ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-2703Kurz: Daňový profesionál® – kompletně


1. VOX a.s.


Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů. * Cyklus je rozdělen do 7 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek. 1. MODUL 3. – 11. 2. 2020 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 9 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 3. 2. 2020; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 4. 2. 2020; 9:00–13:30 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 3. seminář 4. 2. 2020; 14:15–16:30 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 4. seminář 5. 2. 2020; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 5. seminář 6. 2. 2020; 9:00–13:15 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček 6. seminář 6. 2. 2020; 13:45–18:00 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková 7. seminář 7. 2. 2020; 9:00–15:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 8. seminář 10. 2. 2020; 9:00–16:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. 9. seminář 11. 2. 2020; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová 2. MODUL 12. – 14. 2. 2020 • Modul „Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 12. 2. 2020; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – závislá činnost • Ing. Iva Rindová 2. seminář 12. 2. 2020; 13:45–17:00 • Zákon o zdravotním pojištění • Ing. Antonín Daněk 3. seminář 13. 2. 2020; 9:00–16:00 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení • Ing. Marta Ženíšková 4. seminář 14. 2. 2020; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská 3. MODUL 18. – 20. 2. 2020 • Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 18. 2. 2020; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 19. 2. 2020; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Matěj Nešleha 3. seminář 20. 2. 2020; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Ing. Otakar Machala 4. MODUL 25. – 27. 2. 2020 • Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 25. 2. 2020; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 26. 2. 2020; 9:00–1 ...


Cena kurzu:
     ...   37.470 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 45.339 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
  • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
  • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
  • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
  • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
  • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Daňový profesionál® – kompletně
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Daňový profesionál® – kompletně
-
3. 2. – 18. 3. 2020
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
3. 2. – 18. 3. 2020 - - - - - kód: 2001100 - 37 470 Kč + DPH Základní cena ...


^
-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Daňový profesionál® – kompletně


Kurz je určen pro ...

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR. Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.


Lektoři kurzu


Ing. Marta Ženíšková
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
Ing. Jana Pilátová
daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
JUDr. Alena Holmes
MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně a oceňování
Ing. Jan Vorlíček
bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů
Ing. Ivo Šulc
daňový poradce
Ing. Iva Rindová
metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR
Bc. Zdeněk Vondrák
daňový poradce
Ing. Václav Zíka
MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
Ing. Ilona Součková
Generální finanční ředitelství
Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR
Ing. Věra Engelmannová
Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend
Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
Ing. Otakar Machala
daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
Bc. Marta Šťastná
daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
Ing. Antonín Daněk
specialista na zdravotní pojištění
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční
Ing. Matěj Nešleha
daňový poradce se specializací na daň z příjmů fyzických a právnických osob
Mgr. Markéta Hlavinová
ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Ing. Mgr. Hana Krasulová
vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Cyklus je rozdělen do 7 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.
1. MODUL
3. – 11. 2. 2020
Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 9 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
3. 2. 2020; 9:00–17:00
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
Bc. Marta Šťastná
2. seminář
4. 2. 2020; 9:00–13:30
Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
Ing. Václav Zíka
3. seminář
4. 2. 2020; 14:15–16:30
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
Ing. Radek Neužil, LL.M.
4. seminář
5. 2. 2020; 9:00–18:00
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Ing. Ilona Součková
5. seminář
6. 2. 2020; 9:00–13:15
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Ing. Jan Vorlíček
6. seminář
6. 2. 2020; 13:45–18:00
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Ing. Ilona Součková
7. seminář
7. 2. 2020; 9:00–15:00
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
Bc. Marta Šťastná
8. seminář
10. 2. 2020; 9:00–16:00
Právní minimum pro daňové poradce
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
9. seminář
11. 2. 2020; 9:00–14:00
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Mgr. Markéta Hlavinová
2. MODUL
12. – 14. 2. 2020
Modul „Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář
12. 2. 2020; 9:00–13:00
Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
Ing. Iva Rindová
2. seminář
12. 2. 2020; 13:45–17:00
Zákon o zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk
3. seminář
13. 2. 2020;
9:00–16:00
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Ing. Marta Ženíšková
4. seminář
14. 2. 2020; 9:00–14:00
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
Mgr. Magdaléna Vyškovská
3. MODUL
18. – 20. 2. 2020
Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
18. 2. 2020; 9:00–17:00
Daň z přidané hodnoty (příklady)
Bc. Marta Šťastná
2. seminář
19. 2. 2020; 9:00–17:00
Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
Ing. Matěj Nešleha
3. seminář
20. 2. 2020; 9:00–17:00
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
Ing. Otakar Machala
4. MODUL
25. – 27. 2. 2020
Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář
25. 2. 2020; 9:00–17:00
Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
Ing. Ivo Šulc
2. seminář 26. 2. 2020; 9:00–17:00
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
Ing. Věra Engelmannová
3. seminář: 27. 2. 2020; 9:00–13:00
Zákon o dani silniční
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
4. seminář 27. 2. 2020; 13:45–17:45
Zákon o dani z nemovitých věcí
JUDr. Alena Holmes
5. seminář 28. 2. 2020; 9:00–16:00
Zákon o dani z hazardních her
Ing. Mgr. Hana Krasulová

5. MODUL
3. – 4. 3. 2020
Daňový řád, daňový systém ČR
6. MODUL
10. – 11. 3. 2020; 9:00–17:00
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
Ing. Jana Pilátová
7. MODUL
17. – 18. 3. 2020; 9:00–17:00
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
Ing. Jana Pilátová


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Cyklus je rozdělen do 7 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.
1. MODUL
3. – 11. 2. 2020
Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 9 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
3. 2. 2020; 9:00–17:00
Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
Bc. Marta Šťastná
2. seminář
4. 2. 2020; 9:00–13:30
Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
Ing. Václav Zíka
3. seminář
4. 2. 2020; 14:15–16:30
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
Ing. Radek Neužil, LL.M.
4. seminář
5. 2. 2020; 9:00–18:00
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Ing. Ilona Součková
5. seminář
6. 2. 2020; 9:00–13:15
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Ing. Jan Vorlíček
6. seminář
6. 2. 2020; 13:45–18:00
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Ing. Ilona Součková
7. seminář
7. 2. 2020; 9:00–15:00
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
Bc. Marta Šťastná
8. seminář
10. 2. 2020; 9:00–16:00
Právní minimum pro daňové poradce
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
9. seminář
11. 2. 2020; 9:00–14:00
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Mgr. Markéta Hlavinová
2. MODUL
12. – 14. 2. 2020
Modul „Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář
12. 2. 2020; 9:00–13:00
Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
Ing. Iva Rindová
2. seminář
12. 2. 2020; 13:45–17:00
Zákon o zdravotním pojištění
Ing. Antonín Daněk
3. seminář
13. 2. 2020;
9:00–16:00
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Ing. Marta Ženíšková
4. seminář
14. 2. 2020; 9:00–14:00
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
Mgr. Magdaléna Vyškovská
3. MODUL
18. – 20. 2. 2020
Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
18. 2. 2020; 9:00–17:00
Daň z přidané hodnoty (příklady)
Bc. Marta Šťastná
2. seminář
19. 2. 2020; 9:00–17:00
Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
Ing. Matěj Nešleha
3. seminář
20. 2. 2020; 9:00–17:00
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
Ing. Otakar Machala
4. MODUL
25. – 27. 2. 2020
Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář
25. 2. 2020; 9:00–17:00
Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
Ing. Ivo Šulc
2. seminář 26. 2. 2020; 9:00–17:00
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
Ing. Věra Engelmannová
3. seminář: 27. 2. 2020; 9:00–13:00
Zákon o dani silniční
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
4. seminář 27. 2. 2020; 13:45–17:45
Zákon o dani z nemovitých věcí
JUDr. Alena Holmes
5. seminář 28. 2. 2020; 9:00–16:00
Zákon o dani z hazardních her
Ing. Mgr. Hana Krasulová

5. MODUL
3. – 4. 3. 2020
Daňový řád, daňový systém ČR
6. MODUL
10. – 11. 3. 2020; 9:00–17:00
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
Ing. Jana Pilátová
7. MODUL
17. – 18. 3. 2020; 9:00–17:00
Výklad účetnictví a příklady účetní II.
Ing. Jana Pilátová

[Kurz] Cíl školení...

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 3, 4, a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn. 4. 3. 2020; 17:15–18:30, nedohodnou-li se účastníci jinak. ZKOUŠKY KDP ČR Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na I. pololetí roku 2020: Přijímání přihlášek: do 31. 1. 2020 1. písemná část zkoušky: 7. 4. 2020 2. písemná část zkoušky: 8. 4. 2020 Ústní část zkoušky: 29. – 30. 4. 2020 S ohledem na vysokou slevu/výhodu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu. Slevy není možné mezi sebou kombinovat. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-2703


Podobné kurzy #Daňový profesionál® – kompletně >>


Další kurzy a školení: Daňový profesionál® – kompletně
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Účetnictví KOMPLET - víkendový
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz je velice oblíbený mezi našimi absolventy, protože zahrnuje modul Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé a navíc obsahuje komplexní praktický příklad, kdy si na reálných dokladech zkusíte zpracovat účetnictví fiktivní firmy za celé zdaňovací období => tzn. Další podobné školení nebo kurzy
SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny]
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Tento typ školení je určen všem, kteří se SketchUpem začínají nebo jsou na úrovni mírně nebo středně pokročilé. Všem, kteří se chtějí základy i pokročilé funkce modelování, a to správně a bez zbytečných nešvarů, které může způsobit samostudium, ale dávají přednost pomalej Další podobné školení nebo kurzy
Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * podrobný rozbor ustanovení § 2972 až 2990 občanského zákoníku * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, zákazníci, právni Další podobné školení nebo kurzy
20765: Provisioning SQL Databases - kompletní administrace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalosti Transact-SQL Pracovní znalosti relačních databází Zkušenosti s tvorbou databází Zaměření kurzu Tento kurz je primárně Další podobné školení nebo kurzy
Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená daň
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy přípravy daňového přiznání, výpočtu odložené daně i výpočtu daňové povinnosti. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytu Další podobné školení nebo kurzy
Rekvalifikační kurz Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky # pro zájemce o profesionální práci s dětmi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz pro chůvy je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako chůva v rodině nebo v dětské skupině. Kurz vede ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky. Další podobné školení nebo kurzy
Profesionální chůva 6 pro uchazeče o kvalifikační zkoušku
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je přípravou na kvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky. Zkouška není zahrnuta v ceně. Další podobné školení nebo kurzy
Profesionální líčení pro začátečníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz líčení je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Pokud nemáte žádné zkušenosti nebo pouze minimální v oblasti líčení rádi vás vše naučíme. Další podobné školení nebo kurzy
Profesionální make-up [foto make-up] + nové trendy
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Nechte se inspirovat originálními nápady a extravagancí na foto. Vyzkoušíme foto make-up jak extravagantní tak i nahé líčení na foto. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
^
Poslední aktualizace: 2019-10-18 00:46:16

1. VOX a.s.
skoleni-kurzy.eu