logo skoleni-kurzy

FINAN��N��CH KURZ�� STRANA 3


skoleni-kurzy.eu


akceNABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO VAŠE KURZY více zde
< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Splatná a odložená daň krok za krokem - 1. VOX a.s.
Zbavte se obav a nejistoty, jak naložit s odloženou daní a naučte se ji používat. Naučíme vás to zcela srozumitelným a jasným způsobem a příjemnou formou.

^

 

 

FINAN��N��CH KURZ��

Viz také následující kurzy :
  • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Finanční kurzy
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20| ... >> [26]Školení: Finanční controlling plánování a reporting

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku zhodnoti ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Controller InstitutŠkolení: INTERNÍ AUDIT A KONTROLA U MĚST A OBCÍ

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Vedoucí útvarů interních auditů, interní auditoři a kontroloři z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory nebo u zřízených příspěvkových organizací. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior. Cíl semináře Seznámen ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Školení: Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. | Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: – co je konsolidační celek?, – kategorizace skupiny účetních jednotek, – termín zveřejnění – splnění zákonné povinnosti. Kdy nemusí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena, i když jsou splněny podmínky dle zákona o účetnictví. Co zvážit před sestavením konsolidované účetní závěrky: – zahraniční účetní jednotky v rámci konsolidačního celku, – rozdílnost účetních období, – mám povinnost zahrnout do konsolidace veškeré účetní jednotky v konsolidačním celku? Možné postupy konsolidace: – plná metoda konsolidace, – poměrná metoda konsolidace, – ekvivalenční metoda. • vyloučení podílů v dceřiných společnostech, • konsolidační rozdíl, • menšinový vlastní kapitál, • vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi zahrnutými do konsolidačního celku, • cash flow a výkaz změn ve vlastním kapitálu, • příloha ke konsolidované účetní závěrce, • konsolidovaná výroční zpráva. Odpovědi na dotazy. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. | Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: – co je konsolidační celek?, – kategorizace skupiny účetních jednotek, – termín zveřejnění – splnění zákonné povinnosti. Kdy nemusí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena, i když jsou splněny podmínky dle zákona o účetnictví. Co zvážit před sestavením konsolidované účetní závěrky: – zahraniční účetní jednotky v rámci konsolidačního celku, – rozdílnost účetních období, – mám povinnost zahrnout do konsolidace veškeré účetní jednotky v konsolidačním celku? Možné postupy konsolidace: – plná metoda konsolidace, – poměrná metoda konsolidace, – ekvivalenční metoda. • vyloučení podílů v dceřiných společnostech, • konsolidační rozdíl, • menšinový vlastní kapitál, • vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi zahrnutými do konsolidačního celku, • cash flow a výkaz změn ve vlastním kapitálu, • příloha ke konsolidované účetní závěrce, • konsolidovaná výroční zpráva. Odpovědi na dotazy. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s možnostmi velké škály služeb a technologií a jejich vzájemné spolupráce a integrace. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: DataScript s.r.o.Školení: Rekvalifikace Asistent/asistentka

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager. Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent - asistentka (dříve Asistentka - Sekretářka). Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Asistent - asistentka (kód 62-008-M). | ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: ACZ, vzdělávací centrumŠkolení: Řízení cash flow v praxi - Podstata a význam peněžních toků firmy

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít obavy! Vysvětlíme vám smysl řízení cash flow a seznámíme vás s faktory, které jej ovlivňují. Na praktických příkladech se naučíte mapovat i regulovat příjmy a výdaje a zjistíte, že zavedení kvali ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Účetně administrativní povinnosti ve společnosti

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu . V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Kurz je určen pro všechny, kteří začínají podnikat, vést firmy, nebo mají zastupovat společnost v určitých administrativních úkonech vůči státním institucím. Účastníci se zde seznámí se všemi ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: VEDENÍ LIDÍ NA HRANICI VÝKONNOSTI aneb přes překážky

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
Organizační management a vedení lidí # Motivace a hranice výkonnosti – v mnoha skupinách a společnostech si často lidé myslí, že jsou na hranici svých sil, možností. Jak poznat limity jednotlivců či skupiny v oblasti výkonnosti a motivace, jak s nimi pracovat a jak podporovat lidi - sebe, abychom dokázali překonávat obtížné cíle, překážky, obavy... pro Určeno pro manažery, pracovníky na vedoucích pozicích. Na základě modelových situací si prakticky vyzkoušíme vedení komunikace s po ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: STUDIO WŠkolení: ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Nejbližší termín školení školení: 06.06.2022  -
128 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška | Absolvent vzdělávacího programu zná základy podnikatelské činnosti, daňové a účetní problematiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Umí zpracovat vlastní podnikatelský záměr. | Absolvent zná oblast podniku a podnikání [právní formy a jejich charakteristiky], dále oblast živnosti [druhy živností, způsob získávání živnostenského listu nebo koncese, podmínky provozování živností, práva a povinnosti živnostníka, zánik a zrušení živnostenského oprávnění, obchodní společnosti, jejich založení a vznik, vztahy mezi společníky, orgány obchodní společnosti, závazkové vztahy v podnikání, manželé v soukromém podnikání, kon kurs a vyrovnání]. | Absolvent zná právní oblast podnikání [seznámení s platnou úpravou právních norem Živnostenského zákona, Obchodního zákoníku a Zákoníku práce - pracovní a obchodní smlouvy, atd.]. | Zná způsob založení, hospodaření a zániku podniku. | Absolvent zná oblast účetnictví [Zákon o účetnictví, úloha a postavení účetnictví v podniku, účetní dokumentace, zásady vedení daňové evidence - peněžní deníky, vedení pomocných knih, postupy při otevírání a uzavírání účetních knih aj.], oblast daní a jejich vazby na institucionální zabezpečení [daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, zpracování daňového přiznání, správa daní a poplatků, ostatní daně]. | Dále zná oblast mezd [druhy a způsoby zpracování mezd], sociálního a zdravotního pojištění [pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění a pojistné - zásady, postupy a sazby pro OSVČ, zaměstnavatele a zaměstnance]. | Absolvent vzdělávacího programu Základy podnikání umí vést, případně si založit vlastní, malou firmu. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Aktivní život od A do ZŠkolení: Asistentka – královna předpokoje

Nejbližší termín školení školení: 07.06.2022  -
Každý šéf vyžaduje od své asistentky jiné povinnosti. Workshop vám pomůže zvládnout obvyklé i ty méně obvyklé náročné situace, které asistentská práce přináší – ať už jste asistentkou v nadnárodní korporaci, nebo “držíte stráž” například na recepci u několika lékařů s plnými čekárnami. | Aktivní komunikační dovednosti asistentky: • verbální komunikace: práce s hlasem, volba vhodných slov v různých situacích, • neverbální komunikace: mimika, gesta, ale i usazení u stolu, pohled očí…atd., • komunikace telefonická, písemná, osobní. Různé krizové situace v práci asistentky a jak je dobře vyřešit: • pravidla práce s vlastním nadřízeným, • jak elegantně zvládnout arogantní chování některých klientů, • nerespektování role asistentky – z pozice šéfa i klienta, • odlišné chování mužů a žen a možnosti reakcí na ně. Další: • vhodný dress code pro daný typ společnosti i typ cílového klienta, • etiketa – jak elegantně pomoci v různých situacích šéfovi i sobě. Nácviky řešení různých situací pod vedením zkušené lektorky. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Audit ochrany oznamovatelů

Nejbližší termín školení školení: 07.06.2022  -
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, whistleblower protection officery, firemní ombudsmany, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných subjektů a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Seznámit účastníky s právním rámcem ochrany oznamovatelů. Os ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Školení: Audit přístupových práv do IT systémů

Nejbližší termín školení školení: 07.06.2022  -
Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel. Určeno pro Seminář je určen pro auditory, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti IT. Cíl semináře Cílem semináře je představit praktické postupy, kterými může auditor ověřit rizika spojená s přístupovými právy. Obsah semináře Proč řídit přístupy? Autent ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Školení: Celní sazebník pro pokročilé - stroje, dopravní prostředky a přístroje

Nejbližší termín školení školení: 07.06.2022  -
Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, ze kterého vychází i společný celní sazebník EU je využíván pro celní, statistické i daňové účely. Cílem semináře je rozšířit znalost pravidel celní klasifikace zboží v oblasti strojů, dopravních prostředků a přístrojů. Sazební zařazení je klíčovou podmínkou pro správné uplatnění celních sazeb a ostatních opatření a také pro snížení rizika doměření cla a dalších poplatků a penále. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: SEMIS spol. s r.o.
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20| ... >> [26]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy a akce
***
kurzy | 2022-05-11 
Články:Vzdělávání dospělích  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IES - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Curatio - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy


Nalezeno celkem : 33 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2022 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Daň z příjmů fyzických osob online kurz v květnu 2022 - on-line
^