logo skoleni-kurzy

KURZ : FINANCNI KONTROLA A INTERNI AUDIT VE VEREJNE SPRAVE ZAZNAM DVD
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) - Následující kurzy:

 

 

FINANCNI KONTROLA A INTERNI AUDIT VE VEREJNE SPRAVE ZAZNAM DVD

Viz také následující kurzy :
 • Internetový marketingPodrobnosti
 • Auditor kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • 20703-2: System Center Configuration Manager - správa mobilních zařízení a cloudové službyPodrobnosti
 • 20703-1: SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER – správaPodrobnosti
 • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti


Kurz - FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.150 Kč/Kurz (1.392 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)


  Kurz je určen pro ...

  URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly. Přínosem bude především předání bohatých zkušeností lektorky z dlouholetého výkonu kontroly, a dále budou probrány návody k řešení konkrétních problémů vnitřní nebo vnější kontroly.


  Lektoři kurzu


  Ing. Miroslava Pýchová
  kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole.
  1. Podstata kontroly, její druhy a účel.
  2. Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších předpisech – praktická aplikace a problémy. Zdůraznění poslední změny právních předpisů.
  3. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola, její změny po poslední novele zákona.
  4. Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgánu.
  5. Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva.
  6. Příklad dotazníku ke zhodnocení kontrolního systému.
  7. Pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu.
  8. Vnitřní předpisy o kontrole, dokumentace předběžné kontroly.
  9. Omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, citlivé osobní údaje aj.).
  10. Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
  11. Diskuze k právům a povinnostem kontroly.
  POZNÁMKA
  Obsah záznamu je platný k 12. 6. 2014.
  Dosud nedošlo k žádným změnám předpisů, téma je stále aktuální.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole.
  1. Podstata kontroly, její druhy a účel.
  2. Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších předpisech – praktická aplikace a problémy. Zdůraznění poslední změny právních předpisů.
  3. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola, její změny po poslední novele zákona.
  4. Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgánu.
  5. Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva.
  6. Příklad dotazníku ke zhodnocení kontrolního systému.
  7. Pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu.
  8. Vnitřní předpisy o kontrole, dokumentace předběžné kontroly.
  9. Omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, citlivé osobní údaje aj.).
  10. Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
  11. Diskuze k právům a povinnostem kontroly.
  POZNÁMKA
  Obsah záznamu je platný k 12. 6. 2014.
  Dosud nedošlo k žádným změnám předpisů, téma je stále aktuální.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Neuvedeno
  Podobné kurzy #FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpovědní za VKS. Další podobné školení nebo kurzy
  Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Další podobné školení nebo kurzy
  Monitoring nápravných opatření z interních auditů a z auditů a kontrol fondů EU - Seminář přeložen z data 02. 03. 2020 na termín 10. 06. 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro začátečníky i pro pokročilé Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, fondy, územní samosprávné celky (kraje, Magistrát Další podobné školení nebo kurzy
  Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce - SEMINÁŘ PŘELOŽEN Z DATA 17.03.2020 NA TERMÍN 03.04.2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. Další podobné školení nebo kurzy
  Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Další podobné školení nebo kurzy
  Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Progr Další podobné školení nebo kurzy
  Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o kontrole se zaměřením na protokol o kontrole a kontrolní zjištění
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro začátečníky i pro pokročilé Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní měst Další podobné školení nebo kurzy
  Audit klíčových oblastí veřejné správy I.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Další podobné školení nebo kurzy
  Audit klíčových oblastí veřejné správy II.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací) . Další podobné školení nebo kurzy
  Praktický přístup k doporučení ÚOOÚ pro posuzování vlivu na ochranu OÚ, zkušenosti z finančního sektoru a z veřejné správy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. Další podobné školení nebo kurzy
  Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • Další podobné školení nebo kurzy
  Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, Další podobné školení nebo kurzy
  Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů Cíl semináře Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouh Další podobné školení nebo kurzy
  Systém auditu a kontroly v rámci EU fondů v ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se určitým způsobem zabývají problematikou dota Další podobné školení nebo kurzy
  Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi nemělo uniknout
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, Další podobné školení nebo kurzy
  VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon č. 255 - 2012 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky v organizacích veřejné správy, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací a interní auditory. Další podobné školení nebo kurzy
  Zkušenosti a postupy veřejnosprávních kontrol
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro začátečníky - pro pokročilé - pro všechny, kdo kontrolují, či jsou kontrolované osoby. Určeno pro Kontroloři v organizacích veřejné správy a veřejných financí, kontrolované subjekty, které se chtějí o kontrolách více dozvědět. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-01-07 22:45:48

  1. VOX a.s.
  FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) #

  Dotace, projekty, EU, fondy a školení v oblasti podnikatelských záměrů + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  FINANČNÍ CONTROLLOR - BRIGÁDA
  týmu na pozici: FINANČNÍ CONTROLLOR - BRIGÁDA [150 Kč/hod.] Náplň práce příprava reportů, tabulek a výkazů tvorba..., Praha 8

  Koordinátor interní komunikace, 150 Kč/h
  společnosti, které by Vám poskytlo skvělou praxi v rámci interní komunikace a projektové managementu? Mluvíte anglicky bez zábran... interní komunikace - organizace meetingů, služebních cest - spolupráce na projektech a eventech [distribuce plakátů..., Praha 4

  LÉKAŘ/KA NA INTERNÍ ODDĚLENÍ
  Zdravé osoby UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE LÉKAŘ/KA NA INTERNÍ ODDĚLENÍ Kontakt: pí Ing. Tereza Schenková, tel.: 353 364 211..., Praha 1 - Ostrov, Karlovarský

  Referenti KN - návrh zápisu, kontrola a zplatnění
  dle § 25 a 27 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Kontrola návrhu zápisu práv a změn jiných údajů [budoucího..., Praha 8

  FINANČNÍ ŘEDITEL/KA
  NÁPLŇ PRÁCE : TVORBA FINANČNÍ STRATEGIE A JEJÍ REALIZACE S CÍLEM ZAJISTIT FINANČNÍ STABILITU A RŮST SPOLEČNOSTI ODPOVĚDNOST... EKONOMICKÝCH DAT VE SPOLUPRÁCI S ÚČETNÍM ODD. PRO INTERNÍ POUŽITÍ SPOLEČNOSTI CO POŽADUJEME : VŠ [EKONOMIKA, FINANCE] ZNALOST..., Praha 2

  FINANČNÍ ÚČETNÍ
  Rextim holding a. s. přijme do ekonomického oddělení FINANČNÍ ÚČETNÍ k doplnění pracovního týmu. NÁPLŇ PRÁCE... zpracování účetní agendy účtování pokladny a banky účtování vydaných faktur sledování nezaplacených pohledávek kontrola..., Praha 8

  Samostatný/á finanční účetní
  na pozici Samostatný/á finanční účetní. Náplň práce Vedení účetnictví pro klienta Kontrola daňových dokladů a účetnictví..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # finanční + kontrola + interní + audit + veřejné + správě + záznam + dvd


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základní kurz fotografování v únoru 2020 - Praha
  ^