logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAMESTNAVANI OSOB SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM A SOUVISEJICI OTAZKY
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky - Následující kurzy:

 
  

 

ZAMESTNAVANI OSOB SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM A SOUVISEJICI OTAZKY

Viz také následující kurzy :
 • Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace Podrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osobPodrobnosti
 • Administrátor osobního počítače – rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Zdravotní pojištěníPodrobnosti

Kurz - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     České Budějovice - Jihočeský  
  (??)   Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO] - PYROKONTROL trading consulting

  - ... cena: 30.000 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Pracoviště účastníka školení - ČR -- místo bude upřesněno --  
  (??)   Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO] - PYROKONTROL trading consulting

  - ... cena: 30.000 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Pracoviště účastníka školení - ČR -- místo bude upřesněno --  
  (??)   Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO] - PYROKONTROL trading consulting

  - ... cena: 30.000 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     České Budějovice - Jihočeský  
  (??)   Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO] - PYROKONTROL trading consulting

  - ... cena: 30.000 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Pracoviště účastníka školení - ČR -- místo bude upřesněno --  
  (??)   Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO] - PYROKONTROL trading consulting

  - ... cena: 30.000 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.150 Kč/Kurz (1.392 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     České Budějovice - Jihočeský  
  (??)   Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO] - PYROKONTROL trading consulting

  - ... cena: 30.000 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky


  Kurz je určen pro ...

  Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou, nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Jaroslav Stádník
  MPSV – ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
  Mgr. Petr Kieler
  vedoucí oddělení odvolání a správních činností v oblastech zaměstnanosti


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...  informace o aktuální právní úpravě v oblasti zaměstnanosti,

  zákonná úprava statutu osob se zdravotním postižením,

  chráněná pracovní místa,

  práva a povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

  povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele,

  výpočet a druhy plnění povinného podílu,

  doměření povinného podílu dle daňového řádu,

  přeplatek na povinný podíl,

  příspěvky zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

  plánované úpravy uvedených oblastí,

  pracovní rehabilitace,

  kontrola ze strany Státního úřadu inspekce práce a sankce za neplnění zákonných povinností,

  aktuální poznatky z aplikace zákona o zaměstnanosti aj.
  Dotazy a diskuze.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Zákon o zaměstnanosti upravuje možnosti, za jakých je možné žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a stanovuje zaměstnavatelům také některé povinnosti, které se zaměstnáním této kategorie osob souvisí. Účastníci semináře budou umět správně rozlišit kategorie zdravotně postižených a budou vědět, ve kterých předpisech najít jejich úpravu; budou si umět vyžádat správné podklady pro vedení evidence zdravotně postižených, budou si umět správně nastavit kritéria pro zaměstnávání zdravotně postižených. Budou nastíněny informace o připravovaných novelách v této oblasti (např. „chráněná pracoviště“, „elektronická evidence povinného podílu“ atd).

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky >>


  Další kurzy a školení: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře * Použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích – zásada subsidiarity (podpůrnosti) na rozdíl od delegace (jaké smlouvy a dohody lze uzavírat podle občanského zákoníku a podle zákoníku práce, nepojmenované – inominátní smlouvy) Další podobné školení nebo kurzy
  DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – doc. Další podobné školení nebo kurzy
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář zohledňuje také změny souvisejících pracovněprávních předpisů. Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI - povinnosti zaměstnavatele, souvislost s činností inspekce práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Poslední změny v zákoně o zaměstnanosti, zákoně o inspekci práce a souvisejících předpisech * Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání, kompenzační příspěvek, potvrzení pro úřad práce * Ag Další podobné školení nebo kurzy
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad imigračního, pracovního, daňového práva a sociálního zabezpečení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou zaměstnanců ze zahraničí. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – Mgr. Další podobné školení nebo kurzy
  ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY Od inspekce práce a dalších státních úřadů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů * Změny zákona o inspekci práce, týkající se přestupků (správních deliktů), provedené novelou zákona o zaměstnanosti * Použití kontroln Další podobné školení nebo kurzy
  Mobbing – aktuální hrozba pro zaměstnavatele i zaměstnance
  Kurz
    ... Program je určen pro všechny pracovníky, kteří mohou a chtějí ovlivnit kvalitu vztahů na pracovišti. Trénink umožní účastníkům předcházet případům Jiný kurz v jiné ceně : Obsah Co je to mobbing Kde hledáme kořeny mobbingu Jaké jsou jeho důsledky pro společnost, vedoucího i řadového pracovníka Fáze vývoje mobbingové kauzy Jak mobbingu předcházet První pomoc oběti Náprava symptomatických vztahů ve skupině Syst Další podobné školení nebo kurzy
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * 1. Úvod do problematiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Seminář vám odpoví na následující, ale i další otázky související s problematikou: Jaké právní normy řeší provádění srážek u zaměstnanců? ? Další podobné školení nebo kurzy
  Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • rozdělení srážek dle právních norem, typy srážek - přednostní, nepřednostní a jejich pořadí, • postup a povinnosti zaměstnavatele při provádění srážek u zaměstnance v insolvenci, • stanovení, výpočet a práce s nezabavitelnými částkami, • Další podobné školení nebo kurzy
  Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola Další podobné školení nebo kurzy
  Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: * může je škola s ředitelem školy uzavírat? * může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rá Další podobné školení nebo kurzy
  Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládaj Další podobné školení nebo kurzy
  Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle novel
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je rozebrat právní podmínky agenturního zaměstnávání ve světle novel zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, a to s přihlédnutím k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro Další podobné školení nebo kurzy
  Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní zaměstnávání, dovolená a pracovní doba
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát, jak postupovat v případě sestavování vnitřních firemních předpisů a jaké má zaměstnavatel předsmluvní povinnosti. Na semináři získáte aktuální přehled o uzavírání krátkodobých pracovněprávních vztahů a to z pohledu nejen zákoníku práce, a Další podobné školení nebo kurzy
  Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v roce 2017 a souvislosti se změnami roku 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář poukáže na specifické oblasti, které v praxi mnohdy neumíme správně řešit, i s ohledem na skutečnost, že v některých odvětvích je zaměstnávání rodičů obtížným personálním a mzdovým problémem. * • mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zákoníku práce – rozdí Další podobné školení nebo kurzy
  Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými zkušenostmi, spolehlivostí a nadhledem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu semináře si uvědomíte, jaké máte přednosti a hodnoty, které můžete nabídnout svému okolí v práci i v soukromém životě a věk v tomto případě rozhodně není překážkou. * Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými zkušenostmi, spolehlivostí a nadh Další podobné školení nebo kurzy
  Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – bilaterální smlouvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení. Další podobné školení nebo kurzy
  Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte, jak postupovat v případě používání platebních karet zaměstnavatele – od vydání platební karty příslušnému zaměstnanci, přes metodiku až po zúčtování. * • zavedení platebních karet zaměstnavatele, • osoby oprávněné používat platební karty, Další podobné školení nebo kurzy
  Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup inspekce práce při kontrole, kontrolní řád při kontrolní činnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát svá oprávnění v rámci kontroly, budete vědět, jaké máte povinnosti a co vám hrozí, pokud nebudete v rámci kontroly spolupracovat. Dále poznáte druhy kontrol. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2018-01-23 00:26:25

  1. VOX a.s.
  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky #

  Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání
  zaměstnávání&quot; do sociální služby „Podporované zaměstnávání“ [pracovní zařazení „sociální pracovník“] na plný úvazek... Podporované zaměstnávání Petra Cihelková, na telefonních čísle: 775 350 116 nebo 271 910 016...., Praha 4

  Řidič sk. B pro přepravu osob [UBER]
  Na vlastní i firemní vozidla přijmeme několik řidičů sk. B pro UBER v Praze. Jedná se o přepravu osob. Nadprůměrné..., Praha 3

  Řidič - přeprava osob
  Do našeho kolektivu přijmeme pohodového a férovéo kolegu na pozici Řidič sk B. Jedná se o přepravu osob po Praze přes... se jak na přepravu osob přes moderní aplikace, tak na transfery přes náš vlastní dispečink. Firma disponuje vlastním vozovým parkem..., Praha 1

  Řidič/Řidička pro přepravu osob na firemní vozidlo
  Přijmeme řidiče na firemní vozidlo pro přepravu naší hotelové a firemní klientely za předem stanovené ceny na základě vzájemných smluv o přepravě. Požadujeme: ŘP skupiny B, průkaz řidiče taxislužby, čistý trestní rejstřík, výpis z karty ři..., Praha 1

  Poradce v sociálních službách
  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. je spolkem s celostátní působností, který zastupuje zájmy osob... se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob..., Praha 7

  Kadeřnice - zavedený rodinný salon Praha 8
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 8

  Prodejní Asistent/ka - luxusní obchod Praha 1
  a poradenství se zaměřením na management lidských zdrojů. Neděláme agenturní zaměstnávání, vždy se jedná o HPP s pracovní smlouvou..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zaměstnávání + osob + zdravotním + postižením + související + otázky


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2018 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: ONLINE KURZ Základy designu interiéru v září 2018 - OnLine Kurz