logo skoleni-kurzy

CESKY KRUMLOV VEREJNA SPRAVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # verejna-sprava
 

Náhodný kurz/školení


Adobe Photoshop – certifikovaný základní kurz - NICOM, a.s.
Zaměření kurzu Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří chtějí proniknout do základních možností tohoto produktu. Po absolvování kurzu budete schopni sami vytvářet zajímavou grafiku, naučíte se používat základní nástroje programu a budete tak moci rovněž uprav

 
  

 

KURZY A SKOLENI V CESKEM KRUMLOVE VEREJNA SPRAVA

Viz také následující kurzy :
  • 20347: Office 365 – nasazení a správaPodrobnosti
  • 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active DirectoryPodrobnosti
  • 20697-2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředíPodrobnosti
  • 20742: Windows Server 2016 – správa identitPodrobnosti
  • 10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®)Podrobnosti

Kurzy : verejna sprava - Český Krumlov


CZ - Kraj: Jihočeský - Český Krumlov
(1) << | 1 | 2| >> (2) - verejna sprava v V Českém Krumlově


Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit 5.3.2018 Praha 2 ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Základy interního auditu ve veřejné správě [ZÁKLADNÍ KURZ] jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ...
AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 21.5.2018 Praha 2 Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor v ...
NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 16.4.2018 Praha 2 URČENO PRO Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpeč ...
PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU 28.5.2018 Praha 2 URČENO PRO: Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem. Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – ...
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 30.5.2018 Praha 2 URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. ...
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI 18.6.2018 Praha 2 URČENO PRO Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřenosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovn ...
Audit účetní závěrky vybraných organizací 13.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jim ...
Audit účetní závěrky vybraných organizací 2.5.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jim ...
Případová studie řízení rizik a interního auditu 21.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře Nabídneme případovou studi ...
Zákon o státní službě – audit implementace zákona a vybraných personálních procesů 4.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, personalisty a státní zaměstnance dle zákona o státní službě. Cíl semináře Seznámit účastníky s tím, jak nastavit VKS ve služebním úřadě s ohledem na nové požadavky stanove ...
Vědomý leadership a management, koučink pro interní auditory 4.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře Cílem je seznámit účastníky semináře s tec ...
Audit pro prvňáky 19.4.2018 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory – začátečníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace včetně státních podniků, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obc ...
Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě 7.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpovědní za VKS. Cíl semináře Úvodem semináře budou vysvětleny legislativní požadavky na vnitřní kontrolní systém ...
Compliance očima interního auditora 13.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance. Cíl semináře Co je to compliance audit a čím se liší od ostatních typů auditů, jaká je jeho role při prověřování řídícího a kontrolního systému ...
Personální a organizační audity 13.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalování řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality ...
(Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 20.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní kor ...
Praktická realizace auditu vnitřních předpisů 21.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. pracovníky zabývající se správou vnitřních předpisů, manažery. Cíl semináře Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na vnitřní předpisy: Hierarchie vnit ...
Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory 28.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci auditu pro dotace z evropských strukturálních a investičních fondů EU v rámci veřejné podpory v těch nejfrekventovanějších ob ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy 29.3.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky stá ...
Co by interní auditor měl znát o řízení operačních rizik před hodnocením ŘKS 4.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Praktikující interní auditory. Cíl semináře Cílem semináře je přístup k identifikaci, měření a hodnocení operačních rizik organizace, ať už se zapojením IA nebo bez něho. Budou při tom zohle ...
Praktická realizace auditu spisové služby 9.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. pracovníci zabývající se správou dokumentace, aplikací spisové služby. Cíl semináře Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na řízení dokumentů a záznamů a apli ...
naučte se komunikovat a prezentovat efektivně 9.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně pokročilosti; rozmanité složení posluchačů je pro tento typ semináře dokonce výhodou. Určeno pro Auditoři, manažeři, veřejně vystupující odborníci, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti - asistentky, sekretářky, členové projektových tým ...
Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb. 11.4.2018 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání vz. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, mag ...
Komplexní řízení rizik od a do z 11.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky - interní auditory - manažery - koordinátory - vlastníky - analytiky rizik a zájemce z podniků i veřejné správy potřebující koncentrovaný přehled moderní praxe řízení rizik s řadou praktických příkladů. ...
Struktura řídicího a kontrolního systému v organizaci s ohledem na model coso ic a jeho popsání vnitřními směrnicemi 19.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Cílová skupina – Management, interní auditoři. Cíl semináře Seminář se zaměří na řídicí a kontrolní systém organizace v souladu se současnými trendy popsanými aktualizovaným modelem coso a relevantními dokumenty IIA. Bude vymezena ...
Audit přístupových práv do IT systémů 20.4.2018 Praha 2 Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access. Určeno pro Seminář je určen pro auditory, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti IT. Cíl semináře Představit praktické post ...
Jak číst účetní výkazy 24.4.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, ...
Pracovní dokumentace a zprávy interního auditu 14.5.2018 Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro Začínající interní auditory. Cíl semináře S účastníky budou probrány požadavky standardů v oblasti dokumentace průběhu jak ujišťovací, tak i konzultační zakázky. Bude vysvětlen přístup jak zajis ...
Audit procesu nákup 14.5.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelových situacích demonstrovat metody přístupu k auditování jednotlivý ...
Zákon č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 16.5.2018 Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obc ...
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolního řádu A souvisejících předpisů 17.5.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Kontrolující podle zákona č. 255 - 2012 Sb., O kontrole a také pro interní auditory a vedoucí zaměstnance, které zajímají práva a povinnosti kontrolovaného. Cíl semináře Předat zkušenosti po ...
Základy účetnictví veřejných financí 22.5.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce, regio ...
Pohled auditora na základní zadávací postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. 24.5.2018 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběro ...
Revize vnitřních procesů 4.6.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. pracovníci zabývající se správou vnitřních procesů, předpisů, manažery. Cíl semináře Seznámit účastníky školení a osvojit jim dovednosti spojené s identifikací, popsá ...
Veřejné rozpočty v čr – zásady, pravidla 5.6.2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města) a jimi zřiz ...


(1) << | 1 | 2| >> (2) - verejna sprava v V Českém Krumlově
* Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací: 67Další kurzy verejna sprava - ve všech regionech
Další kurzy v Českém Krumlově - všechny kurzy a školení
# Termíny školení kurzu - kalendář pro různé školení a regiony
Školení - Kurzy # verejna sprava

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # verejna sprava

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |
Aktuality a zprávy z okresu: Český Krumlov


 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: 20410: Windows Server 2012 – instalace a konfigurace v dubnu 2018 - Brno