logo skoleni-kurzy

KURZ : POKROCILE PRAKTIKUM UZAVIRANI SMLUV SEMINAR VOLNE NAVAZUJICI NA SEMINARE ZABYVAJICI SE UZAVIRANIM
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

POKROCILE PRAKTIKUM UZAVIRANI SMLUV SEMINAR VOLNE NAVAZUJICI NA SEMINARE ZABYVAJICI SE UZAVIRANIM

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví pro pokročilé – online kurzPodrobnosti
 • Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - aktuální seminářPodrobnosti
 • Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024 - aktuální seminářPodrobnosti
 • Enterprise Architect pro (nejen) mírně pokročiléPodrobnosti
 • Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě – dvoudenní seminářPodrobnosti


Kurz - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.719 Kč/Kurz (3.290 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)
 • ^


  Popis kurzu
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Z obsahu semináře (výběrově):

  * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).

  * Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.

  * Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů

  * Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.

  * Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.

  * Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.

  * Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.

  * Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).

  * Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.

  * Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).

  * Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností

  * Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?

  * Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám

  * Právní důsledky nemožného termínu plnění.

  * Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?

  * Lze sjednat podmínku u splatnosti?

  * Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

  * Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

  * Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?

  * Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

  * Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.

  * Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?

  * Přechází záruka automaticky s prodejem věci?

  * Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?

  * Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.

  * Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

  * Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?

  * Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?

  * Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.

  * Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?

  * Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?

  * Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?

  * Je nutné podepsat přílohy smlouvy?

  * Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.

  * Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.

  * Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.

  * Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

  * Diskuze.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Z obsahu semináře (výběrově):

  * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí).

  * Problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporné otázky z rozhodovací praxe.

  * Na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů

  * Výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a (nového) občanského zákoníku.

  * Různé jazykové verze smluv a jejich relevance.

  * Smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem.

  * Problémové otázky obchodních podmínek v B2B vztazích.

  * Různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.).

  * Jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury.

  * Odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic).

  * Tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností

  * Lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?

  * Důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám

  * Právní důsledky nemožného termínu plnění.

  * Lze sjednat zkušební dobu u nájmu nebytových prostor?

  * Lze sjednat podmínku u splatnosti?

  * Promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?

  * Může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?

  * Může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?) A co jiné platební povinnosti stíhající spotřebitele?

  * Moderace smluvní pokuty také ve spotřebitelských vztazích?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit paušálně všechny povinnosti ze smlouvy?

  * Lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?

  * Řada dalších otázek souvisejících s ujednáním smluvním pokuty a úroků z prodlení.

  * Bonusy a slevy a nedodržení stanoveného odběru – úprava ceny nebo smluvní pokuta?

  * Přechází záruka automaticky s prodejem věci?

  * Lze vázat zaplacení za dílo na zaplacení třetí osoby objednateli?

  * Důsledky neujednání změny termínu při vícepracích.

  * Jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?

  * Fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky), je doručeno, zachytí-li písemnost spamový filtr?

  * Je možné odvolat jednostranné právní jednání po doručení druhé smluvní straně?

  * Případy (ne)určitého ujednání smluvní pokuty z judikatury.

  * Může být zaniklý závazek dodatečně změněn či nahrazen jiným?

  * Je povinnost se se smlouvou před jejím podpisem seznámit?

  * Lze požadovat náhradu škody způsobenou vadou výrobku spočívající např. v nemožnosti pokračovat ve výrobě z důvodu vady nebo vzniku vícenákladů z důvodu vadných komponent?

  * Je nutné podepsat přílohy smlouvy?

  * Vybrané zajímavosti související s převodem nemovitostí.

  * Řada dalších problémových otázek řešených i neřešených v soudní praxi.

  * Jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu.

  * Praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv.

  * Diskuze.
  Podobné kurzy #Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek - 3. část - Mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, obchodní podmínky a jejich zpochybňování v zadávacích řízeních, uzavírání smluv na veřejné zakázky a změny závazku ze
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
  Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. # pro pedagogy a pedagogické pracovníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro personalisty a mzdové účetní 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro personalisty a mzdové účetní 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně chystané novelizace v souvislosti s tzv. greenwashingem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 včetně všech novinek a změn - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - aktuální seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : Seznámíte se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2024. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2024 - aktuální seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ - 4denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Uvést účastníky kurzu do problematiky nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Účastník kurzu získá přehled o základních principech systému nemocenského pojištění a pojistného, o dávkách, o povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců Další podobné školení nebo kurzy
  Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě – dvoudenní seminář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-11-23 23:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  DATOVÝ Analytik/Analytička
  řádků]. Chuť se učit a dlouhodobě se profesně zdokonalovat. Znalost Aj na středně pokročilé úrovni [B1]. Na co..., Praha 4

  IT administrátor [Help Desk]
  . Nadšence do technologií - kandidáta se znalostí operačních systémů Windows na pokročilé uživatelské úrovni. Znalost prostředí..., Praha 4

  PRŮVODCE lehátkových a lůžkových vozů ČD - brigáda [linka Curych a další]
  jazyka na pokročilé úrovni znalost AJ na úrovni A2 a vyšší, NJ výhodou samostatnost a ochotu řešit provozní situace počet..., Praha 4

  Senior účetní
  , schopnost a ochotu se dál rozvíjet. angličtinu na mírně pokročilé úrovni. schopnost rychlé orientace v nových aplikacích..., Praha 1

  Noční recepční
  Hores výhodou, ne podmínkou. Ochotu pracovat 12ti-hodinové noční směny. Anglický jazyk na pokročilé úrovni, každý další..., Praha 1

  Compliance and External Audit Officer
  práce Excelem na pokročilé úrovni a s účetními a finančními systémy by byla výhodou; předchozí zkušenost v neziskovém..., Praha 2

  ^

  Podobné kurzy # praktikum + uzavírání + smluv + volně + navazující + semináře + zabývající + uzavíráním + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Daň z příjmů právnických osob s důrazem na změny účinné od roku 2023 a na výklad změn plynoucích z novely zákona o daních z příjmů konsolidačního balíčku v prosinci 2023 - Praha
  ^