logo skoleni-kurzy

KURZ : DANOVY PROFESIONAL KOMPLETNE
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daňový profesionál® – kompletně - Následující kurzy:

 

 

DANOVY PROFESIONAL KOMPLETNE

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista PremiumPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace Podrobnosti
 • Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Daňový profesionál® – kompletně

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená daň - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.390 Kč/Kurz (2.892 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Daňový profesionál® – kompletně


  Kurz je určen pro ...

  Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR. Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Svatopluk Galočík
  odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Ing. Marta Ženíšková
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Ing. Jana Pilátová
  daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
  JUDr. Alena Holmes
  MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně a oceňování
  Ing. Jan Vorlíček
  bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů
  Ing. Ivo Šulc
  daňový poradce
  Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
  daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR
  Ing. Iva Rindová
  metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR
  Bc. Zdeněk Vondrák
  daňový poradce
  Ing. Václav Zíka
  MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
  Ing. Ilona Součková
  Generální finanční ředitelství
  Ing. Věra Engelmannová
  Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
  Ing. Otakar Machala
  daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
  Bc. Marta Šťastná
  daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních za rok 2018“
  Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
  vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR
  Ing. Antonín Daněk
  specialista na zdravotní pojištění
  JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
  MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční
  Mgr. Šárka Lásková
  tajemnice Prezidia KDP ČR, manažerka kvalifikačních zkoušek
  Ing. Mgr. Hana Krasulová
  vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  1. modul: 14. – 15. 8. 2019
  Výklad účetnictví
  2. modul: 19. – 28. 8. 2019
  Daně – výklad nejdůležitějších zákonů se skládá ze 13 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko

  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

  Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost

  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

  Zákon o zdravotním pojištění

  Zákon o dani z hazardních her
  3. modul:
  3. – 5. 9. 2019
  Malé daně – výklad zákonů se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

  Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

  Zákon o dani z nemovitých věcí a poplatky

  Zákon o dani silniční
  4. modul: 10. – 12. 9. 2019
  Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

  Daň z příjmů fyzických osob (příklady)

  Daň z přidané hodnoty (příklady)

  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  5. modul: 16. – 17. 9. 2019
  Daňový řád, daňový systém ČR
  6. modul: 18. 9. 2019
  Právní minimum pro daňové poradce
  7. modul: 24. – 25. 9. 2019
  Příklady účetní


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  1. modul: 14. – 15. 8. 2019
  Výklad účetnictví
  2. modul: 19. – 28. 8. 2019
  Daně – výklad nejdůležitějších zákonů se skládá ze 13 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko

  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

  Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost

  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

  Zákon o zdravotním pojištění

  Zákon o dani z hazardních her
  3. modul:
  3. – 5. 9. 2019
  Malé daně – výklad zákonů se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

  Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

  Zákon o dani z nemovitých věcí a poplatky

  Zákon o dani silniční
  4. modul: 10. – 12. 9. 2019
  Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

  Daň z příjmů fyzických osob (příklady)

  Daň z přidané hodnoty (příklady)

  Daň z příjmů právnických osob (příklady)
  5. modul: 16. – 17. 9. 2019
  Daňový řád, daňový systém ČR
  6. modul: 18. 9. 2019
  Právní minimum pro daňové poradce
  7. modul: 24. – 25. 9. 2019
  Příklady účetní

  [Kurz] Cíl školení...

  Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Cyklus je rozdělen do sedmi základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek. Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2019: Přijímání přihlášek: do 31. 7. 2019 1. písemná část zkoušky: 1. 10. 2019 2. písemná část zkoušky: 2. 10. 2019 Ústní část zkoušky: 30. – 31. 10. 2019 Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu: (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 2, 3, 4 a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn. 17. 9. 2019; 14:00–15:30. S ohledem na vysokou slevu/výhodu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu. Slevy není možné mezi sebou kombinovat. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Daňový profesionál® – kompletně >>


  Další kurzy a školení: Daňový profesionál® – kompletně
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu. Výklad bude ilustro Další podobné školení nebo kurzy
  20765: Provisioning SQL Databases - kompletní administrace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví KOMPLET - víkendový
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz je velice oblíbený mezi našimi absolventy, protože zahrnuje modul Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé a navíc obsahuje komplexní praktický příklad, kdy si na reálných dokladech zkusíte zpracovat účetnictví fiktivní firmy za celé zdaňovací období => tzn. Další podobné školení nebo kurzy
  Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená daň
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy přípravy daňového přiznání, výpočtu odložené daně i výpočtu daňové povinnosti. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytu Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionální asistent/ka, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastněte se rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent - ka, Sekretář - ka! Kurz je určen všem, kteří chtějí získat nové znalosti z oblasti administrativy, obchodu, firemních a společenských procesů. Další podobné školení nebo kurzy
  Rekvalifikační kurz Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky # pro zájemce o profesionální práci s dětmi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz pro chůvy je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako chůva v rodině nebo v dětské skupině. Kurz vede ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pečující o děti do zahájení povinné školní docházky. Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionální chůva 6 pro uchazeče o kvalifikační zkoušku
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je přípravou na kvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky. Zkouška není zahrnuta v ceně. Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionální líčení pro začátečníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz líčení je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Pokud nemáte žádné zkušenosti nebo pouze minimální v oblasti líčení rádi vás vše naučíme. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz Brow Master - profesionální úprava obočí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučíme Vás vykouzlit perfektní obočí! OBSAH KURZU: * Barvení obočí speciální Bio Hennou na obočí [delší výdrž než klasické barvy, efekt tetování] * Dokonalé modelování obočí – vyměřování podle tvaru obličeje i přání klientky * Depilace obočí pomocí šetrný Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionální make-up [foto make-up] + nové trendy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Nechte se inspirovat originálními nápady a extravagancí na foto. Vyzkoušíme foto make-up jak extravagantní tak i nahé líčení na foto. Další podobné školení nebo kurzy
  Rozvoj profesionality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Buďte opravdovým profesionálem ve svém oboru. Vypěstujte si nadhled, zvládejte situace se zdravým sebevědomím, objevujte výhodnost samostatného rozhodování. Další podobné školení nebo kurzy
  PROFESIONÁLNÍ RECEPČNÍ A ASISTENTKA aneb chod recepce a kanceláře od A do Z
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing jako profesionál
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte základní znalost o digitálním marketingu, zejména pak o využití sociálních sítí, webu a blogů pro získání nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. * Sociální sítě, komunity, web a blog. Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionálem účetní závěrky krok za krokem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem kurzu je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v pr Další podobné školení nebo kurzy
  Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění závěrky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy v případě auditu, dozvíte se, jak má audit správně probíhat a také, jaká jsou vaše práva a povinnosti. Cílem kurzu je také seznámit vás dalšími povinnostmi ve vztahu k účetní závěrce, konkrétně, jak sestavit a jak má vy Další podobné školení nebo kurzy
  LinkedIn a profesionální prezentace firmy navenek
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z tohoto semináře si odnesete informace, jakými cestami a způsoby lze prezentovat firmu – jak můžete příhodně využívat mnohé interaktivní prvky, které LinkedIn nabízí a jak se přitom vyhnout tvorbě nudných a unifikovaných profilů. * LinkedIn a profesionální prezentace firm Další podobné školení nebo kurzy
  Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing jako profesionál
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte praktické znalosti o postupech v digitálním marketingu, zejména o retenčních prostředcích a strategiích, tj. cestách přínosů ze stávajících zákazníků. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdově personální profesionál®
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte očekávanými změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání kurzu známy. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-08-15 14:03:25

  1. VOX a.s.
  Daňový profesionál® – kompletně #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  dotaz na školení/kurz: Danovy profesional® – kompletne : Jaká je časová dotace kurzu Daňový profesionál® – kompletně, který začíná dne 5. 2. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Daňový poradce ž/m - specialista DPFO
  na pozici: Daňový poradce ž/m - specialista DPFO Váš profil Vysokoškolské vzdělání z oboru ekonomie nebo práva..., Ekonomika a podnikové finance, Daňový poradce/specialista, Ekonom, Finanční účetní, Finanční specialista Typ pracovního poměru..., Praha 1

  Junior daňový specialista - DPČ [m/ž]
  Vaše budoucí práce: Budete podporovat a samostatně řešit záležitosti v oblasti DPH a daně z příjmů právnických osob. Součástí Vaší práce bude práce s účetním systémem SAP a komunikace v rámci firmy. Čeká Vás samostatná a zodpovědná prá..., Praha 4

  Asistent/ka daňového poradce [DPFO] [A208]
  akce Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Daňový poradce/specialista, Odborný asistent, Ekonom..., Praha 8

  TRANSFER PRICING CONSULTANT - ž/m
  Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Daňový poradce/specialista, Konzultant, Finanční specialista..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # daňový + profesionál® + kompletně


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Rekvalifikační kurz Pedikérka [klasická pedikúra mokrá] v lednu 2020 - Olomouc
  ^