logo skoleni-kurzy

KURZ : VALNA HROMADA KAPITALOVYCH SPOLECNOSTI ZEJMENA V AKTUALNI JUDIKATURE A V NOVELE ZOK ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

VALNA HROMADA KAPITALOVYCH SPOLECNOSTI ZEJMENA V AKTUALNI JUDIKATURE A V NOVELE ZOK ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Akciová společnost pod drobnohledemPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO od A do Z - - s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)Podrobnosti
 • Aktuální trendy v ICTPodrobnosti
 • Hromadná korespondence v MS WordPodrobnosti


Kurz - Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Ansible - hromadná automatizovaná správa serverůAnsible - IT Automation - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.800 Kč/Kurz (17.908 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Ansible - hromadná automatizovaná správa serverůAnsible - IT Automation - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.800 Kč/Kurz (17.908 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Ansible - hromadná automatizovaná správa serverůAnsible - IT Automation - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 14.800 Kč/Kurz (17.908 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

  * svolání valné hromady
  - kdo svolává valnou hromadu
  - forma a obsah pozvánky na valnou hromadu (se zdůrazněním nových náležitostí)
  - lhůta pro svolání valné hromady
  - právo společníků / akcionářů požádat o svolání valné hromady (resp. o doplnění pořadu jednání již svolané valné hromady) a důsledky jeho porušení

  * průběh a rozhodování valné hromady
  - účast na valné hromadě a její formy
  - zastoupení na valné hromadě, zastoupení společníka – právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě (pravidlo „čtyř očí“?), zastoupení prokuristou a dalšími zástupci, plná moc k účasti na valné hromadě a její forma
  - usnášeníschopnost (vliv sistace hlasovacího práva, možnosti odlišné úpravy ve společenské smlouvě / stanovách, otázka vydání podílů / akcií bez práva účasti na valné hromadě, důsledky nedostatku schopnosti valné hromady usnášet se)
  - hlasování (výkon hlasovacího práva, většiny potřebné k přijetí jednotlivých rozhodnutí a možnosti jejich úpravy ve společenských smlouvách / stanovách, druhy podílů / akcií s odlišným počtem hlasů či zcela bez hlasovacích práv, způsob hlasování, zneužití hlasovacího práva a jeho důsledky)
  - funkcionáři valné hromady a další procedurální otázky
  - zápis z valné hromady a jeho náležitosti
  - osvědčování rozhodnutí notářským zápisem (povinné, dobrovolné, důsledky absence notářského zápisu, jeho význam pro přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku) – stav de lege lata a po novele ZOK
  - povaha rozhodnutí valné hromady

  * rozhodování per rollam a jeho forma
  - výklad a důsledky § 175 odst. 3 z. o. k., změna společenské smlouvy per rollam
  - rozhodování per rollam v AS a jeho vztah k výkonu akcionářských práv (jek se uplatňuje právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy či právo na zařazení určité záležitosti na „pořad jednání“?)
  - úprava rozhodování per rollam po novele ZOK

  * působnost valné hromady
  - nové či sporně upravené záležitosti spadající do působnosti valné hromady (zejména působnost schvalovat převod závodu či části jmění)
  - možné odlišné úpravy působnosti ve společenských smlouvách / stanovách a jejich limity

  * práva společníků (akcionářů) vykonávaná na valné hromadě či v souvislosti s ní
  - právo na vysvětlení / informace
  - právo podávat návrhy či protinávrhy (jaké jsou důsledky nedodržení lhůt k podání návrhu či protinávrhu?)

  * protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky

  * neplatnost usnesení valné hromady
  - právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení
  - důvody neplatnosti
  - důvody, pro které soud nevysloví neplatnost usnesení
  - řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
  - posuzování platnosti usnesení v rejstříkovém řízení a v dalších řízeních odlišných od řízení podle § 191 a 428 z. o. k.
  - vztah řízení o zneužití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2 o. z. a řízení o vyslovení neplatnosti usnesení

  * fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady (včetně změn po novele ZOK)

  * rozhodování jediného společníka (akcionáře) a jeho specifika
  - plná moc k rozhodnutí v působnosti valné hromady
  - forma rozhodnutí jediného společníka / akcionáře a důsledky jejího nedodržení


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

  * svolání valné hromady
  - kdo svolává valnou hromadu
  - forma a obsah pozvánky na valnou hromadu (se zdůrazněním nových náležitostí)
  - lhůta pro svolání valné hromady
  - právo společníků / akcionářů požádat o svolání valné hromady (resp. o doplnění pořadu jednání již svolané valné hromady) a důsledky jeho porušení

  * průběh a rozhodování valné hromady
  - účast na valné hromadě a její formy
  - zastoupení na valné hromadě, zastoupení společníka – právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě (pravidlo „čtyř očí“?), zastoupení prokuristou a dalšími zástupci, plná moc k účasti na valné hromadě a její forma
  - usnášeníschopnost (vliv sistace hlasovacího práva, možnosti odlišné úpravy ve společenské smlouvě / stanovách, otázka vydání podílů / akcií bez práva účasti na valné hromadě, důsledky nedostatku schopnosti valné hromady usnášet se)
  - hlasování (výkon hlasovacího práva, většiny potřebné k přijetí jednotlivých rozhodnutí a možnosti jejich úpravy ve společenských smlouvách / stanovách, druhy podílů / akcií s odlišným počtem hlasů či zcela bez hlasovacích práv, způsob hlasování, zneužití hlasovacího práva a jeho důsledky)
  - funkcionáři valné hromady a další procedurální otázky
  - zápis z valné hromady a jeho náležitosti
  - osvědčování rozhodnutí notářským zápisem (povinné, dobrovolné, důsledky absence notářského zápisu, jeho význam pro přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku) – stav de lege lata a po novele ZOK
  - povaha rozhodnutí valné hromady

  * rozhodování per rollam a jeho forma
  - výklad a důsledky § 175 odst. 3 z. o. k., změna společenské smlouvy per rollam
  - rozhodování per rollam v AS a jeho vztah k výkonu akcionářských práv (jek se uplatňuje právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy či právo na zařazení určité záležitosti na „pořad jednání“?)
  - úprava rozhodování per rollam po novele ZOK

  * působnost valné hromady
  - nové či sporně upravené záležitosti spadající do působnosti valné hromady (zejména působnost schvalovat převod závodu či části jmění)
  - možné odlišné úpravy působnosti ve společenských smlouvách / stanovách a jejich limity

  * práva společníků (akcionářů) vykonávaná na valné hromadě či v souvislosti s ní
  - právo na vysvětlení / informace
  - právo podávat návrhy či protinávrhy (jaké jsou důsledky nedodržení lhůt k podání návrhu či protinávrhu?)

  * protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky

  * neplatnost usnesení valné hromady
  - právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení
  - důvody neplatnosti
  - důvody, pro které soud nevysloví neplatnost usnesení
  - řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
  - posuzování platnosti usnesení v rejstříkovém řízení a v dalších řízeních odlišných od řízení podle § 191 a 428 z. o. k.
  - vztah řízení o zneužití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2 o. z. a řízení o vyslovení neplatnosti usnesení

  * fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady (včetně změn po novele ZOK)

  * rozhodování jediného společníka (akcionáře) a jeho specifika
  - plná moc k rozhodnutí v působnosti valné hromady
  - forma rozhodnutí jediného společníka / akcionáře a důsledky jejího nedodržení
  Podobné kurzy #Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud jde o poskytování investičních služeb po změnách vyplývajících z přijetí MIFID II a MIFIR. * • zákon o podnikání na kapitálovém trhu a MIFID II, • investi Další podobné školení nebo kurzy
  Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud jde o poskytování investičních služeb po změnách vyplývajících z přijetí MIFID II a MIFIR. * • zákon o podnikání na kapitálovém trhu a MIFID II, • investi Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o hromadném řízení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Ansible - hromadná automatizovaná správa serverůAnsible - IT Automation
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jste správce serverů, který své servery instaluje, spravuje a konfiguruje „ručně“ - napřímo či na dálku, a už Vás tento tradiční systém unavuje? Máme pro Vás řešení! Další podobné školení nebo kurzy
  Hromadná korespondence v MS Word
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci se naučí využívat Word k automatizaci práce při tvorbě dopisů či e-mailů, kterými potřebují obepisovat adresáty s určitým sdělením, které je z větší části stejné. V takovou chvíli stačí základní znalost Excelu, který postačí pro tvorbu kvalitní databáze, kterou pak Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o hromadném řízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetně administrativní povinnosti ve společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Další podobné školení nebo kurzy
  JAK OVĚŘIT KVALITU INTERNÍHO AUDITU VE SVÉ SPOLEČNOSTI?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro auditory, kteří se chtějí dozvědět, jak zajistit a ověřit kvalitu interního auditu nebo řeší praktické otázky s tím spojené. Další podobné školení nebo kurzy
  Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Další podobné školení nebo kurzy
  Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Další podobné školení nebo kurzy
  Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, transakční a daňové souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezi Další podobné školení nebo kurzy
  Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, transakční a daňové souvislosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezi Další podobné školení nebo kurzy
  Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný sy Další podobné školení nebo kurzy
  Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný sy Další podobné školení nebo kurzy
  Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se ubezpečíte ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámite s problematikou společníků a jednatelů s. r. Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V první části vám lektor vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V první části vám lektor vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-03-23 01:41:02

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Programování   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Podobné kurzy # valná + hromada + kapitálových + společností + zejména + judikatuře + zok + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Metoda 5S5S v dubnu 2023 - Brno
  ^