logo skoleni-kurzy

KURZ : JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERKU K 31 12
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - Následující kurzy:

 

 

JAK PROVEST RADNE INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU JAKO SOUCAST PRIPRAVY NA UCETNI ZAVERKU K 31 12

Viz také následující kurzy :
 • Elastic jako řešení pro bezpečnostní dohledPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Smluvní a závazkové právoPodrobnosti
 • Začínám v manažerské pozici: jak zvládnout první týdny v nové roliPodrobnosti
 • TIME MANAGEMENT - - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denníPodrobnosti


Kurz - Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


* Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimořádné inventarizace) - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmín ...


Cena kurzu:
     ...   2.388 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.889 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví

04.10.2023; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
04.10.2023; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - s certifikátem


Lektoři kurzu


Ing. Jiří Vrba - člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


* Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
- Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
- Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
- Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
- Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
- Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
- Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

* Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
- Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
- Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
- Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
- Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
- Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
- Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
- WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

* Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
- Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
- Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
- Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
- Přípravné práce
- Průběh inventarizací
- Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

* Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
- Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
- Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
- Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
- ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-59 k dani z příjmů
- Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
- Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

* Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
- Specifika u aktiv (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný)
- Specifika u pasiv (inventarizace vlastních a cizích pasiv)
- Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
- Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

* Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
- Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
- Obecné přístupy auditora
- Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
- Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
- Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

* Nový zákon o účetnictví – zásadní změny ve formální i věcné podstatě provádění inventarizací
- strohá právní úprava v zákoně
- výrazné zjednodušení a volnost ve stanovení termínů provádění inventarizací
- konkrétní návody v dalších předpisech
- provádění vyhláška – pro vybrané účetní jednotky
- český účetní standard - pro podnikatele a ostatní účetní jednotky
- nejasná účinnost – předpokládaná od 1. 1. 2024?

* Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
- Nedostatečná připravenost
- Neprůkaznost inventarizací
- Neúplnost inventarizací
- Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
- Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

*

Diskuse a závěr
- Praktické příklady z praxe
- WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
- Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
- Možnosti vymáhání mank a škod
- Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
- Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
- Judikát: inventurní manko a DPH


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


* Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
- Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
- Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
- Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
- Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
- Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
- Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).

* Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
- Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
- Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
- Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
- Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
- Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
- Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
- WHISTBLOWING – „oznámit něco“. Nový nástroj odhalování protiprávního jednání

* Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
- Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
- Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
- Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
- Přípravné práce
- Průběh inventarizací
- Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů

* Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
- Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
- Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
- Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
- ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-59 k dani z příjmů
- Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
- Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace

* Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
- Specifika u aktiv (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný)
- Specifika u pasiv (inventarizace vlastních a cizích pasiv)
- Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
- Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe

* Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
- Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
- Obecné přístupy auditora
- Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
- Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
- Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací

* Nový zákon o účetnictví – zásadní změny ve formální i věcné podstatě provádění inventarizací
- strohá právní úprava v zákoně
- výrazné zjednodušení a volnost ve stanovení termínů provádění inventarizací
- konkrétní návody v dalších předpisech
- provádění vyhláška – pro vybrané účetní jednotky
- český účetní standard - pro podnikatele a ostatní účetní jednotky
- nejasná účinnost – předpokládaná od 1. 1. 2024?

* Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
- Nedostatečná připravenost
- Neprůkaznost inventarizací
- Neúplnost inventarizací
- Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
- Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací

*

Diskuse a závěr
- Praktické příklady z praxe
- WHISTBLOWING – pro koho je povinné a návod „jak na to“….
- Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
- Možnosti vymáhání mank a škod
- Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
- Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
- Judikát: inventurní manko a DPH[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví >>


Další kurzy a školení: Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : * Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti - nutnosti mimoř Další podobné školení nebo kurzy
Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při prová Další podobné školení nebo kurzy
Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při prová Další podobné školení nebo kurzy
Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření účetnictví za rok 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. Další podobné školení nebo kurzy
Inventarizace majetku a závazků 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program webináře: * 01.) Předpoklady a zásady tvorby účetních informací, význam průkaznosti a vztah k vnitřnímu řídicímu kontrolnímu systému, vztah inventarizace k průkaznosti * 02.) Principy inventarizace a relevantní terminologie dle závazn Další podobné školení nebo kurzy
Inventarizace majetku a závazků 2023 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program webináře: * 01.) Předpoklady a zásady tvorby účetních informací, význam průkaznosti a vztah k vnitřnímu řídicímu kontrolnímu systému, vztah inventarizace k průkaznosti * 02.) Principy inventarizace a relevantní terminologie dle závazn Další podobné školení nebo kurzy
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Určeno pro účetní, samostatné účetní, majetkové účetní. Cíl Cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly pro zařazení majetku, účetními a daňovými odpisy , vyřazení majetku a pravidly pro provádění inventarizace majetku. Další podobné školení nebo kurzy
Cash flow – součást účetní závěrky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s nepřímou metodou sestavení přehledu o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky podnikatelů. Seminář obsahuje jak výkladovou část, tak i procvičení na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
Cash flow – součást účetní závěrky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s nepřímou metodou sestavení přehledu o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky podnikatelů. Seminář obsahuje jak výkladovou část, tak i procvičení na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2023-09-21 00:43:15

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Seminář

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  provést, řádně, inventarizace, majetku, závazků, součást, přípravy, účetní, závěrku, dopadů, účetnictví  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSJak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2023 včetně dopadů nového zákona o účetnictví [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  STRÁŽNÝ/HLÍDAČ/OSTRAHA
  trestní rejstřík - spolehlivost. - řádné plnění povinností strážného - Možnost vyplácení týdenních záloh. - Platové..., Praha 1

  ŘIDIČ POPELÁŘSKÉHO VOZU sk. C - Náborový příspěvek 70 000 Kč
  Popis pracovní nabídky na této pozici budete řídit popelářský vůz budete také provádět základní údržbu vozu a řádně..., Praha 2

  Baví tě vytvářet příjemné zážitky?
  s hostem, nabízet a doporučovat -skvěle obsluhovat a komunikovat s kuchyní -odpovědný za řádné vyúčtování s hosty..., Praha 1

  Podobné kurzy # provést + řádně + inventarizace + majetku + závazků + součást + přípravy + účetní + závěrku + 31 + 12 + dopadů + účetnictví • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Revit základní v říjnu 2023 - Kolín
  ^