logo skoleni-kurzy

KURZ : NEJCASTEJSI CHYBY A OMYLY PRI APLIKACI ZAKONA O DPH
STUDIO W


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH - Následující kurzy:

 

 

NEJCASTEJSI CHYBY A OMYLY PRI APLIKACI ZAKONA O DPH

Viz také následující kurzy :
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osobPodrobnosti
 • 20486: Vývoj webových aplikací ASP.NET MVC 5 (Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications)Podrobnosti
 • 20484: Microsoft Visual Studio 2012 – Základy tvorby aplikací pro Windows Store v jazyku C#Podrobnosti
 • 10265: Microsoft Visual Studio 2010 – vývoj řešení pro přístup k datovým zdrojůmPodrobnosti


Kurz - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Studio W - Praha 5
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Pardubice - Pardubický  
  (??)   Nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH, vše na praktických příkladech - InAkademia s.r.o.

  - ... cena: 1.487 /Kurz (1.799 /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Bezpečnost v prostředí webových aplikací (dle OWASP TOP10) - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 15.900 Kč/Kurz (19.239 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha,Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Kurz vývoje aplikací pomocí Oracle Forms - David Solnař

  - ... cena: 18.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Bezpečnost v prostředí webových aplikací (dle OWASP TOP10) - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 15.900 Kč/Kurz (19.239 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   SharePoint Online - Vývoj aplikací - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  - ... cena: 19.600 Kč/Kurz (23.716 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha,Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Kurz vývoje aplikací pomocí Oracle Forms - David Solnař

  - ... cena: 18.000 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha,Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Kurz vývoje aplikací pomocí Oracle Forms - David Solnař

  - ... cena: 18.000 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH


  Lektoři kurzu

  JUDr. Svatopluk GALOČÍK a Ing. Zdeněk KUNEŠ, specialisté na problematiku DPH, spoluautoři zákona o DPH


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

  Obsah:
  Nejdůležitější problémy:
  * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
  * Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
  * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
  * Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS
  * Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz
  * Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem
  * Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad
  * Stanovení základu daně, výpočet daně
  * Reklamace, skonta, bonus y – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
  * Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
  * Jak opravit chybu nebo omyl
  * Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení
  * Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
  * Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
  * Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
  * Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
  * Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
  * Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
  * Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“
  * Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
  * Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
  Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
  Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík
  (13.30 – 17 h.)

  Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
  * Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
  * Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
  * Právní úprava přepravy zboží
  * Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
  * Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
  * Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
  * Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
  * Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
  * Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
  * Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
  * Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
  * Rozšíření tuzemského reverse charge
  * Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)

  Obsah:
  Nejdůležitější problémy:
  * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
  * Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby
  * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání
  * Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS
  * Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz
  * Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem
  * Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad
  * Stanovení základu daně, výpočet daně
  * Reklamace, skonta, bonus y – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH
  * Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady
  * Jak opravit chybu nebo omyl
  * Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení
  * Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
  * Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba
  * Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)
  * Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti
  * Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
  * Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
  * Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“
  * Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
  * Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registrace
  Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
  Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík
  (13.30 – 17 h.)

  Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
  * Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
  * Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
  * Právní úprava přepravy zboží
  * Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
  * Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
  * Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
  * Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
  * Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
  * Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
  * Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
  * Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
  * Rozšíření tuzemského reverse charge
  * Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře
  Podobné kurzy #NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH >>


  Další kurzy a školení: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Bezpečnost v prostředí webových aplikací (dle OWASP TOP10)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto školení se účastníci naučí používat základní nástroje a techniky pro WWW hacking. Kurz seznámí posluchače s možnostmi útoků na síťové služby a WWW aplikace. Další podobné školení nebo kurzy
  SharePoint Online - Vývoj aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen uživatelům, kteří využívají prostředí SharePoint Online jako aplikační nástroj. V rámci školení se posluchači seznámí s vývojem aplikací, kdy SharePoint Online slouží jako databázový nástroj, nad kterým se vytvoří formulář a pracovní postup. Další podobné školení nebo kurzy
  ASP.NET MVC - tvorba webových aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V kurzu se studenti naučí vytvářet dynamické ASP. NET stránky pomocí Microsoft Visual Studia . Další podobné školení nebo kurzy
  TestComplete - testování aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto školení je seznámit testery a programátory s použitím nástroje TestComplete určeném k automatizovanému testování aplikací. V rámci kurzu se posluchači seznámí s pracovním prostředí TestComplete, nahráváním, editací a spouštěním testů včetně pokročilých množnos Další podobné školení nebo kurzy
  Android - Vývoj aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Toto školení vás seznámí se základy programování mobilních aplikací pro operační systém Android. Kurz je určen začínajícím vývojářům a je předpokládána základní znalost objektového jazyka Java. Další podobné školení nebo kurzy
  Unified Functional Testing (UFT) - testování aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto školení je seznámit testery a programátory s použitím nástroje HP Unified Functional Testing (dříve QuickTest Professional) určeném k automatizovanému testování aplikací. V rámci kurzu se posluchači seznámí s pracovním prostředí UFT, nahráváním, editací a spou Další podobné školení nebo kurzy
  WildFly (JBoss) - Základy administrace aplikačního serveru
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení slouží k naučení základních administračních dovedností s platformou WildFly (JBoss AS). Účastníci zvládnou server nainstalovat, nakonfigurovat běžné volby v platformě a seznámí se s doporučenými postupy nasazování a provozu aplikací. Další podobné školení nebo kurzy
  React framework - tvorba webových aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React. React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. Další podobné školení nebo kurzy
  Windows Presentation Foundation – tvorba aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí naučit vytvářet aplikace v technologii Windows Presentation Foundation (WPF) v prostředí Visual Studia a . NET Frameworku. Další podobné školení nebo kurzy
  Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce Swift
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen k seznámení se základy vývoje Apple iOS aplikací v jazyce Swift. V průběhu školení se posluchači seznámí s prací ve vývojovém prostředí, základy jazyka Swift, architekturou aplikací a všemi nezbytnými základy pro jejich tvorbu. Další podobné školení nebo kurzy
  Selenium WebDriver - testování aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto školení je seznámit testery a programátory s použitím testovacího nástroje Selenium. V rámci kurzu se účastníci seznámí s nejdůležitějším API knihovny Selenium pro jazyk Java, pomocí kterého se naučí tvořit automatizované E2E testy s využitím standardní knihov Další podobné školení nebo kurzy
  Rozšířený vývoj Lotus Domino aplikací v Xpages
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento workshop je určen pro zkušenější vývojaře Lotus Domino aplikací se základní znalostí Xpages. Naučí posluchače vytvářet složitější aplikace na bázi Xpages, plánovat a analyzovat složitější vývojové projekty. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak zpeněžit vlastní Android™ aplikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen začínajícím vývojářům a společnostem zabývajícím se tvorbou Android aplikací. V rámci školení se seznámíte se základními technikami potřebnými pro vytváření příjmů z vlastních mobilních aplikací (prodej licencí, reklama, apod. Další podobné školení nebo kurzy
  Java EE - pokročilý vývoj EE aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz opakuje a prohlubuje znalosti platformy Java EE. Je zaměřen na vývoj webových a backendových aplikací. Další podobné školení nebo kurzy
  Lotus Domino - vývoj aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci tohoto kurzu získají základní vědomosti umožňující zvládnutí návrhu a vytvoření jednoduché databázové aplikace pomocí nástrojů Domino Designeru. * Účastníci tohoto kurzu získají základní vědomosti umožňující zvládnutí návrhu a vytvoření jednoduché databázové Další podobné školení nebo kurzy
  Základy vývoje Lotus Domino aplikací v Xpages
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Workshop je určen vývojařům Lotus Domino webových aplikací v Xpages. * Workshop je určen vývojařům Lotus Domino webových aplikací v Xpages. Další podobné školení nebo kurzy
  Visual Studio - vývoj aplikací pro prostředí Windows 8 Metro
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je seznámení vývojářů s novým prostředím Windows 8 Metro, jeho interním fungováním a stylem práce s ním. Naučí se vyvíjet základní aplikace pro Metro, odlišnost jejich vývoje oproti klasickým Windows aplikacím, a jak využít nové ovládací prvky či možnosti novéh Další podobné školení nebo kurzy
  MS Access - vývoj aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz MS Access - vývoj aplikací je pro uživatele, kteří chtějí rozšířit funkcionalitu obecně dostupného databázového systému MS Access. * Kurz MS Access - vývoj aplikací je pro uživatele, kteří chtějí rozšířit funkcionalitu obecně dostupného databázového systému MS Acc Další podobné školení nebo kurzy
  Vývoj iOS aplikací v jazyce Swift pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Anotace * Anotace App States App States Architectures More Swift Animation Notifications Core Location Localization Distribution Testing Znalost základů programování v jazyce Swift. Vlastní MacBoo Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz tvorba databázových aplikací pomocí ADO. NET je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě . Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-09-12 20:26:11

  Studio W
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH #

  Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Programátor Python/GO pro Vyhledávání [m/ž]
  , refaktorovat, optimalizovat, debugovat proaktivně hledat chyby a problémy, a zapojit se do jejich řešení vyvíjet agilně..., Praha 5

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # aplikaci + dph


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Interní auditor QMS zdokonalovací v říjnu 2019 - Brno-střed
  ^