ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-2703Kurz: Daňový profesionál® – kompletně


Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Daňový profesionál® – kompletně - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 37.470 Kč/Kurz (45.339 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Daňový profesionál® – kompletně


  Kurz je určen pro ...

  Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR. Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.


  Lektoři kurzu


  Ing. Marta Ženíšková
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Ing. Jana Pilátová
  daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
  JUDr. Alena Holmes
  MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně a oceňování
  Ing. Jan Vorlíček
  bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů
  Ing. Ivo Šulc
  daňový poradce
  Ing. Iva Rindová
  metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR
  Bc. Zdeněk Vondrák
  daňový poradce
  Ing. Václav Zíka
  MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
  Ing. Ilona Součková
  Generální finanční ředitelství
  Ing. Radek Neužil, LL.M.
  tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR
  Ing. Věra Engelmannová
  Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
  Ing. Otakar Machala
  daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
  Bc. Marta Šťastná
  daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“
  Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
  vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
  Ing. Antonín Daněk
  specialista na zdravotní pojištění
  JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
  MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční
  Ing. Matěj Nešleha
  daňový poradce se specializací na daň z příjmů fyzických a právnických osob
  Mgr. Markéta Hlavinová
  ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
  Ing. Mgr. Hana Krasulová
  vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Cyklus je rozdělen do 7 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.
  1. MODUL
  3. – 11. 2. 2020
  Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 9 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
  3. 2. 2020; 9:00–17:00
  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
  Bc. Marta Šťastná
  2. seminář
  4. 2. 2020; 9:00–13:30
  Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
  Ing. Václav Zíka
  3. seminář
  4. 2. 2020; 14:15–16:30
  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
  Ing. Radek Neužil, LL.M.
  4. seminář
  5. 2. 2020; 9:00–18:00
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Ing. Ilona Součková
  5. seminář
  6. 2. 2020; 9:00–13:15
  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
  Ing. Jan Vorlíček
  6. seminář
  6. 2. 2020; 13:45–18:00
  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
  Ing. Ilona Součková
  7. seminář
  7. 2. 2020; 9:00–15:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
  Bc. Marta Šťastná
  8. seminář
  10. 2. 2020; 9:00–16:00
  Právní minimum pro daňové poradce
  Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
  9. seminář
  11. 2. 2020; 9:00–14:00
  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  Mgr. Markéta Hlavinová
  2. MODUL
  12. – 14. 2. 2020
  Modul „Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
  1. seminář
  12. 2. 2020; 9:00–13:00
  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
  Ing. Iva Rindová
  2. seminář
  12. 2. 2020; 13:45–17:00
  Zákon o zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk
  3. seminář
  13. 2. 2020;
  9:00–16:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
  Ing. Marta Ženíšková
  4. seminář
  14. 2. 2020; 9:00–14:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  3. MODUL
  18. – 20. 2. 2020
  Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
  18. 2. 2020; 9:00–17:00
  Daň z přidané hodnoty (příklady)
  Bc. Marta Šťastná
  2. seminář
  19. 2. 2020; 9:00–17:00
  Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
  Ing. Matěj Nešleha
  3. seminář
  20. 2. 2020; 9:00–17:00
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Ing. Otakar Machala
  4. MODUL
  25. – 27. 2. 2020
  Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
  1. seminář
  25. 2. 2020; 9:00–17:00
  Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
  Ing. Ivo Šulc
  2. seminář 26. 2. 2020; 9:00–17:00
  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
  Ing. Věra Engelmannová
  3. seminář: 27. 2. 2020; 9:00–13:00
  Zákon o dani silniční
  JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
  4. seminář 27. 2. 2020; 13:45–17:45
  Zákon o dani z nemovitých věcí
  JUDr. Alena Holmes
  5. seminář 28. 2. 2020; 9:00–16:00
  Zákon o dani z hazardních her
  Ing. Mgr. Hana Krasulová

  5. MODUL
  3. – 4. 3. 2020
  Daňový řád, daňový systém ČR
  6. MODUL
  10. – 11. 3. 2020; 9:00–17:00
  Výklad účetnictví a příklady účetní I.
  Ing. Jana Pilátová
  7. MODUL
  17. – 18. 3. 2020; 9:00–17:00
  Výklad účetnictví a příklady účetní II.
  Ing. Jana Pilátová


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Cyklus je rozdělen do 7 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.
  1. MODUL
  3. – 11. 2. 2020
  Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 9 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
  3. 2. 2020; 9:00–17:00
  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
  Bc. Marta Šťastná
  2. seminář
  4. 2. 2020; 9:00–13:30
  Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
  Ing. Václav Zíka
  3. seminář
  4. 2. 2020; 14:15–16:30
  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
  Ing. Radek Neužil, LL.M.
  4. seminář
  5. 2. 2020; 9:00–18:00
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Ing. Ilona Součková
  5. seminář
  6. 2. 2020; 9:00–13:15
  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
  Ing. Jan Vorlíček
  6. seminář
  6. 2. 2020; 13:45–18:00
  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
  Ing. Ilona Součková
  7. seminář
  7. 2. 2020; 9:00–15:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
  Bc. Marta Šťastná
  8. seminář
  10. 2. 2020; 9:00–16:00
  Právní minimum pro daňové poradce
  Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
  9. seminář
  11. 2. 2020; 9:00–14:00
  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  Mgr. Markéta Hlavinová
  2. MODUL
  12. – 14. 2. 2020
  Modul „Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
  1. seminář
  12. 2. 2020; 9:00–13:00
  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
  Ing. Iva Rindová
  2. seminář
  12. 2. 2020; 13:45–17:00
  Zákon o zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk
  3. seminář
  13. 2. 2020;
  9:00–16:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
  Ing. Marta Ženíšková
  4. seminář
  14. 2. 2020; 9:00–14:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  3. MODUL
  18. – 20. 2. 2020
  Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář
  18. 2. 2020; 9:00–17:00
  Daň z přidané hodnoty (příklady)
  Bc. Marta Šťastná
  2. seminář
  19. 2. 2020; 9:00–17:00
  Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
  Ing. Matěj Nešleha
  3. seminář
  20. 2. 2020; 9:00–17:00
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Ing. Otakar Machala
  4. MODUL
  25. – 27. 2. 2020
  Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
  1. seminář
  25. 2. 2020; 9:00–17:00
  Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
  Ing. Ivo Šulc
  2. seminář 26. 2. 2020; 9:00–17:00
  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
  Ing. Věra Engelmannová
  3. seminář: 27. 2. 2020; 9:00–13:00
  Zákon o dani silniční
  JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
  4. seminář 27. 2. 2020; 13:45–17:45
  Zákon o dani z nemovitých věcí
  JUDr. Alena Holmes
  5. seminář 28. 2. 2020; 9:00–16:00
  Zákon o dani z hazardních her
  Ing. Mgr. Hana Krasulová

  5. MODUL
  3. – 4. 3. 2020
  Daňový řád, daňový systém ČR
  6. MODUL
  10. – 11. 3. 2020; 9:00–17:00
  Výklad účetnictví a příklady účetní I.
  Ing. Jana Pilátová
  7. MODUL
  17. – 18. 3. 2020; 9:00–17:00
  Výklad účetnictví a příklady účetní II.
  Ing. Jana Pilátová

  [Kurz] Cíl školení...

  Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 3, 4, a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn. 4. 3. 2020; 17:15–18:30, nedohodnou-li se účastníci jinak. ZKOUŠKY KDP ČR Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na I. pololetí roku 2020: Přijímání přihlášek: do 31. 1. 2020 1. písemná část zkoušky: 7. 4. 2020 2. písemná část zkoušky: 8. 4. 2020 Ústní část zkoušky: 29. – 30. 4. 2020 S ohledem na vysokou slevu/výhodu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu. Slevy není možné mezi sebou kombinovat. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.  ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-2703  Poslední aktualizace: 2020-01-07 22:45:48

  1. VOX a.s.
  skoleni-kurzy.eu