logo skoleni-kurzy

KURZ : CONTROLLING PRO PODNIKOVY MANAGEMENT VCETNE PRIKLADU A PRIPADOVYCH STUDII


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií - Následující kurzy:

 

 

CONTROLLING PRO PODNIKOVY MANAGEMENT VCETNE PRIKLADU A PRIPADOVYCH STUDII

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií


1. VOX a.s.


Jaký je vztah řízení výkonnosti podniku z pozice vlastníků a z pozice managementu? Jaké manažerské výsledovky je vhodné pro potřeby ekonomického řízení sestavovat? Jak a proč se liší měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti? Jaký je obsah a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení? Jaké informace potřebuje manažer pro správné posouzení ziskovosti produktů a zákazníků? Jak souvisí kalkulace nákladů a stanovení ceny produktů a zakázek? Jak vhodnými propočty vyjádřit náklady produktů a zakázek? Jaké metody se používají při alokaci nepřímých nákladů? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky mezi podnikovými cíli a skutečnými výsledky, jak jim předejít? Jak řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do systému řízení podnikových útvarů? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejlepším výsle * Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti. 27. 5. 2019 (Po); 9:00–17:00 • Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů) • prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera) • vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management • manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů • odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti • základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů • pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení. 28. 5. 2019 (Út); 9:00–17:00 • Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií) • doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků • sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky • principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC) • význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem. 29. 5. 2019 (St); 9:00–17:00 • Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie) • prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze) • vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů • obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu • transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně • přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění • řízení solventnosti a likvidity. 30. 5. 2019 (Čt); 9:00–17:00 • Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie) • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů • vztah organizační a ekonomické struktury podniku • typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení • centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení • aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení. Test IES. ...


Cena kurzu:
     ...   9.790 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 11.846 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Controller jako partner managementu ... aneb Kde je role controllera v podniku - Controller Institut

  - ... cena: 12.100 Kč/Kurz (14.641 Kč/Kurz včetně DPH)

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen v prvé řadě pro ekonomické a finanční manažery a vedoucí controllingových oddělení, kteří se podílí na ekonomickém řízení podniků a přípravě ekonomických informací pro jednatele a manažery firem. Přínosný může být také pro ředitele a vyšší management menších a středních podniků, u kterých je ekonomické řízení součástí jejich práce. Kurz je připraven jako mírně pokročilý a předpokládá základní znalosti v oblasti podnikového managementu a reportingu, s oporou v účetním myšlení. Případové studie a příklady ukazují možnosti implementace controllingových nástrojů v nefinančních podnicích, tzn. ve výrobních a obchodních firmách, ve firmách poskytujících nefinanční služby, neboli ve firmách, jejichž hlavní výdělečnou činností je tvorba výkonů a jejich prodej zákazníkům.


  Lektoři kurzu


  prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
  VŠE Praha – zástupkyně vedoucího katedry manažerského účetnictví
  prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
  VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví
  doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
  VŠE Praha – vedoucí katedry manažerského účetnictví


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

  Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.
  27. 5. 2019 (Po); 9:00–17:00


  Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů)
  prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
  Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera)
  vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management
  manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů
  odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti
  základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů
  pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení.
  28. 5. 2019 (Út); 9:00–17:00
  Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií)
  doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
  Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků
  sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky
  principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC)
  význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem.
  29. 5. 2019 (St); 9:00–17:00
  Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie)
  prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
  Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
  vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů
  obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu
  transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně
  přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění
  řízení solventnosti a likvidity.
  30. 5. 2019 (Čt); 9:00–17:00
  Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie)
  prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
  Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů
  vztah organizační a ekonomické struktury podniku
  typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení
  centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
  aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.
  Test IES.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborná garantka: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

  Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.
  27. 5. 2019 (Po); 9:00–17:00


  Obsah, pojetí a členění controllingových informací (řešení dílčích příkladů)
  prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
  Začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera)
  vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management
  manažerské výsledovky a jejich propojení s rozpočty středisek, kalkulací produktů
  odlišnosti měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti
  základní faktory a kritéria řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů
  pojetí a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení.
  28. 5. 2019 (Út); 9:00–17:00
  Controlling produktů a zákazníků (řešení dílčích případových studií)
  doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
  Controllingové informace pro rozhodování o ziskovosti výkonů a zákazníků
  sestavení kalkulace nákladů výkonu a zakázky
  principy a metody alokace nákladů (volba rozvrhových základen, přiřazování nákladů servisních útvarů, alokace na základě aktivit ABC)
  význam kalkulace při cenotvorbě a vyjednávání o ceně se zákazníkem.
  29. 5. 2019 (St); 9:00–17:00
  Systém plánů a rozpočtů, řízení peněžních toků a likvidity (řešení případové studie)
  prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
  Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
  vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů
  obsah ekonomických kritérií velitelského rozpočtu
  transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně
  přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění
  řízení solventnosti a likvidity.
  30. 5. 2019 (Čt); 9:00–17:00
  Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědností (řešení komplexní případové studie)
  prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
  Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů
  vztah organizační a ekonomické struktury podniku
  typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení
  centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení
  aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.
  Test IES.

  [Kurz] Cíl školení...

  Jaký je vztah řízení výkonnosti podniku z pozice vlastníků a z pozice managementu? Jaké manažerské výsledovky je vhodné pro potřeby ekonomického řízení sestavovat? Jak a proč se liší měření zisku opakovaných produktů a zakázkové činnosti? Jaký je obsah a členění nákladů pro potřeby ekonomického řízení? Jaké informace potřebuje manažer pro správné posouzení ziskovosti produktů a zákazníků? Jak souvisí kalkulace nákladů a stanovení ceny produktů a zakázek? Jak vhodnými propočty vyjádřit náklady produktů a zakázek? Jaké metody se používají při alokaci nepřímých nákladů? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky mezi podnikovými cíli a skutečnými výsledky, jak jim předejít? Jak řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do systému řízení podnikových útvarů? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejlepším výsledkům podniku jako celku?

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení/kurz


  1. VOX a.s.

  :: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

  Podobné kurzy #Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií >>


  Další kurzy a školení: Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Funkce a nástroje controllingu v praxi ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
  Kurz
    ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech Jiný kurz v jiné ceně : Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Další podobné školení nebo kurzy
  FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro podnikatele, pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finance či finan Další podobné školení nebo kurzy
  Controlling v SAP R/3 ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices
  Kurz
    ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices Jiný kurz v jiné ceně : Popis Rychlý, pružný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manažerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s cílem zvýšení efektivity plánovacích, řídících a kontrolních procesů Vám přináší Další podobné školení nebo kurzy
  PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v ochraně ŽP
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Každá podnikající fyzická či právnická osoba musí plnit základní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí – nezáleží na velikosti firmy, množství vyprodukovaných odpadů ani předmětu podnikání [povinnosti se vztahují i na čistě kancelářská odvětví]. Další podobné školení nebo kurzy
  Podnikové finance pro nefinanční manažery ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím
  Kurz
    ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím Jiný kurz v jiné ceně : Popis Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení je vyžadovaná u každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, podnikového ho Další podobné školení nebo kurzy
  VYDÁVÁNÍ PODNIKOVÉHO ČASOPISU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny pracovníky, kteří mají na starosti, nebo se nějak podílí na vydávání podnikového časopisu. Chystáte se vydávat, nebo již vydáváte firemní časopis pro zákazníky nebo zaměstnance? Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku
  Kurz
    ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku Jiný kurz v jiné ceně : Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Další podobné školení nebo kurzy
  20697-2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Znalosti na úrovní předchozího kurzu 20697-1 Zaměření kurzu Tento kurz je určen pro správce, kteří zavádějí a spravují zařízení s operačním systémem Windows 10 ve středních a větších firmách Po cel Další podobné školení nebo kurzy
  Nákladový controlling
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Další podobné školení nebo kurzy
  Strategický controlling
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-06-19 00:03:05

  1. VOX a.s.
  Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií #

  Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 •   Kurzy pro podnikový management


  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  controlling, jejího, management, managementu, podnikový, propojení, řízením, systému, účinnost, vrcholového, závisí  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSControlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  SAP controlling specialist - part time
  . SAP controlling specialist - part time Vaše nová společnost Náš klient, společnost z oblasti projektování, provozu... a pronájmu obchodních center, hledá do svého týmu kandidáta na pozici SAP Controlling Specialist. Vaše nová role Migrace dat..., Praha 1 - Praha 2

  Data expert/enthusiast [Credit Risk/Controlling]
  ? Přepošlete pozici Data expert/enthusiast [Credit Risk/Controlling] Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování..., Praha 4

  Controlling a Risk, Fraud, Compliance analytik/analytička
  Komunikace s anglickou bankou při vyřizování karetních reklamací a chargebacků klientů. Compliance a risk controlling... klientů na pravidelné bázi i ad hoc dle potřeby. Controlling a komunikaci s dodavateli v zahraničí. Spolupráce..., Praha 7

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # controlling + podnikový + příkladů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Programátor internetových aplikací v září 2019 - Praha
  ^