logo skoleni-kurzy

KURZ : SMLOUVA O DILO
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Smlouva o dílo - Následující kurzy:

 

 

SMLOUVA O DILO

Viz také následující kurzy :
 • Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZPodrobnosti
 • Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnostiPodrobnosti
 • Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnostiPodrobnosti
 • Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníkyPodrobnosti
 • Smlouva o díloPodrobnosti


Kurz - Smlouva o dílo - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Cena kurzu:
     ...   2.388 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.889 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Smlouva o dílo
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Smlouva o dílo

28.11.2022; 9.00 - cca 13.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
28.11.2022; 9.00 - cca 13.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Smlouva o dílo - s certifikátem


Lektoři kurzu


JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D. - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Konkrétně tak půjde například o otázky:

* Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?

* Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?

* Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?

* Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?

* Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?

* Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?

* Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?

* Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?

* Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?

* Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?

* Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?

* Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?

* Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?

* Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?

* Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?

* Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?

* Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?

* Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?

* Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?

* Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?

* Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?

* Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?

* Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?

* Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?

* Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?

* Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?

* Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?

* Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?

* Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?

* Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?

* Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?

* Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?

* Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:

* uzavírání smlouvy o dílo

* jednání podnikatelů při jejím uzavírání

* změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,

* obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,

* provedení díla,

* odpovědnost za vady díla,

* odpovědnost za prodlení

* typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)

* odpovědnost za prodlení,

* povinnost k náhradě škody,

* zánik závazků ze smlouvy o dílo,

* zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,

* zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkem


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Konkrétně tak půjde například o otázky:

* Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?

* Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu?

* Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?

* Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?

* Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?

* Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?

* Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?

* Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?

* Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?

* Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?

* Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?

* Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?

* Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?

* Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?

* Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?

* Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?

* Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?

* Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?

* Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?

* Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?

* Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?

* Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?

* Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?

* Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?

* Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?

* Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?

* Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?

* Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?

* Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?

* Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?

* Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?

* Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?

* Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:

* uzavírání smlouvy o dílo

* jednání podnikatelů při jejím uzavírání

* změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,

* obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,

* provedení díla,

* odpovědnost za vady díla,

* odpovědnost za prodlení

* typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)

* odpovědnost za prodlení,

* povinnost k náhradě škody,

* zánik závazků ze smlouvy o dílo,

* zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,

* zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkem[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Smlouva o dílo
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Smlouva o dílo >>


Další kurzy a školení: Smlouva o dílo
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Smlouva o dílo ve stavebnictví v současných podmínkách
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Webinář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu. Další podobné školení nebo kurzy
Smlouva o dílo - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Smlouva o dílo
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Smlouva o dílo - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutá Další podobné školení nebo kurzy
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statu Další podobné školení nebo kurzy
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2022-06-29 17:29:14

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Smlouva o dílo # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  smlouva, dílo  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSSmlouva o dílo [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Sociální pracovník/ce do Centra duševního zdraví Podskalí
  vztahu: pracovní smlouva Zadavatel: Nezisková organizace..., Praha 2

  C++ vývojář
  na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek Typ smluvního vztahu Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce..., Praha 2

  C++ vývojář
  na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek Typ smluvního vztahu Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce..., Praha 2

  Podobné kurzy # smlouva + dílo


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Microsoft 365 úvod do online služeb v červenci 2022 - Praha
  ^