logo skoleni-kurzy

KURZ : PERSONALNI A MZDOVA PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2022
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022 - Následující kurzy:

 

 

PERSONALNI A MZDOVA PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2022

Viz také následující kurzy :
 • Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů s praxíPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Hacking v praxi IIPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí MicrosoftPKI (Public Key Infrastructure)Podrobnosti


Kurz - Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH
 • ^


  Popis kurzu
  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022


  Kurz je určen pro ...

  Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.


  Lektoři kurzu


  Zdeněk Křížek


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  Zákoník práce v roce 2021 a výhled do roku 2022 – výtah nejdůležitějších informací.
  Postupy před vznikem pracovního poměru
  vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování
  problematika vstupních prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb
  pracovní smlouva a její obsah.


  Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat.


  Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba
  dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou
  režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění
  překážky v práci na straně zaměstnance atd.
  Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.


  Převody dovolené z roku 2021 do roku 2022 – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce
  řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené
  překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce).
  Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.


  Nařízení vlády č. 405 o nových sazbách minimální mzdy na rok 2022 – pojmy minimální a zaručená mzda
  nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.


  Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2022 – základmí nejdůležitější informace.
  Výpočet srážek 2022. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinná.
  Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na Občanský zákoník. Určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník.
  Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od 1. 1. 2022.
  Nová sleva na dani za zastavenou exekuci – zásadní informace. Institut chráněného účtu dlužníka a povinnosti mzdové účtárny.


  Zdravotní pojištění 2022:
  Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
  minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
  okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
  odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.


  Pojistné na sociální zabezpečení 2022:
  Maximální vyměřovací základ
  osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.


  Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2022:
  Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  nové redukční hranice
  komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
  postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
  Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.


  Příspěvek v době karantény nebo izolace tzv. Izolačka – názorné ukázky výpočtu
  účinnost od 23. 12. 2021 do 28. 2. 2022.


  Změny v zákoně o nemocenském pojištění na rok 2022:
  Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
  rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500 Kč, pojem malý rozsah od roku 2022.
  Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2022.
  Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí.


  Zásadní změny v dlouhodobém ošetřovném, zrušení podmínky žití ve společné domácnosti u krátkodobého ošetřovného, prodloužení podpůrčí doby u otcovské – názorné příklady.


  Nové doplnění tiskopisu „Oznámení o vzniku a zániku účasti na nemocenském pojištění s účinností od 1. 4. 2022, o údaje pro úřad práce ve vazbě na výpočet podpory v nezaměstnanosti.


  Důchodové pojištění – změny 2022:
  Podmínky nároku na důchody
  splnění odpracované doby
  předčasný starobní důchod
  předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
  redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2022 – porovnání s rokem 2021. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2022.


  Daň ze závislé činnosti v roce změny 2022:
  Zvýšení slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti od roku 2022. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.


  Zákon o zaměstnanosti v roce 2022:
  Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.
  Další informace pro rok 2022:
  Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2022
  aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.


  Problematika COVID:
  Krizové ošetřovné, kompenzační bonus y, program Antivirus v části B a jeho trvání!
  Program Kurzarbeit – základní informace.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  Zákoník práce v roce 2021 a výhled do roku 2022 – výtah nejdůležitějších informací.
  Postupy před vznikem pracovního poměru
  vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování
  problematika vstupních prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb
  pracovní smlouva a její obsah.


  Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat.


  Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba
  dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou
  režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění
  překážky v práci na straně zaměstnance atd.
  Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.


  Převody dovolené z roku 2021 do roku 2022 – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce
  řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené
  překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce).
  Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.


  Nařízení vlády č. 405 o nových sazbách minimální mzdy na rok 2022 – pojmy minimální a zaručená mzda
  nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.


  Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2022 – základmí nejdůležitější informace.
  Výpočet srážek 2022. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinná.
  Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na Občanský zákoník. Určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník.
  Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od 1. 1. 2022.
  Nová sleva na dani za zastavenou exekuci – zásadní informace. Institut chráněného účtu dlužníka a povinnosti mzdové účtárny.


  Zdravotní pojištění 2022:
  Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
  minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
  okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
  odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.


  Pojistné na sociální zabezpečení 2022:
  Maximální vyměřovací základ
  osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.


  Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2022:
  Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  nové redukční hranice
  komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
  postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
  Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.


  Příspěvek v době karantény nebo izolace tzv. Izolačka – názorné ukázky výpočtu
  účinnost od 23. 12. 2021 do 28. 2. 2022.


  Změny v zákoně o nemocenském pojištění na rok 2022:
  Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
  rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500 Kč, pojem malý rozsah od roku 2022.
  Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2022.
  Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí.


  Zásadní změny v dlouhodobém ošetřovném, zrušení podmínky žití ve společné domácnosti u krátkodobého ošetřovného, prodloužení podpůrčí doby u otcovské – názorné příklady.


  Nové doplnění tiskopisu „Oznámení o vzniku a zániku účasti na nemocenském pojištění s účinností od 1. 4. 2022, o údaje pro úřad práce ve vazbě na výpočet podpory v nezaměstnanosti.


  Důchodové pojištění – změny 2022:
  Podmínky nároku na důchody
  splnění odpracované doby
  předčasný starobní důchod
  předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
  redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2022 – porovnání s rokem 2021. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2022.


  Daň ze závislé činnosti v roce změny 2022:
  Zvýšení slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti od roku 2022. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.


  Zákon o zaměstnanosti v roce 2022:
  Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.
  Další informace pro rok 2022:
  Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2022
  aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.


  Problematika COVID:
  Krizové ošetřovné, kompenzační bonus y, program Antivirus v části B a jeho trvání!
  Program Kurzarbeit – základní informace.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Lektor posluchače seznámí s aktuální legislativou v personální a mzdové oblasti, a to ve vazbě na praktické provádění. Na této akci obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

  Podobné kurzy #Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022 >>


  Další kurzy a školení: Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se všemi aktuálními problémy ve mzdovém účetnictví, tj. v oblasti daní, pojistného na nemocenské, zdravotního a důchodového pojištění, srážek ze mzdy a pracovního práva, a to především formou praktických příkladů. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se všemi aktuálními problémy ve mzdovém účetnictví, tj. v oblasti daní, pojistného na nemocenské, zdravotního a důchodového pojištění, srážek ze mzdy a pracovního práva, a to především formou praktických příkladů. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s personalistikou v Krkonoších - Speciální mzdový kurz roku 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zveme vás na speciální kurz mzdového účetnictví a personalistiky v nádherné lokalitě Krkonoše. V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví a personalistiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s hlavními zdroji a příčinami personálních rizik organizace, jejich prevencí a odstraňováním. Hlavní pozornost je věnována rizikům spojeným s nevhodným výběrem a povyšováním pracovníků, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nesprávným řízením a kontrol Další podobné školení nebo kurzy
  Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Místo konání kurzu SMOSK (K CENTRUM), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor kurzu doc. PhDr. Další podobné školení nebo kurzy
  ARGUMENTACE - zvládání problematických situací pro mistry - aneb jak se dohodnout - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Organizační management a vedení lidí # Dokázat zvládat konfliktní situace, kdy nedokážeme najít shodu s druhými (podřízenými, kolegy, nadřízenými) a marně hledáme cesty, jak se dohodnout. obsah Proč se často nedokážeme dohodnout Umění soustředit se při složitých ro Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-03-01 15:51:28

  1. VOX a.s.
  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2022 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Obchodní konzultant v personální společnosti - Praha [Ref. č.: 1584798760]
  PŘEDVÝBĚR.CZ je stabilní ryze česká společnost poskytující již 14. rokem personální služby, které pomáhají firmám..., Praha 2

  Personální konzultant - příležitost i pro…
  Personální konzultant - příležitost i pro nováčky Personální konzultant - příležitost i pro nováčky Úvod a popis..., Praha 1

  Personální konzultant - částečný úvazek [DPČ]
  Personální konzultant - částečný úvazek [DPČ] Personální konzultant - částečný úvazek [DPČ] Úvod a popis pracovní..., Praha 1

  Personální referenti
  SPECIÁLNÍ VÍZUM §97 d, ZoZ KONTAKT : Barbora Hrebeňárová, tel.: +420 724 478 674, e-mail: barbora.hrebenarova@natek.eu MÍSTO VÝKONU : Václavské náměstí 2132/47, Praha 1, 110 00 Požadované dovednosti: Práce s PC. Jazykové znalosti: Ang..., Praha 1

  Mzdová/ý účetní
  vhodného kandidáta/ku na pozici Mzdová/ý účetní. Náplň práce: Tvou hlavní odpovědností bude kompletní zpracování mzdového... administrativně-personální agendy Úzká spolupráce s účetním oddělením a HR Požadujeme: Alespoň 3 roky zkušeností s vedením..., Praha 1 - Praha 2

  Mzdová účetní
  o nabídku Mzdová účetní? Vaše odpověď přijde správné osobě: Jana Horáková z JOBSTART s.r.o. Odpovědět na nabídku Máte...? Nechte si poslat tuto nabídku na váš e-mail Nechte si poslat na váš e-mail nabídku Mzdová účetní Poslat nabídku na e-mail..., Praha 8

  Finanční a mzdová specialistka / specialista
  v účetní a daňové problematice orientace ve mzdové a personální agendě, min. 3 roky práce s daty [perfektní znalost Microsoft...: Zprostředkováváme personální inzerci pro klienta, kterým je společnost Etnetera a.s. patřící mezi přední hráče softwarového trhu. Zabývá..., Praha 7

  ^

  Podobné kurzy # personální + mzdová + problematika


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací v květnu 2022 - Olomouc
  ^