logo skoleni-kurzy

KURZ : ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI ZZA AKREDITOVANY REKVALIFIKACNI KURZ MSMT
AZ MEDICA EDUCA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT - Následující kurzy:

 

 

ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI ZZA AKREDITOVANY REKVALIFIKACNI KURZ MSMT

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti


[Školení] - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © AZ-Medica Educa - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA - INTENZIVNÍ - Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

  - ... cena: 2.400 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT


  Kurz je určen pro ...

  Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech [vedoucí táborů, pedagogové škol v přírodě, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže apod.]

  Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:
  * Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty [např. akce pro děti a mládež – letní tábory, zimní lyžařské kurzy ]
  * Na školách v přírodě
  * Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích


  Lektoři kurzu

  Naši lektoři jsou zkušení lékaři a zdravotníci aktivně pracující převážně na záchranné službě. Tento každodenní kontakt s praxí se snažíme přenášet i v našich kurzech na účastníky a klademe velmi velký důraz na praktické dovednosti, abychom naplnili smysl kurzů - nebát se poskytnou první pomoc.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu s instruktory.
  * Kurz se skládá z 22 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do 9 témat.
  * Základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc teorie a praxe, základy zdravotnické dokumentace, zásady bezpečnosti a pomoc tonoucímu, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, péče o nemocné teorie a praxe, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.
  * Nad rámec výuky dále probíráme nejběžnější onemocnění dětí na zotavovacích akcích jako jsou například bolesti břicha, průjmy, zvýšené teploty apod.
  * Při výuce kombinujeme zážitkovou formu praktického výcviku s nezbytným teoretickým základem.
  * Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
  * Obsah výuky a kompetence absolventa jsou v souladu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemným testem a praktickou zkouškou.
  * Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu , podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.
  * Platnost tohoto osvědčení je NEOMEZENA!
  * věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání, není potřeba žádného předchozího vzdělání v oboru.
  * FORMA VÝUKY: prezenční, 2 víkendy So + Ne. Vyučujeme ve volných dnech, není nutné tedy čerpat dovolenou.
  * Studijní materiály a občerstvení zdarma.
  * Po uzávěrce přihlášek budou každému účastníkovi zaslány organizační pokyny.

  Podobné kurzy #ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT >>


  Další kurzy a školení: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA - INTENZIVNÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  MASÉR PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílové znalosti poučen o kompetencích k výkonu svého povolání zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení zná základy somatologie se zaměřením na Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o zdravotním pojištění
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte informace potřebné k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona o zdravotním pojištění. * Aktuality ze zdravotního pojištění • zaměstnanci a zaměstnání ve zdravotním pojištění – okruh osob, které jsou pojištěnci veřejnéh Další podobné školení nebo kurzy
  RESUSCITACE NOVOROZENCE a první pomoci u dětí [pro zdravotníky]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz resuscitace novorozence [a první pomoci u dětí] ZDRAVOTNÍK - NEWBORN trénink resuscitace novorozence pro porodní asistentky, personál porodních sálů, lékaře, dětské sestry, … Dne 15. 10. Další podobné školení nebo kurzy
  Sportovní masér mimo oblast zdravotnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro každého, kdo chce provozovat masérskou praxi a potřebuje si doplnit potřebné vzdělání. Rekvalifikace masér 150 hod. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK
  Kurz
    ... pro Vaše pracoviště [pro max 10-12 lidí] Jiný kurz v jiné ceně : MZČR vyhlásilo ve Věstníku 16 - 2015 nově povinnost se jednou za rok školit v první pomoci. Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče je připravený v souladu s aktuálními doporučeními podle těchto požadavků. Další podobné školení nebo kurzy
  Neurodegenerativní onemocnění jako významný sociálně zdravotní problém
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc a další nemoci způsobující syndrom demence, jsou vzhledem k masivnímu výskytu v populaci a závažnosti dopadů na zdravotní a funkční stav jednou ze zásadních výzev zdravotnického a sociálního systému. Jejich význam stá Další podobné školení nebo kurzy
  Zdravotní pojištění
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR * Legislativa, zdroje informací * Typy plátců pojistného * Oznamovací povinnost * Kódy změn * Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) * Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti * Dokl Další podobné školení nebo kurzy
  Veřejné zakázky ve zdravotnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a školství
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Zdravotní pojištění 2020 - novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby: * Na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami? Zveřejňování dlužníků. Další podobné školení nebo kurzy
  ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Změny ve zdravotním pojištění v roce 2020 (např. vyměřovací základ u osob, za které hradí pojistné stát, změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění) * Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oprot Další podobné školení nebo kurzy
  Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2020 - Změny od 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-05-02 09:22:26

  AZ-Medica Educa
  ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Zdravotní kurzy a alternativní medicína + Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Školství, zdravotnictví a sociální oblast
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  dotaz na školení/kurz: ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI [ZZA] - akreditovany rekvalifikacni kurz MSMT : Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak je to u studentů středních škol, kterým již bylo 18 let, ale ještě nemají dokončené středoškolské vzdělání ? Děkuji za odpověď. ...

  Re: dotaz na školení/kurz: ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI [ZZA] - akreditovany rekvalifikacni kurz MSMT : Dobrý den. V lednu žádný termín není vypsán. Kurzy probíhají 2-3x ročně. Plánujeme otevřít cca březen, duben 2016. S pozdravem AZ-Medica Educa. ...

  dotaz na školení/kurz: ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI [ZZA] - akreditovany rekvalifikacni kurz MSMT : Dobrý den, měla bych jako učitelka na základní škole zájem o kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Napište mi prosím, zda je vypsán termín v lednu. ...

  Re: Dotaz ke kurzu: ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI [ZZA] - akreditovany rekvalifikacni kurz MSMT : Dobrý den paní Bendová. Kurz obvykle probíhá od 9 hod do cca 17 hod. ...

  Dotaz ke kurzu: ZDRAVOTNIK ZOTAVOVACICH AKCI [ZZA] - akreditovany rekvalifikacni kurz MSMT : Dobrý den, v jakém čase se kurs 20-28.7. koná, potřebuji vědět přesně kvůli práci. Děkuji. Eva Bendová ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Zdravotnik zotavovacich akci [ZZA] - AKREDITOVANY KURZ : Dobrý den. Podmínky dané ministerstvem jsou: věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání, není potřeba žádného předchozího vzdělání v oboru. ...

  Dotaz ke kurzu: Zdravotnik zotavovacich akci [ZZA] - AKREDITOVANY KURZ : Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat , jestli je podmínkou středoškolské vzdělání. Děkuji za odpověď s pozdravem Lucie Bačíková. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  KOORDINÁTOR VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
  tým a hledá Koordinátora vzdělávacích akcí. Náplň práce: - administrativní i technické zajištění realizace zakázek - aktivní..., Praha 8

  POKLADNÍ V MÓDNÍM DOMĚ; DPČ; 120 KČ/HOD; VÝPLATA 50% ZÁLOHY IHNED PO SMĚNĚ
  se zákazníky, nabízení doplňkových služeb a prezentování právě probíhajících akcí. Směny: krátký/dlouhý týden od 9:00 do 21:00..., Praha 1

  Investiční referent
  a zpracovávání zadávacích listů. Zpracovávání návrhů investičních plánů. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné..., Praha 4

  POKLADNÍ PRODAVAČ/KA v samoobslužné restauraci [Praha 4]
  účastnit se firemních akcí a výletů, akce pro děti zaměstnanců Hrubý plat 18 000-20 000 Kč/měsíc Jiná sdělení Volejte..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zdravotník + zotavovacích + zza


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Internetový marketing v září 2019 - Praha
  ^