ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-77867Kurz: Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách


ACZ, vzdělávací centrum


Chcete se stát pracovníkem v sociálních službách? Nejjednodušší cestou je absolvování kvalifikačního kurzu . Získaná kvalifikace vám umožní pracovat v terénních, pobytových i ambulantních sociálních službách. => Získáte možnost širokého uplatnění, teoretické znalosti a tipy od odborníků a také pod naším vedením absolvujete svou první praxi. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: víkendové a denní. Podrobnosti najdete v rozvrhu jednotlivých termínů. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. * ...


Cena kurzu:
     ...   9.800 Kč / Kurz   (není DPH)
     ... Kurz je osvobozený od DPH

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Kurz je akreditován
 • Rekvalifikační akreditovaný kurz s možností financování přes Úřad Práce
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

09:00:00 16:30:00 Rekvalifikační kurz
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
Rekvalifikační akreditovaný kurz s možností financování přes Úřad Práce - zde klikněte pro žádost o informace a/nebo pro doklady pro úřad práce
09:00:00 16:30:00 Rekvalifikační kurz - 9800 (cena kurzu včetně DPH) - 9800 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách - s certifikátem


Lektoři kurzu

Lektoři z firmy: ACZ, vzdělávací centrum


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...{tab title="Informace o kurzu " open="true"}

Kurz pořádáme od roku 2010, nyní máme již třetí akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pod jednacím číslem A2018/0796-PK. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Na kurzu se naučíte


 • jaké jsou standardy kvality sociálních služeb

 • jak jednat s lidmi, řešit konflikty a komunikovat s lidmi se zdravotním postižením

 • druhy psychopatologie a jejich projevy

 • jaké nemoci postihují lidské tělo (somatologie) a základy ochrany zdraví

 • pravidla etického výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách

 • způsoby prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

 • sociálně právní minimum

 • jaké jsou metody sociální práce a jejich principy

 • jaké jsou potřeby nemocných a jak o ně pečovat

 • základy hygieny a péče o domácnost nejen u osob se zdravotním postižením

 • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky

 • techniky prevence týrání a zneužívání osob

 • jaké jsou zásady krizové intervence

 • pravidla šetrné sebeobranyKurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem.


Podmínky účasti na rekvalifikančím kurzu

Kurz může absolvovat každý od 18 let věku s absolvovaným základním vzděláním.


Délka kurzu

Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe. V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta.

Další investice do literatury tak není nutná.


Proplácení kurzu úřadem práce

Je možné zažádat o proplacení kvalifikačního kurzu úřadem práce. Přečtěte si jak na to.


Praxe

Praxe je nedílnou a povinnou součástí kurzu . Zahrnuje nácvik všech dovedností, které si účastníci nejdříve osvojí teoreticky. Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení. Pouze u nás mají studenti také možnost absolvovat praxi v zařízení, kde mají příslib zaměstnání. V jiných zařízeních, než schválených garantem kurzu a MPSV, není praxe možná. Bez absolvování praxe nebude účastníkovi vydáno osvědčení.


UPOZORNĚNÍ: Pro účast na kurzu doporučujeme očkování proti žloutence typu B (alespoň první dvě dávky), které je vyžadováno v naprosté většině zařízení pro praxi a pro pracovní uplatnění této profese.


Zkouška

Pro získání kvalifikace je třeba absolvovat tři části:
1) praxi, ze které dostanete hodnocení a zpětnou vazbu


2) esej, kde svými slovy popíšete získané zkušenosti z praxe


3) závěrečný písemný test, který ověří vaše znalostiÚspěšnost absolventů kurzu na zkoušce je pod vedením našich lektorů téměř 100%.Lektoři kurzu

Všichni naši lektoři jsou odborníci z praxe s bohatými zkušenostmi ve svém oboru:


Monika Andrová, DiS.


Mgr. Jitka Koutová


Mgr. Eva Průchová


Renáta Skuhrovcová
Mgr. Olga Strnadová


{tab title="Hodnocení kurzu účastníky"}


„Dozvěděla jsem se mnoho nových a zajímavých věcí, samozřejmě přínosných."Kurz byl přínosný, utvrdila jsem se, že sociální oblasti se chci věnovat."Praxe byla velmi zajímavá a poučná, kontakt s klienty byl pro mě podstatný a prolomil částečný strach a obavy z práce."„Celý kurz byl velmi zajímavý poučný. Ujistila jsem se, že chci pracovat v sociálních službách."


{/tabs}


Uplatnění absolventů

Získané osvědčení má celonárodní platnost a potvrzuje kvalifikaci v oblasti práce v sociálních službách. Absolventi našeho kurzu se uplatňují jako poskytovatelé přímé péče, přechodní pěstouni, pomocníci v rodinách a pečovatelé a také v oblasti sociální prevence a poradenství.Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona zákona 108/2006 Sb. Konkrétně se jedná o:


a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,


b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,


c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,


d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MPSV nebo MŠMT?
Proč studovat s ACZ? • Přátelská rodinná atmosféra - všechny situace vyřešíme


 • Pomůžeme vyřídit žádost na úřad práce


 • Studentům zajišťujeme praxi v partnerských zařízeních


 • Lektoři jsou odborníci s mnoha lety praxe - neučíme jen teorii


 • Vysoká úspěšnost u kvalifikačních zkoušek
[Kurz] Obsah kurzu/školení...{tab title="Informace o kurzu " open="true"}

Kurz pořádáme od roku 2010, nyní máme již třetí akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pod jednacím číslem A2018/0796-PK. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Na kurzu se naučíte


 • jaké jsou standardy kvality sociálních služeb

 • jak jednat s lidmi, řešit konflikty a komunikovat s lidmi se zdravotním postižením

 • druhy psychopatologie a jejich projevy

 • jaké nemoci postihují lidské tělo (somatologie) a základy ochrany zdraví

 • pravidla etického výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách

 • způsoby prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

 • sociálně právní minimum

 • jaké jsou metody sociální práce a jejich principy

 • jaké jsou potřeby nemocných a jak o ně pečovat

 • základy hygieny a péče o domácnost nejen u osob se zdravotním postižením

 • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky

 • techniky prevence týrání a zneužívání osob

 • jaké jsou zásady krizové intervence

 • pravidla šetrné sebeobranyKurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem.


Podmínky účasti na rekvalifikančím kurzu

Kurz může absolvovat každý od 18 let věku s absolvovaným základním vzděláním.


Délka kurzu

Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe. V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta.

Další investice do literatury tak není nutná.


Proplácení kurzu úřadem práce

Je možné zažádat o proplacení kvalifikačního kurzu úřadem práce. Přečtěte si jak na to.


Praxe

Praxe je nedílnou a povinnou součástí kurzu . Zahrnuje nácvik všech dovedností, které si účastníci nejdříve osvojí teoreticky. Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení. Pouze u nás mají studenti také možnost absolvovat praxi v zařízení, kde mají příslib zaměstnání. V jiných zařízeních, než schválených garantem kurzu a MPSV, není praxe možná. Bez absolvování praxe nebude účastníkovi vydáno osvědčení.


UPOZORNĚNÍ: Pro účast na kurzu doporučujeme očkování proti žloutence typu B (alespoň první dvě dávky), které je vyžadováno v naprosté většině zařízení pro praxi a pro pracovní uplatnění této profese.


Zkouška

Pro získání kvalifikace je třeba absolvovat tři části:
1) praxi, ze které dostanete hodnocení a zpětnou vazbu


2) esej, kde svými slovy popíšete získané zkušenosti z praxe


3) závěrečný písemný test, který ověří vaše znalostiÚspěšnost absolventů kurzu na zkoušce je pod vedením našich lektorů téměř 100%.Lektoři kurzu

Všichni naši lektoři jsou odborníci z praxe s bohatými zkušenostmi ve svém oboru:


Monika Andrová, DiS.


Mgr. Jitka Koutová


Mgr. Eva Průchová


Renáta Skuhrovcová
Mgr. Olga Strnadová


{tab title="Hodnocení kurzu účastníky"}


„Dozvěděla jsem se mnoho nových a zajímavých věcí, samozřejmě přínosných."Kurz byl přínosný, utvrdila jsem se, že sociální oblasti se chci věnovat."Praxe byla velmi zajímavá a poučná, kontakt s klienty byl pro mě podstatný a prolomil částečný strach a obavy z práce."„Celý kurz byl velmi zajímavý poučný. Ujistila jsem se, že chci pracovat v sociálních službách."


{/tabs}


Uplatnění absolventů

Získané osvědčení má celonárodní platnost a potvrzuje kvalifikaci v oblasti práce v sociálních službách. Absolventi našeho kurzu se uplatňují jako poskytovatelé přímé péče, přechodní pěstouni, pomocníci v rodinách a pečovatelé a také v oblasti sociální prevence a poradenství.Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona zákona 108/2006 Sb. Konkrétně se jedná o:


a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,


b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,


c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,


d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MPSV nebo MŠMT?
Proč studovat s ACZ? • Přátelská rodinná atmosféra - všechny situace vyřešíme


 • Pomůžeme vyřídit žádost na úřad práce


 • Studentům zajišťujeme praxi v partnerských zařízeních


 • Lektoři jsou odborníci s mnoha lety praxe - neučíme jen teorii


 • Vysoká úspěšnost u kvalifikačních zkoušek
[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Chcete se stát pracovníkem v sociálních službách? Nejjednodušší cestou je absolvování kvalifikačního kurzu . Získaná kvalifikace vám umožní pracovat v terénních, pobytových i ambulantních sociálních službách. => Získáte možnost širokého uplatnění, teoretické znalosti a tipy od odborníků a také pod naším vedením absolvujete svou první praxi. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: víkendové a denní. Podrobnosti najdete v rozvrhu jednotlivých termínů.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-77867Poslední aktualizace: 2022-05-24 14:34:09

ACZ, vzdělávací centrum
skoleni-kurzy.eu