logo skoleni-kurzy

KURZ : VCA SCC SKOLENI
BOZP PARDUBICE S R O INTERMONT


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
VCA / SCC Školení - Následující kurzy:

 

 

VCA SCC SKOLENI

Viz také následující kurzy :
 • Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R EnterprisePodrobnosti
 • Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytikyPodrobnosti
 • Kurz-školení Oracle Database 12c: Úvod do OLAP # pro Programátory, analytikyPodrobnosti
 • Kurz-školení DB2 UDB - pokročilé programováníPodrobnosti
 • Kurz-školení Qlik SensePodrobnosti


Kurz - VCA / SCC Školení - s certifikátem


BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]


Nabízíme školení SCC, VCA pro pracovníky, kteří pracují v Holandsku, Německu, Rakousku a Belgii. Rozsah školení 1 den. Po úspěšném zakončení kurzu zkouškou bude účastníku na jeho jméno vystaven certifikát s platností 10 let. Certifikáty je možné vydat v německém nebo anglickém jazyce. SCC [Safety Certificate Contractors] Certifikace personálu dodavatelů představuje možnost provedení školení a zkoušky dle systému SCC pro výkonné a operativní vedoucí pracovníky dodavatelů [kontraktorů] - vyžadované významnými investory v německy mluvících zemích a Nizozemí. VCA Basic certifikáty jsou rovnocenné SCC certifikátům v Německu. ...


Cena kurzu:
     ...   8.265 Kč / kurz  

     ... včetně DPH: 10.000 Kč / kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikát
 • Kurz je ukončen zkouškouPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

VCA / SCC Školení
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
VCA / SCC Školení

jednodenní kurz
Pardubice - Pardubický SCC certifikace osob

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
Pro objednání kurzu a zkoušky pošlete přihlášku min. 10 dní před požadovaným termínem ...
VCA / SCC Školení

8:00 - 15:30, zkouška druhý den od 10:00
Pardubice - Pardubický osobní cerifikát VCA - Termín kurzu vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky.

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-

# Kurz je ukončen zkouškou
Určeno pro osoby, které pracují zejména v Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku , Francii a v dalších zemích EU. Termíny zkoušky VCA - SCC pouze 1x měsíčně. Objednávejte se s předstihem. Minimální počet osob 10. Zkouška VCA Basic je elektronická [skládá se na pc]. Úspěšnost testu je na min. 65% ...
VCA / SCC Školení

jednodenní kurz
Pardubice - Pardubický SCC certifikace osob

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
Pro objednání kurzu a zkoušky pošlete přihlášku min. 10 dní před požadovaným termínem ...
VCA / SCC Školení

8:00 - 15:30, zkouška druhý den od 10:00
Pardubice - Pardubický osobní cerifikát VCA - Termín kurzu vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky.

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-

# Kurz je ukončen zkouškou
Určeno pro osoby, které pracují zejména v Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku , Francii a v dalších zemích EU. Termíny zkoušky VCA - SCC pouze 1x měsíčně. Objednávejte se s předstihem. Minimální počet osob 10. Zkouška VCA Basic je elektronická [skládá se na pc]. Úspěšnost testu je na min. 65% ...
VCA / SCC Školení

jednodenní kurz
Pardubice - Pardubický SCC certifikace osob

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
Pro objednání kurzu a zkoušky pošlete přihlášku min. 10 dní před požadovaným termínem ...
VCA / SCC Školení

8:00 - 15:30, zkouška druhý den od 10:00
Pardubice - Pardubický osobní cerifikát VCA - Termín kurzu vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky.

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-

# Kurz je ukončen zkouškou
Určeno pro osoby, které pracují zejména v Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku , Francii a v dalších zemích EU. Termíny zkoušky VCA - SCC pouze 1x měsíčně. Objednávejte se s předstihem. Minimální počet osob 10. Zkouška VCA Basic je elektronická [skládá se na pc]. Úspěšnost testu je na min. 65% ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
VCA / SCC Školení - s certifikátem


Kurz je určen pro ...


* Školení je vhodné pro pro osoby se zájmem o certifikát VCA Basic, certifikát SCC, safety checklist contractors, SCC cetifikace, VCA Basic certifikace, VCA Basic školení.
* Účastnící školení VCA Basic získají kvalifikaci na vykonávání prací [i nebezpečných, rizikových] u Vašich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném zakončení kurzu zkouškou bude účastníku na jeho jméno vystaven s platností 10 let.
* VCA Basic certifikáty jsou rovnocenné SCC certifikátům v Německu.


Lektoři kurzu

Lektoři z firmy: BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


* Základní znalosti o právních a ostatních předpisech
* Analýzy rizik, identifikace a seznámení s riziky, preventivní a nápravná opatření
* Nebezpečné situace, nehody, mimořádné události
* Pracovní povolení
* Práce s chemickými látkami
* Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, práce v uzavřených prostorách
* Nářadí a stroje
* Vyhrazená tlaková zařízení, elektrická, zdvihací a plynová
* Pracovní úrazy
* Příčiny nehod
* Nebezpečné pracovní postupy
* Práce ve výškách
* OOPP
* Evropské směrnice
* Opatření týkající se hluku, el. záření, azbestu, kontrolovaná pásma, havarijní plány


[Kurz] Co znamená VCA / SCC?...

VCA / SCC je standard, který pomáhá dodavatelským společnostem prokázat, že splňují nezbytné požadavky na předcházení úrazům, nehodám, nežádoucím událostem, a že učinili všechna opatření, která jsou minimální nezbytné pro snížení rizika, kterému jsou zaměstnanci společností vystaveni. Účelem VCA / SCC je zajistit bezpečný provoz společnosti, zvýšit povědomí o bezpečném provádění činností, snížit počet nehod a zajistit bezpečné pracovní prostředí. VCA / SCC je mnohem více než jen univerzální checklist. Jde o komplexní hodnocení, které nabízí certifikační orgán dodavatelským firmám v oblasti řízení bezpečnosti SHE (Safety Health Environment).Certifikát VCA / SCC se nejčastěji vyžaduje v odvětvích:

Petrochemický průmysl
Strojírenství
Elektrotechnika a řízení procesů
Stavební inženýrství
Inženýrské stavby
Ostatní inženýrské služby, jako jsou izolace, lešení, průmyslové čištění, opravy, údržba, pískování, malování, logistika-doprava, revize, atd.


Certifikace VCA/SCC má tři úrovně
1. VCA / SCC ★ (jedna hvězdička) Je určena pro malé společnosti s menším počtem zaměstnanců. Menší subdodavatelské společnosti na základě žádosti velkých společností. SHE kontrola je zaměřena na pracoviště.
2. VCA / SCC ★★ (dvě hvězdičky) Je určena pro hlavní dodavatelské společnosti, které zaměstnávají větší počet zaměstnanců. Kontrola SHE je zaměřena na pracoviště, zaměřuje se na strukturu SHE (směrnic, organizačních, neustálé zlepšování, rozvoj).
3. VCA / SCC (Petrochemie) Je určena pro petrochemický průmysl. Kontrola SHE je zaměřena na pracoviště stejně jako VCA / SCC ★★, se zaměřením na individuální a další požadavky navíc, které jsou důležité pro petrochemický průmysl.

Struktura standartu

SHE Checklist Contractors
SCC checklist - kontrolní seznam je rozdělen na 12 částí


Část 1: SHE politika a organizace, zapojení managementu

Část 2: SHE Řízení rizik

Část 3: Školení, informace a instrukce

Část 4: SHE povědomí

Část 5: SHE projektový plán

Část 6: Ochrana životního prostředí

Část 7: Příprava na nebezpečné situace

Část 8: SHE kontrola

Část 9: Pracovní Zdravotní Služba

Část 10: Nákup a kontrola materiálu, pracovních zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky

Část 11: Zprostředkování služeb

Část 12: SHE - oznamování, registrace a vyšetřování nehod a úrazů


Každá část obsahuje konkrétní kontrolní otázky. U každé otázky je vysvětlení cíle a jsou popsány minimální požadavky na spinění, jakož i požadované dokumenty pro ověření, což výrazně přispěje k přehledu o managementu systému bezpečnosti.


Výhody certifikace podle VCA SCC pro organizace

snížení nežádoucích následků as tím souvisejících nákladů


snížení škod na zařízeních společnosti a náklady vzniklé z pracovních přestávek / úraz, porucha, nehoda/


posilování úcty právních předpisů, minimalizaci nákladů, pokut, soudních sporů


účinnější, bezpečnější a rychlejší provádění postupu prací


zdůrazňuje a potvrzuje svým zaměstnancům, že jsou na správné cestě, a že pracují ve struktuře a způsobem, který se stará o jejich vlastní bezpečnost io bezpečnost ostatních


podporuje své zaměstnance, aby se snažili neustále zlepšovat bezpečnost a nepodceňovat riziko


zlepšuje image společnosti, a to jak interně, tak externě, zvyšuje náskok před konkurenty a tím i získání nových zákazníků


spolehlivá organizace, schopna pinit své úkoly na základě požadavků zákazníka.[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Výstupem úspěšného absolvovaní zkoušky VCA/SCC je osvědčení platné 10 let, které je potřebné pro práci ve výrobě v Holandsku, Belgii, Rakousku, Lucembursku a Německu.
* Po zaplacení je možné si předem vyžádat studijní materiály
* V případě neúčasti nebo zrušení účasti 3 kalendářní dny před zahájením školení a uznávané zkoušky, hradí žadatel 50% storno poplatek
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: VCA / SCC Školení
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminářdotaz na školení/kurz: VCA /SCC Skoleni : Dobry den,posilal jsem k vam asi pred dvema tydny prihlasku na skoleníVCA na jmeno Vladimír Dokonal kterou tímto dnem ruším. Děkuji za vyřizení. ...

dotaz na školení-kurz: VCA Certifikat - skoleni a zkouska - Safety contractor checklist : Dobrý den, prosím o informaci kdy se bude konat nejbližší kurz. Děkuji ...

BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]

:: Školení obsluh manipulačních vozíků - vysokozdvižné vozíky, VZV. Nové i opakované školení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení a zpracování dokumetace, poradenství v oblasti BOZP. Školení SCC, VCA pro pracovníky, kteří pracují v Holandsku, Německu, Rakousku a Belgii. ...

Platební podmínky pro účast na kurzu

Platba kurzovného převodem z účtu [platební údaje Vám zašleme na váš e-mail po obdržení vaší přihlášky] nebo hotově při registraci. Uchazeči, kterým schválí rekvalifikaci Úřad práce, kurzovné nehradí.

Podobné kurzy #VCA / SCC Školení >>


Další kurzy a školení: VCA / SCC Školení
Poslední aktualizace: 2021-08-01 04:44:14

BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]
VCA / SCC Školení # Přihláška na kurz:

Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály + Přírodní vědy, ekologie, odpady, studium

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát
  • Kurz je ukončen zkouškou


  Klíčová slova pro dané školení:
  bezpečnost, certifikát, ochrana, prostředí, SCC, VCA, zdraví, životní  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSVCA / SCC Školení [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT] - Staré Hradiště :: - Školení obsluh manipulačních vozíků - vysokozdvižné vozíky, VZV. Nové i opakované školení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení a zpracování dokumetace, poradenství v oblasti BOZP. Školení SCC, VCA pro pracovníky, kteří pracují v Holandsku, Německu, Rakousku a Belgii. ...

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Platba kurzovného převodem z účtu [platební údaje Vám zašleme na váš e-mail po obdržení vaší přihlášky] nebo hotově při registraci. Uchazeči, kterým schválí rekvalifikaci Úřad práce, kurzovné nehradí.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  dotaz na školení/kurz: VCA /SCC Skoleni : Dobry den,posilal jsem k vam asi pred dvema tydny prihlasku na skoleníVCA na jmeno Vladimír Dokonal kterou tímto dnem ruším. Děkuji za vyřizení. ...

  dotaz na školení-kurz: VCA Certifikat - skoleni a zkouska - Safety contractor checklist : Dobrý den, prosím o informaci kdy se bude konat nejbližší kurz. Děkuji. ...

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Skladník v Pardubicích - Pardubičkách, PO-PÁ, jedna směna
  Co budete mít na starosti?:: * Manipulaci se zbožím [příjem, uložení, popř. expedice zboží]. * Práci se čtečkou...., Pardubice, Pardubický

  Vedoucí výroby - čistá a tichá výroba
  Co Vás na pozici čeká: - plánování výrobního procesu - vedení a koordinace operátorů strojních zařízení - motivace, trénink a hodnocení zaměstnanců - zodpovědnost za dodržení plánu výroby - zodpovědnost za kvalitu výroby - optimalizace výro..., Pardubice, Pardubický

  Úklidový/á pracovník/ce Pardubice
  Společnost IF FACILITY a.s. přijme 1 pracovníka/ci na úklid Air bank v Pardubicích-Atrium Palác. Nabízíme práci na HPP, zkrácený úvazek 2-3 hod denně. PD od pondělí do soboty, ranní směna s nástupem v 7:00 hodin, Pracovní pozice je vhodná i..., Pardubice, Pardubický

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # vca + scc • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základní kurz obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň v srpnu 2021 - Ostrava - Kunčice
  ^