logo skoleni-kurzy

KURZ : UCETNICTVI PODNIKATELU VYKLAD PRAKTICKE PRIKLADY DANOVE SOUVISLOSTI


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti - Následující kurzy:

 

 

UCETNICTVI PODNIKATELU VYKLAD PRAKTICKE PRIKLADY DANOVE SOUVISLOSTI

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti


1. VOX a.s.


Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. účetním dokladům a účetní závěrce. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. * 1. den • legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, ostatní související zákony, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy), • obecně užívané účetní zásady, • bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv včetně příkladů, • náklady a výnosy – druhy a členění, výkaz zisku a ztráty (výsledovka), • účtový rozvrh, druhy účtů, účetní zápisy a knihy, typické změny rozvahových účtů, • účty a zásady účtování na účtech, • náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů, archivace, • inventarizace majetku a závazků, • problematika DPH a fakturace, náležitosti daňových dokladů, • problematika daně z příjmů v návaznosti na účetnictví – především pojmy daňový, nedaňový, • interní směrnice. 2. den • charakteristika jednotlivých účtových tříd, • účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek s návazností na tř. 5 a 6 Náklady a výnosy včetně, jednoduchých příkladů, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy, • účtování ve tř. 1 Zásoby (dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady, • účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady. 3. den • účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami – opravné položky, mzdy, příklady, • účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani, • procvičování příkladů, • účetní výkazy včetně přílohy – druhy, zásady vyplňování. 4. den • prohloubení problematiky DPH, • podrobnější seznámení se se zákonem o daních z příjmů a jeho dopadu do účetnictví, • zákon o rezervách, • České účetní standardy detailně, • procvičování příkladů dle jednotlivých účtových tříd. 5. den • komplexní příklad, • vypnění účetních výkazů, • zpracování přílohy v účetní závěrce. Odpovědi na dotazy. ...


Cena kurzu:
     ...   10.230 CZK / Kurz  

     ... včetně DPH: 12.378 CZK / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 5.380 CZK /Kurz (6.510 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2023 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele nepodléhající auditu - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 5.580 CZK /Kurz (6.752 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně příkladů účtování - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně příkladů účtování - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí věnovat účetnictví a účtování, i když se s tímto oborem nikdy nesetkali, a také těm, kteří si chtějí „oprášit“ znalosti kdysi (např. ve škole) nabyté, a málo používané nebo jsou rodiči vracejícími se po mateřské dovolené, apod.
  Seminář je zaměřen na uplatnění teorie na praktických příkladech, které budou účastníci řešit.


  Lektoři kurzu


  Ing. Dana Vankeová


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. den

  legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, ostatní související zákony, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy),

  obecně užívané účetní zásady,

  bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv včetně příkladů,

  náklady a výnosy – druhy a členění, výkaz zisku a ztráty (výsledovka),

  účtový rozvrh, druhy účtů, účetní zápisy a knihy, typické změny rozvahových účtů,

  účty a zásady účtování na účtech,

  náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů, archivace,

  inventarizace majetku a závazků,

  problematika DPH a fakturace, náležitosti daňových dokladů,

  problematika daně z příjmů v návaznosti na účetnictví – především pojmy daňový, nedaňový,

  interní směrnice.


  2. den

  charakteristika jednotlivých účtových tříd,

  účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek s návazností na tř. 5 a 6 Náklady a výnosy včetně, jednoduchých příkladů, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy,

  účtování ve tř. 1 Zásoby (dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady,

  účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady.
  3. den


  účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami – opravné položky, mzdy, příklady,

  účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani,

  procvičování příkladů,

  účetní výkazy včetně přílohy – druhy, zásady vyplňování.


  4. den

  prohloubení problematiky DPH,

  podrobnější seznámení se se zákonem o daních z příjmů a jeho dopadu do účetnictví,

  zákon o rezervách,

  České účetní standardy detailně,

  procvičování příkladů dle jednotlivých účtových tříd.


  5. den

  komplexní příklad,

  vypnění účetních výkazů,

  zpracování přílohy v účetní závěrce.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. den

  legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, ostatní související zákony, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy),

  obecně užívané účetní zásady,

  bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv včetně příkladů,

  náklady a výnosy – druhy a členění, výkaz zisku a ztráty (výsledovka),

  účtový rozvrh, druhy účtů, účetní zápisy a knihy, typické změny rozvahových účtů,

  účty a zásady účtování na účtech,

  náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů, archivace,

  inventarizace majetku a závazků,

  problematika DPH a fakturace, náležitosti daňových dokladů,

  problematika daně z příjmů v návaznosti na účetnictví – především pojmy daňový, nedaňový,

  interní směrnice.


  2. den

  charakteristika jednotlivých účtových tříd,

  účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek s návazností na tř. 5 a 6 Náklady a výnosy včetně, jednoduchých příkladů, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy,

  účtování ve tř. 1 Zásoby (dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady,

  účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady.
  3. den


  účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami – opravné položky, mzdy, příklady,

  účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani,

  procvičování příkladů,

  účetní výkazy včetně přílohy – druhy, zásady vyplňování.


  4. den

  prohloubení problematiky DPH,

  podrobnější seznámení se se zákonem o daních z příjmů a jeho dopadu do účetnictví,

  zákon o rezervách,

  České účetní standardy detailně,

  procvičování příkladů dle jednotlivých účtových tříd.


  5. den

  komplexní příklad,

  vypnění účetních výkazů,

  zpracování přílohy v účetní závěrce.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů.

  Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. účetním dokladům a účetní závěrce.

  Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


  1. VOX a.s.

  :: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

  Podobné kurzy #Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti >>


  Další kurzy a školení: Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce. Další podobné školení nebo kurzy
  Uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2023 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele nepodléhající auditu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2023. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2023 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence podnikatelů - rekvalifikační kurz (akreditace MŠMT) - víkendový
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví – pro drobné podnikatele, živnostníky, OSVČ) je určen i pro úplné začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností . Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence pro podnikatele (OSVČ) s praktickým příkladem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví ) podnikatelům , živnostníkům . V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence , jak se evidují příjmy a výdaje , které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuz Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelenější pohled na účetní a daňovou problematiku dle aktuální legislativy. Probereme si jednotlivé účtové třídy na množství základních příkladů účtování. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví pro nestátní neziskové organizace včetně daňových souvislostí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích. Další podobné školení nebo kurzy
  CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat . Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictv Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně příkladů účtování
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s postupy praktického účtování podle aktuálních českých účetních standardů, dále budou vysvětleny postupy oprav chybného účtování a to s vazbou na daň z příjmů. * • výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů z pohledu pr Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-09-22 05:22:27

  1. VOX a.s.
  Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  daňové, podnikatelů, podrobně, poznáte, přehled, semináři, souvislosti, účetnictví, účetnictví, výklad, získáte  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSÚčetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Administrátor*ka [dotačních a grantových] projektů / fundraiser*ka [Praha]
  Odvaha a chuť potkávat nové lidi Zkušenosti v oblasti sociálních služeb nebo účetnictví Znalost kontingenčních tabulek..., Praha 4

  Finanční účetní v účetní a daňové kanceláři - Praha - Staré Město
  služby vedení účetnictví a zpracování mezd od roku 2000. Od roku 2011 je společnost SLUTO evidována u Komory daňových poradců... je vedení účetnictví s rozšířením portfolia služeb, kdy jsme již dávno překročili rámec podpory našich klientů daleko..., Praha 1

  Technik ve správě nemovitostí - mzda od 40 000 Kč/měsíc
  a všechny služby s tím související - vedení účetnictví, údržba, úklid, vyúčtování záloh. Více informací o společnosti..., Praha 1

  Podobné kurzy # účetnictví + podnikatelů + výklad + daňové + souvislosti


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Manažer na startovní čáře Jak uspět v roli manažera v říjnu 2023 - Brno
  ^