logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY
ERUDICA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro online objednávku kurzu


 
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty - Následující kurzy:

 

Sponzorované odkazy:

 
  

 

ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY

Viz také následující kurzy :
 • Holičské a kadeřnické práce - rekvalfikační kurzPodrobnosti
 • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
 • 20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
 • MOC20345-2 - Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016Podrobnosti
 • MOC20345-1 - Administering Microsoft Exchange Server 2016Podrobnosti

Kurz - Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Pro aktuální kurzy a/nebo školení pokračujte na hlavní stránku :
https://www.skoleni-kurzy.eu/


Tento kurz pořádala firma: © Erudica - Praha
 DALŠÍ PODOBNÉ KURZY:

Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
Popis kurzu
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty


Kurz je určen pro ...

personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, řídící pracovníky, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe a osoby pohybujících se v mzdové oblasti.


Přednáší / lektor kurzu ...

doc. JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. Lektorka působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Je autorkou několika komentářů k zákoníku práce a pravidelně přispívá také do odborných právnických časopisů. Průběžně od r. 1990 se také věnuje lektorské činnosti pro veřejnost zaměřené především na oblast pracovněprávních vztahů.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Obsah semináře:

 • Správné postupy v právním jednání [uzavírání smluv] v důsledku uplatňování NOZ v pracovněprávních vztazích [adhezní smlouvy, předsmluvní odpovědnost]
 • Možnosti využívání výjimek z obecné úpravy při opakovaném sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání zkušební doby
 • Čerpání dovolené v pracovním poměru a právo na dovolenou v pracovněprávních vztazích zakládaných dohodami – kdy hrozí zaměstnavateli pokuta
 • Neuspokojivé pracovní výsledky a porušování povinností – osvědčený postup při jejich řešení
 • Problémy související se skončením pracovního poměru – řešení konkrétních příkladů [alkohol na pracovišti, trestný čin zaměstnance a možnosti skončení v průběhu těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené]
 • Překážky v práci a právo zaměstnanců na poskytování [placeného] pracovního volna
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich využití a nejčastější chyby zaměstnavatelů
 • Ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnance v průběhu pracovního poměru a po jeho skončení – konkurenční doložka z pohledu judikatury
 • Připravované změny zákoníku práce v roce 2015


 • Diskuse a odpovědi na dotazy


Upozornění: Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Nejsme plátci DPH. Cena je konečná. V ceně je zahrnuto občerstvení a podkladový materiál.

Podobné kurzy #Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty >>


Další kurzy: Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2017 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2017, s praktickými zkušenostmi s upl Další podobné školení
STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR, manažery a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Uzavírání smluv a jiných dokumentů v pracovním právu * Postup při vzniku pracovního poměru * Náležitosti pracovní smlouvy * Způsoby skončení pr Další podobné školení
Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky i vy Nový občanský zákoník (NOZ) odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE 2017 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ ANEB ZAČÍNÁM/VRACÍM SE K PERSONALISTICE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalším souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. Další podobné školení
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. Další podobné školení
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika pracovní doby (rozvrhy pracovní doby, přestávky v práci, mezi směnami, týden Další podobné školení
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika pracovní doby (rozvrhy pracovní doby, přestávky v práci, mezi směnami, týden Další podobné školení
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, problematika vyrovnávacího období, kratší pracovní doba, maximální délka směny, rozvrh t Další podobné školení
Novela zákoníku práce od 1. 4. 2017 (on-line kurz)
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * . Bude brzy upřesněn. Další podobné školení
ČESKÉ A SLOVENSKÉ PRACOVNÍ PRÁVO - srovnání právní úpravy vybraných oblastí v českém a slovenském zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou slovenského zákoníku práce a podrobný výklad rozdílů v úpravě nejdůležitějších pracovněprávních institutů ve srovnání s českým kodexem. Obsah: * Předsmluvní vztahy * Vznik pracovního poměru – pracovní smlouva Další podobné školení
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář zohledňuje také změny související s novelou zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů. Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se pracovním právem. Cíl: Seznámení s připravovanou novelou zákoníku práce, která má s účinností od 1. Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva v roce 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seminář se bude týkat aktuálních legislativních změn v pracovním právu a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. Obsah: Aktuální novelizace zákoníku práce: * Postavení vedoucích zaměstnanců * Změna druhu a místa vykonávané p Další podobné školení
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) * Vazba na nový občanský zákoník a jak s ním pracovat * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit * Novela zákoníku práce pro Další podobné školení
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci po novele zákoníku práce od roku 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Podmínky vzniku práva na dovolenou * Délka dovolené * Výpočet dovolené * Pravidla poskytování dovolené * Čerpání dovolené * Převádění dovolené Další podobné školení
POSTAVENÍ VRCHOLOVÝCH A LINIOVÝCH MANAŽERŮ po novele zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro vedoucí zaměstnance středního a vyššího managementu, personalisty, osoby ve vedení společností, podnikové právníky. Cíl: Komplexní seznámení s pracovněprávním postavením vedoucích zaměstnanců a dále nové kategorie vrcholových řídících zaměstnanc Další podobné školení
PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad nového občanského zákoníku (NOZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, nové pojetí odchylování se od zákona (rozšíření možností), konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, Další podobné školení
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad nového občanského zákoníku (NOZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, nové pojetí odchylování se od zákona (rozšíření možností), konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, Další podobné školení
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva i ve vazbě na novelu zákoníku práce od roku 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a Další podobné školení

Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2016-04-15 00:21:18

Erudica
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty #

Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

Téma kurzu nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro personalisty
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Analýza návštěvnosti webu - práce z domova - 120Kč/h
  - flexibilní pracovní doba - práce na 20 - 30h/týdně - nástupní mzda 120Kč/h [po zapracování až 150Kč/h...] - výplata 1x za 14dní - po zaškolení práce z domova [home-office] - práce pro prestižní IT firmu - v případě oboustranné..., Praha

  Personalista - Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
  [bez vyučení] Doba zaměstnání: od 15.12.2016 Mzdové rozpětí: od 20 000 do 27 750 Kč/měsíc Další informace: Zaměstnavatel... je ochoten zaměstnat cizince. Jazykové znalosti: Angličtina - Aktivní Poznámka k volnému místu: Místo výkonu práce: Rumunská 26..., Praha

  S námi si vyberete Různorodá práce ve skladu nebo výrobě na Plzeňsku
  pracovního úvazku: Brigáda Číslo inzerátu: 8150 Datum vydání: 22.11.2016 Máme pro Vás pracovní příležitost jak pro... kvalifikované, tak i nekvalifikované pracovníky. Pro ty, co hledají různorodou práci ve výrobě nebo skladu a nechtějí do práce..., Praha - Plzeňský kraj

  Lékař/ka - odd. fyziologie a psychologie práce - Lékaři v psychiatrických oborech
  zaměstnání: od 15.11.2016 Mzdové rozpětí: od 19 130 do 33 780 Kč/měsíc Vhodné pro: Absolventy vysokých škol Požadované... dovednosti: Práce s PC Řidičský průkaz Jazykové znalosti: Angličtina - Pasivní Čeština - Aktivní Poznámka k volnému místu..., Praha

  §92 Pomocné práce v automyčce - Pracovníci pro ruční mytí vozidel
  Doba zaměstnání: od 10.11.2016 Mzdové rozpětí: od 10 000 do 15 000 Kč/měsíc Další informace: Zaměstnavatel je ochoten... zaměstnat cizince. Poznámka k volnému místu: §92 místo výkonu práce: Kodaňská 1459/48, Vršovice kontakt:Hnatyuk Ivana, e-mail..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zákoník + aktuality + zkušenosti + personalisty


  Další termíny jednotlivých školení : školení zákoník | školení aktuality | školení zkušenosti | školení personalisty (zobrazí termíny školení podle jednotlivého klíčového slova )

  ... nebo témata jednotlivých kurzů : kurzy zákoník | kurzy aktuality | kurzy zkušenosti | kurzy personalisty (zobrazí kurzy seskupené podle jednotlivých témat)
 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2017 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: MS Word rozšíření pro pokročilé uživatele v květnu 2017 - Brno