logo skoleni-kurzy

KURZ : RIZENI NAKLADU AKTIVITAMI ZVYSOVANI ZISKOVOSTI V PRICINNEM POJETI ABC I TDABC SPOJENI I UZITI SO


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné - Následující kurzy:

 

 

RIZENI NAKLADU AKTIVITAMI ZVYSOVANI ZISKOVOSTI V PRICINNEM POJETI ABC I TDABC SPOJENI I UZITI SO

Viz také následující kurzy :
 • Nákladový controlling kalkulace a rozpočtyPodrobnosti
 • Finanční analýza a řízení podnikových financíPodrobnosti
 • Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročiléPodrobnosti
 • Projektové řízení pro začátečníkyPodrobnosti
 • Řízení rizikPodrobnosti


Kurz - Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé - Controller Institut

  - ... cena: 19.250 Kč/Kurz (23.293 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé - Controller Institut

  - ... cena: 19.250 Kč/Kurz (23.293 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Komplexnost CSR - kultivace dobročinných a odpovědných aktivit do udržitelného byznysu - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 4.500 Kč/Kurz (5.445 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Komplexnost CSR - kultivace dobročinných a odpovědných aktivit do udržitelného byznysu - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 4.500 Kč/Kurz (5.445 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem - Top Vision

  - ... cena: 8.990 CZK /Kurz (10.878 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Kritické myšlení - Jak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací - Top Vision

  - ... cena: 4.990 CZK /Kurz (6.038 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, business i investičním, ale i nákladovým povědomím:

  ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, včetně manažerů tradiční i moderní komplexní logistiky,

  účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů (cost managery) i interní a externí auditory, inventaristy a manažery i specialisty řídící kapacitu (Capacity management),

  vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních i provozních pracovníků působících i v organizacích a institucí veřejného sektoru a státní správy (OVS i tzv. non-profitů),

  ředitele, top management a majitele i vedoucí pracovníky společností/firem, včetně specifických a dnes hegemonních a vysoce strukturovaných „službových“ firem a organizací např. banky, pojišťovny, finanční a úvěrové společnosti, burzovní brokeři, poradenské firmy, telekomunikace, logistické i ICT a obchodní firmy…, včetně současných propojených, procesních odvětví např. „automotive“, „E-Business zahrnující E-Commerce“ a komplexní propojenou logistiku, včetně distribuce s podporou IT/ICT atd.,

  rozpočtáře a projektové, zakázkové i procesní manažery, ale i pro pracovníky a manažery firemní, organizační a business strategie, včetně rekrutovaných (finančních a nefinančních) KPIs,

  manažery a pracovníky výkonnostního, cílového a motivačního řízení a všech úrovní pracujících s propojenými ukazateli a cíli KPIs (Performance management) a jejich vazbou na náklady i zdroje

  podnikatele a investory, včetně developerů a relevantní pracovníky nejen projektově a zakázkově řízených firem a moderních – vždy nutně efektivně kapacitně, zdrojově a nákladově i flexibilně a hodnotově řízených – komplexních organizací i businessu zhodnocujících se v čase.

  Kurz a moderní interaktivní vzdělávací program – VP (novinka v ČR 19+) je využitelný i pro tvůrce a implementátory nezbytné IT/ICT podpory řízení i tzv. ERP – firemních a organizačních „počítačových i účetních SW“ a informačních systémů (dále FIS – finanční a agregující MIS – manažerský informační systém), dále pro tvůrce a implementátory, manažery a pracovníky současného E- businessu a E-commerce, pracující s CRM i OLM (online marketing) či propojenou logistikou i současnými prodejně distribučními kanály (včetně dodavatelského řetězce – SCM) a s dnes zásadními podnikovými i business procesy (jejich řízením a zlepšováním napojených na tvorbu hodnoty a zhodnocování firmy, organizace i businessu).

  Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance a náklady i zdroje, provoz i kapacitu, tržby i hotovost (CF), a zavést tak ve finále nezbytný a podmiňující produktivní způsob a věrohodný systém celkového řízení nákladů (Cost Management) i jím podmíněného moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ), případně až korporátního řízení (Corporate Management), ale i řízení soudobého businessu


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  Pojetí, struktura a odvození zdrojů a nákladů pro jejich soudobé produktivní řízení: Struktura a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví
  zdroje a náklady v manažerském účetnictví i controllingu
  řízení nákladů (Cost Management) a relevantní náklady pro řízení, včetně moderního pojetí nákladů tvořeným aktivitami – ABC a nejmodernějšího „časového“ TDABC
  tradiční a moderní řízení nákladů a rozpočtování (Budgeting), srovnání a jejich vztah k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ) i zhodnocování firmy, organizace (včetně org. veřejného sektoru – OVS), ale i jakéhokoliv businessu a podnikání.


  Odvození klasického ABC a příčinných ABC nákladů, zásadní význam ABC modelu v moderním řízení:
  Nevýhody i selhání tradičního nákladového modelu – TM, jeho užití (variabilních a fixních nákladů včetně jejich % alokací), praktická aplikace včetně statického rozpočtování
  požadavky na moderní řízení nákladů
  rozvinutý nákladový systém (Cost system) s využitím příčinného nákladování aktivitami ABC
  úplné odvození ABC jako zásadního nákladového modelu tzv. „klasického“ (původního) ABC
  realizační etapy a zavedení klasického- tradičního ABC modelu a jeho prověření v praxi.


  Nejmodernějšího „časové“ TDABC (TIME-DRIVEN ABC), jeho předpoklady a odvození a praktické aplikace:
  Rozvinutí ABC zjednodušujícím „časovým“ TDABC a nákladově komplexně objektového ABC řízení nákladů
  produkty, včetně služeb, dodavatelé, zákazníci a jejich segmenty, komplexní logistika, najímané a interně poskytované služby včetně zásadní ICT podpory atd.
  datové a informační podpory ABC a TDABC (firemní a podnikové ERP; ICT podpora a nadstavbový manažerský informační systém – MIS)
  odvození a využití produktivních analýz i kalkulace a řízení nákladů podle činností (aktivit) i dnes zásadních procesů (ABC, activity-based costing)
  „časové“ a transakční TDABC (Time-driven ABC) zásadní zejména pro „nevýrobní“ a dnes hegemonní službové (např. banky a finanční společnosti, telekomunikace, komplexní logistické firmy, včetně jejich základní „business segmentace“ jako jsou produkty a zákazníci, jejich vztahy, linie a segmenty atd.), společnosti a současné organizace, tj i strukturované organizace veřejného sektoru (OVS)
  srovnání a užití klasického ABC a TDABC
  případová studie (rekalkulace transakcí klasického ABC pomocí TDABC a výhody „zjednodušujícího“ TDAB po organizačních jednotkách – departments, reálné výrobně-obchodní firmy)
  „časová rovnice (TE)“ TDABC parametricky příčinně trasující zdroje představované ABC náklady přímo na aktivity pomocí kapacitních sazeb CCr (Capacity costs rates)
  odvození konkrétní „časové rovnice“ a sazeb nákladových příčin CCr z praxi dosažitelných dat (ERP) konkrétní firmy a organizace.


  Praktické využití TDABC v nákladovém a firemním a organizačním řízení, včetně případových studií s cílem zvýšení ziskovosti – profitability a jeho příklady z praxe: Odvození a užití TDABC, dílčí a celkové ABC a TDABC nákladování produktu a zákazníků
  odvození i kalkulace TDABC nákladů a zisku vzhledem k tzv. firemním „režiím“ i problematickým NRN (nepřímým a režijním nákladům)
  případová studie TDABC analýzy a kalkulace pro reálnou výrobně-obchodní firmu – moderní pivovarnictví a jeho režijní a produktové příčinné nákladování i cenotvorba, vč. nákladování a cenotvorby zakázkové (job costing/ pricing)
  zásadní manažerská rozhodnutí a akce vyplývající z TDABC – produkty a zákazníci (i k jejich liniím a segmentům)
  snižování jejich nákladovosti a zvyšování ziskovosti a manažerská výsledovka a jiné sestavy
  nejrozvinutější TDABC a ABB rozpočtování propojené s výrobou, provozem, kapacitou a tržbami, včetně jejich cílového řízení (a cílové profitability tržeb – ROS) a benchmarkingu v reálné obchodně-výrobní firmě
  standardní užití a cíl TDABC k vytvoření flexibilního a věrohodného nákladového systému a ke zvyšování ziskovosti – profitability (např. tradiční, produktové, i dílčí – zákaznické a celkové – firemní)
  případová studie odvození a užití TDABC v současných komplexně logistických firmách a organizacích
  TDABC a prodejně distribuční kanál a CRM (moderní řízení vztahů se zákazníky rozvinuté na celý hodnotový řetězec)
  případová studie reálné aplikace TDABC v moderní logistické firmě, včetně CRM
  odvození její tzv. časové rovnice (time equation – TE) přiřazující flexibilně a datově algoritmicky náklady konkrétním aktivitám na základě jejich poptávky po kapacitě i zdrojích
  propojení TDABC se zdroji a kapacitou, výrobou a provozem, logistikou i jejich propojeným řízením a vše podmiňujícím firemním prodejem a tržbami i trhem
  variantní rozhodování, řízení a vývojové scénáře a systémově flexibilní a proaktivní řízení na základě TDABC a jejich užití.


  ABC a TDABC – ABB rozpočtování a řízení zdrojů, nákladů a kapacity a neopominutelné procesní řízení:
  TDABC a nejmodernější „časové“ TDABB (Activity-based Budgeting) rozpočtování aktivitami, jeho úloha, komplexní odvození i užití ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení službových a OVS (strukturovaných organizací veřejného sektoru, např. nemocnice, školství, ministerstva a úřady instituce aj.)
  procesní řízení a soudobé nejrozvinutější procesní odvození i užití ABC a TDABC
  systémy a metody s TDABC/ABB efektivně kooperující (Lean Management, „Six sigma“; CRM a komplexní logistika, Process improvement)
  praktické využití nejrozvinutějšího TDABC a jeho příklady v úspěšné praxi (u korporací zabývajících se finančními službami např. citygroup (CITY), HSBC,Burzovní-Brokerage či výrobně-obchodní činností: Coca-Cola, ale i u reálné výrobně-obchodní, distribučně-logistické a obchodní firmy)
  odvození a využití TDABC v zásadním řízení organizací na vlastní náklady nesených „interních- infrastrukturních“ služeb, včetně stále důležitějších a zdrojově náročnějších IT/ICT služeb doplněných technologiemi a celé dnes poskytované ICT podpory mající i externí napojení a jejich reálné příklady.


  Příklady úspěšných implementací TDABC i jejích přínosů v top praxi, zahrnující provázání s firemní, organizační a business strategií (CBS), včetně užití renomovaných zdrojů (Harvard Business School – HBS/HBR atd.) a jejich přenos do české praxe a podmínek
  odhad vývoje a struktury moderního nákladového systému, ABC a TDABC v ČR a včlenění do nástrojů EFŘ (MA a controlling atd.)
  predikce vývoje celkového řízení nákladů (CMa), ale i celkového strukturovaného vývoje EFŘ, CM (Corporate Managementu) a businessu i jejich nástrojů a metod do 2025 respektující a rozvíjející v top praxi přijímanou strukturu i standardní základní oblasti (Deloitte „©Finance 2025“).  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  Pojetí, struktura a odvození zdrojů a nákladů pro jejich soudobé produktivní řízení: Struktura a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví
  zdroje a náklady v manažerském účetnictví i controllingu
  řízení nákladů (Cost Management) a relevantní náklady pro řízení, včetně moderního pojetí nákladů tvořeným aktivitami – ABC a nejmodernějšího „časového“ TDABC
  tradiční a moderní řízení nákladů a rozpočtování (Budgeting), srovnání a jejich vztah k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ) i zhodnocování firmy, organizace (včetně org. veřejného sektoru – OVS), ale i jakéhokoliv businessu a podnikání.


  Odvození klasického ABC a příčinných ABC nákladů, zásadní význam ABC modelu v moderním řízení:
  Nevýhody i selhání tradičního nákladového modelu – TM, jeho užití (variabilních a fixních nákladů včetně jejich % alokací), praktická aplikace včetně statického rozpočtování
  požadavky na moderní řízení nákladů
  rozvinutý nákladový systém (Cost system) s využitím příčinného nákladování aktivitami ABC
  úplné odvození ABC jako zásadního nákladového modelu tzv. „klasického“ (původního) ABC
  realizační etapy a zavedení klasického- tradičního ABC modelu a jeho prověření v praxi.


  Nejmodernějšího „časové“ TDABC (TIME-DRIVEN ABC), jeho předpoklady a odvození a praktické aplikace:
  Rozvinutí ABC zjednodušujícím „časovým“ TDABC a nákladově komplexně objektového ABC řízení nákladů
  produkty, včetně služeb, dodavatelé, zákazníci a jejich segmenty, komplexní logistika, najímané a interně poskytované služby včetně zásadní ICT podpory atd.
  datové a informační podpory ABC a TDABC (firemní a podnikové ERP; ICT podpora a nadstavbový manažerský informační systém – MIS)
  odvození a využití produktivních analýz i kalkulace a řízení nákladů podle činností (aktivit) i dnes zásadních procesů (ABC, activity-based costing)
  „časové“ a transakční TDABC (Time-driven ABC) zásadní zejména pro „nevýrobní“ a dnes hegemonní službové (např. banky a finanční společnosti, telekomunikace, komplexní logistické firmy, včetně jejich základní „business segmentace“ jako jsou produkty a zákazníci, jejich vztahy, linie a segmenty atd.), společnosti a současné organizace, tj i strukturované organizace veřejného sektoru (OVS)
  srovnání a užití klasického ABC a TDABC
  případová studie (rekalkulace transakcí klasického ABC pomocí TDABC a výhody „zjednodušujícího“ TDAB po organizačních jednotkách – departments, reálné výrobně-obchodní firmy)
  „časová rovnice (TE)“ TDABC parametricky příčinně trasující zdroje představované ABC náklady přímo na aktivity pomocí kapacitních sazeb CCr (Capacity costs rates)
  odvození konkrétní „časové rovnice“ a sazeb nákladových příčin CCr z praxi dosažitelných dat (ERP) konkrétní firmy a organizace.


  Praktické využití TDABC v nákladovém a firemním a organizačním řízení, včetně případových studií s cílem zvýšení ziskovosti – profitability a jeho příklady z praxe: Odvození a užití TDABC, dílčí a celkové ABC a TDABC nákladování produktu a zákazníků
  odvození i kalkulace TDABC nákladů a zisku vzhledem k tzv. firemním „režiím“ i problematickým NRN (nepřímým a režijním nákladům)
  případová studie TDABC analýzy a kalkulace pro reálnou výrobně-obchodní firmu – moderní pivovarnictví a jeho režijní a produktové příčinné nákladování i cenotvorba, vč. nákladování a cenotvorby zakázkové (job costing/ pricing)
  zásadní manažerská rozhodnutí a akce vyplývající z TDABC – produkty a zákazníci (i k jejich liniím a segmentům)
  snižování jejich nákladovosti a zvyšování ziskovosti a manažerská výsledovka a jiné sestavy
  nejrozvinutější TDABC a ABB rozpočtování propojené s výrobou, provozem, kapacitou a tržbami, včetně jejich cílového řízení (a cílové profitability tržeb – ROS) a benchmarkingu v reálné obchodně-výrobní firmě
  standardní užití a cíl TDABC k vytvoření flexibilního a věrohodného nákladového systému a ke zvyšování ziskovosti – profitability (např. tradiční, produktové, i dílčí – zákaznické a celkové – firemní)
  případová studie odvození a užití TDABC v současných komplexně logistických firmách a organizacích
  TDABC a prodejně distribuční kanál a CRM (moderní řízení vztahů se zákazníky rozvinuté na celý hodnotový řetězec)
  případová studie reálné aplikace TDABC v moderní logistické firmě, včetně CRM
  odvození její tzv. časové rovnice (time equation – TE) přiřazující flexibilně a datově algoritmicky náklady konkrétním aktivitám na základě jejich poptávky po kapacitě i zdrojích
  propojení TDABC se zdroji a kapacitou, výrobou a provozem, logistikou i jejich propojeným řízením a vše podmiňujícím firemním prodejem a tržbami i trhem
  variantní rozhodování, řízení a vývojové scénáře a systémově flexibilní a proaktivní řízení na základě TDABC a jejich užití.


  ABC a TDABC – ABB rozpočtování a řízení zdrojů, nákladů a kapacity a neopominutelné procesní řízení:
  TDABC a nejmodernější „časové“ TDABB (Activity-based Budgeting) rozpočtování aktivitami, jeho úloha, komplexní odvození i užití ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení službových a OVS (strukturovaných organizací veřejného sektoru, např. nemocnice, školství, ministerstva a úřady instituce aj.)
  procesní řízení a soudobé nejrozvinutější procesní odvození i užití ABC a TDABC
  systémy a metody s TDABC/ABB efektivně kooperující (Lean Management, „Six sigma“; CRM a komplexní logistika, Process improvement)
  praktické využití nejrozvinutějšího TDABC a jeho příklady v úspěšné praxi (u korporací zabývajících se finančními službami např. citygroup (CITY), HSBC,Burzovní-Brokerage či výrobně-obchodní činností: Coca-Cola, ale i u reálné výrobně-obchodní, distribučně-logistické a obchodní firmy)
  odvození a využití TDABC v zásadním řízení organizací na vlastní náklady nesených „interních- infrastrukturních“ služeb, včetně stále důležitějších a zdrojově náročnějších IT/ICT služeb doplněných technologiemi a celé dnes poskytované ICT podpory mající i externí napojení a jejich reálné příklady.


  Příklady úspěšných implementací TDABC i jejích přínosů v top praxi, zahrnující provázání s firemní, organizační a business strategií (CBS), včetně užití renomovaných zdrojů (Harvard Business School – HBS/HBR atd.) a jejich přenos do české praxe a podmínek
  odhad vývoje a struktury moderního nákladového systému, ABC a TDABC v ČR a včlenění do nástrojů EFŘ (MA a controlling atd.)
  predikce vývoje celkového řízení nákladů (CMa), ale i celkového strukturovaného vývoje EFŘ, CM (Corporate Managementu) a businessu i jejich nástrojů a metod do 2025 respektující a rozvíjející v top praxi přijímanou strukturu i standardní základní oblasti (Deloitte „©Finance 2025“).  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. klíčové podpůrné-inftrastrukturní služby jako: Ekonomika, Finance, Marketing a prodej, HR …, ale dnes i zdrojově zásadní a v praxi bytnící IT/ICT a jeho podpora doplněné technologiemi s obtížně predikovatelným vývojem) i celkovou nákladovost a ziskovost (profitabilitu ve smyslu jejího zvyšování). Dále si osvojíte řízení hodnoty firmy, organizace i businessu, a to v nejmodernějším i aktuálním produktivním pojetí. Kdy nebude chybět ani současný klíčový investorský pohled na firmu, podnik a business konkurenčně se zhodnocující v čase (v případě firmy a podniku pak v neomezeném trvání – going conce> jako jeden funkční a optimálně ekonomicky fungující celek) ani nezpochybnitelný test trhem.

  To je dnes standardně představované renomovanou praxí prověřenými metodami i systémy s nimiž jsem se i osobně ve své dřívější top manažerské praxi (CFO) profesionálně zabýval a napsal o nich později i rozsáhlé kvalitní publikace. Jsou jimi příčinné řízení nákladů aktivitami ABC (Activity-based Costing) a jeho nejmodernější a pro současnou dynamickou praxi flexibilnější, zjednodušující i méně zdrojově náročný přístup označovaný jako „časové“ ABC (Time-driven ABC – TDABC), včetně moderního rozpočtování aktivitami ABB, rozvinutými až na procesní i hodnotové řízení a jeho praktické užití, a to včetně řízení kapacity (Capacity Management) i komplexních zdrojů dnes nutně propojeně flexibilního, příčinného, měřitelného a orientovaného na poptávku i business potřeby.

  Budou probírány i reálné aplikace z kvalitní praxe, včetně kvalitních, a to i komplexních případových studií (zahrnující i top zahraniční prověřenou praxi např. Harvard Business School/Review) ve smyslu jejich praktického využití pro lokální potřeby řízení a fungování i propojení nákladového systému s jeho současnými požadavky. Bude se tak dít včetně jejich včlenění do celkového firemního i organizačního řízení i jeho nástrojů, ale i firemního a organizačního ERP (Enterprise resource planning systems, např. korporátní SAP, MS Dynamics atd.) a manažerského informačního systému – MIS, tj. včlenění do nepominutelné ICT podpory, nezbytné i ve stále se více digitalizující ekonomice a společnosti i E-Businessu podporovaného technologiemi, a do firemní a organizační strategie s jejími provázanými KPIs (klíčovými ukazateli výkonosti).
  Odvodíte a prakticky užijete dílčí (např. produktové, zákaznické, službové, včetně interních – „infrastrukturních služeb“ i stále zásadnější komplexně logistické i ICT, ale i procesní) a celkové firemní a organizační zdroje a především náklady, dále jejich produktivní propojení s kapacitou, provozem a ve finále s tržbami a prodeji (Sales) i odvozenou a nutně systematicky řízenou ziskovostí (profitabilitou a j


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Tento moderní interaktivní seminář je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka ( .bmcp.cz), který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní kvalitní praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je tak schopen reagovat i s ohledem na potřeby jejich a aktuální i konkurenční praxe.

  Podobné kurzy #Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné >>


  Další kurzy a školení: Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
  Kurz
    ... Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání Jiný kurz v jiné ceně : Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: seznámit účastníky s typy analýz při řízení nákladů a ziskovosti poskytnout praktické návody pro využití analytických nástrojů a interpretaci výsledků představit š Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do problematiky - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce Další podobné školení nebo kurzy
  ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze - pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Určeno pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti potřebují každodenně psát, telefonovat nebo hovořit s anglicky mluvícími klienty a návštěvami. cíl Zaměříme se na anglickou obchodní korespondenci Další podobné školení nebo kurzy
  TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - - užitečné tipy pro praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obchodní dovednosti # Určeno pro zkušené obchodníky, kteří znají a aktivně používají běžné vyjednávací postupy a chtějí své umění posunout ještě o kousek výš. cíl Seznámit se s různými vyjednávacími triky a umět je aktivně používat a zároveň se jim účinně bránit, pokud Další podobné školení nebo kurzy
  Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata vč. příkladů a vybraných právních a daňových souvislostí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i praktickým užitím holdingových struktur jako manažerských nástrojů k řízení rizik, řízení finančních toků, ochraně investic č Další podobné školení nebo kurzy
  Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata vč. příkladů a vybraných právních a daňových souvislostí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i praktickým užitím holdingových struktur jako manažerských nástrojů k řízení rizik, řízení finančních toků, ochraně investic č Další podobné školení nebo kurzy
  Kritické myšlení - Jak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Další podobné školení nebo kurzy
  Lean Six Sigma - Green Belt: zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenostiLean Six Sigma - Green Belt
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lean Six Sigma je řídící metodika určená k průběžnému zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snižování nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou mj. Další podobné školení nebo kurzy
  Paměť a zvyšování psychické odolnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB. Další podobné školení nebo kurzy
  Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblas Další podobné školení nebo kurzy
  JAK SI USNADNIT JEDNÁNÍ S NÁROČNÝMI KLIENTY A KOLEGY - pro asistentky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Určeno pro asistentky, pracovníky zákaznického servisu a další podpůrné neobchodní profese, které jednají se zákazníky a kolegy. cíl Naučit se vyjednávat s komplikovanými osobami tak, abychom dosáhli své Další podobné školení nebo kurzy
  Stres ne, děkuji – jak zklidnit mysl a emoce v náročných situacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte návody, jak se neztrácet v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. Díky tomu pak budete lépe schopni zvládat náročné situace a cítit se lépe. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak zvládnout psychicky náročné situace ve vašem pracovním i soukromém životě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Snadněji budete zvládat i náročné situace. Naučíte se, jak se provádí psychická příprava, jak rychle zrelaxovat a dostat se do vnitřního klidu. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak zvládnout psychicky náročné situace ve vašem pracovním i soukromém životě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Snadněji budete zvládat i náročné situace. Naučíte se, jak se provádí psychická příprava, jak rychle zrelaxovat a dostat se do vnitřního klidu. Další podobné školení nebo kurzy
  Stres ne, děkuji – jak zklidnit mysl a emoce v náročných situacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte návody, jak se neztrácet v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. Díky tomu pak budete lépe schopni zvládat náročné situace a cítit se lépe. Další podobné školení nebo kurzy
  Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-06-16 02:26:10

  1. VOX a.s.
  Řízení nákladů aktivitami – zvyšování ziskovosti v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití soudobé české a zahraniční praxe – pro náročné #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 •   Kurzy pro náročné
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista systému řízení ICT [M/Ž]
  bezpečnou, spolehlivou a čistou energii zákazníkům a celé společnosti. Do našeho týmu Řízení ICT procesů hledáme nového kolegu... nebo kolegyni na pozici Specialisty systému řízení. Kanceláře máme pro Vás připravené v lokalitě Praha, Plzeň, Ostrava i Hradec..., Praha 4

  Specialista řízení vztahu se zákazníky
  Příprava strategie v oblasti řízení životního cyklu zákazníka a řízení a kontrola jejího uplatňování Příprava akčních plánů... pro jednotlivé oblasti řízení životního cyklu zákazníka a zajišťuje jejich realizaci Vytváří odpovídající část CRM plánu..., Praha 4

  Specialista řízení prodejních kanálů
  Rozumíte si s čísly, tabulkami a grafy? Umíte v nich číst a čísla a data přetvářet v užitečné informace? Máte obchodní myšlení a schopnost vyjednávat a dobře argumentovat vám není cizí? Pak právě vás hledáme. Jsme tým zabývající se řízení..., Praha 4

  Správa bankovních účtů a řízení cashflow
  Máte chuť: spravovat bankovní účty penzijní společnosti a fondů řídit cash flow finančních prostředků klientů přijímat příspěvky účastníků a zajištovat výplaty penzijních úspor provozovat a rozvíjet modul zajišťovat platby v informačn..., Praha 4

  CSR Specialista pro udržitelnost [m/ž]
  a informace do týmu - propojovat příklady dobré praxe s aktivitami Kooperativy Další CSR aktivity, vycházející ze strategie..., Praha 8

  Asistent Manažera Housekeeping Oddělení
  s dohledem na provoz úklidu/prádelny. Pracovat v rámci rozpočtu oddělení díky efektivní kontrole zásob a nákladů a dobře řízeným... řízení, školení a rozvoj týmu Zastupovat manažerku v době jeho nepřítomnosti. Poskytovat vynikající služby hostům..., Praha 8

  Junior Specialista IT controllingu [m/ž]
  IT nákladů a investic a pravidelný interní reporting Spolupráce s odborem účetnictví a nákladového controllingu... nákladů Co k tomu budete potřebovat? Alespoň drobnou zkušenost z obdobné role v oblasti controllingu Zájem o IT oblast..., Praha 8

  Podobné kurzy # nákladů + aktivitami + zvyšování + ziskovosti + příčinném + pojetí + abc + tdabc + spojení + užití + soudobé + české + zahraniční + náročné


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Administrativní pracovník online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) v červenci 2022 - on-line
  ^