logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2022
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022 - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2022

Viz také následující kurzy :
 • Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIPodrobnosti
 • IBM WebSphere Application Server V7 Problem DeterminationIBM WebSphere Application Server V7 Problem DeterminationPodrobnosti
 • IBM AIX - programování v shelluIBM AIX - Shell ProgrammingPodrobnosti
 • Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Project Management in Oracle Primavera P6 - Basic ProfessionalPodrobnosti


Kurz - Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   DPH pro praxi - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 5.000 Kč/Kurz (6.050 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH pro praxi - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 2.904 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH pro praxi - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 2.904 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH pro praxi - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 2.904 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH pro praxi - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 2.904 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH pro praxi - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 2.904 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH pro praxi - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 2.904 Kč/Kurz

 • Popis kurzu
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.


  Lektoři kurzu


  Ing. Ivana Langerová
  Ing. Jiří Klíma
  Ing. Marika Voženílková


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. seminář
  5. 4. 2022; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2022
  Ing. Ivana Langerová

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.


  2. seminář
  6. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022
  Ing. Jiří Klíma
  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle §
  11.)
  nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7
  místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
  rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
  daňový doklad při vývozu zboží (33a)
  rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
  nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
  definice vývozu zboží podle § 66
  definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
  reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm.
  d)
  novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2022, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.


  3. seminář/workshop
  7. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková


  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

  porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

  fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

  prodej majetku mimo režim DPH,

  dlouhodobý majetek – změna vymezení hodnoty,

  finanční a operativní leasing v souvislostech,

  sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

  řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

  opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, KH,

  problematika nájmů, novelizované ust. § 56a,

  nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
  výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

  dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
  příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

  nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

  nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

  přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

  pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

  příklady porušení režimu skladu a dopady,

  přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


  VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

  zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

  dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

  dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

  vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


  Zálohy na daňový odpočet a další změny daňového řádu.


  Komplexní příklad.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. seminář
  5. 4. 2022; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2022
  Ing. Ivana Langerová

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.


  2. seminář
  6. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022
  Ing. Jiří Klíma
  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle §
  11.)
  nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7
  místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
  rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
  daňový doklad při vývozu zboží (33a)
  rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
  nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
  definice vývozu zboží podle § 66
  definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
  reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm.
  d)
  novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2022, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.


  3. seminář/workshop
  7. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková


  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

  porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

  fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

  prodej majetku mimo režim DPH,

  dlouhodobý majetek – změna vymezení hodnoty,

  finanční a operativní leasing v souvislostech,

  sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

  řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

  opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, KH,

  problematika nájmů, novelizované ust. § 56a,

  nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
  výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

  dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
  příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

  nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

  nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

  přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

  pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

  příklady porušení režimu skladu a dopady,

  přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


  VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

  zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

  dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

  dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

  vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


  Zálohy na daňový odpočet a další změny daňového řádu.


  Komplexní příklad.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

  Podobné kurzy #Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022 >>


  Další kurzy a školení: Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Administration of WebSphere Application Server V8 on WindowsAdministration of WebSphere Application Server V8 on Windows
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, students lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V8 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, students lea> how to work with Další podobné školení nebo kurzy
  WebSphere Application Server V8.5.5 AdministrationWebSphere Application Server V8.5.5 Administration
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This 5-day instructor-led course teaches you the skills that are needed to install and administer IBM WebSphere Application Server V8. 5. Další podobné školení nebo kurzy
  Designing HPE Hybrid IT Solutions Rev. 19.21
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : The Designing HPE Hybrid IT Solutions 19. 21 course teaches students the intermediate level skills to plan, design, recommend, and demonstrate HPE Hybrid IT solutions and deliver a proof-of-concept for a given solution to a customer. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Storwize V7000 Implementation WorkshopIBM Storwize V7000 Implementation Workshop
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Leverage SAN storage connectivity by integrating a layer of intelligence - the IBM Storwize V7000 - to facilitate storage application data access independence from storage management functions and requirements. Focus on planning and implementation tasks associated with i Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Integration Bus V10 Application Development IIBM Integration Bus V10 Application Development I
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course teaches you how to use IBM Integration Bus to develop, deploy, and support message flow applications. These applications use various messaging topologies to transport messages between service requesters and service providers, and also allow the messages to be rou Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Implementation and AdministrationIBM Tivoli Storage Manager 7.1 Implementation and Administration
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course provides hands-on practice in implementing a data management strategy with IBM Tivoli Storage Manager 7. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (LINUX)IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (LINUX)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM WebSphere Application Server V7 Administration on AIXIBM WebSphere Application Server V7 Administration on AIX
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, you lea> how to install, configure, and maintain both the IBM WebSphere Application Server V7 base and IBM WebSphere Application Server V7 Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. you Další podobné školení nebo kurzy
  IBM WebSphere Application Server V7 Administration on WindowsIBM WebSphere Application Server V7 Administration on Windows
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, students lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V7 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, students lea> how to work with Další podobné školení nebo kurzy
  IBM WebSphere Application Server V7 Administration on LinuxIBM WebSphere Application Server V7 Administration on Linux
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V7 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, lea> how to work with features new to We Další podobné školení nebo kurzy
  IBM WebSphere Application Server V7 Problem DeterminationIBM WebSphere Application Server V7 Problem Determination
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This 5-day instructor-led course teaches students how to manage WebSphere-related problems more skillfully within their organizations by using problem determination tools and techniques. Throughout this course, students discuss common scenarios that they may face in their da Další podobné školení nebo kurzy
  Administration of WebSphere Application Server V8 on LinuxAdministration of WebSphere Application Server V8 on Linux
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, students lea> how to install, configure, and maintain IBM WebSphere Application Server V8 base and Network Deployment (ND), and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, students lea> how to work with Další podobné školení nebo kurzy
  Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - II
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, you lea> how to extend the functionality of that solution to accommodate more process integration scenarios. Through presentations and hands-on lab exercises, you lea> about the Service Component Architecture (SCA) programming model and runtime environment, X Další podobné školení nebo kurzy
  Web Service Development for IBM WebSphere Application Server V7Web Service Development for IBM WebSphere Application Server V7
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, students lea> about the role of Web services in service-oriented architectures (SOA) and the enterprise, in addition to the technologies that are typically used in Web services. Students start by learning about the components of Web Services Description Langu Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, TroubleshootingIBM Tivoli Storage Manager 7.1 Advanced Admin, Tuning, Troubleshooting
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It uses Tivoli Storage Manager 7. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, TroubleshootingIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, Troubleshooting
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This 5-day course is for administrators with a fundamental knowledge of IBM Tivoli Storage Manager. It provides in-depth administration training with IBM Tivoli Storage Manager 6. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and AdministrationIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (AIX)IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (AIX)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on exercises you install the Tivoli Storage Manager 6. Další podobné školení nebo kurzy
  IBM FileNet P8 Platform 5.0: System Implementation and AdministrationIBM FileNet P8 Platform 5.0: System Implementation and Administration
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is for those whose job responsibility is to maintain, monitor, and configure an operational IBM FileNet P8 Content Manager system. Maintenance tasks include starting and stopping FileNet P8 engines and other system components as required, configuring object store Další podobné školení nebo kurzy
  VMware vSphere: Troubleshooting [V7]Horizon View: Install, Configure, Manage (V7.3)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento pětidenní praktický kurz vám poskytne pokročilé znalosti, dovednosti a schopnosti, které vám umožní získat kompetence v oblasti řešení problémů v prostředí VMware vSphere® 7. x. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-04-06 18:26:11

  1. VOX a.s.
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Virtualizace
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro rok 2022
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Klientský pracovník [m/ž], Praha 1 - Václ. náměstí
  Patříme mezi top 3 banky v ČR. Našim klientům poskytujeme komplexní servis prostřednictvím digitálních kanálů. Díky... klientů zrychlujeme a zlepšujeme. Pomocí Finančního průvodce, nového diagnostického nástroje, který prezentuje finanční data..., Praha 1 - Praha 2

  Denní recepční pro menší hotel na Praze 2 -brigáda
  recepce [check-in, check- out]. Komplexni&#039; servis našim hostům, řešeni&#039; jejich požadavků, odpovídání na dotazy..., Praha 2

  Vývojář .NET pro MS Dynamics 365 Finance [Praha…
  , ERP Money, Infor a Ekos zvyšujeme efektivitu řízení firem. Personalistiku a komplexní outsourcing mezd zprostředkujeme..., Praha 8

  Klientský pracovník/ce - Praha 1
  profesního růstu [kariérní řád, odborné komplexní školení] příležitost práce v lokalitě bydliště [hustá síť poboček] Hodíte..., Praha 1

  Podobné kurzy # dph


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Personalista online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) v květnu 2022 - on-line
  ^