logo skoleni-kurzy

KURZ : DLOUHODOBY HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK JEHO OPRAVY A TECHNICKE ZHODNOCENI VE VEREJNE SPRAVE V OBCICH
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

DLOUHODOBY HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK JEHO OPRAVY A TECHNICKE ZHODNOCENI VE VEREJNE SPRAVE V OBCICH

Viz také následující kurzy :
 • Živnostenské oprávněníPodrobnosti
 • Strategie nákupu a jeho controllingPodrobnosti
 • 8 disciplín osobní produktivity - Dvoudenní školení funkčních návyků pro dlouhodobé výsledky v práci i mimo niPodrobnosti
 • Finanční ředitel jeho role a odpovědnostiPodrobnosti
 • DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky - od A až do Z - 2denníPodrobnosti


Kurz - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku - STUDIO W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty - STUDIO W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty - STUDIO W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech - STUDIO W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.790 CZK /Kurz (3.376 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací

  * Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  - Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek – pozemky, stavby, nemovité kulturní památky byty, jednotky, nebytové prostory (definice dle občanského zákoníku, dle účetních předpisů)
  - Dlouhodobý hmotný movitý majetek (samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí)

  * Pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku (definice dle občanského zákoníku, definice dle účetních předpisů)

  * Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, náklady na pořízení dlouhodobého majetku, uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

  * Účetní odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný

  * Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí

  * Definice opravy majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém

  * Rezervy

  * Technické zhodnocení hmotného majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  - Definice pojmů dle stavebního zákona (stavba, změna dokončené stavby, výrobek plnící funkci stavby, terénní úpravy, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, změny v užívání stavby)
  - Rekonstrukce, modernizace hmotného majetku
  - Technické zhodnocení, které lze realizovat z nákladů
  - Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce – problematika nemovitých kulturních památek
  - Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví

  * Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
  - Nájemné hrazené formou oprav či formou technického zhodnocení provedeného nájemcem
  - Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)

  * Pokyn GFŘ D-59 – nedílná součást budovy a stavby, zařízení a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou

  * Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  - definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
  - údržba dlouhodobého nehmotného majetku
  - technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle účetních předpisů

  * Judikatura NSS


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací

  * Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  - Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek – pozemky, stavby, nemovité kulturní památky byty, jednotky, nebytové prostory (definice dle občanského zákoníku, dle účetních předpisů)
  - Dlouhodobý hmotný movitý majetek (samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí)

  * Pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku (definice dle občanského zákoníku, definice dle účetních předpisů)

  * Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, náklady na pořízení dlouhodobého majetku, uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

  * Účetní odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný

  * Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí

  * Definice opravy majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém

  * Rezervy

  * Technické zhodnocení hmotného majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  - Definice pojmů dle stavebního zákona (stavba, změna dokončené stavby, výrobek plnící funkci stavby, terénní úpravy, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, změny v užívání stavby)
  - Rekonstrukce, modernizace hmotného majetku
  - Technické zhodnocení, které lze realizovat z nákladů
  - Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce – problematika nemovitých kulturních památek
  - Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví

  * Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
  - Nájemné hrazené formou oprav či formou technického zhodnocení provedeného nájemcem
  - Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)

  * Pokyn GFŘ D-59 – nedílná součást budovy a stavby, zařízení a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou

  * Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  - definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
  - údržba dlouhodobého nehmotného majetku
  - technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle účetních předpisů

  * Judikatura NSS
  Podobné kurzy #Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Další podobné školení nebo kurzy
  Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Další podobné školení nebo kurzy
  OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Určeno pro pracovníky ekonomických i technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 202* 4. Další podobné školení nebo kurzy
  NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. obsah Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled Vymezení odpisovaného majetku z hlediska úče Další podobné školení nebo kurzy
  NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. obsah Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled Vymezení odpisovaného majetku z hlediska úče Další podobné školení nebo kurzy
  HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. Další podobné školení nebo kurzy
  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný Další podobné školení nebo kurzy
  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný Další podobné školení nebo kurzy
  Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně pro rok 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozd Další podobné školení nebo kurzy
  Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně pro rok 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozd Další podobné školení nebo kurzy
  TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, přísluš Další podobné školení nebo kurzy
  TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, přísluš Další podobné školení nebo kurzy
  Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zabývá objasněním rozdílu mezi technickým zhodnocením a opravou majetku, a to jak ve vztahu k daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, tak ve vztahu k účetnictví podnikatelů. Pozornost bude věnována také judikatuře a výkladovým stanoviskům Finanční správy. Další podobné školení nebo kurzy
  Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zabývá objasněním rozdílu mezi technickým zhodnocením a opravou majetku, a to jak ve vztahu k daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, tak ve vztahu k účetnictví podnikatelů. Pozornost bude věnována také judikatuře a výkladovým stanoviskům Finanční správy. Další podobné školení nebo kurzy
  Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos (on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát správný postup při pořizování a oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat takový majetek, účtovat zásoby, výrobu a budete znát i problematiku ocenění a účtování nedokončené výroby. Neméně je důležité i skla Další podobné školení nebo kurzy
  Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos (on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát správný postup při pořizování a oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat takový majetek, účtovat zásoby, výrobu a budete znát i problematiku ocenění a účtování nedokončené výroby. Neméně je důležité i skla Další podobné školení nebo kurzy
  Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgá Další podobné školení nebo kurzy
  Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifik Další podobné školení nebo kurzy
  Komentář k zákonu o zadávávání veřejných zakázek - 1. část - Druhy zadavatelů a odlišnosti jejich postupů, stát jako speciální zadavatel, dopady na in-house postupy, opravy, doplňování a odstraňování nejasností v nabídkách, alternativy kroků zadavat
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z plánovaných témat tohoto semináře: * Jednotliví zadavatelé a odlišnosti jejich postupů, pravidla postupu státu coby speciálního zadavatele po poslední novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek, nová pravidla in-house postupů mimo zadávání veřejných zakázek Další podobné školení nebo kurzy
  Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma * Nezákonná rozhodnutí - která rozhodnutí lze považovat za Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-11-23 23:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Seniorní Java Dev – freelance + remote
  formou freelance - IČO moderní technologie a greenfield projekty. stabilní, dlouhodobý projekt a zázemí společnosti..., Praha 1

  Seniorní Java Dev – freelance + remote
  formou freelance - IČO moderní technologie a greenfield projekty. stabilní, dlouhodobý projekt a zázemí společnosti..., Praha 1

  Design Engineer - Embedded HW
  a dlouhodobý profesní růst. Naše mezinárodní projekty jsou různorodé a na každém se něco nového lze naučit. Pozice je vhodná i pro..., Praha 1

  Podobné kurzy # hmotný + nehmotný + majetek + opravy + technické + zhodnocení + veřejné + správě + obcích + krajích + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: ESG, udržitelnost a nefinanční reporting Buďte v obraze v oblasti EU Taxonomie, Materiality Assessment a CSRD v prosinci 2023 - Praha 1
  ^