logo skoleni-kurzy

KURZ : JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERKU K 31 12
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERKU K 31 12

Viz také následující kurzy :
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denníPodrobnosti
 • TIME MANAGEMENT - - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denníPodrobnosti


Kurz - Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 CZK /Kurz (2.771 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 CZK /Kurz (2.771 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Jiří Vrba - člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
  - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
  - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
  - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
  - Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
  - Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
  - Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

  * Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
  - Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
  - Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
  - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
  - Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
  - Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
  - Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
  - WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

  * Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
  - Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
  - Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
  - Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
  - Přípravné práce
  - Průběh inventarizací
  - Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

  * Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
  - Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
  - Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
  - Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
  - ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
  - Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
  - Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

  * Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
  - Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
  - Specifika u pasiv
  - Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
  - Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

  * Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
  - Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
  - Obecné přístupy auditora
  - Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
  - Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
  - Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

  * Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
  - Nedostatečná připravenost
  - Neprůkaznost inventarizací
  - Neúplnost inventarizací
  - Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
  - Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

  *

  Diskuse a závěr
  - Praktické příklady z praxe
  - WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
  - Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
  - Možnosti vymáhání mank a škod
  - Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
  - Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
  - Judikát: inventurní manko a DPH
  - Informace o přípravě nového zákona o účetnictví/inventarizace


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
  - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
  - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
  - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
  - Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
  - Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
  - Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

  * Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
  - Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
  - Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
  - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
  - Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
  - Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
  - Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
  - WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

  * Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
  - Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
  - Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
  - Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
  - Přípravné práce
  - Průběh inventarizací
  - Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

  * Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
  - Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
  - Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
  - Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
  - ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
  - Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
  - Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

  * Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
  - Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
  - Specifika u pasiv
  - Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
  - Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

  * Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
  - Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
  - Obecné přístupy auditora
  - Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
  - Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
  - Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

  * Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
  - Nedostatečná připravenost
  - Neprůkaznost inventarizací
  - Neúplnost inventarizací
  - Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
  - Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

  *

  Diskuse a závěr
  - Praktické příklady z praxe
  - WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
  - Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
  - Možnosti vymáhání mank a škod
  - Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
  - Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
  - Judikát: inventurní manko a DPH
  - Informace o přípravě nového zákona o účetnictví/inventarizace
  Podobné kurzy #Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - * obecná úprava v občanském zákoníku - * zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudk Další podobné školení nebo kurzy
  Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - * obecná úprava v občanském zákoníku - * zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudk Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společností, včetně zkušeností z podnikové praxe, výběru důležité soudní judikatury, shrnutí změn a první zkušenosti s novelou zák Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společností, včetně zkušeností z podnikové praxe, výběru důležité soudní judikatury, shrnutí změn a první zkušenosti s novelou zák Další podobné školení nebo kurzy
  Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) * k některým otázkám výkladu právního jedn Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny záv Další podobné školení nebo kurzy
  Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další) * k některým otázkám výkladu právního jedn Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika pro lékařské profese včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika pro lékařské profese včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejn Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejn Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Další podobné školení nebo kurzy
  Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o majetku státu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - dělená subjektivita - jednání za stát v právních vztazích Další podobné školení nebo kurzy
  Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. Další podobné školení nebo kurzy
  REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL– pod záštitou CEPI! Nejlepší příprava pro odbornou způsobilost dle zákona o realitním zprostředkování. Akreditováno MŠMT ČR. SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovate
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Další podobné školení nebo kurzy
  Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo pod Další podobné školení nebo kurzy
  Stylistika současné češtiny - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výběr z témat kurzu : * slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov, * počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování, * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), * čísla a č Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-10-05 11:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2022 - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Podobné kurzy # provést + řádně + inventarizace + majetku + závazků + součást + přípravy + účetní + závěrku + 31 + 12 + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: ESG workshop v prosinci 2022 - Praha
  ^