logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVELA ZAKONIKU PRACE 2023
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Novela zákoníku práce 2023 - Následující kurzy:

 

 

NOVELA ZAKONIKU PRACE 2023

Viz také následující kurzy :
 • Novinky v účetnictví a daních v roce 2023 - onlinePodrobnosti
 • Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2023 - onlinePodrobnosti
 • Automatizace práce v MS Excel pomocí maker – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Zákoník práce 2023 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalisticePodrobnosti
 • Zákoník práce 2023 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalisticePodrobnosti


Kurz - Novela zákoníku práce 2023 - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Olomouc - Olomoucký  
  (??)   Zákon o odpadech a související předpisy – novelizace - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 2.150 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona – porovnání se současným stavebním zákonem - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 2.090 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   CO PŘINÁŠÍ TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK? - Český institut interních auditorů, z.s.

  - ... cena: 3.650 Kč/Kurz (4.417 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 3.490 Kč/Kurz (4.223 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.975 Kč/Kurz (2.390 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.975 Kč/Kurz (2.390 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 3.490 Kč/Kurz (4.223 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Novela zákoníku práce 2023 - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Jaroslav Škubal - advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  V průběhu semináře budou představeny veškeré plánované změny zavedené novelou, z nichž za podstatné lze považovat následující:

  * zavedení nové a relativně značně podrobné úpravy práce na dálku (tzv. home office), zejména pokud jde o (i) požadavek na uzavření písemné smlouvy s každým dotčeným zaměstnancem, která musí obsahovat řadu podmínek práce na dálku a kterou ale bude možné kdykoliv ze strany zaměstnance vypovědět, (ii) úpravu poskytování náhrad nákladů, kdy se má zavést paušální platba (2,80 Kč za každou započatou hodinu), která ale nezahrnuje veškeré možné náklady (pokud by zaměstnanec je prokázal, bude povinné je proplatit, což se může týkat např. opotřebení vlastního vybavení), (iii) úpravu dalších povinností zaměstnavatele, zejm. povinnosti zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci na dálku nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci (což je do značné míry prakticky neproveditelné) a povinnosti zajistit a uhradit vybavení umožňující elektronickou komunikaci;

  * zvýšení ochrany rodičů a dalších pečujících osob, a to zejména v oblasti práce na dálku, když by měli fakticky právo na takový způsob práce; v tomto směru jde novela velmi nad požadavky evropské směrnice, když by takové právo měli mít rodiče dětí do 15 let (směrnice dopadá na rodiče s dětmi do 8 roků) a zaměstnavatelé by mohli odmítnout žádost, jen pokud tomu brání vážné provozní důvody nebo povaha práce (směrnice požaduje pouze to, aby zaměstnavatel každou žádost posoudil s ohledem na potřeby obou stran); na druhou stranu zatím návrh novely nezavádí část rodičovské dovolené, které by nebyla přenositelná (tedy pokud by nebyly vyčerpáno druhým rodičem, tak by propadla); lze očekávat, že v této části se novela ještě podstatně změní (a lze věřit, že půjde o pozitivní korekci)

  * zásadní změny by měly dopadnou na tzv. dohodáře, tedy zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ, neboť by se na tyto dohody měla plně vztahovat právní úprava pracovní doby, včetně limitů rozsahu práce a nepřetržitých odpočinků, navíc i povinnost dopředu rozvrhovat pracovní dobu (doufáme, že ne nutně na celou dobu trvání dohody, resp. ohledně celého možného rozsahu práce) a následně ji i evidovat, stejně jako u zaměstnanců pracujících na „HPP“; navíc budou mít všichni dohodáři také právo na dovolenou, a to v rozsahu maximálně 24 hodin u DPP, resp. 80 hodin u DPČ, pokud by odpracovali plný rozsah práce, tedy 300 hodin u DPP anebo 1040 hodin u DPČ (a při výměře dovolené v délce 4 týdnů za rok) – tato dovolená může fakticky snížit rozsah samotné práce (např. u DPP by se výše uvedených 24 hodin mělo odečíst z maximálního rozsahu 300 hodin za rok);

  * podstatně bude rozšířena povinná informační povinnost zaměstnavatelů o pracovních podmínkách, která se plní zejména při vzniku pracovněprávního vztahu – nově bude muset být každý zaměstnanec informován například o rozsahu práce přesčas, pravidlech zkušební doby nebo postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru; tato povinnost nebude dopadat pouze na zaměstnance s pracovní smlouvou, ale i na dohodáře (byť v menším rozsahu); administrativně náročnější bude i vysílání zaměstnanců na pracovní cesty delší 4 týdnů, kdy se rovněž rozšíří okruh záležitostí, se kterými musejí být vysílaní zaměstnanci seznámeni;

  * z pohledu zaměstnavatelů se novelou zjednoduší pravidla doručování důležitých písemností zaměstnancům; hlavní změnou je, že by se měl zúžit okruh písemností, které je nutné v přísném režimu zaměstnanci doručovat. Zjednodušeně lze říci, že v tomto režimu zůstanou především jednostranné ukončovací úkony (výpovědi) a mzdové/platové výměry, když z výčtu mají vypadnou zejména návrhy pracovních smluv a jejich přijetí a dohody o rozvázání pracovního poměru; dále by se díky novele mohlo v praxi rozšířit doručování výpovědí elektronicky, a to buď na soukromou emailovou adresu zaměstnanců, nebo do jejich datových schránek; vždy za předpokladu, že s tímto způsobem doručení vysloví zaměstnanec souhlas; tyto změny dle našeho názoru přispějí k rozšíření digitalizace HR dokumentace (k rozšíření elektronických osobních spisů);

  * novela má rovněž změnit celou řadu dalších ustanovení zákoníku práce, kdy ale půjde hlavně o zpřesnění znění nebo spíše drobné změny, například požadující, aby dohoda o kratší pracovní době nebo o době určité byla uzavřena písemně.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  V průběhu semináře budou představeny veškeré plánované změny zavedené novelou, z nichž za podstatné lze považovat následující:

  * zavedení nové a relativně značně podrobné úpravy práce na dálku (tzv. home office), zejména pokud jde o (i) požadavek na uzavření písemné smlouvy s každým dotčeným zaměstnancem, která musí obsahovat řadu podmínek práce na dálku a kterou ale bude možné kdykoliv ze strany zaměstnance vypovědět, (ii) úpravu poskytování náhrad nákladů, kdy se má zavést paušální platba (2,80 Kč za každou započatou hodinu), která ale nezahrnuje veškeré možné náklady (pokud by zaměstnanec je prokázal, bude povinné je proplatit, což se může týkat např. opotřebení vlastního vybavení), (iii) úpravu dalších povinností zaměstnavatele, zejm. povinnosti zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci na dálku nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci (což je do značné míry prakticky neproveditelné) a povinnosti zajistit a uhradit vybavení umožňující elektronickou komunikaci;

  * zvýšení ochrany rodičů a dalších pečujících osob, a to zejména v oblasti práce na dálku, když by měli fakticky právo na takový způsob práce; v tomto směru jde novela velmi nad požadavky evropské směrnice, když by takové právo měli mít rodiče dětí do 15 let (směrnice dopadá na rodiče s dětmi do 8 roků) a zaměstnavatelé by mohli odmítnout žádost, jen pokud tomu brání vážné provozní důvody nebo povaha práce (směrnice požaduje pouze to, aby zaměstnavatel každou žádost posoudil s ohledem na potřeby obou stran); na druhou stranu zatím návrh novely nezavádí část rodičovské dovolené, které by nebyla přenositelná (tedy pokud by nebyly vyčerpáno druhým rodičem, tak by propadla); lze očekávat, že v této části se novela ještě podstatně změní (a lze věřit, že půjde o pozitivní korekci)

  * zásadní změny by měly dopadnou na tzv. dohodáře, tedy zaměstnance pracující na základě DPP a DPČ, neboť by se na tyto dohody měla plně vztahovat právní úprava pracovní doby, včetně limitů rozsahu práce a nepřetržitých odpočinků, navíc i povinnost dopředu rozvrhovat pracovní dobu (doufáme, že ne nutně na celou dobu trvání dohody, resp. ohledně celého možného rozsahu práce) a následně ji i evidovat, stejně jako u zaměstnanců pracujících na „HPP“; navíc budou mít všichni dohodáři také právo na dovolenou, a to v rozsahu maximálně 24 hodin u DPP, resp. 80 hodin u DPČ, pokud by odpracovali plný rozsah práce, tedy 300 hodin u DPP anebo 1040 hodin u DPČ (a při výměře dovolené v délce 4 týdnů za rok) – tato dovolená může fakticky snížit rozsah samotné práce (např. u DPP by se výše uvedených 24 hodin mělo odečíst z maximálního rozsahu 300 hodin za rok);

  * podstatně bude rozšířena povinná informační povinnost zaměstnavatelů o pracovních podmínkách, která se plní zejména při vzniku pracovněprávního vztahu – nově bude muset být každý zaměstnanec informován například o rozsahu práce přesčas, pravidlech zkušební doby nebo postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru; tato povinnost nebude dopadat pouze na zaměstnance s pracovní smlouvou, ale i na dohodáře (byť v menším rozsahu); administrativně náročnější bude i vysílání zaměstnanců na pracovní cesty delší 4 týdnů, kdy se rovněž rozšíří okruh záležitostí, se kterými musejí být vysílaní zaměstnanci seznámeni;

  * z pohledu zaměstnavatelů se novelou zjednoduší pravidla doručování důležitých písemností zaměstnancům; hlavní změnou je, že by se měl zúžit okruh písemností, které je nutné v přísném režimu zaměstnanci doručovat. Zjednodušeně lze říci, že v tomto režimu zůstanou především jednostranné ukončovací úkony (výpovědi) a mzdové/platové výměry, když z výčtu mají vypadnou zejména návrhy pracovních smluv a jejich přijetí a dohody o rozvázání pracovního poměru; dále by se díky novele mohlo v praxi rozšířit doručování výpovědí elektronicky, a to buď na soukromou emailovou adresu zaměstnanců, nebo do jejich datových schránek; vždy za předpokladu, že s tímto způsobem doručení vysloví zaměstnanec souhlas; tyto změny dle našeho názoru přispějí k rozšíření digitalizace HR dokumentace (k rozšíření elektronických osobních spisů);

  * novela má rovněž změnit celou řadu dalších ustanovení zákoníku práce, kdy ale půjde hlavně o zpřesnění znění nebo spíše drobné změny, například požadující, aby dohoda o kratší pracovní době nebo o době určité byla uzavřena písemně.
  Podobné kurzy #Novela zákoníku práce 2023 >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Novela zákoníku práce 2023
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Další podobné školení nebo kurzy
  Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1. Transpoziční novelizace zákoníku práce 2. Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte vše, co je potřeba k pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, • složky cestovních náhrad, • výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného, • náhrady za použit Další podobné školení nebo kurzy
  Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte jak správně sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel také v oblasti BOZP a dalších oblastech. Další podobné školení nebo kurzy
  Home office a DPP/DPČ v mzdové agendě po novele zákoníku práce roku 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte jak správně sjednat práci z domova. Jaké povinnosti má zaměstnavatel také v oblasti BOZP a dalších oblastech. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2023 po novele zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální a kompletní přehled o mzdových předpisech. * • přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních, • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2023 po novele zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální a kompletní přehled o mzdových předpisech. * • přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních, • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři bude popsán a vysvětlen obsah novely zákoníku práce. Dozvíte se, co se konkrétně bude měnit a jaké změny budete muset v souvislosti s touto novelou učinit. Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři bude popsán a vysvětlen obsah novely zákoníku práce. Dozvíte se, co se konkrétně bude měnit a jaké změny budete muset v souvislosti s touto novelou učinit. Další podobné školení nebo kurzy
  NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 - a s ní spojené novinky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Určeno pro zaměstnavatele a pro jejich zaměstnance, kteří chtějí být připraveni na novinky v pracovním právu . Seminář je vhodný zejména pro členy statutárních orgánů, personalisty, firemní právníky a vedoucí zaměstnance . Další podobné školení nebo kurzy
  AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně novely
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktualit zákoníku práce a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. obsah Transpoziční novelizace zákoníku práce Další aktuální změny zákoníku práce Základní pravidla pro nový výpočet a poskytování dovolené Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce 2023 - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novelizace zákoníku práce v roce 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-03-23 01:41:02

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Novela zákoníku práce 2023 #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Jednoduchá práce na pokladně Praha 4- odpolední směny
  a spolehlivost Náplň práce Rádi vás vše naučíme a zaškolíme. Žádné velké požadavky nemáme zkuste být součástí našeho přátelského..., Praha 4

  Senior finanční účetní [M/Ž] - práce v centru Prahy
  Baví vás čísla? Jste pečliví a samostatní? Nedělá vám problém práce spojená s administrativou a chcete pracovat.... Vaší náplní práce bude: Samostatné zpracování kompletního účetnictví pro více firem mimo mzdovou agendu Účtování..., Praha 1

  Asistent prodeje [ž/m] - převážně práce na pokladně, Praha - Michle, kratší úvazek
  Externí inzerce Co tě u nás bude bavit Díky tvé práci najdou naši zákazníci vždy dostatek zboží v regálech Čerstvost je základ, proto budeš také dohlížet na kontrolu kvality a cenového značení Pravidelná komunikace se zákazníky při pr..., Praha 4

  Asistent prodeje [ž/m] - převážně práce na pokladně [Ref. č.: 1615965581]
  Co tě u nás bude bavitDíky tvé práci najdou naši zákazníci vždy dostatek zboží v regálechČerstvost je základ, proto budeš také dohlížet na kontrolu kvality a cenového značeníPravidelná komunikace se zákazníky při práci na pokladnáchDalší rů..., Praha 4

  odborný/vrchní referent - specialista evidence a dávek PvN v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN Kontaktního pracoviště v Praze 4, Krajské pobočky pro hl. m. Prahu
  Obsah inzerátu: Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 31.3.2023. Odkaz na výběrové řízení: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-evidence-a-davek-pvn-kop-4-31-03-2023..., Praha 4

  odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče v Oddělení SSP a dávek PP pro Prahu 2 a 3, Kontaktního pracoviště v Praze 2 a 3, Krajské pobočky pro hl. m. Prahu
  Obsah inzerátu: Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 9.3.2023. Odkaz na výběrové řízení: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-ssp-a-davek-pestounske-pece-kop-2-a-3-09-03-2023-1-..., Praha 2

  Podobné kurzy # novela + zákoníku


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Administrátor počítače v dubnu 2023 - Praha 5
  ^