logo skoleni-kurzy

MANAŽERSKÝCH KURZŮ STRANA 60


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


WORDPRESS pokračovací kurz - JUBELA, s.r.o.


^

 

 

MANAŽERSKÝCH KURZŮ

Viz také následující kurzy :
  • 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chybPodrobnosti
  • Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z manažerských selháníPodrobnosti
  • Zkouška akreditovaného kurzu FLORISTA # pro 10Podrobnosti
  • RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí, 8:00 - 9:30 hod.Podrobnosti
  • RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak na podřízeného, který nechce , 8:00 - 9:30 hod.Podrobnosti


Manažerské kurzy
| (1) << ... | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 80| ... >> [81]Kurz: Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně příkladů z praxe

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
Po absolvování semináře získáte ucelenější pohled na účetní problematiku. => Získáte větší jistotu a budete umět účtovat i obtížnější účetní operace. Probereme si jednotlivé účtové třídy a ukážeme si případy, ve kterých se nejčastěji chybuje. | • kontrolní prvky v účetnictví, • příklady účtování v jednotlivých účetních třídách s upozorněním na časté chyby, • evidence majetku, • opravné položky, účtování dotací, nedokončená výroba, • inventarizace, účetní uzávěrka, • účetní závěrka po novele zákona o účetnictví a vyhlášce č. 500 - 2002 Sb. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Efektivní využití MS Office v každodenní praxi

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
=> Získáte komplexní přehled o práci s texty v MS Word v kombinaci s tabulkami, které zrychlí vaši každodenní práci v MS Excel. Výsledky se naučíte prezentovat v programu MS PowerPoint tak, aby byl celkový dojem ze získaných i prezentovaných dat co možná nejvyšší. | Efektivní využití MS Office v každodenní praxi Práce s textem, tabulkami i prezentacemi – komplexně a v návaznostech v jednom semináři. Textový editor MS Word • jak formátovat dokument (odstavce, nadpisy, používání stylů), • tabulační zarážky a jejich převod na tabulku a zpět, • pravidla při tvorbě mezer mezi odstavci a jejich dodržování, • záhlaví a zápatí – triky a pokročilé techniky, • jak vytvořit vlastní styl, • obsah dokumentu a jeho úpravy, • seznamy obrázků, tabulek, křížové odkazy a práce s nimi, • práce s objekty – obrázky, diagramy, • hromadná korespondence – dopisy, obálky, štítky... Tabulkový procesor MS Excel • základní i pokročilé tabulkové funkce, • podmíněné formátování s využitím funkcí excelu, • vzorce, opatření proti vzniku chyb ve vzorcích, • grafy – tvorba a úprava, • dynamické tabulky (které vám ušetří spousty času), • úvod do kontingenčních tabulek. Správa prezentací v MS PowerPoint • rozložení prvků v prezentaci – tvorba předlohy všech snímků, • barevné motivy, animace snímků v prezentaci, • přechody a časování, • základní pravidla prezentování dat, • automatická prezentace, cyklická prezentace, • interaktivní prezentace – tlačítka akcí. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.[Školení] : Kurz základy brain koučingu

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: NICOM, a.s.Kurz: Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu odštěpného závodu nicméně neodpovídá rozsah právní úpravy. Vznik, existence i ukončení činnosti odštěpného závodu s sebou přináší řadu otázek, které budou v rámci semináře řešeny. Seminář reflektuje novinky ve zdanění na základě implementace Evropské směrnice „ATAD“ do českého daňového systému. | 9:00–10:30 • Právní část • JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M. • možnosti podnikání zahraničních osob v ČR, • výhody a nevýhody odštěpného závodu (původně organizační složky), • zřízení odštěpného závodu, • označení odštěpného závodu, • získání podnikatelských oprávnění, • ukončení činnosti odštěpného závodu, • vedoucí odštěpného závodu, jeho práva a povinnosti, • vztah zřizovatele a odštěpného závodu, • vztahy ke třetím osobám (zastupování zřizovatele odštěpného závodu, odpovědnost). 11:00–18:00 • Účetní a daňová část • Ing. Jan Soška, LL.M. Odštěpný závod zahraniční osoby v ČR: • odštěpný závod a stálá provozovna z hlediska daně z příjmů (dopady „BEPS“), • přiřazování zisku a stanovení základu daně stálé provozovny („Authorised OECD Approach“), pravidla podkapitalizace, dopady „ATAD“, • odštěpný závod jako účetní jednotka, povinnost zveřejňování účetních závěrek, • příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (vztahy se zřizovatelem), • provozovna z pohledu DPH, • zdanění zaměstnanců, zdanění vedoucího odštěpného závodu, sociální a zdravotní pojištění, • výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR. Organizační složka české společnosti v zahraničí: • účetní aspekty zachycení zahraniční organizační složky v účetnictví zřizovatele (metoda centrálního vedení účetnictví, import zahraničních dat do českého účetnictví), přesun majetku do odštěpného závodu v zahraničí, zdanění „Exit Tax“, • daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí, • zamezení dvojímu zdanění, • výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím organizační složky v zahraničí. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: PRAKTICKÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – PROJECT MANAGEMENT V KOSTCE

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
Lektor kurzu : Mgr. Miloš PÍCHA, MBA Poradce v oblasti management, kouč a zkušený lektor. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. Pro účastníky je také zajištěn oběd v restauraci BEATA. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: Intellego - vzdělávací agenturaKurz: Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
V průběhu semináře se dozvíte, jak mozek druhých vnímá a zpracovává naše nápady, proč tomu tak je a jak s tím při jejich prosazení správně pracovat. Klíčovým bodem semináře je nácvik projednávání nápadů a inovací, neboť správné podání nápadu je důležité pro další úspěšnou realizaci. | Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně • jak mozek přijímá (nebo odmítá) změny a proč tomu tak je, • co mají nápady a inovace společného s tvorbou návyků, • struktura návyku a 4 fáze návyku, • podpora vzniku nových návyků, • účinná prezentace změny, nápadu, • konkrétní postup pro správné prosazení nápadu a inovací, • motivační přístupy a sebejistota v prezentaci, • nezbytné kroky pro zavedení inovací do praxe, • principy koučování při zavádění inovací, • podstata principu negativní motivace , • 10 bodů, které prosazení změn a inovací brání. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
=> Získáte praktické poznatky k zefektivnění procesů v oblasti řízení lidských zdrojů. => Získáte přehled o nových možnostech řízení personálních procesů. | Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi • varianty přístupů k řízení lidských zdrojů a dopad na HR aktivity ze strategického i provozního hlediska, • jak propojit strategii a cíle společnosti s cíli a strategií HR – určení priorit v oblasti řízení lidských zdrojů, • modely řízení personálních útvarů, možnosti transformace HR funkcí. Trendy v nastavení nejdůležitějších personálních procesů: • personální marketing, získávání zaměstnanců, • řízení pracovního výkonu, efektivní systém hodnocení, • práce s talenty, práce s klíčovými zaměstnanci, • podpora spokojenosti zaměstnanců, • systémy odměňování a benefitů, • využití technologií v HR – zefektivnění a zprůhlednění některých personálních procesů, • personální controlling jako podpůrný proces, nástroje a typy, • efektivní měření personálních procesů. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
Zaměstnancům personálních oddělení (včetně HR managerů a dalším pracovníkům personálních oddělení), interním právníkům společností – výklad je praktický a v řadě otázek značně detailní. Cíl školení: Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě exekučních a insolvenčních řízení (oddlužení) zaměstnanců a s nimi spojené provádění srážek ze mzdy zaměstnavateli, zejména se zaměřením na nejasnosti právní úpravy a časté chyby zaměstnavatelů, včetně možných sankcí za nedodržení povinností. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: Intellego - vzdělávací agenturaKurz: Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout

Nejbližší termín školení kurzu: 12.11.2019  -
V průběhu semináře pochopíte, že i tvořivost má svoji strategii, své zákonitosti. Projdete způsoby a možnosti, jak vás mohou napadat inovace či podpůrné kroky. Odnesete si významné efekty pro váš pracovní i soukromý život. | Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout • co mají společného tvořiví lidé, • jak v sobě otevřít tvořivost a lehkost, • jak realizovat své plány, • jak to využít při tvorbě či budouvání firmy, • které kroky vedou k úspěchu vedou k úspěchu a které ne, • co je tou hnací silou a a zdrojem při přípravě a vymýšlení strategií a postupů, • jaké zákonitosti tu platí, jak udržet jasnost, • jak mít nápady a jak umět své nápady realizovat. ...[Manažerské kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.
| (1) << ... | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 80| ... >> [81]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školeníNalezeno celkem : zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Technologie obrábění soustružení v září 2019 - Zbiroh
^