logo skoleni-kurzy

KURZ : POKROCILE PRAKTIKUM UZAVIRANI SMLUV SEMINAR VOLNE NAVAZUJICI NA SEMINARE ZABYVAJICI SE UZAVIRANIM
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - Následující kurzy:

 

 

POKROCILE PRAKTIKUM UZAVIRANI SMLUV SEMINAR VOLNE NAVAZUJICI NA SEMINARE ZABYVAJICI SE UZAVIRANIM

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví pro pokročilé – online kurzPodrobnosti
 • Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - aktuální seminářPodrobnosti
 • Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024 - aktuální seminářPodrobnosti
 • Enterprise Architect pro (nejen) mírně pokročiléPodrobnosti
 • Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě – dvoudenní seminářPodrobnosti


Kurz - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.719 Kč/Kurz (3.290 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)
 • ^


  Popis kurzu
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Z obsahu semináře (výběrově):

  * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).

  * Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.

  * Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů

  * Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.

  * Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.

  * Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.

  * Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.

  * Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).

  * Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.

  * Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).

  * Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností

  * Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?

  * Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám

  * Právní důsledky nemožného termínu plnění.

  * Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?

  * Lze sjednat podmínku u splatnosti?

  * Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

  * Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

  * Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?

  * Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

  * Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.

  * Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?

  * Přechází záruka automaticky s prodejem věci?

  * Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?

  * Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.

  * Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

  * Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?

  * Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?

  * Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.

  * Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?

  * Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?

  * Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?

  * Je nutné podepsat přílohy smlouvy?

  * Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.

  * Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.

  * Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.

  * Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

  * Diskuze.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Z obsahu semináře (výběrově):

  * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).

  * Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.

  * Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů

  * Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.

  * Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.

  * Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.

  * Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.

  * Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).

  * Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.

  * Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).

  * Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností

  * Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?

  * Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám

  * Právní důsledky nemožného termínu plnění.

  * Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?

  * Lze sjednat podmínku u splatnosti?

  * Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

  * Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

  * Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?

  * Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

  * Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.

  * Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?

  * Přechází záruka automaticky s prodejem věci?

  * Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?

  * Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.

  * Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

  * Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?

  * Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?

  * Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.

  * Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?

  * Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?

  * Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?

  * Je nutné podepsat přílohy smlouvy?

  * Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.

  * Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.

  * Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.

  * Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

  * Diskuze.
  Podobné kurzy #Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platn Další podobné školení nebo kurzy
  Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek - 3. část - Mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, obchodní podmínky a jejich zpochybňování v zadávacích řízeních, uzavírání smluv na veřejné zakázky a změny závazku ze
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k otázkám mimořádně nízké nabídkové ceny, identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny jako celku a v jednotlivých položkách položkových přehledů a rozpočtů, zdůvodňování mimořádně nízké na Další podobné školení nebo kurzy
  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd. ) a navazující rozhodovací praxí soudů. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd. ) a navazující rozhodovací praxí soudů. Další podobné školení nebo kurzy
  Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - jak poznat kogentní pravidla a jaké jsou následky jejich porušení - veřejný pořádek - dobré mravy, příklady a ná Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - jak poznat kogentní pravidla a jaké jsou následky jejich porušení - veřejný pořádek - dobré mravy, příklady a ná Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro personalisty a mzdové účetní 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro personalisty a mzdové účetní 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. # pro pedagogy a pedagogické pracovníky - Praha
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Další podobné školení nebo kurzy
  Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. # pro pedagogy a pedagogické pracovníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - aktuální seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : Seznámíte se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2024. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024 - aktuální seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-11-23 23:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Metodik financí junior
  balíček MS Office, zejména pokročilé funkce v Excelu. Znalost IS SAP je výhodou. Angličtina je také potřeba, především..., Praha 4

  IT administrátor [Help Desk]
  . Nadšence do technologií - kandidáta se znalostí operačních systémů Windows na pokročilé uživatelské úrovni. Znalost prostředí..., Praha 4

  Java Developer/ SW Engineer
  a aplikační integrací výhodou Znalost anglického jazyka na mírně pokročilé úrovni Komunikační a analytické schopnosti Ochota..., Praha 2

  Noční recepční
  Hores výhodou, ne podmínkou. Ochotu pracovat 12ti-hodinové noční směny. Anglický jazyk na pokročilé úrovni, každý další..., Praha 1

  Obchodní ředitel pro gastro
  Požadavky: Vzdělání: minimálně SŠ Anglický jazyk na pokročilé úrovni 5 let zkušeností v oblasti sales, 3 roky... na manažerské pozici Zkušenost z FMCG - min. 3 roky Řidičský průkaz skupiny B Znalost MS Office na pokročilé úrovni, SAP..., Praha 2

  SENIOR ÚČETNÍ - Praha 1 - 80 000 Kč
  na stravování POŽADUJEME ekonomické vzdělání stabilní praxe v účetnictví AJ i ČJ na pokročilé úrovni B2 [slovem i písmem..., Praha 1

  PRŮVODCE lehátkových a lůžkových vozů ČD - brigáda [linka Curych a další]
  jazyka na pokročilé úrovni znalost AJ na úrovni A2 a vyšší, NJ výhodou samostatnost a ochotu řešit provozní situace počet..., Praha 4

  Podobné kurzy # praktikum + uzavírání + smluv + volně + navazující + semináře + zabývající + uzavíráním • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Akreditovaná zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v prosinci 2023 - Praha 1
  ^