logo skoleni-kurzy

KURZ : JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERKU K 31 12
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - Následující kurzy:

 

 

JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERKU K 31 12

Viz také následující kurzy :
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denníPodrobnosti
 • TIME MANAGEMENT - - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denníPodrobnosti


Kurz - Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 CZK /Kurz (2.771 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 CZK /Kurz (2.771 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Jiří Vrba - člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
  - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
  - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
  - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
  - Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
  - Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
  - Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

  * Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
  - Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
  - Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
  - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
  - Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
  - Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
  - Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
  - WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

  * Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
  - Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
  - Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
  - Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
  - Přípravné práce
  - Průběh inventarizací
  - Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

  * Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
  - Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
  - Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
  - Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
  - ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
  - Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
  - Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

  * Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
  - Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
  - Specifika u pasiv
  - Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
  - Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

  * Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
  - Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
  - Obecné přístupy auditora
  - Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
  - Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
  - Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

  * Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
  - Nedostatečná připravenost
  - Neprůkaznost inventarizací
  - Neúplnost inventarizací
  - Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
  - Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

  *

  Diskuse a závěr
  - Praktické příklady z praxe
  - WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
  - Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
  - Možnosti vymáhání mank a škod
  - Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
  - Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
  - Judikát: inventurní manko a DPH
  - Informace o přípravě nového zákona o účetnictví/inventarizace


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
  - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
  - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
  - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
  - Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
  - Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
  - Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

  * Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
  - Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
  - Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
  - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
  - Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
  - Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
  - Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
  - WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

  * Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
  - Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
  - Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
  - Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
  - Přípravné práce
  - Průběh inventarizací
  - Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

  * Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
  - Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
  - Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
  - Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
  - ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
  - Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
  - Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

  * Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
  - Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
  - Specifika u pasiv
  - Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
  - Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

  * Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
  - Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
  - Obecné přístupy auditora
  - Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
  - Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
  - Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

  * Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
  - Nedostatečná připravenost
  - Neprůkaznost inventarizací
  - Neúplnost inventarizací
  - Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
  - Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

  *

  Diskuse a závěr
  - Praktické příklady z praxe
  - WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
  - Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
  - Možnosti vymáhání mank a škod
  - Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
  - Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
  - Judikát: inventurní manko a DPH
  - Informace o přípravě nového zákona o účetnictví/inventarizace
  Podobné kurzy #Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 >>


  Další kurzy a školení: Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - * obecná úprava v občanském zákoníku - * zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudk Další podobné školení nebo kurzy
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - * obecná úprava v občanském zákoníku - * zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudk Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společností, včetně zkušeností z podnikové praxe, výběru důležité soudní judikatury, shrnutí změn a první zkušenosti s novelou zák Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společností, včetně zkušeností z podnikové praxe, výběru důležité soudní judikatury, shrnutí změn a první zkušenosti s novelou zák Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny záv Další podobné školení nebo kurzy
  Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) * k některým otázkám výkladu právního jedn Další podobné školení nebo kurzy
  Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) * k některým otázkám výkladu právního jedn Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika pro lékařské profese včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika pro lékařské profese včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejn Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejn Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Další podobné školení nebo kurzy
  REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL– pod záštitou CEPI! Nejlepší příprava pro odbornou způsobilost dle zákona o realitním zprostředkování. Akreditováno MŠMT ČR. SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovate
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Další podobné školení nebo kurzy
  Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Další podobné školení nebo kurzy
  Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Další podobné školení nebo kurzy
  TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, přísluš Další podobné školení nebo kurzy
  TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, přísluš Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výp Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výp Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-09-28 16:41:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Administrativní pracovník v inventuře
  200Kč/hod Spolupráce na krátkodobé HPP či DPČ Řádné proškolení na pracovní pozici Váš profil: Spolehlivost..., Praha 1

  Podobné kurzy # provést + řádně + inventarizace + majetku + závazků + součást + přípravy + účetní + závěrku + 31 + 12


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Kurz DB2 UDB administrace v prosinci 2022 - Praha,Ostrava
  ^