logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY
ERUDICA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty - Následující kurzy:

 
  

 

ZAKONIK PRACE 2016 AKTUALITY ZMENY ZKUSENOSTI Z PRAXE PRO PERSONALISTY

Viz také následující kurzy :
 • Holičské a kadeřnické práce - rekvalfikační kurzPodrobnosti
 • 20741: WINDOWS SERVER 2016 – sítěPodrobnosti
 • 20742: Windows Server 2016 – správa identitPodrobnosti
 • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti
 • 20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016Podrobnosti

Kurz - Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Pro aktuální kurzy a/nebo školení pokračujte na hlavní stránku :
https://www.skoleni-kurzy.eu/


Tento kurz pořádala firma: © Erudica - Praha
 Další podobné školení nebo kurzy:

Popis kurzu
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty


Kurz je určen pro ...

personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, řídící pracovníky, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe a osoby pohybujících se v mzdové oblasti.


Lektoři kurzu

doc. JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. Lektorka působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Je autorkou několika komentářů k zákoníku práce a pravidelně přispívá také do odborných právnických časopisů. Průběžně od r. 1990 se také věnuje lektorské činnosti pro veřejnost zaměřené především na oblast pracovněprávních vztahů.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Obsah semináře:

 • Správné postupy v právním jednání [uzavírání smluv] v důsledku uplatňování NOZ v pracovněprávních vztazích [adhezní smlouvy, předsmluvní odpovědnost]
 • Možnosti využívání výjimek z obecné úpravy při opakovaném sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, sjednávání zkušební doby
 • Čerpání dovolené v pracovním poměru a právo na dovolenou v pracovněprávních vztazích zakládaných dohodami – kdy hrozí zaměstnavateli pokuta
 • Neuspokojivé pracovní výsledky a porušování povinností – osvědčený postup při jejich řešení
 • Problémy související se skončením pracovního poměru – řešení konkrétních příkladů [alkohol na pracovišti, trestný čin zaměstnance a možnosti skončení v průběhu těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené]
 • Překážky v práci a právo zaměstnanců na poskytování [placeného] pracovního volna
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich využití a nejčastější chyby zaměstnavatelů
 • Ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnance v průběhu pracovního poměru a po jeho skončení – konkurenční doložka z pohledu judikatury
 • Připravované změny zákoníku práce v roce 2015


 • Diskuse a odpovědi na dotazy


Upozornění: Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Nejsme plátci DPH. Cena je konečná. V ceně je zahrnuto občerstvení a podkladový materiál.

Podobné kurzy #Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty >>


Další kurzy a školení: Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2018 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novely zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2018, s praktickými zkušenostmi s upl Další podobné školení nebo kurzy
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuality pro rok 2018
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Seznámit účastníky kurzu s praktickými dopady tzv. Další podobné školení nebo kurzy
STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR, manažery a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Uzavírání smluv a jiných dokumentů v pracovním právu * Postup při vzniku pracovního poměru * Náležitosti pracovní smlouvy * Způsoby skončení pr Další podobné školení nebo kurzy
ZÁKONÍK PRÁCE - změny a aktuality
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, HR manažery, specialisty v oblasti práce a mezd, podnikové právníky. Soukromý i veřejný sektor. Další podobné školení nebo kurzy
Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky i vy Nový občanský zákoník (NOZ) odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší Další podobné školení nebo kurzy
Novela DPH a Zákoníku práce 2017 – atraktivně v praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : ING. JANA LEDVINKOVÁ ZÁKON O DPH 2017 ÚPLNĚ OD ZÁKLADŮ, PŘÍKLADY, PŘÍKLADY Tuzemská plnění – časté chyby a omyly Přehled změn zákona o DPH od roku 2016, vazba na evropské právo a co je zde nového, nová judikatura SDEU Předmět daně – podle jakých ukazatelů jej určujem Další podobné školení nebo kurzy
PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Změny v pracovněprávních vztazích, které přináší novela s plánovanou účinností od 1. 7. Další podobné školení nebo kurzy
Zákoník práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s problematikou pracovního práva jako např. personalisté, účetní a vedoucí pracovníci. Další podobné školení nebo kurzy
Mezinárodní obchodní zákoník
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, které firmy uskutečňují při různých formách hospodářské spolupráce se zahraničím. Další podobné školení nebo kurzy
Obchodní zákoník
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se setkávají s právní problematikou. Srozumitelně seznamuje účastníky se základními pojmy a dějinami práva, prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva, objasňuje právní vztahy a přibližuje oblast právní odpovědnost Další podobné školení nebo kurzy
DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2018
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty a mzdové účetní a další pracovní pozice, které se zabývají ve společnostech nárokem na dovolenou – například z pohledu dohadných položek, z pohledu odměňování; z pohledu vedoucích zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za čerpání dovolené ve společnosti. Další podobné školení nebo kurzy
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce, vč. novely
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář také zohledňuje změny související s novelou zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů. Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Další podobné školení nebo kurzy
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seminář se bude týkat aktuálních legislativních změn v pracovním právu a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. Obsah: Aktuální novelizace zákoníku práce: * Postavení vedoucích zaměstnanců * Změna druhu a místa vykonávané práce Další podobné školení nebo kurzy
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci po novele zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, pracovníky HR a vedoucí zaměstnance. Obsah: * Podmínky vzniku práva na dovolenou * Délka dovolené * Výpočet dovolené * Pravidla poskytování dovolené * Čerpání dovolené * Převádění dovolené * Další podobné školení nebo kurzy
POSTAVENÍ VRCHOLOVÝCH A LINIOVÝCH MANAŽERŮ po novele zákoníku práce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro vedoucí zaměstnance středního a vyššího managementu, personalisty, osoby ve vedení společností, podnikové právníky. Cíl: Komplexní seznámení s pracovněprávním postavením vedoucích zaměstnanců a dále nové kategorie vrcholových řídících zaměstnanců. Další podobné školení nebo kurzy
PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad nového občanského zákoníku (NOZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, nové pojetí odchylování se od zákona (rozšíření možností), konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, Další podobné školení nebo kurzy
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, uzavírání smluv, jednání za právnické oso Další podobné školení nebo kurzy
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva i ve vazbě na novelu zákoníku práce od roku 2017
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v Další podobné školení nebo kurzy
VĚCNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela občanského zákoníku a v ní Další podobné školení nebo kurzy
ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELÁCH pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) * Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit * Kolektivní smlouvy a vnitřní p Další podobné školení nebo kurzy

Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2016-04-15 00:21:18

Erudica
Zákoník práce 2016 – aktuality, změny, zkušenosti z praxe # pro personalisty #

Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro personalisty
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Práce na výrobní lince obalových materiálů - vhodné i pro ženy
  - 14:00], odpolední [14:00 - 22:00] nebo 12-ti hodinové 6:00 - 18:00 a 18:00 - 6:00 Po-Ne [střídání směn] práce vhodná..., Praha 10

  Nabídka Práce: Analytik/analytička OP IROP, Praha
  : analytik/analytička OP IROP, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce...: - VŠ vzdělání [magisterský stupeň] - znalost práce na PC na uživatelské úrovni [MS Word, MS Excel, MS PowerPoint..., Praha

  Nabídka Práce: Analytik/analytička OP IROP, Praha
  : analytik/analytička OP IROP, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce...: - VŠ vzdělání [magisterský stupeň] - znalost práce na PC na uživatelské úrovni [MS Word, MS Excel, MS PowerPoint..., Praha

  Nabídka Práce: Referent/ka majetkové správy – veřejné zakáz
  práce » Zajišťování a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. » Na základě... » Práce s interním programem na zadávání zakázek » Příprava zakázky od jejího vypsání až po podepsání smlouvy » Spolupráce..., Praha

  Obsluha bistra - &quot;práce za pultem&quot;
  27.05.2016 Společnost DAZ GROUP s.r.o. hledá nové zaměstnance na pozici Obsluha bistra - &quot;práce za pultem&quot; v lokalitě... Místo výkonu práce: Svornosti č.p. 1143/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, pohovor PO DOMLUVĚ! možný i na Bucharova 2817/9-13..., Praha 5

  Nabídka Práce: Referent/ka veřejných zakázek – právní zam#
  . 137/2006 Sb. výhodou, znalost nového zákona č. 134/2016 Sb. [základní orientace] » Znalost práce s ASPI vítána... zakázek - právní zaměření Náplň prácePracoviště-lokalita Praha 4 Náplň práce » Zpracování návrhů dodatečných informací..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zákoník + aktuality + zkušenosti + personalisty


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2017 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: 3ds Max pro pokročilé v listopadu 2017 - Brno