logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKON O DANICH Z PRIJMU PRAVNICKE OSOBY
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby - Následující kurzy:

 

 

ZAKON O DANICH Z PRIJMU PRAVNICKE OSOBY

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - OlomoucPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osob - online kurzPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti


Kurz - Zákon o daních z příjmů – právnické osoby


1. VOX a.s.


Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Povinnost dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové důsledky aplikace směrnice EU ATAD Položky snižující výsledek hospodaření: • uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd., • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill….. Zdanění bezúplatných příjmů: Zdanění příjmů z dědění a darování • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu • majetkový prospěch • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen • účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku. Daňové a nedaňové náklady: • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvěk na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek, • příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím, • příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů, • cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám, • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva, • propagační předměty, dary, reprezentace, • finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále, • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod, • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení, • náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, • refereční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů. Finanční leasing. Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky. Osvobození příjmů: • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, • z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, • z bezúplatného příjmu. Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně. Veřejně prospěšní poplatníci: Veřejně prospěšný poplatník • svěřenský fond • fundace • daňové benefity • zdanění úrokových příjmů • osvobození bezúplatných příjmů • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí. Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství. Hmotný majetek: • odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetk ...


Cena kurzu:
     ...   2.890 CZK / Kurz  

     ... včetně DPH: 3.497 CZK / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

7. 2. 2023; 9:00–18:00
online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
7. 2. 2023; 9:00–18:00 - - - - - kód: 23A0470 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 23A047A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 23A047B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 23A047C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby


Kurz je určen pro ...

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.


Lektoři kurzu


Ing. Ilona Součková


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním.


Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Povinnost dodanění neuhrazených závazků
pohledávky ze smluvních sankcí
daňové dopady oprav účtování v předchozích letech
daňové důsledky dohody o narovnání
dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové důsledky aplikace směrnice EU ATAD


Položky snižující výsledek hospodaření:

uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.,

položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill…..


Zdanění bezúplatných příjmů:
Zdanění příjmů z dědění a darování
příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu
majetkový prospěch
příjmy získané směnou
daňové dopady převodních cen
účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku.


Daňové a nedaňové náklady:

příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvěk na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek,

příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím,

příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů,

cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám,

finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,

propagační předměty, dary, reprezentace,

finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále,

likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,

limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,

náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,

refereční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů.


Finanční leasing.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.


Osvobození příjmů:

z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,

z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,

z bezúplatného příjmu.


Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.


Veřejně prospěšní poplatníci:
Veřejně prospěšný poplatník
svěřenský fond
fundace
daňové benefity
zdanění úrokových příjmů
osvobození bezúplatných příjmů
možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování).
Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.


Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství.


Hmotný majetek:

odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, mimořádné odpisy majetku

vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,

odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku),

majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny.


Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:

odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně,

odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,

odpočet na odborné vzdělávání,

snižující položky na dary, snižující položky u veřejně prospěšných poplatníků.


Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně.


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním.


Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Povinnost dodanění neuhrazených závazků
pohledávky ze smluvních sankcí
daňové dopady oprav účtování v předchozích letech
daňové důsledky dohody o narovnání
dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové důsledky aplikace směrnice EU ATAD


Položky snižující výsledek hospodaření:

uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.,

položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill…..


Zdanění bezúplatných příjmů:
Zdanění příjmů z dědění a darování
příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu
majetkový prospěch
příjmy získané směnou
daňové dopady převodních cen
účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku.


Daňové a nedaňové náklady:

příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvěk na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek,

příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím,

příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů,

cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám,

finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,

propagační předměty, dary, reprezentace,

finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále,

likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,

limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,

náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,

refereční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů.


Finanční leasing.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.


Osvobození příjmů:

z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,

z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,

z bezúplatného příjmu.


Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.


Veřejně prospěšní poplatníci:
Veřejně prospěšný poplatník
svěřenský fond
fundace
daňové benefity
zdanění úrokových příjmů
osvobození bezúplatných příjmů
možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování).
Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.


Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství.


Hmotný majetek:

odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, mimořádné odpisy majetku

vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,

odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku),

majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny.


Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:

odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně,

odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,

odpočet na odborné vzdělávání,

snižující položky na dary, snižující položky u veřejně prospěšných poplatníků.


Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně.


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost.


[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“.

Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Zákon o daních z příjmů – právnické osoby >>


Další kurzy a školení: Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. * Zákon č. Další podobné školení nebo kurzy
Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. * Zákon č. Další podobné školení nebo kurzy
ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKON O DPH - - aktuality 2022/2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Daně # Zákon o DPH – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12. Další podobné školení nebo kurzy
PŘEHLED ZMĚN V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní. cíl Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska účetnictví a daní z příjmů platných pro rok 2023 , a to zejména z pohledu podni Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : => => Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově úč Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2023-02-03 06:22:27

1. VOX a.s.
Zákon o daních z příjmů – právnické osoby # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  daních, právnické, příjmů, semináři, stanovení, ucelený, základu, zákon, získáte  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSZákon o daních z příjmů – právnické osoby [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  REFERENT/KA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU
  nebo středoškolské vzdělání v oboru ochrany přírody, krajinné ekologie nebo oboru příbuzného; znalost platné legislativy [zejména zákon..., Praha 2

  MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ METODICKÉHO ŘÍZENÍ A PODPORY PŘO MŠMT
  ] zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů [dále jen zákon], vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona..., Praha 1

  Vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru školské statistiky a analýz MŠMT
  příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f] zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů [dále jen zákon..., Praha 1

  Podobné kurzy # zákon + daních + příjmů + právnické + osoby


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základy účetnictví – online kurz v únoru 2023 - on-line
  ^