logo skoleni-kurzy

KURZ : CONTROLLING PRO PODNIKOVY MANAGEMENT VCETNE PRIKLADU A PRIPADOVYCH STUDII


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií - Následující kurzy:

 

 

CONTROLLING PRO PODNIKOVY MANAGEMENT VCETNE PRIKLADU A PRIPADOVYCH STUDII

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií


1. VOX a.s.


Jaký je vztah řízení výkonnosti podniku z pozice vlastníků a z pozice managementu? Jaké manažerské výsledovky je vhodné pro potřeby ekonomického řízení sestavovat? Jak a proč se liší měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti? Jaký je obsah a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení? Jaké informace potřebuje manažer pro správné posouzení ziskovosti produktů a zákazníků? Jak souvisí kalkulace nákladů a stanovení ceny produktů a zakázek? Jak vhodnými propočty vyjádřit náklady produktů a zakázek? Jaké metody se používají při alokaci nepřímých nákladů? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky mezi podnikovými cíli a skutečnými výsledky, jak jim předejít? Jak řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do systému řízení podnikových útvarů? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejl * Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti. 25. 5. 2020 (Po); 9:00–17:00 • Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů) • prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera) • vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management • manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů • odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti • základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů • pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení. 26. 5. 2020 (Út); 9:00–17:00 • Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie) • Ing. Kateřina Knorová MBA Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze) • vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů • obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu • transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně • přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění • řízení solventnosti a likvidity. 27. 5. 2020 (St); 9:00–17:00 • Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií) • doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků • sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky • principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC) • význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem. 28. 5. 2020 (Čt); 9:00–17:00 • Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie) • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů • vztah organizační a ekonomické struktury podniku • typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení • centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení • aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení. Test IES. ...


Cena kurzu:
     ...   9.790 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 11.846 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
-
25. – 28. 5. 2020; 9:00–17:00
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
25. – 28. 5. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2000830 - 9 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 200083A - 18 601 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200083B - 26 433 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200083C - 33 286 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií


Kurz je určen pro ...

Kurz je určen v prvé řadě pro ekonomické a finanční manažery a vedoucí controllingových oddělení, kteří se podílí na ekonomickém řízení podniků a přípravě ekonomických informací pro jednatele a manažery firem. Přínosný může být také pro ředitele a vyšší management menších a středních podniků, u kterých je ekonomické řízení součástí jejich práce. Kurz je připraven jako mírně pokročilý a předpokládá základní znalosti v oblasti podnikového managementu a reportingu, s oporou v účetním myšlení. Případové studie a příklady ukazují možnosti implementace controllingových nástrojů v nefinančních podnicích, tzn. ve výrobních a obchodních firmách, ve firmách poskytujících nefinanční služby, neboli ve firmách, jejichž hlavní výdělečnou činností je tvorba výkonů a jejich prodej zákazníkům.


Lektoři kurzu


prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
VŠE Praha – zástupkyně vedoucího katedry manažerského účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
VŠE Praha – vedoucí katedry manažerského účetnictví
Ing. Kateřina Knorová, MBA
VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.
25. 5. 2020 (Po); 9:00–17:00


Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů)
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera)
vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management
manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů
odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti
základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů
pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení.
26. 5. 2020 (Út); 9:00–17:00
Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie)
Ing. Kateřina Knorová MBA
Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů
obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu
transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně
přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění
řízení solventnosti a likvidity.
27. 5. 2020 (St); 9:00–17:00
Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků
sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky
principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC)
význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem.
28. 5. 2020 (Čt); 9:00–17:00
Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů
vztah organizační a ekonomické struktury podniku
typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení
centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.
Test IES.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.
25. 5. 2020 (Po); 9:00–17:00


Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů)
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera)
vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management
manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů
odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti
základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů
pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení.
26. 5. 2020 (Út); 9:00–17:00
Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie)
Ing. Kateřina Knorová MBA
Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů
obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu
transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně
přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění
řízení solventnosti a likvidity.
27. 5. 2020 (St); 9:00–17:00
Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků
sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky
principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC)
význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem.
28. 5. 2020 (Čt); 9:00–17:00
Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů
vztah organizační a ekonomické struktury podniku
typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení
centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.
Test IES.

[Kurz] Cíl školení...

Jaký je vztah řízení výkonnosti podniku z pozice vlastníků a z pozice managementu? Jaké manažerské výsledovky je vhodné pro potřeby ekonomického řízení sestavovat? Jak a proč se liší měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti? Jaký je obsah a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení? Jaké informace potřebuje manažer pro správné posouzení ziskovosti produktů a zákazníků? Jak souvisí kalkulace nákladů a stanovení ceny produktů a zakázek? Jak vhodnými propočty vyjádřit náklady produktů a zakázek? Jaké metody se používají při alokaci nepřímých nákladů? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky mezi podnikovými cíli a skutečnými výsledky, jak jim předejít? Jak řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do systému řízení podnikových útvarů? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejlepším výsledkům podniku jako celku?

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení/kurz


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií >>


Další kurzy a školení: Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezi Další podobné školení nebo kurzy
PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v ochraně ŽP
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Každá podnikající fyzická či právnická osoba musí plnit základní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí – nezáleží na velikosti firmy, množství vyprodukovaných odpadů ani předmětu podnikání [povinnosti se vztahují i na čistě kancelářská odvětví]. Další podobné školení nebo kurzy
Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Další podobné školení nebo kurzy
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikov Další podobné školení nebo kurzy
Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Audit podnikového vzdělávání
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
20697-2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředí
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Podnikové finance pro nefinanční manažery ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím
Kurz
  ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT - HRADEC KRÁLOVÉ [leden - červen]
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany ži Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2019-09-19 00:22:30

1. VOX a.s.
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií # Přihláška na kurz:

Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 •   Kurzy pro podnikový management


  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  controlling, jejího, management, managementu, podnikový, propojení, řízením, systému, účinnost, vrcholového, závisí  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSControlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Controlling Manager
  Controlling Manager Chceš do práce chodit oblečený tak, jak je ti pohodlné, klidně v tričku a riflích? Láká tě..., Praha 7

  Controlling Specialist
  innovation and with extraordinary workplace. Controlling Specialist Job purpose The Controlling Specialist supports the... Controlling manager, serves as the business partner, prepares reports for the need of management, prepares plans, has a basic..., Praha 8

  Technický manažer ELEKTRO s NJ pro kolejovou dopravu - Praha
  a organizaci zkoušek a certifikaci vozidel kalkulaci a controlling, reporting Na co se můžete těšit? bonus za nástup..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # controlling + podnikový + příkladů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Technologie obrábění soustružení v listopadu 2019 - Zbiroh
  ^