logo skoleni-kurzy

KRAJ:0 KURZY A SKOLENI VEREJNA SPRAVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíKurzy # verejna-sprava
 

Náhodný kurz/školení


Vedoucí provozu  mistr/mistrová pro stavebnictví - JUBELA, s.r.o.


 

 

KRAJ:0 KURZY A SKOLENI VEREJNA SPRAVA

Viz také následující kurzy :
  • 20703-2: System Center Configuration Manager - správa mobilních zařízení a cloudové službyPodrobnosti
  • 20703-1: SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER – správaPodrobnosti
  • 20411: Windows Server 2012 – správa serverůPodrobnosti
  • 10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®)Podrobnosti
  • 20742: Windows Server 2016 – správa identitPodrobnosti


# Kurzy verejna sprava -


ČR
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| >> ...školení v regionu:


Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu
Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi 27.5.2019 Praha 2 ...
LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek 28.5.2019 Praha Z tohoto semináře si odnesete informace, jakými cestami a způsoby lze prezentovat firmu – jak můžete příhodně využívat mnohé interaktivní prvky, které LinkedIn nabízí a jak se přitom vyhnout tvorbě nudných a unifikovaných profilů. * LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek • firemní ...
Komunikace s problémovým klientem v praxi 28.5.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-227 - 2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Každý zná starou pravdu, že ...
GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci 28.5.2019 Praha ...
ON-LINE KURZ: GDPR ve mzdové a personální činnosti v květnu- termín školení bude upřesněn online Na online kurzu získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. * Ochrana osobních údajů v personální a mzdové problematice 2019: • právní předpisy • co je osobní údaj a jeho rozlišení • z ...
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line) v květnu- termín školení bude upřesněn online Neuvedeno * • Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, rozšíření zaměstnaneckých benefitů, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, úprava podmínek pro daňový bonus a další). • Zm ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) v květnu- termín školení bude upřesněn online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. Podstata kontroly, její druhy a účel. 2. Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční k ...
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) v květnu- termín školení bude upřesněn online Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k návrhu tohoto zákona. Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných ...
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) v květnu- termín školení bude upřesněn online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky komunikovat? • Sankce za porušení. ...
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line) v květnu- termín školení bude upřesněn online Neuvedeno * • legislativní rámec - nový občanský zákoník - spolky, fundace, ústavy s výhledem na rok 2016, • změna zřizovacích listin a zavedení rejstříku neziskových organizací, • status veřejné prospěšnosti, • specifika účtování neziskových organizací - daňová evidence či podv ...
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 28.5.2019 Praha 2 ...
Tajemství dobrého jídla v květnu- termín školení bude upřesněn ONLINE I tu nejzdravější potravinu můžeme znehodnotit nesprávným zacházením s ní. A to počínaje sběrem, nebo v případě živočišných, porážkou, přes skladování ve velkoskladech, přepravu, skladování na prodejně [toto však nejsme, ve většině případů, bohužel schopni nijak ovlivnit] až po přepravu z prodejny d ...
Ovládněte sketchnoting 29.5.2019 Praha ...
Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi, 2+1 zdarma! 30.5.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-43 - 2017, Název akreditace: Pracovní pohotovost, její využití a nařízení, práce přesčas a související otázky Akreditace: MV ...
Ovládněte sketchnoting 30.5.2019 Praha ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarma 31.5.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016 -Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky se ...
Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma! 31.5.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Zadávání veřejných zakáz ...
20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016 3.6.2019 Praha ...
Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti 3.6.2019 Praha 2 ...
Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČR 3.6.2019 Plzeň Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Účastníci budou seznámení s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úrovní ochrany práva na spravedlivý proces včetně rozboru jednotlivých složek tohoto práva (nestrannost a nezávislost soudu, veřejnost řízení, právo na projednání věci v přiměřené ...
Místo v tlupě 4.6.2019 Praha V průběhu workshopu najdete svůj komunikační typ a dozvíte se také, na co si dát pozor ze zdravotního hlediska. Přesvědčíte se, že i Pyšná princezna, Kecal nebo Agresivní víla mají velké plusy pro kolektiv i pro soukromý život. Zrevidujete, zda vám vyhovuje místo, které vám kolektiv určil. N ...
Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxe, 2+1 zdarma! 4.6.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV ...
GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe-lektor je hlavním spoluautorem metodiky Ministerstva vnitra ke GDPR 4.6.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Cílem semináře je zprostředkov ...
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN 4.6.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-723 - 2017 název akreditace: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN Akreditace: MV : ...
Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSV 4.6.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0362-SP - PC - MPSV, MV - AK - PV-275 - 2018 Název akreditace:Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi Akreditace: MV MPSV ...
Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem 4.6.2019 Praha ...
Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích 4.6.2019 Praha ...
Kultura řeči [rétorika] 4.6.2019 Ostrava Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem! Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, ...
Datové schránky – podrobné informace 4.6.2019 Praha ...
PSYCHOLOGIE VEDENÍ LIDÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 4.6.2019 Olomouc Školení je určeno všem, kteří vedou větší či menší tým podřízených. Program je vhodný jak pro výrobní a jiné podniky, tak pro veřejnou správu. Příklady budou přizpůsobeny dle složení přihlášených účastníků. Účastníci budou mít možnost řešit konkrétní situace, se kterými se ve své praxi dostávají do ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 5.6.2019 Praha ...
Přestupky proti veřejnému pořádku, 2+1 zdarma! 5.6.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-344 - 2015, Název akreditace: Přestupky proti veřejnému pořádku ve světle aktuální judikatury správních soudů Akreditace: MV ...
Praktická rétorika 5.6.2019 Praha Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedno z nejdůležitějších umění, kterému bylo vyučováno na všech školách. Schopnost být dobrým řečníkem by i v dnešní době měla patřit mezi základní znalost všech, kteří se prezentují před širším publikem. * ...
Krizové řízení 6.6.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-85 - 2015, Název akreditace: Krizové řízení Akreditace: MV : Krizové řízení jako takové bezprostředně souvis ...
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád 7.6.2019 Praha ...

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| >> ...školení v regionu:
# Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací: 242Další kurzy verejna sprava - ve všech regionech
Další kurzy v kraji: - všechny kurzy a školení v kraji
Termíny školení kurzu - kalendář pro různé školení a regiony
Školení - Kurzy # verejna sprava

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # verejna sprava

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Kouč v květnu 2019 - Praha