logo skoleni-kurzy

KURZ : PRAKTIKUM PRO ZACINAJICI PERSONALISTY A MZDOVE UCETNI 2023
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023 - Následující kurzy:

 

 

PRAKTIKUM PRO ZACINAJICI PERSONALISTY A MZDOVE UCETNI 2023

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti


Kurz - Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 5.790 CZK /Kurz (7.006 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 5.790 CZK /Kurz (7.006 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2023 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2023 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2023 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2023 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Personální a mzdová problematika v roce 2023 – zkušenosti a praktické poznatky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023


  Kurz je určen pro ...

  Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.


  Lektoři kurzu


  Zdeněk Křížek


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. den
  Zaměstnávání uprchlíků občanů Ukrajiny – komplexní nejdůležitější informace. Prodloužení zákona LEX Ukrajina – do 31. 3. 2024 a s tím spojené povinnosti uprchlíků a zaměstnavatelů. Pracovně lékařské prohlídky. Praktické poznatky při zaměstnávání uprchlík-pracovní morálka, jazyková bariera, dodržení bezpečnosti práce. Jak s ukončením pracovního poměru u uprchlíků – návrat na Ukrajinu bez udání důvodů.


  Osobní a mzdová agenda v roce 2023 – povinnosti zaměstnavatele:
  Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti
  osobní spis
  ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance
  vnitřní firemní předpisy
  předsmluvní povinnosti zaměstnavatele
  vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  Elektronizace vedení osobní agendy.


  Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2023:
  Právní předpisy upravující problematiku pracovnělékařských služeb
  co musí dodržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.
  Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Zásadní změna prováděcí vyhlášky k zákonu o pracovně lékařských službách již od 1. 1. 2023. Podrobný výklad k těmto změnám a doporučené postupy pro zaměstnavatele podle nových právních předpisů.
  Připravované změny u vstupních lékařských prohlídek – otevření zákona o pracovnělékařských službách a případné zrušení vstupních pracovnělékařských prohlídek u kategorií první a druhé – pravděpodobná účinnost první pololetí roku 2023.


  Vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovnělékařských prohlídek
  žádost o provedení pracovně lékařských prohlídek
  posudek a jeho obsah
  možnost uplatnění námitek do vydaného posudku a jeho výroku.


  ZÁKONÍK PRÁCE 2023:
  Uzavírání pracovněprávních vztahů
  náležitosti pracovní smlouvy
  informování o obsahu pracovního poměru
  zkušební doba
  uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou
  dohody o pracích mimo pracovní poměr 2023 – současná právní úprava
  doporučené vzory (obsah) těchto dohod a další parametry, které musí zaměstnavatelé dodržet při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů.


  Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance
  pracovní cesty zaměstnanců
  dočasné přidělení
  návrat do práce po uplynutí překážek v práci.


  Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  dohodou
  výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele
  okamžité zrušení pracovního poměru, postupy
  zásadní změny v doručování písemností a možné formy.
  Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání
  pracovní posudek
  archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd.
  Doporučený vzor – archivační a skartační řád.
  Prodloužení archivačních dob – zásadní změny od roku 2023.


  Směrnice Evropské unie o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU – zvýšení předvídatelnosti práce u DPČ a DPP – referenční hodiny, náhrada odměny za zrušenou směnu, opatření proti zneužívání DPČ a DPP ad., práce mimo pracoviště zaměstnavatele změny v § 317 Zákoníku práce – probíhající připomínkové řízení, účinnost v druhém pololetí roku 2023.


  Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2023:
  Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba
  vícesměnné provozy
  pojem čtyř směnný provoz
  práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy
  dny pracovního klidu
  přestávky v práci
  práce přesčas
  práce v noci a pracovní pohotovost.


  Novinky v pružné pracovní době – specifický rozvrh úpravy pracovní doby
  zvláštní režimy úvazků u pedagogických pracovníků – přímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny, volno k samostudiu. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.


  Dovolená 2023:
  Čerpání dovolené a její principy, které musí dodržet zaměstnavatel, ale i zaměstnanec
  zvláštní specifické postupy při výpočtu dovolené (nerovnoměrná pracovní doba, kratší úvazky, mateřská dovolená a dovolená)
  krácení dovolené při neomluvené absenci
  náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou
  problémy s výpočty dovolených po skončení mateřské dovolené
  názorné ukázky různých variant výpočtu dovolené
  možné sankce za neplnění povinností ze strany čerpání dovolené pro zaměstnavatele.


  Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance:
  Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb.
  nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu
  překážky v práci podle zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci
  rodičovský příspěvek
  překážky v práci na straně zaměstnavatele
  novela zákoníku práce od 1. 12. 2022 překážka v práci na straně zaměstnance – otcovská při úmrtí dítěte, s odkazem na zákon o nemocenském pojištění.


  Náhrady škody v roce 2023 – pracovní úrazy
  zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce
  nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů
  odškodňování úrazů a nemocí z povolání
  výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce
  pracovní úrazy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
  zásadní změny od 1. 1. 2023 v nařízení vlády o evidenci a řešení náhrad za újmu za zdraví při pracovním úrazu, nebo nemoci z povolání
  nová částka náhrady za bolest a ztížené společenské uplatnění.


  Agenturní zaměstnávání – zákon o zaměstnanosti a zákoník práce dohoda mezi uživatelem a agenturou práce
  doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce
  další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti.
  Agenturní zaměstnávání cizinců – uprchlíků z Ukrajiny
  klady a zápory při agenturním zaměstnávání
  praktické zkušenosti a poznatky lektora
  změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání od 1. 7. 2023.


  2. den
  Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2023:
  Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr
  právní předpisy
  minimální zaručená mzda, od roku 2023 – zásadní koncepční změna při určování minimální nebo zaručené mzdy
  institut smluvní mzdy
  co není mzdou, platem
  zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí
  další možné příplatky k tarifnímu platu
  odměna za pracovní pohotovost
  praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.


  Průměrný výdělek v roce 2023:
  Rozhodné období
  započitatelný výdělek
  formy průměrného výdělku
  pravděpodobný výdělek
  zvláštní výpočty průměrného výdělku
  průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
  Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce – automatizované stanovení čistého měsíčního průměrného výdělku (část. 9 Zápočtového listu)
  praktické zkušenosti.


  Srážky ze mzdy v roce 2023 – vývoj průběhu výpočtu nezabavitelných částek:
  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu
  další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy
  příjmy, které se zahrnují pro účely srážek
  pořadí provádění srážek
  dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  přednostní a nepřednostní pohledávky.
  Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1. 1. 2023. Názorné ukázky výpočtů. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře, návrh na změnu zákona o insolvenci od 1. 7. 2023.


  Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí
  provádění srážek
  sleva na dani za zastavenou exekuci
  chráněný účet dlužníka a povinnosti zaměstnavatelů
  součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům
  celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.


  Zaměstnávání občanů EU a cizinců od roku 2023 – základní nejdůležitější informace o povinnostech zaměstnavatelů vůči jednotlivým institucím a povinnosti samotných občanů EU a cizinců.


  Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění; zákon o nemocenském pojištění:
  Výtah nejdůležitějších změn pro rok 2023
  nová výše rozhodné částky pro vznik na pojištění u zaměstnanců malého rozsahu od 1. 1. 2023 – změna v § 7 Zákona o nemocenském pojištění
  otcovská při úmrtí dítěte – změna v zákoně o nemocenském pojištění již od 1. 12. 2022, výklad této změny.


  Slevy na pojistném od 1. 2. 2023 – okruhy zaměstnanců, na které je možno uplatnit záměr na slevu na pojistném
  podmínky nároku, kdy nárok na slevu nenáleží
  předepsané tiskopisy, termíny, způsoby zasílání tiskopisu záměru o slevě na pojistném
  evidence zaměstnavatelů o zaměstnancích za které si uplatňuje záměr na pojistném
  ohlašovací povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  podrobný materiál s celou řadou názorných ukázek, kdy lze, či nikoliv uplatnit slevu na pojistném.
  Další důležité informace:

  Příspěvek v době částečné práce – tzv. Kurzarbeit aktivace tohoto příspěvku v době částečné práce – základní informace o podmínkách případného nároku na výplatu tohoto příspěvku již od 1. 1. 2023 pro vybraná odvětví průmyslu.


  Změna – nová vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného od 1. 1. 2023:
  Zákon 142/2022 od 1. 7. 2022 v oblasti snížení dodanění částky ze vstupní ceny motorového vozidla při používání vozidla zaměstnancem i k soukromým účelům z částky 1% na 0,5% v případech používání nízkoemisních vozidel
  zpětná účinnost v rámci ročního zúčtování daně
  názorné ukázky příkladů.


  Případné změny podle posledního vývoje legislativy ke dni akce.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. den
  Zaměstnávání uprchlíků občanů Ukrajiny – komplexní nejdůležitější informace. Prodloužení zákona LEX Ukrajina – do 31. 3. 2024 a s tím spojené povinnosti uprchlíků a zaměstnavatelů. Pracovně lékařské prohlídky. Praktické poznatky při zaměstnávání uprchlík-pracovní morálka, jazyková bariera, dodržení bezpečnosti práce. Jak s ukončením pracovního poměru u uprchlíků – návrat na Ukrajinu bez udání důvodů.


  Osobní a mzdová agenda v roce 2023 – povinnosti zaměstnavatele:
  Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti
  osobní spis
  ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance
  vnitřní firemní předpisy
  předsmluvní povinnosti zaměstnavatele
  vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  Elektronizace vedení osobní agendy.


  Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2023:
  Právní předpisy upravující problematiku pracovnělékařských služeb
  co musí dodržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.
  Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Zásadní změna prováděcí vyhlášky k zákonu o pracovně lékařských službách již od 1. 1. 2023. Podrobný výklad k těmto změnám a doporučené postupy pro zaměstnavatele podle nových právních předpisů.
  Připravované změny u vstupních lékařských prohlídek – otevření zákona o pracovnělékařských službách a případné zrušení vstupních pracovnělékařských prohlídek u kategorií první a druhé – pravděpodobná účinnost první pololetí roku 2023.


  Vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovnělékařských prohlídek
  žádost o provedení pracovně lékařských prohlídek
  posudek a jeho obsah
  možnost uplatnění námitek do vydaného posudku a jeho výroku.


  ZÁKONÍK PRÁCE 2023:
  Uzavírání pracovněprávních vztahů
  náležitosti pracovní smlouvy
  informování o obsahu pracovního poměru
  zkušební doba
  uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou
  dohody o pracích mimo pracovní poměr 2023 – současná právní úprava
  doporučené vzory (obsah) těchto dohod a další parametry, které musí zaměstnavatelé dodržet při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů.


  Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance
  pracovní cesty zaměstnanců
  dočasné přidělení
  návrat do práce po uplynutí překážek v práci.


  Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  dohodou
  výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele
  okamžité zrušení pracovního poměru, postupy
  zásadní změny v doručování písemností a možné formy.
  Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání
  pracovní posudek
  archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd.
  Doporučený vzor – archivační a skartační řád.
  Prodloužení archivačních dob – zásadní změny od roku 2023.


  Směrnice Evropské unie o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU – zvýšení předvídatelnosti práce u DPČ a DPP – referenční hodiny, náhrada odměny za zrušenou směnu, opatření proti zneužívání DPČ a DPP ad., práce mimo pracoviště zaměstnavatele změny v § 317 Zákoníku práce – probíhající připomínkové řízení, účinnost v druhém pololetí roku 2023.


  Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2023:
  Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba
  vícesměnné provozy
  pojem čtyř směnný provoz
  práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy
  dny pracovního klidu
  přestávky v práci
  práce přesčas
  práce v noci a pracovní pohotovost.


  Novinky v pružné pracovní době – specifický rozvrh úpravy pracovní doby
  zvláštní režimy úvazků u pedagogických pracovníků – přímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny, volno k samostudiu. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.


  Dovolená 2023:
  Čerpání dovolené a její principy, které musí dodržet zaměstnavatel, ale i zaměstnanec
  zvláštní specifické postupy při výpočtu dovolené (nerovnoměrná pracovní doba, kratší úvazky, mateřská dovolená a dovolená)
  krácení dovolené při neomluvené absenci
  náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou
  problémy s výpočty dovolených po skončení mateřské dovolené
  názorné ukázky různých variant výpočtu dovolené
  možné sankce za neplnění povinností ze strany čerpání dovolené pro zaměstnavatele.


  Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance:
  Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb.
  nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu
  překážky v práci podle zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci
  rodičovský příspěvek
  překážky v práci na straně zaměstnavatele
  novela zákoníku práce od 1. 12. 2022 překážka v práci na straně zaměstnance – otcovská při úmrtí dítěte, s odkazem na zákon o nemocenském pojištění.


  Náhrady škody v roce 2023 – pracovní úrazy
  zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce
  nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů
  odškodňování úrazů a nemocí z povolání
  výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce
  pracovní úrazy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
  zásadní změny od 1. 1. 2023 v nařízení vlády o evidenci a řešení náhrad za újmu za zdraví při pracovním úrazu, nebo nemoci z povolání
  nová částka náhrady za bolest a ztížené společenské uplatnění.


  Agenturní zaměstnávání – zákon o zaměstnanosti a zákoník práce dohoda mezi uživatelem a agenturou práce
  doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce
  další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti.
  Agenturní zaměstnávání cizinců – uprchlíků z Ukrajiny
  klady a zápory při agenturním zaměstnávání
  praktické zkušenosti a poznatky lektora
  změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání od 1. 7. 2023.


  2. den
  Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2023:
  Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr
  právní předpisy
  minimální zaručená mzda, od roku 2023 – zásadní koncepční změna při určování minimální nebo zaručené mzdy
  institut smluvní mzdy
  co není mzdou, platem
  zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí
  další možné příplatky k tarifnímu platu
  odměna za pracovní pohotovost
  praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.


  Průměrný výdělek v roce 2023:
  Rozhodné období
  započitatelný výdělek
  formy průměrného výdělku
  pravděpodobný výdělek
  zvláštní výpočty průměrného výdělku
  průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
  Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce – automatizované stanovení čistého měsíčního průměrného výdělku (část. 9 Zápočtového listu)
  praktické zkušenosti.


  Srážky ze mzdy v roce 2023 – vývoj průběhu výpočtu nezabavitelných částek:
  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu
  další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy
  příjmy, které se zahrnují pro účely srážek
  pořadí provádění srážek
  dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  přednostní a nepřednostní pohledávky.
  Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1. 1. 2023. Názorné ukázky výpočtů. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře, návrh na změnu zákona o insolvenci od 1. 7. 2023.


  Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí
  provádění srážek
  sleva na dani za zastavenou exekuci
  chráněný účet dlužníka a povinnosti zaměstnavatelů
  součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům
  celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.


  Zaměstnávání občanů EU a cizinců od roku 2023 – základní nejdůležitější informace o povinnostech zaměstnavatelů vůči jednotlivým institucím a povinnosti samotných občanů EU a cizinců.


  Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění; zákon o nemocenském pojištění:
  Výtah nejdůležitějších změn pro rok 2023
  nová výše rozhodné částky pro vznik na pojištění u zaměstnanců malého rozsahu od 1. 1. 2023 – změna v § 7 Zákona o nemocenském pojištění
  otcovská při úmrtí dítěte – změna v zákoně o nemocenském pojištění již od 1. 12. 2022, výklad této změny.


  Slevy na pojistném od 1. 2. 2023 – okruhy zaměstnanců, na které je možno uplatnit záměr na slevu na pojistném
  podmínky nároku, kdy nárok na slevu nenáleží
  předepsané tiskopisy, termíny, způsoby zasílání tiskopisu záměru o slevě na pojistném
  evidence zaměstnavatelů o zaměstnancích za které si uplatňuje záměr na pojistném
  ohlašovací povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  podrobný materiál s celou řadou názorných ukázek, kdy lze, či nikoliv uplatnit slevu na pojistném.
  Další důležité informace:

  Příspěvek v době částečné práce – tzv. Kurzarbeit aktivace tohoto příspěvku v době částečné práce – základní informace o podmínkách případného nároku na výplatu tohoto příspěvku již od 1. 1. 2023 pro vybraná odvětví průmyslu.


  Změna – nová vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného od 1. 1. 2023:
  Zákon 142/2022 od 1. 7. 2022 v oblasti snížení dodanění částky ze vstupní ceny motorového vozidla při používání vozidla zaměstnancem i k soukromým účelům z částky 1% na 0,5% v případech používání nízkoemisních vozidel
  zpětná účinnost v rámci ročního zúčtování daně
  názorné ukázky příkladů.


  Případné změny podle posledního vývoje legislativy ke dni akce.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
  Veřejná správa
  Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

  Podobné kurzy #Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023 >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Technické praktiky v agilním vývoji
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro vývojáře a případně také jejich Scrum mastery či CTO. Čistý kód napsaný rychle, efektivně, s testy. Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s personalistikou na Vyhlídce - Speciální mzdový kurz roku 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zveme vás na speciální kurz mzdového účetnictví a personalistiky v nádherné lokalitě Kladského pomezí na výchdě Čech. V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví a personalistiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - pro personalisty a mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Archivace dat Právní předpisy Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv Archivace digitální a analogová Archivace dat jiným subjektem za úplatu Ohlašovac Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní Mzda sjednaná se zaměstnancem, mzda stanovená zaměstnavatelem Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu Agenda spojená s ukončením kalendářníh Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se všemi aktuálními problémy ve mzdovém účetnictví, tj. v oblasti daní, pojistného na nemocenské, zdravotního a důchodového pojištění, srážek ze mzdy a pracovního práva, a to především formou praktických příkladů. Další podobné školení nebo kurzy
  Excel nejen pro účetní a personalisty prakticky – Power Query
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ukázat účastníkům kurzu , že kontingenční tabulky již nejsou poslednou metou v novodobých verzích aplikace Microsoft Excel a mají své následníky pro práci s daty – Power Query a Power Pivot, které jsou pro jejich praxi přínosem. Předpokladem aktivní účasti je notebook s Další podobné školení nebo kurzy
  Excel nejen pro účetní a personalisty prakticky – Power Query
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ukázat účastníkům kurzu , že kontingenční tabulky již nejsou poslednou metou v novodobých verzích aplikace Microsoft Excel a mají své následníky pro práci s daty – Power Query a Power Pivot, které jsou pro jejich praxi přínosem. Předpokladem aktivní účasti je notebook s Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-03-04 02:26:13

  1. VOX a.s.
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2023 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro začínající
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Podobné kurzy # praktikum + personalisty + mzdové + účetní • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy v dubnu 2023 - online
  ^