logo skoleni-kurzy

LUDMILA NOVOTNA VZDELAVACI AGENTURA PROFESIM PROFESIM
CZ


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[Dodameto.cz] Krmiva a chovatelské potřeby >>Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Excel základní - AbecedaPC
Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled.

^

 

 

LUDMILA NOVOTNA VZDELAVACI AGENTURA PROFESIM PROFESIM

Viz také následující kurzy :
  • Daňový profesionál® – kompletněPodrobnosti
  • Profesionální asistentka – management podpory manažerůPodrobnosti
  • Profesionální asistentka – management podpory manažerůPodrobnosti
  • Profesionální asistentka – management podpory manažerůPodrobnosti
  • Profesionální recepcePodrobnosti


Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMby Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM - Bohdalice


Aktuality a nové kurzy od: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMskoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[13.12.2022] Školení Brno : Čeština není dřina – písemný projev nejen pro úředníky - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Seminář sestává ze dvou hlavních vzdělávacích předmětů. Součástí jednotlivých vzdělávacích předmětů je diskuse vyplývající z dané problematiky. Pravopisné zásady češtiny včetně doporučení normy ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými procesy Úvodní motivační test, díky němuž si cílová skupina ověří své znalosti z obl ... 2022-06-22 15:34:02

[11.10.2022] Školení Olomouc : ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory rady a tipy do praxe s důrazem na kultivovaný písemný projev - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014. Současná doba klade signifikantní důraz na písemnou podobu předávání informací a s tím spojené přesné, ... 2022-06-22 15:34:02

[22.11.2022] Školení Brno : ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory rady a tipy do praxe s důrazem na kultivovaný písemný projev - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014. Současná doba klade signifikantní důraz na písemnou podobu předávání informací a s tím spojené přesné, ... 2022-06-22 15:34:02

[08.11.2022] Školení Brno : Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců a dalších osob a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření. Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob, které spočívají zejména v enormní psychické zát ... 2022-06-11 15:34:04

[20.10.2022] Školení Olomouc : Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců a dalších osob a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření. Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob, které spočívají zejména v enormní psychické zát ... 2022-06-11 15:34:04

[08.09.2022] Školení Brno : Obecní zpravodaj a radniční noviny - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] 1. Přehled právních předpisů, které se týkají vydávání zpravodajů obcí a měst a jaké povinnosti z nich plynou pro vydavatele 2. Úloha zpravodaje v předvolebním období Volební inzerce z pohledu příslušných zákonů. Rozdíly mezi politickou inzercí a zpravodajstvím. Problematika zveřejňování kritických článků. Kdo může rozhodovat o zveřejnění či ... 2022-06-11 15:34:03

[13.12.2022] Školení Brno : Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-11 15:34:03

[25.08.2022] Školení Brno : Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-11 15:34:03

[24.11.2022] Školení Olomouc : Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, správní, státní dozor, inspekce x místní terénní šetření ohledání, monitorování, zjišťování stavu věci na místě ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi. 2. Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1 zvláštní zákon, 2 zákon č. 255 - ... 2022-06-11 15:34:02

[15.11.2022] Školení Ostrava : Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:04

[15.09.2022] Školení Olomouc : Správní řád ve vztahu k nepojistným dávkám - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:03

[13.09.2022] Školení Brno : Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:03

[01.11.2022] Školení Olomouc : Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:03

[10.11.2022] Školení Olomouc : Zákon o pozemních komunikacích č. 13 - 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:03

[03.11.2022] Školení Brno : Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Termín čtvrtek 1. prosince 2 ... 2022-06-01 15:34:02

[01.12.2022] Školení Olomouc : Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Termín čtvrtek 1. prosince 2 ... 2022-06-01 15:34:02

[13.10.2022] Školení Brno : Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:02

[06.10.2022] Školení Olomouc : Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

[skoleni-kurzy.eu] ... 2022-06-01 15:34:02

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí. ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – včetně připravovaných novel, příklady z praxe

[skoleni-kurzy.eu] Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystan ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Time management – manažerem svého času

[skoleni-kurzy.eu] Time management – co to vlastně je, generace time managementu. Zloději času externí a interní – zloději času vytvářené okolím, zloději času vlastní vinou , nejčastější zloději času” vyrušování, odkládání úkolů, na poslední chvíli, měnící se priority, špatné plánování, čekání na odpovědi. Paradoxy a omyly time managementu. 4 generace plán ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz zákon č. 199 - 2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace

[skoleni-kurzy.eu] 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. 3. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického vyšetře ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

[skoleni-kurzy.eu] Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců a dalších osob a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření. Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob, které spočívají zejména v enormní psychické zát ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Zákon o pozemních komunikacích č. 13 - 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Správní řád ve vztahu k nepojistným dávkám

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava

[skoleni-kurzy.eu] Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc. Dva právní režimy jednotek. Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky. Materiální publicita katastru nemovitostí. Zápisy práv. Postupy v řízení o povolení vkladu. Další nová práva a poznámky zapisované do katastru. Dotazy a disk ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Jak správně a efektivně doručovat

[skoleni-kurzy.eu] ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí

[skoleni-kurzy.eu] Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální. Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a od ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

[skoleni-kurzy.eu] Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami. Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tv ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

[skoleni-kurzy.eu] Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Termín čtvrtek 1. prosince 2 ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona

[skoleni-kurzy.eu] Informace o projednávané novele nového stavebního zákona. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Dotčené orgány, pojmy záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.. ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu. STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ Obecná ustanovení. Požadavky ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi

[skoleni-kurzy.eu] 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, správní, státní dozor, inspekce x místní terénní šetření ohledání, monitorování, zjišťování stavu věci na místě ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi. 2. Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1 zvláštní zákon, 2 zákon č. 255 - ...Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2022 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Požární ochrana školení vedoucích zaměstnanců v červenci 2022 - České Budějovice
^
Cookie nám pomáhají poskytovat naše služby
  Povolit pouze nezbytné soubory cookie     Povolit základní a volitelné soubory cookie