logo skoleni-kurzy

KURZ : NEKALA SOUTEZ AKTUALNI PROBLEMY A JUDIKATURA ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

NEKALA SOUTEZ AKTUALNI PROBLEMY A JUDIKATURA ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • NLP Master Practitioner ON-LINEPodrobnosti
 • Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxiPodrobnosti
 • NLP Practitioner ON-LINEPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO od A do Z - - s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • ARGUMENTACE - zvládání problematických situací pro mistry - aneb jak se dohodnout - 2denníPodrobnosti


Kurz - Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   MS Teams – nejen online schůzkyMS Teams – nejen online schůzky - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   SharePoint Online - Vývoj aplikacíSharePoint Online - Application Development - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 19.600 Kč/Kurz (23.716 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   SharePoint Online - Vývoj aplikacíSharePoint Online - Application Development - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 19.600 Kč/Kurz (23.716 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Z odborného programu semináře (výběrově):

  * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním?

  * Problém tzv. značek kvality.

  * Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání?

  * Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou jako nekalosoutěžní jednání?

  * Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?

  * Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?

  * Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem apod.).

  * Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?

  * Obchodní firma obsahující jméno potenciální fyzické osoby jako nekalá soutěž?

  * Ke klamavosti obchodní firmy obsahující geografický údaj

  * Může být užití vlastní ochranné známky nekalosoutěžní?

  * Jednání v rozporu s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?

  * Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?

  * Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?

  * Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?

  * Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?

  * Zaměnitelnost rozhlasových stanic z Vysočiny?

  * Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení.

  * Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů?

  * Označení „výrobky starší generace“ jako zlehčující tvrzení?

  * Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?

  * Odpovědnost poskytovatele webhostingových služeb za obsah webových stránek?

  * Aplikace práva na odpověď dle tiskového zákona také na internetové zpravodajství?

  * Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?

  * Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?

  * Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?

  * Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.

  * Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?

  * Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?

  * Provozování služby tzv. veřejného datového úložiště jako nekalosoutěžní jednání?

  * Lze při použití palmového oleje při výrobě označovat výrobek za „tradiční“?

  * Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?

  * Praktické problémy se zdržovacími nároky.

  * Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
  - je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
  - je třeba prokazovat zavinění?
  - důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
  - sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
  - může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
  - účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
  - může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
  - kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
  - majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
  - otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění

  *

  Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Z odborného programu semináře (výběrově):

  * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním?

  * Problém tzv. značek kvality.

  * Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání?

  * Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou jako nekalosoutěžní jednání?

  * Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?

  * Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?

  * Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem apod.).

  * Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?

  * Obchodní firma obsahující jméno potenciální fyzické osoby jako nekalá soutěž?

  * Ke klamavosti obchodní firmy obsahující geografický údaj

  * Může být užití vlastní ochranné známky nekalosoutěžní?

  * Jednání v rozporu s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?

  * Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?

  * Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?

  * Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?

  * Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?

  * Zaměnitelnost rozhlasových stanic z Vysočiny?

  * Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení.

  * Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů?

  * Označení „výrobky starší generace“ jako zlehčující tvrzení?

  * Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?

  * Odpovědnost poskytovatele webhostingových služeb za obsah webových stránek?

  * Aplikace práva na odpověď dle tiskového zákona také na internetové zpravodajství?

  * Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?

  * Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?

  * Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?

  * Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.

  * Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?

  * Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?

  * Provozování služby tzv. veřejného datového úložiště jako nekalosoutěžní jednání?

  * Lze při použití palmového oleje při výrobě označovat výrobek za „tradiční“?

  * Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?

  * Praktické problémy se zdržovacími nároky.

  * Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
  - je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
  - je třeba prokazovat zavinění?
  - důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
  - sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
  - může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
  - účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
  - může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
  - kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
  - majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
  - otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění

  *

  Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži.
  Podobné kurzy #Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na školení akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR pro veřejnou správu se mimo jiné dozvíte odpovědi na otázky: * Kdo je subjektem povinným poskytovat osobní údaje mj. o svých zaměstnancích? Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo * Způsob uspokojování jedno Další podobné školení nebo kurzy
  Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. Další podobné školení nebo kurzy
  Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“? Výhody hmotněprávní i procesněprávní. Další podobné školení nebo kurzy
  Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, bude v účinnosti již pět let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah Další podobné školení nebo kurzy
  Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Poskytování služeb spojených s bydlením, projednávané změny (přijaté změny) * Nájem bytu a domu, ochrana nájemce, ochrana pronajímatele * Předmět a účel nájmu * Vznik nájmu, nájemní smlouva a její náležito Další podobné školení nebo kurzy
  Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Dopady a výklad velké no Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma * Nezákonná rozhodnutí - která rozhodnutí lze považovat za Další podobné školení nebo kurzy
  Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání? Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsoben Další podobné školení nebo kurzy
  Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specif Další podobné školení nebo kurzy
  Skončení pracovního poměru aneb nejčastější chyby z pohledu praxe a judikatury
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastí na semináři získáte hlubší znalosti o problematice skončení pracovního poměru, a to komplexně a s důrazem na skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z pohledu každodenní praxe. Cílem je propojit platnou právní úpravu s praxí ve firmách a také s vazbou Další podobné školení nebo kurzy
  Skončení pracovního poměru aneb nejčastější chyby z pohledu praxe a judikatury
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastí na semináři získáte hlubší znalosti o problematice skončení pracovního poměru, a to komplexně a s důrazem na skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z pohledu každodenní praxe . Cílem je propojit platnou právní úpravu s praxí ve firmách a také s vazbou Další podobné školení nebo kurzy
  Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Další podobné školení nebo kurzy
  Nájem bytu a nebytových prostor - aktuální judikatura NS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017; Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Cíl semináře Seminář Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-03-23 01:41:02

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Podobné kurzy # nekalá + soutěž + judikatura + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Programátor Python v dubnu 2023 - Praha 5
  ^