logo skoleni-kurzy

KURZ : DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB VE ZNENI ZAKONA UCINNEHO PRO ROK 2025 ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

DAN Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB VE ZNENI ZAKONA UCINNEHO PRO ROK 2025 ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     - -Kdekoliv-  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     On-Line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů - právnických osob řádek po řádku - online - AldEkon účetnictví

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 3.400 Kč/Kurz (4.114 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 3.400 Kč/Kurz (4.114 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     on-line - eLearning, Webináře  
  (??)   Daň z příjmů právnických osob - online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

  - ... cena: 3.400 Kč/Kurz (4.114 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program semináře:

  * PŘIPOMENUTÍ ZMĚN PLYNOUCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVEL ZDP

  * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním

  * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně, částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani

  * DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,

  * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – příjmy z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

  * PŘÍJMY OD DANĚ OSVOBOZENÉ

  * NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ

  * NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

  * HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

  * POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ

  * ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ZDP ÚČINNÉ OD 1. 1. 2024 – KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK:
  - Vylučování kurzových rozdílů – nerealizované kurzové rozdíly, okamžik zahrnutí kurzových rozdílů do základu daně
  - Náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance:
  -

  * příspěvek na stravování zaměstnanců
  -

  * zaměstnanecké benefity, rozšíření zaměstnaneckých benefitů na rodinné příslušníky
  -

  * použití zdravotnických zařízení, nepeněžité dary od zaměstnavatele, sportovní a kulturní akce
  -

  * limity pro osvobození u zaměstnance, důsledek překročení limitů pro zaměstnavatele
  - Rozšíření daňové uznatelnosti nákladů na provoz předškolních zařízení
  - Omezení daňové uznatelnosti některých propagačních předmětů
  - Daňový odpis pohledávky v rámci preventivní restrukturalizace
  - Uplatňování poměrné části daňových odpisů z majetku veřejně prospěšného poplatníka
  - Daňová problematika elektromobilů:
  -

  * Definice nízkoemisních motorových vozidel a bezemisních motorových vozidel, odpisování bezemisních vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
  - Daňová problematika motorových vozidel kategorie M1:
  -

  * Definice vozidla kategorie M1 pro účely uplatňování daňových odpisů
  -

  * Omezení výdajů – daňových odpisů vozidel kategorie M1
  -

  * Technické zhodnocení a jeho odpisování vozidel kategorie M1
  -

  * Omezení výdajů u vozidel kategorie M1 pořízených na finanční leasing
  - Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů – položky evidované v měně účetnictví, přepočet kritérií v cizí měně, měna přenositelných daňových položek


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program semináře:

  * PŘIPOMENUTÍ ZMĚN PLYNOUCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVEL ZDP

  * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním

  * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně, částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani

  * DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,

  * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – příjmy z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY

  * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

  * PŘÍJMY OD DANĚ OSVOBOZENÉ

  * NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ

  * NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

  * HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

  * POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI

  * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ

  * ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ZDP ÚČINNÉ OD 1. 1. 2024 – KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK:
  - Vylučování kurzových rozdílů – nerealizované kurzové rozdíly, okamžik zahrnutí kurzových rozdílů do základu daně
  - Náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance:
  -

  * příspěvek na stravování zaměstnanců
  -

  * zaměstnanecké benefity, rozšíření zaměstnaneckých benefitů na rodinné příslušníky
  -

  * použití zdravotnických zařízení, nepeněžité dary od zaměstnavatele, sportovní a kulturní akce
  -

  * limity pro osvobození u zaměstnance, důsledek překročení limitů pro zaměstnavatele
  - Rozšíření daňové uznatelnosti nákladů na provoz předškolních zařízení
  - Omezení daňové uznatelnosti některých propagačních předmětů
  - Daňový odpis pohledávky v rámci preventivní restrukturalizace
  - Uplatňování poměrné části daňových odpisů z majetku veřejně prospěšného poplatníka
  - Daňová problematika elektromobilů:
  -

  * Definice nízkoemisních motorových vozidel a bezemisních motorových vozidel, odpisování bezemisních vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
  - Daňová problematika motorových vozidel kategorie M1:
  -

  * Definice vozidla kategorie M1 pro účely uplatňování daňových odpisů
  -

  * Omezení výdajů – daňových odpisů vozidel kategorie M1
  -

  * Technické zhodnocení a jeho odpisování vozidel kategorie M1
  -

  * Omezení výdajů u vozidel kategorie M1 pořízených na finanční leasing
  - Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů – položky evidované v měně účetnictví, přepočet kritérií v cizí měně, měna přenositelných daňových položek
  Podobné kurzy #Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * PŘIPOMENUTÍ ZMĚN PLYNOUCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVEL ZDP * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * PŘIPOMENUTÍ ZMĚN PLYNOUCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVEL ZDP * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účinného marketingu – kurz pro začínající marketéry
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Marketing je obsáhlé téma, které s rozvojem digitálního marketingu vytvořilo prostředí, v němž je složité se orientovat. Pro mnohé je marketing jen reklama a způsob jak nalákat zákazníka, nicméně marketing je více než to. Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2024 a v roce 2025 včetně všech novinek a změn - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a nejvýznamnější změny zákona o DPH od 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů - právnických osob řádek po řádku - online
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah kurzu Vezmeme si k ruce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a u každého řádku si řekneme, co do něj patří. Ukážeme si, jak si v přiznání poradit s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : => => Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob - online kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Další podobné školení nebo kurzy
  Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2024 a v roce 2025 včetně všech novinek a změn
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a nejvýznamnější změny zákona o DPH od 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem o Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení. Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem o Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelů aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2024, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. Další podobné školení nebo kurzy
  Daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelů aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2024, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. Další podobné školení nebo kurzy
  Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: Výklad bude přednostně věnován změnám plynoucím z novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Trestní odpovědnost právnických osob a předpokládaný vývoj v této oblasti - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V rámci jednotlivých bodů se přednáška bude snažit odpovědět na následující okruhy otázek: * Proč a jak trestáme právnické osoby * Historické souvislosti trestání právnických osob a inspirace anglosaským světem * Zákon o trestní odpovědnosti prá Další podobné školení nebo kurzy
  Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: Výklad bude přednostně věnován změnám plynoucím z novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Trestní odpovědnost právnických osob a předpokládaný vývoj v této oblasti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V rámci jednotlivých bodů se přednáška bude snažit odpovědět na následující okruhy otázek: * Proč a jak trestáme právnické osoby * Historické souvislosti trestání právnických osob a inspirace anglosaským světem * Zákon o trestní odpovědnosti prá Další podobné školení nebo kurzy
  Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Další podobné školení nebo kurzy
  O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kursu bude * 1. poukázat na typické nežádoucí projevy (stylistické, ale i tvaroslovné a skladebné) běžného právnického vyjadřování, * 2. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-06-26 22:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2025 - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace
 •   Kurzy pro rok 2025 - on-line
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Přijmu řidiče skupiny C na kontejnér DAF LF 12T
  Smazat/ Upravit/ Topovat přijmu řidiče skupiny C na kontejnér DAF 12T práce po Praze a okolí, karta do tachografu..., Praha 1

  PRACOVNÍK/CE PŘÍJMU ZBOŽÍ - [HM PRAHA NÁRODNÍ]
  JAKÁ BUDE VAŠE ROLE? Fyzicky přijímat zboží z centrálního skladu nebo od dodavatelů. Kontrolovat kvalitu a dodané množství zboží. Připravovat svozy zboží, které má být vráceno na centrální sklad. Pomáhat ostatním kolegům a kolegyním n..., Praha 2

  Asistent-ka prodeje / Supervizor - Václavské náměstí
  kontakt se zákazníkem a zákaznický servis. Podílení se na příjmu zboží, účast se inventurách. Koordinace kompletace objednávek pro e-shop..., Praha 1

  HROBNÍK/DĚLNÍK NA HŘBITOVĚ
  na čerstvém vzduchu stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr jistotu pravidelného příjmu moderně vybavené zázemí..., Praha 2

  Řidič/ka C,E
  Smazat/ Upravit/ Topovat Přijmu řidiče/ku na vkd na přepravu lodních kontejnerů, terminál Praha - Uhříněves.Fyzicky..., Praha 4

  Ridic sk.B
  Smazat/ Upravit/ Topovat Dobrý den, prijmu řidiče sk.B na rozvoz po Praze 9 Vysocany, Oc harfa a Oc Fenix. Pro bližší..., Praha 4

  Podobné kurzy # daň + příjmů + právnických + osob + účinného + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Word základní v červenci 2024 - Kolín
  ^