logo skoleni-kurzy

KURZ : JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2022


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Jak na mzdy a platy v roce 2022 - Následující kurzy:

 

 

JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2022

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Jak zpeněžit vlastní Android™ aplikaceMonetize Android™ ApplicationsPodrobnosti
 • Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejnostíThe basics of PR or how and why to build relationships with the publicPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Lean Six Sigma v administrativě a službách - jak přenést výrobní preciznost do služebLean Six Sigma in Administration and Services - How to Transfer Production Precision to ServicesPodrobnosti


Kurz - Jak na mzdy a platy v roce 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 4.790 CZK /Kurz (5.796 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 4.790 CZK /Kurz (5.796 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Popis kurzu
  Jak na mzdy a platy v roce 2022


  Kurz je určen pro ...

  Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti aktuální a komplexní informace.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Helena Pelikánová

  Ing. Monika Sušánková

  JUDr. Roman Lang, Ph.D.

  Jitka Luciani

  Ing. Jana Čemusová

  Mgr. Šárka Chotěborská


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. seminář:
  21. 2. 2022; 9:00–11:15
  Zdravotní pojištění v roce 2022
  Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
  Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022
  změna zdravotní pojišťovny
  zálohy OSVČ
  možnosti elektronické komunikace se ZP
  dlouhodobý pobyt v cizině
  cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.


  2. seminář:
  21. 2. 2022; 11:30–16:00
  Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování za rok 2021
  Ing. Monika Sušánková


  Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2022:

  aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti,

  rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona,

  daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování,

  stravenkový paušál,

  nová sleva na dani za zastavenou exekuci.


  Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2021:

  oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele,

  důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců,

  žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň


  Změny v tiskopisech vyúčtování a žádosti o roční zúčtování:

  zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody,

  uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“.


  Daňové zvýhodnění na děti v ročním zúčtování:

  nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v uplatňování úroků z úvěru na bytové potřeby.


  3. seminář:
  22. 2. 2022; 9:00–16:30
  9:00–13:00
  Nemocenské pojištění v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská


  Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné)
  nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022
  aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte
  očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.


  Rekapitulace v nemocenském pojištění:


  Účast na nemocenském pojištění = Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky = Obecné podmínky nároku
  výše dávek
  způsob uplatnění nároku na dávky.
  Organizace provádění pojištění = Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.


  13:30–16:30
  Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Aktuální legislativní situace: Změny číselných ukazatelů
  Okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného
  vyměřovací základy
  sazby pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů
  přehled o výši pojistného
  přeplatky, nedoplatky
  rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry
  penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022
  promíjení penále
  výkon rozhodnutí.


  4. seminář:
  23. 2. 2022; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění v roce 2021 a 2022
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová


  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:

  přehled aktuálních předpisů regulujících oblast důchodového pojištění a předpisů souvisejících,

  okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2022,

  druhy důchodů a jejich výše,

  vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022, pravidla valorizace důchodů v roce 2022 (změny provedené zákonem č. 323/2021 Sb. a nařízením vlády č. 356/2021 Sb.),

  tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu.
  Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.


  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:

  příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné,

  vyloučené doby a omluvné důvody – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),

  povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období,

  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

  evidenční a archivační povinnost,

  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

  nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů,

  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění,

  možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ,

  důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí úpravy správního trestátní).
  Další zvažované změny.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. seminář:
  21. 2. 2022; 9:00–11:15
  Zdravotní pojištění v roce 2022
  Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
  Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022
  změna zdravotní pojišťovny
  zálohy OSVČ
  možnosti elektronické komunikace se ZP
  dlouhodobý pobyt v cizině
  cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.


  2. seminář:
  21. 2. 2022; 11:30–16:00
  Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování za rok 2021
  Ing. Monika Sušánková


  Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2022:

  aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti,

  rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona,

  daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování,

  stravenkový paušál,

  nová sleva na dani za zastavenou exekuci.


  Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2021:

  oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele,

  důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců,

  žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň


  Změny v tiskopisech vyúčtování a žádosti o roční zúčtování:

  zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody,

  uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“.


  Daňové zvýhodnění na děti v ročním zúčtování:

  nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v uplatňování úroků z úvěru na bytové potřeby.


  3. seminář:
  22. 2. 2022; 9:00–16:30
  9:00–13:00
  Nemocenské pojištění v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská


  Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné)
  nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022
  aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte
  očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.


  Rekapitulace v nemocenském pojištění:


  Účast na nemocenském pojištění = Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky = Obecné podmínky nároku
  výše dávek
  způsob uplatnění nároku na dávky.
  Organizace provádění pojištění = Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.


  13:30–16:30
  Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Aktuální legislativní situace: Změny číselných ukazatelů
  Okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného
  vyměřovací základy
  sazby pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů
  přehled o výši pojistného
  přeplatky, nedoplatky
  rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry
  penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022
  promíjení penále
  výkon rozhodnutí.


  4. seminář:
  23. 2. 2022; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění v roce 2021 a 2022
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová


  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:

  přehled aktuálních předpisů regulujících oblast důchodového pojištění a předpisů souvisejících,

  okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2022,

  druhy důchodů a jejich výše,

  vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022, pravidla valorizace důchodů v roce 2022 (změny provedené zákonem č. 323/2021 Sb. a nařízením vlády č. 356/2021 Sb.),

  tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu.
  Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.


  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:

  příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné,

  vyloučené doby a omluvné důvody – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),

  povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období,

  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

  evidenční a archivační povinnost,

  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

  nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů,

  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění,

  možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ,

  důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí úpravy správního trestátní).
  Další zvažované změny.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2022.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

  Podobné kurzy #Jak na mzdy a platy v roce 2022 >>


  Další kurzy a školení: Jak na mzdy a platy v roce 2022
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Účastí se seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice včetně změn od 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Účastí se seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice včetně změn od 1. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM FileNet P8 Platform 5.0: System Implementation and AdministrationIBM FileNet P8 Platform 5.0: System Implementation and Administration
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is for those whose job responsibility is to maintain, monitor, and configure an operational IBM FileNet P8 Content Manager system. Maintenance tasks include starting and stopping FileNet P8 engines and other system components as required, configuring object store Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v exekučních srážkách ze mzdy v roce 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-64 - 2017, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Cíl semináře Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se ke srážkám ze mzdy, které jsou prováděny v rámci exekučního řízení. Další podobné školení nebo kurzy
  MZDY aktuálně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program kurzu Program školení bude upraven podle aktuálně platné legislativy. • Forma školení bude prezenční nebo on-line podle aktuální situace a platných opatření. Další podobné školení nebo kurzy
  SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE FYZICKÝCH OSOB - - mzdové souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy, příjmy, z nichž se srážky provádějí Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance Dohoda o srážce ze mzdy uzavřená p Další podobné školení nebo kurzy
  SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A OSOBNÍ BANKROT V PRAXI ROKU 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : Ing. Růžena KLÍMOVÁ Odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Benefity a plnění vedle mzdy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Benefity a plnění vedle mzdy - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence v řešených příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Videozáznam z webináře kde jsou podrobně vysvětlené změny a detaily srážek ze mzdy * Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy dle platné legislativy v oblasti aktuálních změn uvedeného tématu. Webinář je dlouhý 177 minut ukázka přímo z webináře zde: h Další podobné školení nebo kurzy
  DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je provést vás základními pravidly při uplatňování zákona o DPH pomocí řady praktických situací a příkladů. Stejná pozornost bude věnována nejčastějším chybám a omylům, k nimž v praxi dochází. Další podobné školení nebo kurzy
  DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je provést vás základními pravidly při uplatňování zákona o DPH pomocí řady praktických situací a příkladů. Stejná pozornost bude věnována nejčastějším chybám a omylům, k nimž v praxi dochází. Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat plate Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat plate Další podobné školení nebo kurzy
  DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je porozumět úmyslu zákonodárce a smyslu směrnice i jednotlivým ustanovením a probrat je na množství praktických situacích a příkladů. * • co je předmětem daně, co není a proč, • pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické do Další podobné školení nebo kurzy
  DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je porozumět úmyslu zákonodárce a smyslu směrnice i jednotlivým ustanovením a probrat je na množství praktických situacích a příkladů. * • co je předmětem daně, co není a proč, • pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické do Další podobné školení nebo kurzy
  Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evrop Další podobné školení nebo kurzy
  Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evrop Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-03-01 15:51:28

  1. VOX a.s.
  Jak na mzdy a platy v roce 2022 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  specialista pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání
  Nabízíme: - nástupní mzdu ve výši 35.000,- Kč, prémiovou složku mzdy - po roce pracovní poměr na dobu neurčitou...specialista pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání Základní údaje Title: specialista pro ekonomiku, mzdy..., Praha 3

  Lékarník - Praha 4, Náborový příspěvek ve výši jedné mzdy
  Volné pracovní místo Lékarník - Praha 4, Náborový příspěvek ve výši jedné mzdy Lokalita Firma Pracovní poměr... Nabízíme 5 týdnů dovolené 3 dny sickdays velmi dobré platové ohodnocení + náborový příspěvek ve výši jedné mzdy prodejní..., Praha 4

  Operátor CNC laseru v centru Plzně
  po zkušební době 35.500 - 36.000 kč/měsíc dle zkušeností 100 kč stravenka za odpracovaný den 13. platy 25 dnů dovolené..., Praha 1

  LAHŮDKÁŘ/KA 27.500-30.000 Kč/měs
  /2 průměrné měsíční mzdy] po roce příspěvek na penzijní/životní připojištění 300-800 Kč/měs firemní fitness zdarma..., Praha 4

  LAHŮDKÁŘ/KA ve výrobně studených jídel 27500-30000 Kč/měs
  . plat - vánoční odměna [1/2 průměrné měsíční mzdy] po roce příspěvek na penzijní pojištění 300-800 Kč měsíčně zázemí velké..., Praha 4

  Kuchař/ka 33.000 Kč/měs
  zkušené zaučíme] Nabízíme - zázemí velké stabilní české společnosti - 3. plat - vánoční odměna [1/2 průměrné roční mzdy...] - po roce příspěvek na penzijní připojištění 300-800 Kč/měs - firemní fitness zdarma i pro rodinné příslušníky Nástupní mzda..., Praha 4

  topMzdová/ý účetní 34000-36000 Kč/měs
  odměna [1/2 průměrné měsíční mzdy] po roce příspěvek na penzijní/životní připojištění firemní fitness zdarma i pro rodinné..., Praha 4

  Podobné kurzy # mzdy + platy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Stress and Life Management Jen 6 kroků vás dělí od výkonu a zdraví v květnu 2022 - Praha 1
  ^