logo skoleni-kurzy

KURZ : MZDOVA A PERSONALNI SPECIALKA PRO ROK 2022
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Mzdová a personální speciálka pro rok 2022 - Následující kurzy:

 

 

MZDOVA A PERSONALNI SPECIALKA PRO ROK 2022

Viz také následující kurzy :
 • Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIPodrobnosti
 • IBM WebSphere Application Server V7 Problem DeterminationIBM WebSphere Application Server V7 Problem DeterminationPodrobnosti
 • IBM AIX - programování v shelluIBM AIX - Shell ProgrammingPodrobnosti
 • Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Project Management in Oracle Primavera P6 - Basic ProfessionalPodrobnosti


Kurz - Mzdová a personální speciálka pro rok 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.300 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.300 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.300 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.300 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.300 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Popis kurzu
  Mzdová a personální speciálka pro rok 2022


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace o pracovněprávní a mzdové agendě.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Helena Pelikánová

  Ing. Růžena Klímová
  Ing. Monika Sušánková

  Mgr. Magdaléna Vyškovská

  Mgr. Vladimír Černý
  JUDr. Roman Lang, Ph.D.

  Ing. Martin Šabo
  Ing. Jana Čemusová
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Mgr. Petr Kaňka
  Lenka Kebhartová


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. seminář
  17. 5. 2022; 9:00–13:00
  Personalistika a bezpečnost práce v roce 2022
  Mgr. Petr Kaňka
  Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací
  povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
  jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů
  povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy
  systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko-legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost
  systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací
  odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role
  kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.


  2. seminář
  18. 5. 2022; 9:00–13:00
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce, kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce).


  3. seminář
  18. 5. 2022; 13:30–17:00
  Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
  Ing. Jana Čemusová, Lenka Kebhartová
  Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022
  změna zdravotní pojišťovny
  zálohy OSVČ
  možnosti elektronické komunikace se ZP
  dlouhodobý pobyt v cizině
  cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.


  4. seminář:
  19. 5. 2022; 9:00–13:00
  Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné)
  nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022
  aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte
  očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.


  Rekapitulace v nemocenském pojištění:
  Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky: Obecné podmínky nároku
  výše dávek
  způsob uplatnění nároku na dávky.
  Organizace provádění pojištění: Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.


  5. seminář
  19. 5. 2022; 13:30–16:30
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Aktuální legislativní situace:
  Změny číselných ukazatelů
  okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného
  vyměřovací základy
  sazby pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů
  přehled o výši pojistného
  přeplatky, nedoplatky
  rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry
  penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022
  promíjení penále
  výkon rozhodnutí.


  6. seminář
  20. 5. 2022; 9:00–13:00
  Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
  Ing. Monika Sušánková
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).


  7. seminář
  23. 5. 2022; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2022
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:

  doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2022,

  druhy důchodů a jejich výše,

  vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022,

  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání,

  tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu… Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.


  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:

  příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
  – povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
  – rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
  – vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné,
  – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),
  – doby vyloučené x doby odečítané,
  – ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
  – ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,

  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

  evidenční a archivační povinnost,

  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.


  Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.


  Další zvažované změny.


  8. seminář
  23. 5. 2022; 13:30–17:00
  Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2022
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu, vyúčtování pracovních cest
  promlčení nároku na cestovní náhrady
  vyslání do zahraničí jakožto pracovní cesta
  vyslání do členských států EU v rámci poskytování služeb a notifikační povinnosti zaměstnavatele
  minimální pracovněprávní podmínky a související povinosti zaměstnavatele
  formuláře A1
  daňové a pojistné dopady.


  9. seminář
  24. 5. 2022; 9:00–16:00
  Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022
  Mgr. Vladimír Černý
  Zhodnocení legislativních změn z pohledu praxe v pracovním právu za rok 2021:

  sdílená pracovní místa,

  doručování písemností,

  nová pravidla pro určování/čerpání dovolené od 1. 1. 2021 – roční rekapitulace dovolené za rok 2021 v lednu 2022,

  nová judikatura – odměňování zaměstnanců a další.


  Předpokládané změny v zákoníku práce v roce 2022:
  Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob s termínem 2. 8. 2022:

  pružné uspořádání pracovní doby pro rodiče dětí do 8 let věku,

  otcovská dovolená,

  úpravy u rodičovské dovolené,

  vznik nároku na pečovatelskou dovolenou,


  Možné další změny v pracovněprávních předpisech v roce 2022:

  nová právní úprava práce na dálku – telework.


  Problematika whistleblowingu (pískání na píšťalku) – aktuálně ke květnu 2022,
  přímá aplikovatelnost směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamuji porušení práva EU.


  Vznik průběh a skončení pracovního poměru z pohledu praxe:

  postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru ve vazbě na přijímání nových zaměstnanců, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, LPP – vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců,

  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  pracovní doba a doba odpočinku – rozvržení pracovních směn, rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby, překážky v práci na straně zaměstnance (pracovní neschopnost, návštěva lékaře),

  jak na problémové zaměstnance – teorie a praktické postupy (vytýkací dopisy), postup při udělování sankcí zaměstnanci za porušování právních předpisů souvisejících s výkonem práce, skončení pracovního poměru, odstupné,

  problematika působení odborové organizace ve firmě, kolektivní smlouva,

  antidiskriminační zákon z pohledu pracovněprávních vztah, povinnosti vedoucích zaměstnanců z toho vyplývající,

  ochrana osobních údajů zaměstnanců, vedení osobní agendy, archivace z praktického pohledu – GDPR a jeho účinnost.


  10. seminář
  25. 5. 2022; 9:00–16:00
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022
  Ing. Růžena Klímová
  Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti.


  11. seminář
  26. 5. 2022; 9:00–16:00
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. seminář
  17. 5. 2022; 9:00–13:00
  Personalistika a bezpečnost práce v roce 2022
  Mgr. Petr Kaňka
  Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací
  povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
  jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů
  povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy
  systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko-legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost
  systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací
  odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role
  kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.


  2. seminář
  18. 5. 2022; 9:00–13:00
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce, kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce).


  3. seminář
  18. 5. 2022; 13:30–17:00
  Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
  Ing. Jana Čemusová, Lenka Kebhartová
  Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022
  změna zdravotní pojišťovny
  zálohy OSVČ
  možnosti elektronické komunikace se ZP
  dlouhodobý pobyt v cizině
  cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.


  4. seminář:
  19. 5. 2022; 9:00–13:00
  Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné)
  nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022
  aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte
  očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.


  Rekapitulace v nemocenském pojištění:
  Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky: Obecné podmínky nároku
  výše dávek
  způsob uplatnění nároku na dávky.
  Organizace provádění pojištění: Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.


  5. seminář
  19. 5. 2022; 13:30–16:30
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022
  Mgr. Šárka Chotěborská
  Aktuální legislativní situace:
  Změny číselných ukazatelů
  okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného
  vyměřovací základy
  sazby pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů
  přehled o výši pojistného
  přeplatky, nedoplatky
  rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry
  penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022
  promíjení penále
  výkon rozhodnutí.


  6. seminář
  20. 5. 2022; 9:00–13:00
  Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022
  Ing. Monika Sušánková
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).


  7. seminář
  23. 5. 2022; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2022
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:

  doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2022,

  druhy důchodů a jejich výše,

  vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022,

  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání,

  tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu… Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.


  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:

  příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
  – povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
  – rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
  – vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné,
  – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),
  – doby vyloučené x doby odečítané,
  – ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
  – ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,

  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

  evidenční a archivační povinnost,

  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.


  Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.


  Další zvažované změny.


  8. seminář
  23. 5. 2022; 13:30–17:00
  Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2022
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu, vyúčtování pracovních cest
  promlčení nároku na cestovní náhrady
  vyslání do zahraničí jakožto pracovní cesta
  vyslání do členských států EU v rámci poskytování služeb a notifikační povinnosti zaměstnavatele
  minimální pracovněprávní podmínky a související povinosti zaměstnavatele
  formuláře A1
  daňové a pojistné dopady.


  9. seminář
  24. 5. 2022; 9:00–16:00
  Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022
  Mgr. Vladimír Černý
  Zhodnocení legislativních změn z pohledu praxe v pracovním právu za rok 2021:

  sdílená pracovní místa,

  doručování písemností,

  nová pravidla pro určování/čerpání dovolené od 1. 1. 2021 – roční rekapitulace dovolené za rok 2021 v lednu 2022,

  nová judikatura – odměňování zaměstnanců a další.


  Předpokládané změny v zákoníku práce v roce 2022:
  Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob s termínem 2. 8. 2022:

  pružné uspořádání pracovní doby pro rodiče dětí do 8 let věku,

  otcovská dovolená,

  úpravy u rodičovské dovolené,

  vznik nároku na pečovatelskou dovolenou,


  Možné další změny v pracovněprávních předpisech v roce 2022:

  nová právní úprava práce na dálku – telework.


  Problematika whistleblowingu (pískání na píšťalku) – aktuálně ke květnu 2022,
  přímá aplikovatelnost směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamuji porušení práva EU.


  Vznik průběh a skončení pracovního poměru z pohledu praxe:

  postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru ve vazbě na přijímání nových zaměstnanců, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, LPP – vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců,

  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  pracovní doba a doba odpočinku – rozvržení pracovních směn, rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby, překážky v práci na straně zaměstnance (pracovní neschopnost, návštěva lékaře),

  jak na problémové zaměstnance – teorie a praktické postupy (vytýkací dopisy), postup při udělování sankcí zaměstnanci za porušování právních předpisů souvisejících s výkonem práce, skončení pracovního poměru, odstupné,

  problematika působení odborové organizace ve firmě, kolektivní smlouva,

  antidiskriminační zákon z pohledu pracovněprávních vztah, povinnosti vedoucích zaměstnanců z toho vyplývající,

  ochrana osobních údajů zaměstnanců, vedení osobní agendy, archivace z praktického pohledu – GDPR a jeho účinnost.


  10. seminář
  25. 5. 2022; 9:00–16:00
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022
  Ing. Růžena Klímová
  Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti.


  11. seminář
  26. 5. 2022; 9:00–16:00
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy/mzdového účetnictví a také v případně provádění mzdového auditu v roce 2022.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Obdržíte také ÚZ – Daň z příjmů a ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.).

  Podobné kurzy #Mzdová a personální speciálka pro rok 2022 >>


  Další kurzy a školení: Mzdová a personální speciálka pro rok 2022
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s personalistikou v Krkonoších - Speciální mzdový kurz roku 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zveme vás na speciální kurz mzdového účetnictví a personalistiky v nádherné lokalitě Krkonoše. V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví a personalistiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - dohody o pracích mimo pracovní poměr - další plánované změny * Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se - zaměstnáváním Ukrajinců s d Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - dohody o pracích mimo pracovní poměr - další plánované změny * Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se - zaměstnáváním Ukrajinců s d Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - dohody o pracích mimo pracovní poměr - další plánované změny * Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se - zaměstnáváním Ukrajinců s d Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - dohody o pracích mimo pracovní poměr - další plánované změny * Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se - zaměstnáváním Ukrajinců s d Další podobné školení nebo kurzy
  ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - pro personalisty a mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Archivace dat Právní předpisy Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv Archivace digitální a analogová Archivace dat jiným subjektem za úplatu Ohlašovac Další podobné školení nebo kurzy
  Překážky v práci a další volno nad rámec zákoníku práce - (sick days a další) - mzdové a personální souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Určeno pro personalisty a mzdové účetní, které si chtějí projít problematiku překážek v práci velmi podrobně a ujasnit si rozdíl, kdy zaměstnanci poskytujeme překážky s náhradou a bez náhrady . Dále pro vedoucí zaměstnance a další pozice, které se zab Další podobné školení nebo kurzy
  PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ - pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Personalistika # Určeno pro firmy, které zvolily pro zpracování mezd outsourcing, personalisty a případně i mzdové účetní, kteří si chtějí propojit obě činnosti vzájemně. Tato oblast je také vhodná pro znalost na pracovních pozicích analytiků odměňování . Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-05-19 20:26:07

  1. VOX a.s.
  Mzdová a personální speciálka pro rok 2022 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro rok 2022
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Mzdová/ý účetní [Ref. č.: 1589710111]
  vhodného kandidáta/ku na pozici Mzdová/ý účetní.Náplň práce: Tvou hlavní odpovědností bude kompletní zpracování mzdového... administrativně-personální agendy Úzká spolupráce s účetním oddělením a HR Požadujeme: Alespoň 3 roky zkušeností s vedením mzdového..., Praha 2

  Obchodní konzultant v personální společnosti - Praha
  PŘEDVÝBĚR.CZ je stabilní ryze česká společnost poskytující již 14. rokem personální služby, které pomáhají firmám..., Praha 2

  Personální konzultant - VŠ a výborná znalost ČJ
  ProfesKontakt je úspěšná česká personální a poradenská agentura s více než 20-ti letou tradicí. Ročně se nám daří... naší agentury se zaregistrujte na www.profeskontakt.cz Personální konzultant - VŠ a výborná znalost ČJ Pozice je vhodná..., Praha 7

  Mzdová účetní v centru Prahy
  Mzdová účetní v centru Prahy Mzdová účetní v centru Prahy Úvod a popis pracovní náplně Zodpovědnost za vedení... související legislativě, kterou jako mzdová účetní potřebujete znát; zvládáte základní vzorce a funkce v Excelu; chcete..., Praha 1

  MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ
  10.05.2022 Pracovní agentura Grafton Recruitment s.r.o. hledá pro svého klienta kandidáty na pozici MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ..., Praha 8

  Účetní / Mzdová účetní
  a kvalitní bydlení v prakticky řešeních a designu, hledáme vhodného kandidáta na pozici Účetní / Mzdová účetní. Náplň práce..., Praha 2

  Podobné kurzy # mzdová + personální


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Linux správa síťového prostředí Linux Networking v květnu 2022 - Praha
  ^