logo skoleni-kurzy

KURZ : PRIZNANI K DANI Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB ZA ROK 2022 UPRAVY VYSLEDKU HOSPODARENI STANOVENI ZAKLADU
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - Následující kurzy:

 

 

PRIZNANI K DANI Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB ZA ROK 2022 UPRAVY VYSLEDKU HOSPODARENI STANOVENI ZAKLADU

Viz také následující kurzy :
 • Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osob - online kurzPodrobnosti
 • Základy daní pro praxi - online kurzPodrobnosti


Kurz - Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Pardubice - Pardubický  
  (??)   Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář - InAkademia s.r.o.

  - ... cena: 1.487 Kč/Kurz (1.799 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním

  * Položky zvyšující hospodářský výsledek
  - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy
  - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost (odstupné za byty, odkoupení úplatně užívaného majetku)
  - Pohledávky ze smluvních sankcí
  - Dodanění závazků, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, porušení podmínek leasingové smlouvy, rozdíly vzniklé v důsledku změny účetní metody, nepeněžní příjmy
  - Nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing, pojištění, vzdělávání)
  - Důsledky implementace Směrnice EU ATAD – nadměrné výpůjční výdaje, zdanění přemístění majetku do zahraniční bez změny vlastnictví

  * Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku – problematika odpisování hmotného majetku optikou novely ZDP č. 609/2020 Sb. – zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, znovuzavedení mimořádných odpisů hmotného majetku, zkrácený finanční leasing, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky

  * Položky snižující hospodářský výsledek
  - Příjmy, které nejsou předmětem daně
  - Příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů)
  - Částky snižující výsledek hospodaření
  - Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů
  - Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
  - Základ daně

  * Odčitatelné položky od základu daně:
  - a. daňová ztráta – výklad aplikace změn plynoucích z novely ZDP č. 299/2020 Sb. (uplatnění daňové ztráty „ zpětně“, vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů)
  - b. náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
  - c. odpočet na odborné vzdělávání

  * Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových subjektů)
  - Snižující položka na náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (zákon č. 128/2022 Sb.)

  * Slevy na dani

  * Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně

  * Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním

  * Položky zvyšující hospodářský výsledek
  - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy
  - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost (odstupné za byty, odkoupení úplatně užívaného majetku)
  - Pohledávky ze smluvních sankcí
  - Dodanění závazků, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, porušení podmínek leasingové smlouvy, rozdíly vzniklé v důsledku změny účetní metody, nepeněžní příjmy
  - Nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing, pojištění, vzdělávání)
  - Důsledky implementace Směrnice EU ATAD – nadměrné výpůjční výdaje, zdanění přemístění majetku do zahraniční bez změny vlastnictví

  * Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku – problematika odpisování hmotného majetku optikou novely ZDP č. 609/2020 Sb. – zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, znovuzavedení mimořádných odpisů hmotného majetku, zkrácený finanční leasing, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky

  * Položky snižující hospodářský výsledek
  - Příjmy, které nejsou předmětem daně
  - Příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů)
  - Částky snižující výsledek hospodaření
  - Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů
  - Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
  - Základ daně

  * Odčitatelné položky od základu daně:
  - a. daňová ztráta – výklad aplikace změn plynoucích z novely ZDP č. 299/2020 Sb. (uplatnění daňové ztráty „ zpětně“, vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů)
  - b. náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
  - c. odpočet na odborné vzdělávání

  * Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových subjektů)
  - Snižující položka na náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (zákon č. 128/2022 Sb.)

  * Slevy na dani

  * Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně

  * Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů
  Podobné kurzy #Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů >>


  Další kurzy a školení: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Daň z příjmů fyzických osob 2020, včetně daňového přiznání, Novinky 2021 - online webinář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, soukromím osobám Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a související Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : => => Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob - online kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob pro rok 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob a seznámíte se s aktuální podobou daně i očekávanými změnami, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně z Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob pro rok 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob a seznámíte se s aktuální podobou daně i očekávanými změnami, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně z Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob pro rok 2023 – komplexní pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2022 a o změnách pro rok 2023. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob pro rok 2023 – komplexní pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů právnických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2022 a o změnách pro rok 2023. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů - právnických osob řádek po řádku - online
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Stanovení převodních cen u finančních transakcí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s principy stanovení převodních cen u vnitroskupinových úvěrů a zápůjček, cash-poolingových struktur, finančních záruk a zajišťovacích operací. V únoru 2020 vydala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Pokyny k převodním cenám v obla Další podobné školení nebo kurzy
  Stanovení převodních cen u finančních transakcí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s principy stanovení převodních cen u vnitroskupinových úvěrů a zápůjček, cash-poolingových struktur, finančních záruk a zajišťovacích operací. V únoru 2020 vydala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Pokyny k převodním cenám v obla Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. * Zákon č. Další podobné školení nebo kurzy
  8 disciplín osobní produktivity - Dvoudenní školení funkčních návyků pro dlouhodobé výsledky v práci i mimo ni
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Čeká Vás zasvěcení do osvědčených disciplín pro lepší osobní produktivitu a efektivitu. Proč je tak důležité ohlednout se za organizací úkolů, optimalizací práce, delegování a automatizací. Další podobné školení nebo kurzy
  Správný výpočet dovolené podle odpracovaných hodin včetně příkladů – novinky a nejčastější chyby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. Další podobné školení nebo kurzy
  Správný výpočet dovolené podle odpracovaných hodin včetně příkladů – novinky a nejčastější chyby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479 - 2020-2 - 238 a MSMT-14612 - 2021-3 . Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKON O DPH - - aktuality 2022/2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Daně # Zákon o DPH – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-03-01 01:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Referent/ka příjmu a zpracov. e-podání
  Městský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: referent/referentka příjmu a zpracování e-podání..., Praha 2

  Mzdový/á účetní senior
  o zaměstnanosti; Zákona o daních z příjmu a zákonů upravujících sociální zabezpečení, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění... je znalost pracovně právní legislativy na Slovensku [zpracování mezd, daní] Výhodou je komunikativní AJ, abyste se mohli podílet..., Praha 4

  SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ [start-up + nemovitostní spv]
  společností, kontrola úhrad v saldokontech, kontrola zůstatků aktiv a pasiv;• zpracování měsíčních přiznání k DPH, záznamních..., Praha 4

  Odborná administrat. zaměstnankyně/nec
  , na trestním úseku 2 000 Kč možnost přiznání osobního příplatku a odměn dle dosažených pracovních výsledků na trestním úseku..., Praha 2

  Podobné kurzy # přiznání + dani + příjmů + právnických + osob + úpravy + výsledku + hospodaření + stanovení + základu + daně + výpočet + daňové + povinnosti + příkladů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Kurz instruktora lezení na umělých stěnách v dubnu 2023 - Praha
  ^