logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAMESTNAVANI CIZINCU V CR A VYSILANI PRACOVNIKU DO ZAHRANICI V PRAXI 1 POL ROKU 2022 PRAKTICKY
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky - Následující kurzy:

 

 

ZAMESTNAVANI CIZINCU V CR A VYSILANI PRACOVNIKU DO ZAHRANICI V PRAXI 1 POL ROKU 2022 PRAKTICKY

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT - KA - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového - STUDIO W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Techniky vyjednávání pro nákupčí - Položte dodavatele na lopatky - Top Vision

  - ... cena: 12.990 CZK /Kurz (15.718 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Techniky vyjednávání pro nákupčí - Položte dodavatele na lopatky - Top Vision

  - ... cena: 12.990 CZK /Kurz (15.718 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Rezervy a opravné položky v roce 2022 – účetní a daňový pohled včetně procvičování na příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Rezervy a opravné položky v roce 2022 – účetní a daňový pohled včetně procvičování na příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale také finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  Tomáš Novotný
  PhDr. Mgr. Adam Ander


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  9:00–10:00
  Úvod do problematiky – rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují,

  základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců z hlediska pracovního a cizineckého práva a nejdůležitější sankce za jejich nesplnění.


  10:15–12:15
  Sociální zabezpečení – výklad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv, nemocenské pojištění cizinců
  Tomáš Novotný

  účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,

  dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení,

  některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení,

  dopad pandemie COVID-19 na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení zejména při práci z domova ze zahraničí,

  související povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,

  dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.


  12:15–13:00
  Polední přestávka


  13:00–14:30
  Zdravotní pojištění
  PhDr. Mgr. Adam Ander

  cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,

  legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU,

  rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění),

  Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,

  nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,

  nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,

  rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek),

  plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011),

  zdravotní péče po Brexitu po 1. 1. 2021,

  bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),

  typy průkazů zdravotního pojištění.


  14:45–17:00
  Daňová problematika
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly, vyslaní zaměstnanci do ČR),

  zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,

  zahraniční home-office pracovníků a jeho daňové dopady,

  specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů při práci jen v ČR nebo i v zahraničí

  výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,

  důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

  zálohy na daň, kdy ano a kdy ne,

  právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (novelizovaná směrnice 96/71/ES a její transpozice do právních řádů členských států EU, EHP a CH, zásadní povinnosti českých zaměstnavatelů, limity pro vyslání podle směrnice, minimální pracovněprávní podmínky včetně odměny podle zahraničních předpisů, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění),

  zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,

  vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,

  související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

  zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),

  vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců při progresivním zdanění,

  případové studie vysílání.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  9:00–10:00
  Úvod do problematiky – rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují,

  základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců z hlediska pracovního a cizineckého práva a nejdůležitější sankce za jejich nesplnění.


  10:15–12:15
  Sociální zabezpečení – výklad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv, nemocenské pojištění cizinců
  Tomáš Novotný

  účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,

  dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

  určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení,

  některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení,

  dopad pandemie COVID-19 na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení zejména při práci z domova ze zahraničí,

  související povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,

  dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.


  12:15–13:00
  Polední přestávka


  13:00–14:30
  Zdravotní pojištění
  PhDr. Mgr. Adam Ander

  cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,

  legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU,

  rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění),

  Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,

  nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,

  nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,

  rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek),

  plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011),

  zdravotní péče po Brexitu po 1. 1. 2021,

  bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),

  typy průkazů zdravotního pojištění.


  14:45–17:00
  Daňová problematika
  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly, vyslaní zaměstnanci do ČR),

  zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,

  zahraniční home-office pracovníků a jeho daňové dopady,

  specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů při práci jen v ČR nebo i v zahraničí

  výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,

  důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

  zálohy na daň, kdy ano a kdy ne,

  právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (novelizovaná směrnice 96/71/ES a její transpozice do právních řádů členských států EU, EHP a CH, zásadní povinnosti českých zaměstnavatelů, limity pro vyslání podle směrnice, minimální pracovněprávní podmínky včetně odměny podle zahraničních předpisů, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění),

  zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,

  vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,

  související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

  zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),

  vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců při progresivním zdanění,

  případové studie vysílání.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. V době pandemie COVID-19 a po ní je otázka zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků ještě více komplikovaná a přináší nové otázky týkající se zejména zahraničních home-officů.

  Začneme krátkým úvodem, v němž rozdělíme cizince podle aplikovatelných předpisů a shrneme povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců z hlediska pracovního a cizineckého práva, bez jejichž splnění riskuje zaměstnavatel vysoké sankce.
  Následovat bude výklad koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace a nové výklady České správy sociálního zabezpečení týkající se dočasných změn místa výkonu práce při pandemii COVID-19 a dopadu na změnu příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení.
  Pozornost bude rovněž věnována dopadům Brexitu a příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení po 1. 1. 2021.
  Účastníci semináře budou seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců, zdravotního pojištění jejich rodinných příslušníků v České republice a vysílání pracovníků z České republiky.
  Navazovat bude aktuální daňová problematika týkající se zaměstnávání cizinců v ČR i v zahraničí a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů, výsledky koordinačních výborů a aktuální českou i zahraniční judikaturu.

  Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU, a to zejména zásadním povinnostem vyplývajících ze směrnice o vysílání pracovníků, notifikačním povinnostem a hrozícím sankcím za jejich nesplnění.

  Přednáška bude doplněna případovými studiemi s uvedením konkrétních povinností řešených průřezově jednotlivými přednášejícími.

  Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání, zdaňování a vysílání pracovníků včetně cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
  Kurzy on-line ve virtuální učebně
  Pracovní právo
  Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

  Podobné kurzy #Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky >>


  Další kurzy a školení: Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získá Další podobné školení nebo kurzy
  Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získá Další podobné školení nebo kurzy
  Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – aktuálně a prakticky z pohledu úprav v ČR a v EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Rok 2021 byl ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový. Další podobné školení nebo kurzy
  Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – aktuálně a prakticky z pohledu úprav v ČR a v EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Rok 2021 byl ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový. Další podobné školení nebo kurzy
  Pracovní úrazy - povinnosti zaměstnavatele při vzniku PÚ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Řádné vyšetření, stanovení zdrojů a příčin pracovních úrazů a stanovení opatření proti jejich opakování patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele. Na školení získáte znalosti potřebné pro vyšetření pracovního úrazu, posouzení zda se skutečně jedná o pracovní úraz, sepsán Další podobné školení nebo kurzy
  Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v pra Další podobné školení nebo kurzy
  Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, která se v praxi vyskytují při vzniku a skončení pracovního poměru. Další podobné školení nebo kurzy
  Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejmé Další podobné školení nebo kurzy
  Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se Další podobné školení nebo kurzy
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce - a aktuality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprá Další podobné školení nebo kurzy
  FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Personalistika # Určeno pro personalisty a manažery, kteří chtějí co nejlépe využít možnosti flexibilního zaměstnávání pro sebe i své kolegy. cíl Seznámit se s možnostmi flexibilního zaměstnávání, které nám nová doba přináší. Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat plate Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat plate Další podobné školení nebo kurzy
  Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2022 – praktická doporučení, modelové příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zaměstnavatelé průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance. V rámci tohoto semináře se proto zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům Další podobné školení nebo kurzy
  Jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2022 – praktická doporučení, modelové příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zaměstnavatelé průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance. V rámci tohoto semináře se proto zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům Další podobné školení nebo kurzy
  Vaříme těhotným a kojícím ženám - praktický seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Strava hraje v tomto významném období velmi podstatnou roli. Dodává stavební materiál pro vývoj plodu a později optimální výživu kojenci, ale také zajišťuje vše potřebné pro matku. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace metodických nástrojů kvality v souladu s APQP
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Praktická aplikace metodických nástrojů kvality v souladu s APQP Zákazníci nejen automobilového průmyslu potřebují dodavatele, kteří zvládají plánování a realizaci výrobků - služeb v souladu s jejich požadavky, např. praktickou metodou APQP [Advanced Product Quality Plann Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence podnikatelů (s praktickým příkladem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví – pro drobné podnikatele, živnostníky, OSVČ) je určen i pro úplné začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-05-11 02:41:09

  1. VOX a.s.
  Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Skladník - 1směnný provoz + náborový příspěvek
  do kmene zaměstnavatele, nejedná se o agenturní zaměstnávání. Stravovací paušál 100 Kč/směna - paušál se připisuje na účet..., Praha 1

  Pracovník čistírny Praha 4
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 4

  Prodejní Asistent/ka - luxusní obchod Praha 1
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 1

  Asistentka obchodu a marketingu [Karlín]
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 8

  HR / Personalista
  prohlášení] Komunikace s UP [hlášení cizinců apod] Zpráva benefitních programů Komunikace ařádné předávání podkladů..., Praha 1

  Podobné kurzy # zaměstnávání + cizinců + vysílání + pracovníků + do + pol + prakticky


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky v květnu 2022 - Praha
  ^