logo skoleni-kurzy

KURZ : ROLE A UZITI FINANCNI ANALYZY VE FINANCNE EKONOMICKEM RIZENI FIRMY PODNIKU BUSINESSU I INVESTOVANI
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice - Následující kurzy:

 

 

ROLE A UZITI FINANCNI ANALYZY VE FINANCNE EKONOMICKEM RIZENI FIRMY PODNIKU BUSINESSU I INVESTOVANI

Viz také následující kurzy :
 • Elastic Stack - ukládání a analýza logůPodrobnosti
 • Microsoft Excel – manažerská analýza tabulekPodrobnosti
 • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
 • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
 • Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročnéPodrobnosti


Kurz - Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 7.990 CZK /Kurz (9.668 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.400 Kč/Kurz (17.424 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.400 Kč/Kurz (17.424 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.400 Kč/Kurz (17.424 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.400 Kč/Kurz (17.424 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.400 Kč/Kurz (17.424 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.400 Kč/Kurz (17.424 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele, motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti i organizace, ale i současného businessu a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení (EFŘ), rozvedené až na řízení korporátní (CM), podpořené moderní a produktivní finanční analýzou, včetně jejího plného mezinárodního užití a jejími současnými ukazateli, sestavami i metodami. Bude se tak dít v rozvinutí, odvození a užití komplexní FA i pro současný business i investování/investory, včetně související základní valuace-ocenění (tj. včetně zahrnutí a odvození nákladů kapitálu, investičních KPIs atd.). To znamená plné rozvinutí FA až pro soudobé a každého se týkající kompetentní investování.


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním a business řízení:
  FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
  logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) a dalších parametrů užívaných při FA
  základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
  vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA
  Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový i realizační vstup FA
  základní druhy FPU (mezinárodní – včetně CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním a business řízení, včetně tzv. KPIs (key performance indicators)
  FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení vše podmiňující finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
  rozklad, hierarchie a vztahy FPU i současných provázaných KPIs
  klíčové vstupní konstrukční složky (tržby, provozní zisk i jeho formy př. EBITDA/EBIT/NOPAT…, aktiva/kapitál př. NOA, finanční a kapitálová struktura př. D/E atd. a neopominutelná hotovost, tj. i CF – cash flow a její interakce zabezpečující provozní i celkové finanční fungování í stabilitu
  dnes nepominutelné i referenční „náklady kapitálu“ zahrnující i riziko, rozvedené až do všudypřítomného tzv. „diskontování“; i současné zásadní DCF metody orientované na hotovost a časovou hodnotu peněz, WACC atd., produktivně obsažené i užité v programu kurzu ).


  Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU) a dalších základních parametrů FA, jejich interpretace a užití pro soudobé finanční a business řízení i rozhodování:
  Odvození a užití primárních – provozních (Operating) FPU
  odvození a užití finančně-strukturálních (Financial structure) FPU
  odvození a užití investičních FPU (Investment)
  použití mezinárodních finančních i reportingových výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS, US GAAP a CIMA, ACCA…) mezinárodních FPU i jejích „referenčních“ hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie (case study)
  mezinárodní a „best practice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
  současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
  užití dnes KLÍČOVÝCH tzv. Investičních FPU (př. PE, P/EBIT, PS a PB, EV/S., tzv. investičních multiplikátorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
  shrnuti KOMPLETNÍ Mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně „souhrnné tabulky FPU i KPIs“ a jejich v top praxi akceptovaných „intervalů“ a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business
  zásadní rozvinutí FA a jejích sestav do budoucna i vazba na její celkovou hodnotu (EV – ENTERPRISE VALUE), tj. ve vztahu k její celkové hodnotě i ocenění-valuaci a její praktické odvození (dále i případovou studii TP©IFA- Boeing Co. – součást programu).


  Konstrukce kompletní FA v reálném podniku i businessu a její závěry, doporučení a akce:
  Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele – FU –FA)
  indexová analýza, vertikální a horizontální i trendová analýza (Vertical, Trend& Horizontal Analysis)
  kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní (v praxi obvyklou „kombinovanou“) společnost i business a komplexní případová studie
  český přístup a struktura FA odvození, užití a srovnání s kvalitní mezinárodní FA
  jejich základní sladění i užití pro současnou praxi, včetně rozvinutí investorského odvození i užití FA (investorské vnímání firmy/businessu), a to i pro reálné investování.


  Zásadní rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém i investičním horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU – bankrotními (predikčními) modely a kapitálovými trhy: Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti i hodnoty
  „standardní“ soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
  konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných „soustav FPU“ (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06…) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, ACCA, Damodaran…, burzy a kvalitní výroční zprávy-AR, Valuation Reports, SEC… a lokální př. MPO)
  zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna i s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu (i strukturovaných akcií př. kmenové, prioritní atd. a podílů…), ale i efektivitu a souhrnné hodnocení vložené a riziko nesoucí investice (Investment Appraisal), včetně investice do firemních akcií (i případovou studii TP©IFA- Boeing Co. – součást programu kurzu ).


  Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM i investování:
  Pojetí/užití FA jako metody a základního nástroje podmiňujícího i dnes omezeného finančního řízení společnosti
  komplexní a strategické pojetí současné FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní Manažerské účetnictví-MA, včetně controllingu
  FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém a hodnototvorném řízení a jeho podmiňující podpora tzv. finančním řízením
  FA a vazba na hodnotu – základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice včetně akciových a zásadního vlivu kvalitního kapitálového trhu
  Top případová studie: reálná IFA (International FA ©IFA The Boeing Co., výrobně-obchodní a technologické globální a burzovně obchodované firmy USA) i s odvozením vnitřní a investiční hodnoty akcie
  klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování zahrnující tzv. „diskontování“ a odvození „správné“ diskontní sazby – míry a její užití
  odvození nákladů kapitálu (COC – Cost of Capital) reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – Debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
  zásadní investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA/IFA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu, včetně vazby na hodnotu (value) a její konkurenční tvorbu v čase zahrnující i princip tzv. neomezeného trvání firmy/podniku (going concern)
  odvození vnitřní hodnoty akcie (Investice), včetně investice do firmy a businessu (případovou studii TP©IFA – Boeing Co. – součást programu)
  odraz celkové hodnoty EV ve fungování firmy a businessu…a investování.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním a business řízení:
  FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu
  logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) a dalších parametrů užívaných při FA
  základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi
  vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA
  Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový i realizační vstup FA
  základní druhy FPU (mezinárodní – včetně CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním a business řízení, včetně tzv. KPIs (key performance indicators)
  FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení vše podmiňující finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu
  rozklad, hierarchie a vztahy FPU i současných provázaných KPIs
  klíčové vstupní konstrukční složky (tržby, provozní zisk i jeho formy př. EBITDA/EBIT/NOPAT…, aktiva/kapitál př. NOA, finanční a kapitálová struktura př. D/E atd. a neopominutelná hotovost, tj. i CF – cash flow a její interakce zabezpečující provozní i celkové finanční fungování í stabilitu
  dnes nepominutelné i referenční „náklady kapitálu“ zahrnující i riziko, rozvedené až do všudypřítomného tzv. „diskontování“; i současné zásadní DCF metody orientované na hotovost a časovou hodnotu peněz, WACC atd., produktivně obsažené i užité v programu kurzu ).


  Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU) a dalších základních parametrů FA, jejich interpretace a užití pro soudobé finanční a business řízení i rozhodování:
  Odvození a užití primárních – provozních (Operating) FPU
  odvození a užití finančně-strukturálních (Financial structure) FPU
  odvození a užití investičních FPU (Investment)
  použití mezinárodních finančních i reportingových výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS, US GAAP a CIMA, ACCA…) mezinárodních FPU i jejích „referenčních“ hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie (case study)
  mezinárodní a „best practice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití
  současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici
  užití dnes KLÍČOVÝCH tzv. Investičních FPU (př. PE, P/EBIT, PS a PB, EV/S., tzv. investičních multiplikátorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování
  shrnuti KOMPLETNÍ Mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně „souhrnné tabulky FPU i KPIs“ a jejich v top praxi akceptovaných „intervalů“ a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business
  zásadní rozvinutí FA a jejích sestav do budoucna i vazba na její celkovou hodnotu (EV – ENTERPRISE VALUE), tj. ve vztahu k její celkové hodnotě i ocenění-valuaci a její praktické odvození (dále i případovou studii TP©IFA- Boeing Co. – součást programu).


  Konstrukce kompletní FA v reálném podniku i businessu a její závěry, doporučení a akce:
  Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele – FU –FA)
  indexová analýza, vertikální a horizontální i trendová analýza (Vertical, Trend& Horizontal Analysis)
  kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní (v praxi obvyklou „kombinovanou“) společnost i business a komplexní případová studie
  český přístup a struktura FA odvození, užití a srovnání s kvalitní mezinárodní FA
  jejich základní sladění i užití pro současnou praxi, včetně rozvinutí investorského odvození i užití FA (investorské vnímání firmy/businessu), a to i pro reálné investování.


  Zásadní rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém i investičním horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU – bankrotními (predikčními) modely a kapitálovými trhy: Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti i hodnoty
  „standardní“ soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace
  konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných „soustav FPU“ (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06…) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, ACCA, Damodaran…, burzy a kvalitní výroční zprávy-AR, Valuation Reports, SEC… a lokální př. MPO)
  zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna i s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu (i strukturovaných akcií př. kmenové, prioritní atd. a podílů…), ale i efektivitu a souhrnné hodnocení vložené a riziko nesoucí investice (Investment Appraisal), včetně investice do firemních akcií (i případovou studii TP©IFA- Boeing Co. – součást programu kurzu ).


  Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM i investování:
  Pojetí/užití FA jako metody a základního nástroje podmiňujícího i dnes omezeného finančního řízení společnosti
  komplexní a strategické pojetí současné FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní Manažerské účetnictví-MA, včetně controllingu
  FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém a hodnototvorném řízení a jeho podmiňující podpora tzv. finančním řízením
  FA a vazba na hodnotu – základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice včetně akciových a zásadního vlivu kvalitního kapitálového trhu
  Top případová studie: reálná IFA (International FA ©IFA The Boeing Co., výrobně-obchodní a technologické globální a burzovně obchodované firmy USA) i s odvozením vnitřní a investiční hodnoty akcie
  klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování zahrnující tzv. „diskontování“ a odvození „správné“ diskontní sazby – míry a její užití
  odvození nákladů kapitálu (COC – Cost of Capital) reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – Debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem
  zásadní investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA/IFA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu, včetně vazby na hodnotu (value) a její konkurenční tvorbu v čase zahrnující i princip tzv. neomezeného trvání firmy/podniku (going concern)
  odvození vnitřní hodnoty akcie (Investice), včetně investice do firmy a businessu (případovou studii TP©IFA – Boeing Co. – součást programu)
  odraz celkové hodnoty EV ve fungování firmy a businessu…a investování.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Moderní interaktivní vzdělávací program vás naučí praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní komplexní finanční analýzy (včetně odvození a provázání standardních a strukturovaných finančních ukazatelů) i z nich odvozeného rozhodování a jejich užití a konkrétní aplikace do současné kvalitní, ale i mezinárodní praxe (best practice), včetně soudobé praxe investorské, autorova IFA (International Financial Analysis © IFA – The Boeing Co.), která je součástí programu.
  Přičemž právě dnes zásadní a v programu začleněný investorský pohled a symetrické užití FA zahrnující náklady kapitálu i diskontování (dále př. WACC, EV investiční FPU a KPIs, vazbu na cash flow-CF, DCF – discounted cash flow, ale i vazbu na reálný kapitálový trh atd.) umožní v reálné praxi efektivně a hodnotově řídit, tj. i srovnávat (benchmarking) a konkurenčně zhodnocovat vaši firmu, organizaci i business, a to bez ohledu na to, že nejste obchodováni na burze, případně nejste velkou korporací.
  To znamená, že ji využijí i menší firmy/podniky a organizace, i ty specifické a začínající (př. rodinné firmy, startups včetně přeshraničních atd.).

  Dozvíte a naučíte se kvalitně v praxi a konkrétně užít:

  jak sladit a maximálně využít mezinárodní a národní (českou) FA a jejich vstupy a výstupy, ale i informační a analytickou podporu, včetně tzv. finančních výkazů (Financial Statements) a jejich položek, ale i jejich konkrétní úpravy, přizpůsobení (adjustment) a provázání,

  jak odvodit a užít rozhodující finanční poměrové ukazatele – FPU (financial ratios) v nadnárodním i syntetizujícím pojetí kvalitního finančního řízení (i rozhodování – decision) se všemi jeho zásadními preferencemi a metodami, včetně jejich vztahu se současnými výkonnostními a cílovými KPIs (Key Performance Indicators), ale i vazbou na celkovou hodnotu společnosti (EV), businessu i investice,

  jak správně odvodit a vyhodnotit výsledky ekonomického a finančního zdraví, majetkové a finanční situace firmy (i businessu) a její hospodárnosti, nákladovosti, včetně neopominutelných nákladů kapitálu (nezobrazených ve finančním účetnictví, majícím i fci diskontní míry a v praxi zásadní tzv „diskontování“ a primární vazbu na CF – hotovost, finanční struktury, výkonnosti i hodnoty (value) a tyto parametry a výsledky použít dále i pro zlepšení strategie řízení/vedení firem, podniků, organizací a podnikání i businessu a jejich celkové optimální zhodnocení, ale i trvalé konkurenční zhodnocování v čase (going concern),

  naučíte se komplexně využít FA jako nástroje pro měření, hodnocení a řízení stávající i budoucí finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu a finanční i bázickou podporu systému i nadstavbového nástroje organizačního, podnikového a firemního i korporátního řízení (CM) v podobě komplexního manažerského účetnictví (včetně finančního controllingu) i jeho provázaných, všudypřítomných oblastí (plánování, kontrola, podpora rozhodování a hodnocen


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Při účasti obdržíte kompletní kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně přehledu zásadní podpůrné literatury, a to i zahraniční, včetně literatury a projektů autora, lektora a senior BM konzultanta. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a příklady – mohou být po výkladu využity i k samostudiu, a to i interaktivní formě. Tento moderní interaktivní a flexibilní seminář je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka. Ten s danou problematikou přichází do každodenního kontaktu – kvalitní praxí a na praktické problémy a dotazy posluchačů je schopen reagovat s ohledem na jejich potřeby jejich praxe.

  Podobné kurzy #Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice >>


  Další kurzy a školení: Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxeBest Practices and Theory
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz poskytuje náhled na úskalí spojené s vývojem software, počínaje vlivem procesů a týmové kultury na práci vývojáře a konče vlivem detailů v kódu na udržitelnost vývoje projektu, a nabízí postupy či zásady, jak se jim vyhnout. Kurz je určen spíše méně zkušeným Java vývojá Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak prosperovat v době ekonomického ochlazení?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Potřebujete v ekonomickém ochlazení dosahovat svých cílů levněji a rychleji? Řešením jsou strategická partnerství a sdílení zdrojů. Další podobné školení nebo kurzy
  Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata včetně modelových příkladů a vybraných právních a daňových souvislostí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i praktickým užitím holdingových struktur jako manažerských nástrojů k řízení rizik, řízení finančních toků, ochraně investic č Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce Další podobné školení nebo kurzy
  Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2018 - 0661-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte Cíl semináře Cílem semináře je nabídnout účastníkům vhled, jak funguje dnešní moderní rodičovství. Jaký význam má otcovská a mateřská Další podobné školení nebo kurzy
  MISTR manažerem - Role a náplň práce vedoucího týmu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční řízení v praxi Financial Management in practice
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz je určen především manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Znalost obsahu kurzu Akademie finančního řízení společnosti je předpokladem Další podobné školení nebo kurzy
  Rozvoj obchodních dovedností Business Skills Development - A Triple Concept of Business
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Další podobné školení nebo kurzy
  Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - II
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, you lea> how to extend the functionality of that solution to accommodate more process integration scenarios. Through presentations and hands-on lab exercises, you lea> about the Service Component Architecture (SCA) programming model and runtime environment, X Další podobné školení nebo kurzy
  AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : In this course, you will lea> the fundamental concepts of cloud computing and how a cloud strategy can help companies in the financial services industries (FSI) meet business objectives. It explores the advantages and possibilities of cloud computing in banking, insurance, Další podobné školení nebo kurzy
  Institut společného jmění manželů, jeho aktuální problémy a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zejména se zaměřením na novou judikaturu z let 2019 - 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Dvoudenní seminář k institutu společného jmění manželů bude zaměřen na seznámení s aktuálními praktickými problémy tohoto institutu z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky. Na semináři budou probrána všechna významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k inst Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky ve vybraných oblastech věcných práv se zaměřením na novou judikaturu z let 2019 – 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář na uvedené téma seznámí účastníky s aktuální významnou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky v oblasti věcných práv s vysvětlením jejich obsahu, významu a praktických souvislostí. Seminář bude zaměřený na přehled nových významných rozhodnutí následují Další podobné školení nebo kurzy
  Kanban pro výrobní praxiKanban for manufacturing practice
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je předat informace o tahovém systému Kanban z pohledu výrobní praxe, seznámit s navrhováním regulačních okruhů, stanovením počtu výrobních a transportních Kanban karet v oběhu a postupem zavádění systému Kanban ve firmě. Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výp Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výp Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Další podobné školení nebo kurzy
  Zavádění a rozvoj Compliance management systému – praktický příklad České pošty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce compliance Cíl semináře je představit funkční koncept a jednotlivé části Compliance management systému, a n Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-05-07 16:26:09

  1. VOX a.s.
  Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Finanční účetní - Mezinárodní banka v Praze - plat 50-65tis
  Pro pražskou pobočku mezinárodní banky hledáme zkušeného profesionála na pozici Finanční účetní. Pokud máte praxi... z bankovního prostředí nebo podobné finanční instituce a užíváte si práci v mezinárodním týmu, čtěte pozorně. Co získáte..., Praha 8

  STAVBYVEDOUCÍ, PŘÍBRAMSKO, SKVĚLÉ FINANČNÍ…
  STAVBYVEDOUCÍ, PŘÍBRAMSKO, SKVĚLÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ STAVBYVEDOUCÍ, PŘÍBRAMSKO, SKVĚLÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ Úvod.... Nabízíme Skvělé finanční ohodnocení menší rodinná firma [rozvíjející se] možnost zaměstnat na HPP nebo živnost..., Praha 1

  Finanční a mzdová specialistka / mzdový specialista
  Finanční a mzdová specialistka / mzdový specialista. Etnetera a.s. - odborné SŠ vzdělání, práce s účetním programem [my..., Praha 7

  Expertní finanční makléř - kapitálový trh
  - zanícené a ambiciózní obchodníky, které baví svět financí a mají zájem budovat svou kariéru i mimo klasické finanční..., Praha 1

  FINANČNÍ ÚČETNÍ
  FINANČNÍ ÚČETNÍ FINANČNÍ ÚČETNÍ Úvod a popis pracovní náplně Agenda dlouhodobého majetku [evidence, kapitalizace..., Praha 1

  Finanční účetní [na metru Pankrác]
  nástup: IHNED Jak se přihlásit? V případě Vašeho zájmu nám zašlete Váš životopis. Máte zájem o nabídku Finanční účetní... si poslat na váš e-mail nabídku Finanční účetní [na metru Pankrác] Poslat nabídku na e-mail Provozovatel Easy-prace.cz, RB..., Praha 4

  Finanční ředitel
  na pozici Finanční ředitel. Náplň práce: Finanční řízení celé skupiny - řízení cash-flow, optimalizace aktiv, pasiv a daňové... a jejich následná realizace, kontrola plnění a prezentace výsledků boardu společnosti [strategický plán, finanční plán, KPIs, produktový..., Praha 7

  Podobné kurzy # role + užití + finanční + analýzy + finančněekonomickém + businessu + investování + sladění + české + praxe/best + practice


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Právo a nemovitosti v realitní praxi jasně, přehledně a srozumitelně v květnu 2022 - Praha
  ^