logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH ON LINE

Viz také následující kurzy :
  • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
  • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - BrnoPodrobnosti
  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Karlovy VaryPodrobnosti
  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - PlzeňPodrobnosti


Kurz - Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – novinky a změny podle aktuálně schválené novely zákona č. 106/1999 Sb. - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    - ... cena: 2.090 Kč/Kurz

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona - Aliaves Co., a.s.

    - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona - Aliaves Co., a.s.

    - ... cena: 3.490 Kč/Kurz (4.223 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona - Aliaves Co., a.s.

    - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona - Aliaves Co., a.s.

    - ... cena: 3.490 Kč/Kurz (4.223 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKON O DPH - - aktuality 2022/2023 - STUDIO W

    - ... cena: 3.700 Kč/Kurz (4.477 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   SharePoint Online - Vývoj aplikacíSharePoint Online - Application Development - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

    - ... cena: 19.600 Kč/Kurz (23.716 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Popis kurzu
    Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE - s certifikátem


    Lektoři kurzu


    JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. - od r. 2006 pracuje ve vodárenství, nejprve jako právník a posléze jako vedoucí právní služby společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a po transformaci následně pro ČEVAK a.s. Od r. 2013 ve vodárenství působí jako nezávislý konzultant, věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


    Program semináře:

    * Údaje o právních předpisech

    * Základní zásady ZVaK

    * Věcná působnost ZVaK

    * Pojmy a definice ve ZVaK

    * Vodovodní a kanalizační přípojky a péče o ně

    * Oprávnění k pozemkům

    * Základní povinnosti vlastníka

    * Náležitosti smluv mezi vlastníky a smluv s odběrateli

    * Právo na vodné a stočné, právo na pevnou složku

    * Právní řešení neoprávněných odběrů

    * Přerušení dodávek, dočasné omezení odběru (zejm. při suchu)

    * Objem dodané pitné vody, informace o výměně vodoměru, reklamace

    * Objem odpadních vod

    * Objem srážkových vod – dlouhodobý srážkový normál, stanovení oblasti

    * Srážkovné a výjimky z jeho placení

    *

    Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...


    Program semináře:

    * Údaje o právních předpisech

    * Základní zásady ZVaK

    * Věcná působnost ZVaK

    * Pojmy a definice ve ZVaK

    * Vodovodní a kanalizační přípojky a péče o ně

    * Oprávnění k pozemkům

    * Základní povinnosti vlastníka

    * Náležitosti smluv mezi vlastníky a smluv s odběrateli

    * Právo na vodné a stočné, právo na pevnou složku

    * Právní řešení neoprávněných odběrů

    * Přerušení dodávek, dočasné omezení odběru (zejm. při suchu)

    * Objem dodané pitné vody, informace o výměně vodoměru, reklamace

    * Objem odpadních vod

    * Objem srážkových vod – dlouhodobý srážkový normál, stanovení oblasti

    * Srážkovné a výjimky z jeho placení

    *

    Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
    Podobné kurzy #Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE >>


    Další kurzy a školení: Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Poskytování služeb spojených s bydlením * Transpoziční ustanovení a novela zákona o službách * Nájem bytu a domu, ochrana nájemce * Specifika nájmu družstevního bytu * Předmět a účel nájmu Další podobné školení nebo kurzy
    Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona Další podobné školení nebo kurzy
    Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo pod Další podobné školení nebo kurzy
    Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru Další podobné školení nebo kurzy
    Novelizace zákoníku práce - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Transpoziční novelizace zákoníku práce * Požadavky transponovaných Směrnic EP * Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance * Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky * Nové povinnosti infor Další podobné školení nebo kurzy
    Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – náležitosti, forma - nájemné - * výše - * prodlení, výše úroků z pr Další podobné školení nebo kurzy
    Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - věcná břemena jako věcná práva k věci cizí - věcná břemena jako věci v právním smyslu - věcná břemena jako předmět držby Další podobné školení nebo kurzy
    Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státn Další podobné školení nebo kurzy
    Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Novela zákona o platebním styku a příslušných vyhlášek * Nová licenční metodi Další podobné školení nebo kurzy
    Novela insolvenčního zákona ve vztahu k oddlužení - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Novela insolvenčního zákona implementující Směrnici EU 2019 - 1023 ve vztahu k oddlužení, aktuálně v legislativním procesu. * Aktuální výkladové otázky oddlužení * Aktuální judikatura k oddlužení. Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o majetku státu - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - dělená subjektivita - jednání za stát v právních vztazích Další podobné školení nebo kurzy
    Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanovení a placení místních poplatků – aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu Další podobné školení nebo kurzy
    Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanovení a placení místních poplatků – aplikace příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o státní službě po novele od 1.ledna 2023 - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce * Hlavní instituty zákona a jejich aktuál Další podobné školení nebo kurzy
    Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám - pojetí stavby v občanskoprávním smyslu - východiska před Další podobné školení nebo kurzy
    Novela zákoníku práce 2023 - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře Předmětem semináře je aktuální průřezová novela zákoníku práce implementující směrnice Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské Další podobné školení nebo kurzy
    Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsledky * Vztah stavebního zákona a liniového zákona * Pos Další podobné školení nebo kurzy
    Zaměstnání malého rozsahu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po navrhované změně zákoníku práce - Sjednávání dohod o pracích mimo pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou - Sjednání odměny – hodinová x měsíční (nevýhody měsíční formy o Další podobné školení nebo kurzy
    Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Aktuální postupy podle zákona č. 100 - 2001 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní smlouvy v Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení
    Poslední aktualizace: 2022-10-06 17:41:04

    Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE #

    Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Právo a legislativa
  • MAIL RSS Virtualizace     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Podobné kurzy # zákon + vodovodech + kanalizacích + online


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU    REGIONY    MENU    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2022 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +    +
    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

    Školení: Učetnictví, daně a daňová evidence online kurz v prosinci 2022 - on-line
    ^