logo skoleni-kurzy

KURZ : NIZKOENERGETICKA A PASIVNI VYSTAVBA ENERGETICKY TEMER NULOVE BUDOVY
TUV SUD CZECH S R O


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy] - Následující kurzy:

   

   

  NIZKOENERGETICKA A PASIVNI VYSTAVBA ENERGETICKY TEMER NULOVE BUDOVY

  Viz také následující kurzy :
  • 14. Terapeut Psycho-Energetické Transformace® - Kouč #pro kohokoliPodrobnosti
  • 14.Terapeut Psycho-Energetické Transformace® - Kouč # pro TPETPodrobnosti
  • Energetický specialistaPodrobnosti
  • Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB]Podrobnosti
  • ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZA POMOCI KOLEGŮ - týmová spolupráce aneb jak vyřešit úkol téměř bez přípravyPodrobnosti


  Kurz - NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy] - s certifikátem


  TÜV SÜD Czech s.r.o.


  Tento 10 denní kurz je koncipován jako ucelená příprava na činnost projektanta, s ohledem na dodržení podmínek pro budovy s téměř nulovou energetickou náročností. Vydání osvědčení o absolvování kurzu je podmíněno 85% účastí na celém kurzu a úspěšným složením závěrečného zkušebního testu. Od účastníků předpokládáme alespoň základní znalosti z oboru. Lektoři kurzu : Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb; Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., docent na ČVUT Praha; Ing. Viktor Zbořil, specialista na energetickou náročnost pasivních a nízkoenergetických domů... Podrobné informace o kurzu jsou uvedeny níže na stránce. ...


  Cena kurzu:
       ...   18.000 Kč / kurz  

       ... včetně DPH: 21.780 Kč / kurz

  Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
  • Účastník kurzu obdrží certifikát
  • Kurz je ukončen zkouškou  Přihláška na školení:

     NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZA POMOCI KOLEGŮ - týmová spolupráce aneb jak vyřešit úkol téměř bez přípravy - Studio W

  - ... cena: 5.300 Kč/Kurz (6.413 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB] - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 13.500 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB] - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 13.500 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Brno-střed - Jihomoravský  
  (??)   Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB] - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 13.500 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Energetický specialista - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 19.800 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha 4  
  (??)   Energetický specialista - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 19.800 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha 8  
  (??)   14. Terapeut Psycho-Energetické Transformace®/Kouč #pro kohokoli - INSTITUT TRANSFORMAČNÍ PSYCHOLOGIE®

  - ... cena: 27.500 Kč/kurz bez DPH

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy] - s certifikátem


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


  [Kurz] Popis kurzu...

  Již od roku 2016 platí pro některé nové budovy povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií). Od roku 2020 bude tato povinnost platná pro veškerou novou výstavbu. Téma budov s téměř nulovou energetickou náročností je proto mimořádně aktuální.  Komu je kurz určen:


  • autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, lidem pracujícím v oblasti technického zařízení budov (TZB)

  • případně těm, kteří zajímají o problematiku nízkoenergetické a pasivní výstavby.

  • dále je určen všem, kteří se zapojují do programu "Nová zelená úsporám", případně se zajímají o oblast průkazů energetické náročnosti budov (PENB).  Během 10 denního kurzu jsou dopodrobna probrána:


  • témata z oblasti legislativy;
  • témata, týkající se stavebního řešení budovy (tepelně-technické vlastnosti obálky budovy, atd.);
  • témata, týkající se vnitřního zařízení nízkoenergetické a pasivní výstavby (technické systémy vytápění, nuceného větrání s rekuperací tepla, osvětlení, alternativní zdroje);
  • ekonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby.


  Na kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů, pod vedením lektorů a věcných diskuzí.  Přínosy kurzu :


  • Kurz probíhá na bázi praktických cvičení a příkladů. V průběhu kurzu budou jednotliví účastníci pod vedením lektora hodnotit zvolený objekt.
  • V rámci kurzu je všem účastníkům k dispozici profesionální software na stavební fyziku.
  • Po absolvování kurzu budou účastníci chápat pojem „budovy s téměř nulovou energetickou náročností“ ve všech souvislostech (stavební, technické a ekonomické aspekty pojmu).
  • Lektorský tým má bohaté praktické zkušenosti, zároveň aktivně spolupracuje s ČVUT Praha.
  • Součástí kurzu jsou exkurze do tzv. „inteligentního domu“, který je kompletně softwarově řízen (vytápění, větrání, osvětlení, stínění oken, atd.). Detailně zde bude prezentován princip řízení (miniserver, čidla teploty, CO2, intenzity osvětlení, atd.) a bude provedena ukázka programování. Účastníci si budou moci funkci inteligentního řízení vyzkoušet v praxi.
  • Součástí kurzu je i zpracování dokumentů do programu "Nová zelená úsporám" a znalosti potřebné k vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.
  • Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR. Kurz běží od roku 2014.


  Kurz je nyní možné hradit z programu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)". Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby (OSVČ). Kontaktními místy pro žádosti jsou Úřady práce ČR.
  Podrobnosti zde: https: portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii  Lektorský tým:


  • Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, energetický auditor, specialista na energetickou náročnost budov, větrací a klimatizační zařízení, obnovitelné zdroje energie, externí spolupracovník ČVUT Praha.
  • Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., docent na ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, odborník na alternativní zdroje energie, solární tepelnou techniku, tepelná čerpadla, energeticky efektivní budovy, energetické simulační modelování, předseda Československé společnosti pro sluneční energii.
  • Ing. Viktor Zbořil, specialista na energetickou náročnost pasivních a nízkoenergetických domů, odborník na posuzování detailů konstrukcí, eliminaci tepelných mostů a tepelných vazeb. Projektant celkové energetické koncepce nízkoen. a pasivních budov, včetně vytápění, větrání a ostatní zdravotně technické instalace.  Způsob ukončení kurzu :


  • Kurz bude zakončen závěrečným zkušebním testem s 50 otázkami.
   Test nenahrazuje zkoušku nutnou k získání oprávnění vydávat průkaz ENB. Zkoušku k vydávání průkazu provádí od 1.7.2015 Státní energetická inspekce, zkouška se skládá na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, to rovněž vydává i oprávnění. Podrobnosti ke zkoušce naleznete: .mpo.cz/dokument36333
  • Vydání osvědčení o absolvování kurzu je podmíněno 85% účastí na celém kurzu + úspěšným složením testu.


  Požadavek na účastníky:


  • pro účast předpokládáme alespoň základní znalosti z oboru.  [Kurz] Osnova...

  Modul
  Název modulu Osnova Počet hodin teorie

  Počet hodin praxe

  1

  Požadované parametry nízkoenergetické a pasivní výstavby s ohledem na současné požadavky


  • Hodnocené parametry
  • Detaily k jednotlivým parametrům

  12

  0

  2

  Tepelně technické výpočty pro návrh pasivních a nízkoenergetických staveb


  • Součinitel prostupu tepla
  • Průměrný součinitel prostupu tepla
  • Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
  • Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti
  • Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů

  12

  10

  3

  Vnitřní zařízení nízkoenergetických a pasivních staveb a jejich navrhování


  • Výpočet tepelných ztrát, návrh zdroje tepelné energie
  • Návrh teplovodní otopné soustavy
  • Návrh řízeného větrání s rekuperací tepla
  • Příprava teplé vody

  18

  4

  4

  Využití obnovitelných zdrojů energie při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb


  • Solární tepelné kolektory
  • Solární tepelné soustavy
  • Tepelná čerpadla

  13

  5

  5

  Ekonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby a vliv na životní prostředí


  • Ekonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby
   • předpokládané investiční náklady jednotlivých technických systémů
   • předpokládané roční provozní náklady

  • Vliv na životní prostředí

  4

  5

  CELKOVÝ POČET HODIN VZD.PROGRAMU 6024

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...  * Energetickým specialistou se může stát osoba:

  - s vysokoškolským [bakalářským, magisterským nebo doktorským] vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
  - se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  - s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky a stavebnictví a 5 let praxe v oboru. Blíže viz. http odkaz.

  Zkoušku k vydávání průkazu je oprávněno provádět pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti ke zkoušce naleznete: .mpo.cz/dokument36333  Podobný kurz

  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy]
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení/kurz


  TÜV SÜD Czech s.r.o.

  :: Akademie TÜV SÜD Czech čerpá ze zkušeností velké nadnárodní společnosti a nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Poplatky nebo nákupní ceny jsou splatné okamžitě po vystavení faktury bez srážek. Dílčí faktury mohou být vystaveny. Akademie si vyhrazuje právo předepsat jako podmínku účasti platbu v hotovosti. Účastnický poplatek zahrnuje účast na akci a nápoje o přestávce a náklady na školicí materiály.

  Odstoupení od objednávky objednatelem musí mít písemnou formu a nejpozději 14 dnů před terminem konání akce. Při odhlášení se po této lhůtě a do 3.pracovního dne před konáním akce je splatných 50% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se popřípadě neúčasti na akci nebo dřívějšího odchodu z akce objednatel hradí plnou částku účastnického poplatku. Když se účastník při akcích trvajících déle než 3 měsíce odhlásí ve lhůtě 7 dnů a méně, je povinen uhradit účastnický poplatek na 3 měsíce. Vy slání náhradníka je možné.

  Když Akademie TÜV SÜD Czech na základě požadavku účastníka provede rezervaci ubytování v hotelu, je tato pro účastníka závazná. Akademie TÜV SÜD Czech je pouze zprostředkovatelem. Změny příp. storno si musí udělat účastník sám. Vzniknou - li pronájemci náklady s tím spojené, snáší je účastník

  Podobné kurzy #NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy] >>


  Další kurzy a školení: NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy]
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ZA POMOCI KOLEGŮ - týmová spolupráce aneb jak vyřešit úkol téměř bez přípravy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny, kteří jsou součástí týmu, spolupracují s kolegy na projektech či jakýchkoliv činnostech, řeší často nenadálé situace a problémy a potřebují získat nástroje na to, jak je řešit rychle a efektivně. Cíl: * Naučit ostatní i sebe pozitivně přistupov Další podobné školení nebo kurzy
  Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  Kurz
    ... Rozsah školení 3 dny Jiný kurz v jiné ceně : Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB. Další podobné školení nebo kurzy
  Energetický specialista
  Kurz
    ... Rozsah kurzu 10 dní Jiný kurz v jiné ceně : Energetickým specialistou je [podle § 10 zákona č. 406 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  14. Terapeut Psycho-Energetické Transformace®/Kouč #pro kohokoli
  Kurz
    ... Terapeut/Kouč 3.-5.4., 24.-26.4., 1.-3.5., 8.-10.5., 22.-24.5.2020 Jiný kurz v jiné ceně : Studium Transformační Psychologie vám pomůže změnit život. Uvažujete o psycho-terapeutickém výcviku, který byste mohli uplatnit ve svém zaměstnání, ale i soukromém životě? Další podobné školení nebo kurzy
  14.Terapeut Psycho-Energetické Transformace®/Kouč # pro TPET
  Kurz
    ... Terapeut/Kouč 3.-5.4., 17.-19.4., 1.-3.5., 8.-10.5., 22.-24.5.2020 Jiný kurz v jiné ceně : Studium Transformační Psychologie vám pomůže změnit život Uvažujete o psycho-terapeutickém výcviku, který byste mohli uplatnit ve svém zaměstnání, ale i soukromém životě? Ucelené studium s názvem Terapeut Psycho-Energetické Transformace vám nabídne daleko víc. Další podobné školení nebo kurzy
  Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Mosty na pozemních komunikacích výstavba
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mosty na pozemních komunikacích - výstavba Seminář bude akreditovaný v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT. Charakteristika školení: Průběh stavby (příprava stavby, předání staveniště, stavba, kontrolní dny, změny během výstavby, přejímka, předčasné užívání, zkušební prov Další podobné školení nebo kurzy
  Péče o zákazníka - budování vztahu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen obchodníků, konzultantům, makléřům všem, kteří chtějí pečovat o stávající či dlouhodbé zákazníky. A. Další podobné školení nebo kurzy
  Budování image
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2018-02-16 10:31:36

  TÜV SÜD Czech s.r.o.
  NÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy] #

  Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály + Stavebnictví, nemovitosti

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát
  • Kurz je ukončen zkouškou


  Klíčová slova pro dané školení:
  budov, ENB, energetická, MPO, nízkoenergetická, pasivní, průkaz, specialista, výstavba, životní  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSNÍZKOENERGETICKÁ A PASIVNÍ VÝSTAVBA [energeticky téměř nulové budovy] [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © TÜV SÜD Czech s.r.o. - Praha 4 :: - Akademie TÜV SÜD Czech čerpá ze zkušeností velké nadnárodní společnosti a nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Poplatky nebo nákupní ceny jsou splatné okamžitě po vystavení faktury bez srážek. Dílčí faktury mohou být vystaveny. Akademie si vyhrazuje právo předepsat jako podmínku účasti platbu v hotovosti. Účastnický poplatek zahrnuje účast na akci a nápoje o přestávce a náklady na školicí materiály.

  Odstoupení od objednávky objednatelem musí mít písemnou formu a nejpozději 14 dnů před terminem konání akce. Při odhlášení se po této lhůtě a do 3.pracovního dne před konáním akce je splatných 50% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se popřípadě neúčasti na akci nebo dřívějšího odchodu z akce objednatel hradí plnou částku účastnického poplatku. Když se účastník při akcích trvajících déle než 3 měsíce odhlásí ve lhůtě 7 dnů a méně, je povinen uhradit účastnický poplatek na 3 měsíce. Vy slání náhradníka je možné.

  Když Akademie TÜV SÜD Czech na základě požadavku účastníka provede rezervaci ubytování v hotelu, je tato pro účastníka závazná. Akademie TÜV SÜD Czech je pouze zprostředkovatelem. Změny příp. storno si musí udělat účastník sám. Vzniknou - li pronájemci náklady s tím spojené, snáší je účastník
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  ERP specialista - vhodné i pro absolventy
  pasivní znalost AJ [pro práci není nutná mluvená angličtina] • komunikativnost a schopnost práce v kolektivu • procesní..., Praha 4

  Tester IS - obchodování s komoditními deriváty, centrum Prahy
  , pečlivost k práci je potřeba minimálně pasivní znalost angličtiny Naše nabídka práce na plný úvazek v perspektivní..., Praha 1

  ERP specialista
  , Windows Server znalost, alespoň pasivní znalost AJ [pro práci není nutná mluvená angličtina]. Místo práce: Praha 4 - Libuš...., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nízkoenergetická + pasivní + výstavba + energeticky + téměř + nulové + budovy


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: DPH v tuzemsku a v zahraničí 2019, novinky 2020 v lednu 2020 - Pardubice
  ^