logo skoleni-kurzy

KURZ : OBCHODNI KORPORACE V ROCE 2024 AKTUALNI OTAZKY PROBLEMY A VYZVY


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy - Následující kurzy:

 

 

OBCHODNI KORPORACE V ROCE 2024 AKTUALNI OTAZKY PROBLEMY A VYZVY

Viz také následující kurzy :
 • OBCHODNÍ ZÁSTUPCE, ZÁSTUPKYNĚPodrobnosti
 • Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvyPodrobnosti
 • Obchodní jednáníPodrobnosti
 • DPH v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – speciálka pro zkušenéPodrobnosti
 • DPH v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – speciálka pro zkušenéPodrobnosti


Kurz - Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Špindlerův Mlýn - Královéhradecký  
  (??)   Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 11.950 Kč/Kurz (14.460 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.801 Kč/Kurz (3.389 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     - -Kdekoliv-  
  (??)   Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.801 Kč/Kurz (3.389 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 3.049 Kč/Kurz (3.689 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)
 • ^


  Popis kurzu
  Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy - s certifikátem


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře:

  * OBCHODNÍ REJSTŘÍK
  - z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
  - zápis dalších (důležitých) skutečností, na jejichž zápisu má společnost právní zájem, a právní význam takových zápisů
  - ne/zakládání účetních závěrek a dalších povinných listin do sbírky listin a důsledky porušení této povinnosti
  - další otázky

  * ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
  - z aktuální judikatury (důvody zrušení / neplatnosti obchodní korporace, řízení o takovém zrušení, jmenování / odvolání likvidátora soudem, ne/obnovení obchodní korporace zaniklé výmazem)
  - další otázky

  * PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
  - druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
  - převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku a důsledků porušení), formální / obsahové náležitosti smlouvy o převodu a důsledky jejich nedodržení, předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
  - legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
  - odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
  - další věcná práva k podílům / akciím
  - aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
  - zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl

  * SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
  - dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
  - výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
  - právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
  - právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
  - povinnost loajality

  * VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  - předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
  - orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
  - valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře:

  * OBCHODNÍ REJSTŘÍK
  - z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne/fikce zápisu při návrhu aktivně nelegitimované osoby či návrhu na zápis či výmaz přeměny aj.)
  - zápis dalších (důležitých) skutečností, na jejichž zápisu má společnost právní zájem, a právní význam takových zápisů
  - ne/zakládání účetních závěrek a dalších povinných listin do sbírky listin a důsledky porušení této povinnosti
  - další otázky

  * ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
  - z aktuální judikatury (důvody zrušení / neplatnosti obchodní korporace, řízení o takovém zrušení, jmenování / odvolání likvidátora soudem, ne/obnovení obchodní korporace zaniklé výmazem)
  - další otázky

  * PODÍLY / AKCIE A DISPOZICE S NIMI
  - druhy podílů / akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (podíly / akcie bez podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku / bez hlasovacích práv / divizní / s příplatkovou povinností / s jinými povinnostmi), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam
  - převody podílů / akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku a důsledků porušení), formální / obsahové náležitosti smlouvy o převodu a důsledky jejich nedodržení, předkupní právo k podílům / akciím (typy a možnosti v platné úpravě), rizika pro nabyvatele a jak jim čelit atd.
  - legitimační funkce akcií / kmenových listů a zápisu akcionáře / společníka v seznamu akcionářů / společníků, ztráta akcií / kmenových listů a jejich umoření, odstoupení od smlouvy o převodu akcií a jeho účinky vůči společnosti
  - odpovědnost za vady podílů / akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěrky – jejich druhy a právní význam
  - další věcná práva k podílům / akciím
  - aktuální praktické problémy při převodech podílů (rizika spojená s opakovaným převodem téhož podílu různým osobám)
  - zánik / obnovení účasti v SRO jinak než převodem (kdy se při exekuci na podíl obnoví účast společníka v SRO), uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl

  * SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY / PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ / AKCIONÁŘŮ
  - dispozitivita / kogentnost právní úpravy práv společníků / akcionářů (která práva lze zakladatelským právním jednáním „omezit“ či vyloučit, která nikoliv?)
  - výklad zakladatelského právního jednání a jeho specifika
  - právo účastnit se valné hromady a na „doprovod“ (včetně otázek spojených se zastoupením na valné hromadě a náležitostí / účinků plné moci), právo hlasovat, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy
  - právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího při zastupování společnosti)
  - povinnost loajality

  * VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
  - předmět podnikání společnosti, jeho význam a zápis do obchodního rejstříku, limity pro jeho určení (neurčitost, tudíž zdánlivost předmětu vymezeného jako „výroba, obchod, služby neuvedené…“) / skutečný předmět podnikání
  - orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti)
  - valná hromada (působnost, svolání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozhodování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, zápis, protest a jeho náležitosti, účinnost usnesení, revokace usnesení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
  Podobné kurzy #Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * OBCHODNÍ REJSTŘÍK - z aktuální judikatury k procesním souvislostem (podklady dostatečné pro zápis odstoupení od smlouvy o převodu podílu a jiných povinně zapisovaných skutečností, ne - fikce zápisu při návrhu aktivně nelegit Další podobné školení nebo kurzy
  Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : ISMS Manager - Advanced * Kurz Vám pomůže uchopit správně nové výzvy a příležitosti v rámci požadavků norem ISO 2700x. Cílem kurzu je také seznámit účastníky s novými trendy a nejvíce osvědčenými praktikami v oblasti informační bezpečnosti a naučit je reagovat na změně Další podobné školení nebo kurzy
  Provoz a správa nájemních bytů se zaměřením na obce - nájemné, úhrady za služby, teplo; co s neplatiči, nové výzvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-820 - 2023; Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků (webinář) Od historie nájemního bydlení přes právní základy bydlení vůbec až k otázce podrobností nájemní smlouvy. Nájemné a další úhrady. Další podobné školení nebo kurzy
  Výzvy implementace DORA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámit účastníky s Nařízením (EU) 2022 - 2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT. * Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * 1. Změny v obecné úpravě přeměn (změny při zveřejnění projektu přeměny uložením do sbírky listin a při uveřejnění projektu přeměny na internetových stránkách obchodní korporace, lhůty pro plnění publikační povinnosti, upřesnění rozhod Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
  Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * 1. Změny v obecné úpravě přeměn (změny při zveřejnění projektu přeměny uložením do sbírky listin a při uveřejnění projektu přeměny na internetových stránkách obchodní korporace, lhůty pro plnění publikační povinnosti, upřesnění rozhod Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak prosadit sebe a svůj tým v korporaci s Jiřím Kulou - Buďte motivujícím i motivovaným leaderem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Buďte motivujícím i motivovaným leaderem, zahoďte pochybnosti a prosaďte se Dosahování výsledků, chování a vedení lidí v korporátním prostředí má svá specifika. Dobrý manažer zvládá kvalitní a dobře načasovanou sebeprezentaci a sebeprosazení stejně jako schopnost čeli Další podobné školení nebo kurzy
  Psychologie korporátních podvodníků
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámit s aktuálními poznatky forenzní psychologie o pachatelích podvodů a podobných trestných činů. OBSAH SEMINÁŘE Existují společné osobnostní charakteristiky podvodníků? Další podobné školení nebo kurzy
  Systém korporátního řízení rizik (Eterprise Risk Management – ERM)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Poskytnout ucelený pohled na praxi Korporátního řízení rizik zejména nejen z oblasti obchodních společností, vycházející z reálných a ověřených postupů, historických zkušeností a z praxe několika národních i nadnárodních společností a jejich vlastníků, manažerů, vedoucích int Další podobné školení nebo kurzy
  Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů. Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bu Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1. Transpoziční novelizace zákoníku práce 2. Další podobné školení nebo kurzy
  Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 – aktuální otázky zavedení stavebního zákona do právního řádu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283 - 2021 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochr Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Postavení správních orgánů * Podjatost úředních osob * Doručování písemností * Účastníci řízení a jejich úkony * Zahájení a průběh řízení * Dokazování * Ochrana proti nečinnosti Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře je do značné míry předznamenán jeho názvem, kdy nepůjde o komplexní výklad jednotlivých ustanovení zákona o přestupcích ale o výklad zaměřený na vybraná ustanovení tohoto zákona, jak z části upravující podmínky odpovědnosti za přestupek, tak z části upravující Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochr Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální výkladové problémy, judikatura. Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-06-23 17:26:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Obchodní korporace v roce 2024 - aktuální otázky, problémy a výzvy #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  OBCHODNÍ REFERENT/KA - 40.000 Kč
  , společnost zabývající se prodejem zdravotnické techniky a gastro vybavení, hledáme kandidáty/ky na pozici Obchodní referent... obchodních zástupců. Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání minimálně 3 roky praxe na administrativně obchodní pozici znalost..., Praha 3

  OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - OBALOVÝ MATERIÁL - 70.000 + provize
  klienta, tradičního výrobce obalů, hledáme kandidáty/ky na pozici Obchodní zástupce. Aktivní akvizice nových obchodních... o nabídku OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - OBALOVÝ MATERIÁL - 70.000 + provize? Vaše odpověď přijde správné osobě: Mgr. Tereza Raisová..., Praha 3

  Referent správy majetku a marketingu - Oddělení obchodní Praha hlavní nádraží
  aj. Máte zájem o nabídku Referent správy majetku a marketingu - Oddělení obchodní Praha hlavní nádraží? Vaše odpověď přijde..., Praha 2

  Systémový specialista - Oddělení obchodní Praha hlavní nádraží
  - Oddělení obchodní Praha hlavní nádraží? Vaše odpověď přijde správné osobě: Zuzana Jechová z Správa železnic, státní..., Praha 2

  Systémový specialista - Oddělení obchodní Praha hlavní nádraží
  Druh PPV: Pracovní poměr [Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou] Pracoviště: Willsonova 300/8, Praha 2 Možný nástup: ihned, případně dle dohody Požadované vzdělání: středoškolské, výhodou vysokoškolsk..., Praha 2

  ^

  Podobné kurzy # obchodní + korporace + otázky + výzvy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ON LINE v červenci 2024 -
  ^