logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVY STAVEBNI ZAKON A JEHO VECNA NOVELA SCHVALENA PARLAMENTEM CR
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nový stavební zákon a jeho věcná novela schválená Parlamentem ČR - Následující kurzy:

 

 

NOVY STAVEBNI ZAKON A JEHO VECNA NOVELA SCHVALENA PARLAMENTEM CR

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - OlomoucPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - PlzeňPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Karlovy VaryPodrobnosti


Kurz - Nový stavební zákon a jeho věcná novela schválená Parlamentem ČR - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele. - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a informace o novém stavebním zákonu, včetně schválené věcné novely - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Nový stavební zákon a jeho věcná novela schválená Parlamentem ČR - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Marcela Pavlová - do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
  Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  * Výběr aktuálních legislativních novinek

  * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu:
  - základní pojmy územního plánování a stavebního řádu – výběr
  - působnost ve věcech územního plánování, samostatná a přenesená působnost
  - působnost ve věcech stavebního řádu (struktura stavební správy, kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, metodická činnost)
  - změny v pojetí cílů a úkolů územního plánování, charakteru území, v kvalifikačních požadavcích na úseku územního plánování a nové pojetí vztahu mezi pořizovatelem a určeným zastupitelem
  - nové přístupy k hájení veřejných zájmů dotčenými orgány v územním plánování
  - nástroje územního plánování
  - postup při pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn
  - přípustnost umisťování staveb v nezastavěném území
  - územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
  - plánovací smlouvy
  - stavební právo hmotné (vybrané požadavky na výstavbu, vybrané činnosti ve výstavbě, obsah dokumentace)
  - účely vyvlastnění
  - stavební řád (způsob a forma podání žádosti, předběžná informace, závazné stanovisko dotčeného orgánu, vyjádření vlastníka technické infrastruktury)
  - řízení o povolení záměru (žádost, účastníci řízení, souhlas vlastníka, vyrozumění o zahájení řízení, námitky účastníků řízení, posuzování záměru, lhůta pro vydání rozhodnutí, povolení, platnost povolení, jeho změna a zrušení, zrychlené řízení)
  - rámcové povolení
  - změna záměru před dokončením
  - řízení o odvolání
  - kolaudační řízení
  - odstraňování staveb (povolení odstranění stavby, řízení o nařízení odstranění stavby)
  - informační systémy veřejné správy
  - přechodná ustanovení – výběr

  * Rozhodování o vyhrazených stavbách od 1. 7. 2023

  * Postupy v územním plánování v období do 30. 6. 2024, včetně aplikace novel dosud platných vyhlášek účinných od ledna 2023 a novely § 18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

  * Aktuální informace o přípravě nových prováděcích vyhlášek

  *

  Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  * Výběr aktuálních legislativních novinek

  * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu:
  - základní pojmy územního plánování a stavebního řádu – výběr
  - působnost ve věcech územního plánování, samostatná a přenesená působnost
  - působnost ve věcech stavebního řádu (struktura stavební správy, kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, metodická činnost)
  - změny v pojetí cílů a úkolů územního plánování, charakteru území, v kvalifikačních požadavcích na úseku územního plánování a nové pojetí vztahu mezi pořizovatelem a určeným zastupitelem
  - nové přístupy k hájení veřejných zájmů dotčenými orgány v územním plánování
  - nástroje územního plánování
  - postup při pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn
  - přípustnost umisťování staveb v nezastavěném území
  - územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
  - plánovací smlouvy
  - stavební právo hmotné (vybrané požadavky na výstavbu, vybrané činnosti ve výstavbě, obsah dokumentace)
  - účely vyvlastnění
  - stavební řád (způsob a forma podání žádosti, předběžná informace, závazné stanovisko dotčeného orgánu, vyjádření vlastníka technické infrastruktury)
  - řízení o povolení záměru (žádost, účastníci řízení, souhlas vlastníka, vyrozumění o zahájení řízení, námitky účastníků řízení, posuzování záměru, lhůta pro vydání rozhodnutí, povolení, platnost povolení, jeho změna a zrušení, zrychlené řízení)
  - rámcové povolení
  - změna záměru před dokončením
  - řízení o odvolání
  - kolaudační řízení
  - odstraňování staveb (povolení odstranění stavby, řízení o nařízení odstranění stavby)
  - informační systémy veřejné správy
  - přechodná ustanovení – výběr

  * Rozhodování o vyhrazených stavbách od 1. 7. 2023

  * Postupy v územním plánování v období do 30. 6. 2024, včetně aplikace novel dosud platných vyhlášek účinných od ledna 2023 a novely § 18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

  * Aktuální informace o přípravě nových prováděcích vyhlášek

  *

  Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
  Podobné kurzy #Nový stavební zákon a jeho věcná novela schválená Parlamentem ČR >>


  Další kurzy a školení: Nový stavební zákon a jeho věcná novela schválená Parlamentem ČR
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o schválené aktuální věcné novele - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon a co lze očekávat od poslední schválené věcné novely - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a informace o novém stavebním zákonu, včetně schválené věcné novely
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a informace o novém stavebním zákonu, včetně schválené věcné novely - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nový stavební zákon na úseku územního plánování – včetně schválené novely stavebního zákona účinné od 1.1.2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-642 - 2021; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (webinář) Další podobné školení nebo kurzy
  Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákoníku práce 2023 - Jaké změny přinese novela zákoníku práce schválená vládou?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-05-24 07:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Nový stavební zákon a jeho věcná novela schválená Parlamentem ČR #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Stavební dělník - asfaltér
  nabídky COMMATEL-Uher, s.r.o. je zavedená česká stavební společnost. Hledáme dělníky na stavbu v Praze a okolí... ihned. Vhodné pro Absolventy. Máte zájem o nabídku Stavební dělník - asfaltér? Vaše odpověď přijde správné osobě..., Praha 4

  Stavební a provozní elektrikář/elektrikářka
  Náplň práce - specializace v oboru - lodní elektrikář - elektrotechnik [stavba a výroba plavidel] - instalace a údržba elektrických zařízení Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky Po - Pá od 8.00-13.00 hod. nebo e-mailem. Pod..., Praha 4

  Stavební rozpočtář/přípravář - i pro ABSOLVENTY
  spolupráce na přípravě nabídek pro konkrétní výběrová řízení používání rozpočtového programu tvorba výkazu výměr dle projektové dokumentace vytváření podkladů pro harmonogram poptávání a komunikace se subdodavateli porovnávání cenových..., Praha 1

  Programátor PLC pro SCADA
  /1978 Sb. [zákon 250/2021, NV 194/2022 Sb.] AJ pro čtení technické dokumentace řidičský průkaz skupiny B pro výjezdy..., Praha 2

  PERSONALISTA/KA
  ], výborná znalost pracovněprávní legislativy - zákoník práce; zákon o zaměstnanosti, zákon o pobytu cizinců atd., znalost..., Praha 2

  Projektový/á manažer/ka - mezinárodní dotační zdroje
  [například bývalý rámcový program Horizont 2020, nový rámcový program Horizont Evropa, Marie Skłodowska-Curie Actions, CELSA apod..., Praha 2

  Podobné kurzy # nový + stavební + zákon + věcná + novela + schválená + parlamentem • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: OneNote v červnu 2023 - Praha
  ^