logo skoleni-kurzy

KURZ : UCETNI ZAVERKA A PRIZNANI K DANI Z PRIJMU NEZISKOVE ORGANIZACE ZA ROK 2023
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 - Následující kurzy:

 

 

UCETNI ZAVERKA A PRIZNANI K DANI Z PRIJMU NEZISKOVE ORGANIZACE ZA ROK 2023

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023


1. VOX a.s.


Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor. Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, rozdělíte činnost organizace na druhy činností a na hlavní a vedlejší činnosti, alokujete výnosy a náklady na činnosti, zejména režijní náklady, a sestavíte účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty i přílohu k účetní závěrce, jejíž vzor bude k dispozici). Následně klasifikujete výnosy a náklady z pohledu daně z příjmů, sestavíte podkladovou tabulku a vyplníte přiznání k dani z příjmů. * 22. 11. 2023; 9:00–16:00 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023 – TEORIE, PRAVIDLA A APLIKAČNÍ PRAXE Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky: Povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek • významné účetní metody specifické pro neziskové organizace (dlouhodobý majetek, přijaté dotace, přijaté dary peněžní x nepeněžní, vlastní jmění, účtování s využití středisek, zakázek,…) • jednoduché účetnictví – sestavení přehledů • struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem • jak vykázat hlavní a vedlejší činnost • kde vykázat neutracené dary. Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů (zákon a aplikační praxe): Kdo je veřejně prospěšný poplatník • jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků • jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené • zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka • bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej • jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití • jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna. 23. 11. 2023; 9:00–16:00 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023 – PŘÍPADOVÁ STUDIE Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech. Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se: Účtování darů • účtování přijatých dotací • účtování podnikatelské činnosti • účtování veřejné sbírky • účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku • účtování odpisů. Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky: Časové rozlišení • ošetření neutracených dotací a neutracených darů • ošetření nedoplacené dotace • alokace režijních nákladů • sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty • příprava přílohy k účetní závěrce. Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace): Rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…) • daňová klasifikace výnosů • daňová klasifikace nákladů • příprava podkladové tabulky • vyplnění přiznání k dani z příjmů. Odpovědi na dotazy. ...


Cena kurzu:
     ...   5.390 CZK / Kurz  

     ... včetně DPH: 6.522 CZK / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023
-
11. a 13.12.2023; 9:00–16:00
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
11. a 13.12.2023; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2306390 - 5 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 230639A - 10 241 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 230639B - 14 553 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 230639C - 18 326 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023


Kurz je určen pro ...

Účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.


Lektoři kurzu


Ing. Miroslava Nebuželská


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
22. 11. 2023; 9:00–16:00
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023 – TEORIE, PRAVIDLA A APLIKAČNÍ PRAXE


Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky:
Povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek
významné účetní metody specifické pro neziskové organizace (dlouhodobý majetek, přijaté dotace, přijaté dary peněžní x nepeněžní, vlastní jmění, účtování s využití středisek, zakázek,…)
jednoduché účetnictví – sestavení přehledů
struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem
jak vykázat hlavní a vedlejší činnost
kde vykázat neutracené dary.


Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů (zákon a aplikační praxe): Kdo je veřejně prospěšný poplatník
jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků
jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené
zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka
bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej
jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití
jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna.


23. 11. 2023; 9:00–16:00
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023 – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech.


Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se:
Účtování darů
účtování přijatých dotací
účtování podnikatelské činnosti
účtování veřejné sbírky
účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku
účtování odpisů.


Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky:
Časové rozlišení
ošetření neutracených dotací a neutracených darů
ošetření nedoplacené dotace
alokace režijních nákladů
sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
příprava přílohy k účetní závěrce.


Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace): Rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…)
daňová klasifikace výnosů
daňová klasifikace nákladů
příprava podkladové tabulky
vyplnění přiznání k dani z příjmů.


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Obsah kurzu/školení...
22. 11. 2023; 9:00–16:00
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023 – TEORIE, PRAVIDLA A APLIKAČNÍ PRAXE


Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky:
Povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek
významné účetní metody specifické pro neziskové organizace (dlouhodobý majetek, přijaté dotace, přijaté dary peněžní x nepeněžní, vlastní jmění, účtování s využití středisek, zakázek,…)
jednoduché účetnictví – sestavení přehledů
struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem
jak vykázat hlavní a vedlejší činnost
kde vykázat neutracené dary.


Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů (zákon a aplikační praxe): Kdo je veřejně prospěšný poplatník
jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků
jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené
zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka
bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej
jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití
jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna.


23. 11. 2023; 9:00–16:00
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023 – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech.


Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se:
Účtování darů
účtování přijatých dotací
účtování podnikatelské činnosti
účtování veřejné sbírky
účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku
účtování odpisů.


Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky:
Časové rozlišení
ošetření neutracených dotací a neutracených darů
ošetření nedoplacené dotace
alokace režijních nákladů
sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
příprava přílohy k účetní závěrce.


Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace): Rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…)
daňová klasifikace výnosů
daňová klasifikace nákladů
příprava podkladové tabulky
vyplnění přiznání k dani z příjmů.


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor.

Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, rozdělíte činnost organizace na druhy činností a na hlavní a vedlejší činnosti, alokujete výnosy a náklady na činnosti, zejména režijní náklady, a sestavíte účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty i přílohu k účetní závěrce, jejíž vzor bude k dispozici).

Následně klasifikujete výnosy a náklady z pohledu daně z příjmů, sestavíte podkladovou tabulku a vyplníte přiznání k dani z příjmů.


[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 >>


Další kurzy a školení: Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se, jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor. Další podobné školení nebo kurzy
Účetní závěrka a sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Naučíte se, jak sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * • status veřejné prospěšnosti, • zdaňování „poplatníků s „úzkým“ základem daně, • Další podobné školení nebo kurzy
Účetní závěrka za rok 2023 u nestátních neziskových organizací
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. Další podobné školení nebo kurzy
Účetní závěrka za rok 2023 u nestátních neziskových organizací
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. Další podobné školení nebo kurzy
Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás připraví na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 a umožní vám konzultovat konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. * • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 a to přímo na aktu Další podobné školení nebo kurzy
Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás připraví na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 a umožní vám konzultovat konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. * • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 a to přímo na aktu Další podobné školení nebo kurzy
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok 2023
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2022. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2023-12-06 00:26:18

1. VOX a.s.
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  účetní, závěrka, přiznání, dani, příjmů, neziskové  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSÚčetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Hlavní účetní do nekorporátního prostředí - bez nutnosti AJ
  , zpracování daňových přiznání, auditu, konsolidované závěrky, DPPO, DPH, DzNEM a silniční daně. Povedete 20 kolegů zahrnujících..., Praha 1

  Účetní - Praha 1
  /kolegyni na pozici Účetní. V rámci Vaší práce budete: zajišťovat agendu vydaných objednávek včetně kontace, zajišťovat agendu..., účtovat zahraniční pracovní cesty, zastupovat agendu platebního styku a pokladny, zastupovat agendu hlavní účetní. Pokud Vás..., Praha 1

  Účetní - Praha 1
  , hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Účetní. V rámci Vaší práce budete: zajišťovat agendu vydaných objednávek včetně... zastupovat agendu hlavní účetní Očekáváme: SŠ/VŠ vzdělání zkušenosti v účetní oblasti výborné komunikační..., Praha 1

  Podobné kurzy # účetní + závěrka + přiznání + dani + příjmů + neziskové


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Daň z příjmů právnických osob s důrazem na změny účinné od roku 2023 a na výklad změn plynoucích z novely zákona o daních z příjmů konsolidačního balíčku v prosinci 2023 - Praha
  ^