logo skoleni-kurzy

KURZ : DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB ZA ROK 2022 A OD ROKU 2023 ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB ZA ROK 2022 A OD ROKU 2023 ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na osobní rozvojPodrobnosti
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový profesionál® – kompletněPodrobnosti


Kurz - Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání ...


Cena kurzu:
     ...   2.223 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.690 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 4.114 Kč/Kurz

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program semináře:

  * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním

  * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  - Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
  - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
  - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů,

  * DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,

  * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
  - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
  - náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (zákon č. 128/2022 Sb.)
  - příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
  - příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
  - cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
  - finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
  - propagační předměty, dary, reprezentace
  - finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
  - likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
  - limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
  - úpravy do finančního leasingu
  - peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
  - stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
  - rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
  - tvorba daňových opravných položek

  * OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
  - z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
  - licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
  - z bezúplatného příjmu

  * NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ

  * NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí

  * HMOTNÝ MAJETEK
  - odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
  - nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku
  - vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
  - odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  - majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
  - změny založené zákonem č. 609/2021 Sb.: zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, nové zavedení mimořádných odpisů majetku, zkrácený finanční leasing, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky

  * POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
  - odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“ (uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně, možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky, vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů, úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce)
  - odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
  - odpočet na odborné vzdělávání

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
  - Dary jako snižující položka od základu daně: zvýšení sazby pro výpočet, rozšíření příjemců a účelu darů, rozšíření poskytovatelů darů, nepeněžní plnění jako daňově účinný náklad – zákon č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
  - snižující položky u neziskových subjektů

  Podrobný výklad bude věnován hlavním změnám zakotveným novelou ZDP (pokud bude schválena s účinností od 1. 1. 2023).

  Obdobně bude výklad věnován i změnám, které přinesl nový pokyn GFŘ D-59 (novela Pokynu D-22).


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program semináře:

  * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním

  * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  - Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
  - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
  - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů,

  * DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,

  * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
  - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
  - náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (zákon č. 128/2022 Sb.)
  - příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
  - příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
  - cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
  - finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
  - propagační předměty, dary, reprezentace
  - finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
  - likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
  - limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
  - úpravy do finančního leasingu
  - peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
  - stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
  - rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
  - tvorba daňových opravných položek

  * OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
  - z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
  - licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
  - z bezúplatného příjmu

  * NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ

  * NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí

  * HMOTNÝ MAJETEK
  - odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
  - nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku
  - vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
  - odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  - majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
  - změny založené zákonem č. 609/2021 Sb.: zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, nové zavedení mimořádných odpisů majetku, zkrácený finanční leasing, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky

  * POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
  - odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“ (uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně, možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky, vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů, úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce)
  - odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
  - odpočet na odborné vzdělávání

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
  - Dary jako snižující položka od základu daně: zvýšení sazby pro výpočet, rozšíření příjemců a účelu darů, rozšíření poskytovatelů darů, nepeněžní plnění jako daňově účinný náklad – zákon č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
  - snižující položky u neziskových subjektů

  Podrobný výklad bude věnován hlavním změnám zakotveným novelou ZDP (pokud bude schválena s účinností od 1. 1. 2023).

  Obdobně bude výklad věnován i změnám, které přinesl nový pokyn GFŘ D-59 (novela Pokynu D-22).  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  :: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

  Podobné kurzy #Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově úč Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : => => Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově úč Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob pro rok 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob a seznámíte se s aktuální podobou daně i očekávanými změnami, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně z Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-02-01 06:22:29

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Seminář

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  daň, příjmů, právnických, osob, line  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSDaň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Daňový poradce [Ref. č.: 1610790304]
  či revize daňových přiznání pro klienty [zejména k dani z příjmů právnických osob]Účast na projektech v oblasti akvizic/M... českého daňového systému, zejména v oblasti daně z příjmů a DPHOrientace v účetní oblasti, zejména využití účetních výstupů..., Praha 2

  Řidič C+E MKD EU plachta
  Dobrý den, od 1.Dubna přijmu řidiče na tento tahač s plachtovým návěsem Schmitz, jedná se o práci v rámci EU, Převážně..., Praha 2

  Prodavačka do tabáku
  Do velmi dobře zavedené trafiky na Praze 5 přijmu spolehlivou prodavačku, práce je vhodná i pro vitálního důchodce..., Praha 4

  Podobné kurzy # daň + příjmů + právnických + osob + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců v únoru 2023 - online
  ^