Kdo je osoba povinná k dani* Obrat pro registraci* Vymezení zdanitelného plnění* Určení místa plnění* Uskutečnění plnění a daňová povinnost* Stanovení základu daně a výpočet daně* Sazby daně* Osv
DPH V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 08.11.2016 Praha Podobné kurzy Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
DPH V ROCE 2016 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – PRO ZKUŠENÉ 10.11.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
DPH v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe 16.02.2017 Praha Podobné kurzy Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory. Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH s účinností od 1. - 2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
DPH VE STAVEBNICTVÍ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE 04.10.2016 Praha Podobné kurzy Na prakticky orientovaném semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona, upozorní na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpoví na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mj. Již zkušeným účetním a daňařům stavebních firem i příjemcům jejich služeb, plátcům DPH, kteří se prakticky setkávájí s operacemi u nemovitých věcí.
DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 13.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. => => Získáte návod, jak se jich vyvarovat. Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků.
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2016 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2017 14.02.2017 Praha Podobné kurzy Určeno pro účetní, podnikatele a další ekonomické pracovníky. Cíl: Upozornění na důležité změny, které využijete při sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, pomocí praktických příkladů. - 2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 15 h.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní 21.09.2016 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb. Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155 - 1995 Sb.
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2017 09.12.2016 Praha Podobné kurzy Cíl: Seminář je zaměřen na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje. - 1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 13 h.
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY/PODNIKU, ORGANIZACE A BUSINESSU – KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ, FINANČNÍ, MANAŽERSKÝ, BUSINESS I INVESTIČNÍ POHLED 20.09.2016 Praha Podobné kurzy Absolvováním cyklu získáte především možnost rozvinout, prohloubit a zproduktivnit znalosti i praktické dovednosti v oblasti soudobého komplexního ekonomického a finančního řízení firmy (EFŘ), podniku - businessu, ale i organizace (včetně službových a strukturovaných organizací veřejného sektoru) a Pro náročnější a motivované klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím a cílením: • pro ekonomy, finanční a zkušené provozní manažery, účetní pracovníky a profesionály, manažerské účetní a kontrolery, • pro tvůrce i uživatele firemního, organizačního a business reporting
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 02.11.2016 Praha Podobné kurzy Z jakých důvodů může dát pronajímatel výpověď nájemci dle NOZ? Jaké jsou zákonné lhůty pro vyúčtování služeb a sankce při nedodržení? Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ 05.10.2016 Praha Podobné kurzy Z jakých důvodů může dát pronajímatel výpověď nájemci dle NOZ? Jaké jsou zákonné lhůty pro vyúčtování služeb a sankce při nedodržení? Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A BUSINESSU 20.09.2016 Praha Podobné kurzy Lektor vám poskytne přehledné a souhrnné informace o ekonomických a finančních parametrech a procesech v současné firmě - businessu (syntéza tradičního – finančního, moderního ekonomického pojetí) a předpokladech jejího kontinuálního a efektivního fungování. Naučíte se odvodit a užít realiza Zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, kontrolery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností - firem, motivované podnikatele a firemní invest
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice - základní orientace v účetních a finančních pojmech 03.08.2016 Praha 1 Podobné kurzy Naučte se v praxi využívat cenné informace z oblasti účetnictví a financí Potřebujete získat nebo oprášit praktické ekonomické vzdělání? Chcete rozumět finančním výkazům a pochopit souvislosti? 03.08.2016 - 04.08.2016; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 2 Počet dní: U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 5990 Kč bez DPH
EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ 01.11.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. Seminář je určen pro účetní, management, bankovní pracovníky a daňové poradce.
EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE 13.10.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2016. * • vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností Seminář je určen pro každého, komu není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat.
Ekonomika jakosti 25.08.2016 Cheb Podobné kurzy Účastník kurzu získá znalosti v podstatě ekonomiky jakosti - externí a interní projevy jakosti produktů, náklady na jakost - přímé [řiditelné, vyvolané, vyvolané investiční] a nepřímé, společenské výdaje na jakost, snižování nákladů na jakost, ekonomika a životnost výrobku, celoživotní náklady Podstata ekonomiky jakosti - externí a interní projevy jakosti produktů, náklady na jakost - přímé [řiditelné, vyvolané, vyvolané investiční] a nepřímé, společenské výdaje na jakost, snižování nákladů na jakost, ekonomika a životnost výrobku, celoživotní n
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 18.10.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro všechny podnikatele, kteří přijímají platby v hotovosti, šeky nebo stravenky. Rovněž je seminář vhodný pro účetní a ekonomické pracovníky. - 2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED 23.09.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte zejména s pravidly zakotvenými v zákoně č. 112 - 2016 Sb. Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří budou metodicky zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům (restauratéři, hoteliéři, prodejci apod.
Elektronická evidence tržeb - účetní a daňové aspekty 19.09.2016 Praha Podobné kurzy Cílová skupina :Nejste si jisti, zda se povinnost elektronické evidence tržby týká zrovna vás? Víte, jaká je sleva na dani z příjmů související s pořízením potřebného technického vybavení? - 2385 Kč + DPH 21% Kč - CZK 19.9.2016 - 19.9.2016; 9:00-13:00
Elektronická evidence tržeb od A do Z 07.09.2016 Praha 1 Podobné kurzy Nejen PRO PODNIKATELE [fyzické a právnické osoby] poskytující ubytovací a stravovací služby. Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, který bude spuštěn v listopadu roku 2016 pro podnikatele poskytující stravovací nebo ubytovací služby. Osnova semináře: * základní principy systému elektronické evidence tržeb, * vymezení evidované tržby, * storna a opravy evidované tržby, * evidování tržeb v případě zastoupení, * evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, * tržby vyloučené z evidence tržeb, * autentizační údaje a
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE a využití elektronického podpisu v účetnictví 10.11.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit souhrnně s problematikou elektronické fakturace, využitím elektronického podpisu v účetnictví a využitím ICT v účetnictví obecně (např. elektronický oběh účetních dokladů a jejich archivace, možnosti elektronické komunikace s úřady, zřiz - 3 400 Kč (s DPH 4 114 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, obědKč - CZK 9 - 16 h. (oběd).
Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví 03.10.2016 Praha Podobné kurzy Obsah semináře * Právní regulace využití ICT v účetnictví v zákoně o účetnictví – účetní záznamy, jejich formy a převody mezi nimi. Průkaznost a archivace účetních záznamů. 03.10.2016; 9.00 - cca 14.30 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU 23.09.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení podnikatelských subjektů. Cíl: Dobře vedená evidence a provedená inventarizace majetku. - 2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2017 - aktuality 15.02.2017 Praha Podobné kurzy Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2017. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují. - 1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 13 h.
FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ 05.12.2016 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů tak, abyste uměli zachytit chybně vystavené daňové doklady. Seznámíte se se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů ve vazbě na daňové zákony, zejména na zákon o DPH. Pracovníkům finančních účtáren, fakturantům a dalším, kteří se pracovně setkávají s fakturami a daňovými doklady.
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů 16.09.2016 Praha Podobné kurzy Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. - 2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
FAKTURACE A DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ 27.10.2016 Praha Podobné kurzy Jaký dopad má zavedení kontrolního hlášení na problematiku vystavování daňových dokladů? Jak správně určit datum uskutečnění zdanitelného plnění? Seminář je určen široké veřejnosti, zvláště je vhodný jako příprava na pracovní pozici fakturant - ka. Není vyžadována žádná předchozí znalost zákona o dani z přidané hodnoty ani praxe ve vystavování daňových dokladů.
Fakturace v praxi Říjen 2016 online Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * Rozsah školení: 3 hodiny. Začátek a konec školení je dohodnut vždy po dohodě s klientem dle pracovní doby zaměstnanců. Rozsah školení: 3 hodiny. Začátek a konec školení je dohodnut vždy po dohodě s klientem dle pracovní doby zaměstnanců.
Fakturace v praxi - online kurz Srpen 2016 Podobné kurzy Osvědčení o absolvování kurzu * Kurz si přizpůsobíte podle Vašich časových možností. Kurz probíhá přes internet a na jeho splnění máte půl roku. Kurz si přizpůsobíte podle Vašich časových možností. Kurz probíhá přes internet a na jeho splnění máte půl roku.
Finanční a ekonomická situace podniku - analýza na základě účetní závěrky 12.09.2016 Praha 1 Podobné kurzy Zorientujte se ve finančních výkazech a optimalizujte kapitálovou strukturu podniku Pokud dobře pochopíte principy účetní závěrky a vazby mezi jejími položkami, můžete analyzovat finanční a celkovou ekonomickou situaci podniku a činit správná strategická rozhodnutí. Získejte detailn 12.09.2016 - 12.09.2016; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1 Počet dní: U Půjčovny 2 11000 Praha 1 - - - - - 2990 Kč bez DPH
Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem 05.09.2016 Brno Podobné kurzy Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investič 05.09.2016 - 06.09.2016; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 2 Počet dní: Radnická 1 60200 Brno - - - - - 5990 Kč bez DPH
Finanční analýza a controlling 29.09.2016 Praha 8 Podobné kurzy Posouzení finančního zdraví podniku je důležitým faktorem. Pro správné stanovení všech ukazatelů je třeba pochopit principy finanční analýzy a controllingu. Co mi kurz přinese Naučíte se počítat ukazatele finanční analýzy a interpretovat jejich výsledky. Budete umět používat controlling jako hlavní nástroj pro zajištění finančního zdraví firmy.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14| >>Školení - Kurzy # ucetnictvi

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královehradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # ucetnictvi

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Payot Krása je hlavním cílem
*** Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
vzdělání | 2016-07-29 01:50:33 
Články:Vzdělávání dospělích  Firmy na železnici budou zřejmě muset proškolovat své lidi - školení
Články:Vzdělávání dospělích  Vláda schválila Státní program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 - 2025 - vzdělávání
Články:Vzdělávání dospělích  Payot Krása je hlavním cílem - vzdělání
Články:Vzdělávání dospělích  19. – 18.8.2016 Praha Výběr dodavatele v OP PIK - seminář
Články:Vzdělávání dospělích  Payot Krása je hlavním cílem - vzdělání
Články:Vzdělávání dospělích  Novinky které zpestří zimní dny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Payot Krása je hlavním cílem - vzdělání
Články:Vzdělávání dospělích  Diesel - studium
Články:Vzdělávání dospělích  Novinky které zpestří zimní dny - kurzy


Nalezeno celkem : 3032 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2016 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Interní auditor dle OHSAS 18001:2007 v listopadu 2016 - Praha