logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVY ZAKON O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - Následující kurzy:

 
  

 

NOVY ZAKON O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK

Viz také následující kurzy :
 • Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění na Slovensku aktuálně a pro rok 2019Podrobnosti
 • Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníkuPodrobnosti
 • Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě - jak ušetřit čas svůj i svých kolegůPodrobnosti
 • Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)Podrobnosti
 • Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálkaPodrobnosti

Kurz - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 3.590 Kč/Kurz (4.344 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 Kč/Kurz (3.134 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.810 Kč/Kurz (2.190 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu) - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.850 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz

 • Popis kurzu
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek


  Kurz je určen pro ...

  Územní samosprávné celky z jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob. Jedná se o úředníky, kteří administrují zadávací řízení, posuzují smlouvy z právního hlediska, rozpočtují či účtují, provádějí kontroly či audity, koordinují plnění veřejných zakázek atd. Znalost předpisů o zadávání veřejných zakázek je nezbytná i pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadu, neboť v zadávacích řízeních provádějí rozhodnutí a uzavírají samotné smlouvy na veřejnou zakázku.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Miluše Malenková
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
  Vymezení problematiky veřejných zakázek:

  nový zákon o zadávání veřejných zakázek,

  prováděcí právní předpisy k novému zákonu,

  zdroje informací o veřejných zakázkách,

  základní pojmy – zadavatel dodavatel, veřejná zakázka, zadávací řízení, druhy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota, režimy, výjimky.
  Zadávací řízení:

  základní ustanovení o zadávacích řízeních – předběžné tržní konzultace, střet zájmů, zadávací podmínky, účastník zadávacího řízení, předkládaní dokladů,

  podlimitní režim – zjednodušené zadávací řízení a použitelnost úpravy pro nadlimitní režim,

  nadlimitní režim – představení různých druhů zadávacích řízení, kvalifikace, obnovení, způsobilosti, mimořádně nízká nabídková cena, hodnocení, výběr dodavatele,

  zjednodušený režim – nová flexibilní úprava zadávání některých veřejných zakázek na služby,

  dokumentace o zadávacím řízení.
  Řešení komplikací:

  větší rozsah oprávnění sebou nese i větší odpovědnost zadavatele,

  opatření k nápravě,

  námitky,

  zrušení zadávacího řízení,

  dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

  změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

  ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
  Komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek:

  stručný obsah, filozofie, účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek,

  obecná ustanovení o zadávacích řízeních (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky, výjimky),

  základní ustanovení o zadávacích řízeních (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení),

  zadávací podmínky,

  podlimitní a nadlimitní režim + zjednodušený režim,

  kvalifikace + nápravná opatření,

  využití jiných osob a poddodavatelů,

  hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena),

  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

  prováděcí právní předpisy k novému zákonu,

  aktuální stav jednotlivých metodických pokynů,

  dotazy a diskuze.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Nový zákon o zadávání veřejných zakázek >>


  Další kurzy a školení: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Další podobné školení nebo kurzy
  Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o hazardních hrách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-639 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanců obcí, kteří Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přest Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: - kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit, - jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace), - jak poskytovat informace o platech a odměnách, Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování osobních údajů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele, a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. Další podobné školení nebo kurzy
  BEC - Language Studies International - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Language Studies International - Nový Zéland. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  FCE - ABC College of English - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Queenstown pořádaný na škole ABC College of English - Nový Zéland. Detailní informace o škole ABC College of English a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  English + Golf - ABC College of English - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Queenstown pořádaný na škole ABC College of English - Nový Zéland. Detailní informace o škole ABC College of English a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  TESOL - New Zealand Language Centres - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland. Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  English for High School - New Zealand Language Centres - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland. Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Junior Course 13 - 17 let - New Zealand Language Centres - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland. Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  CELTA - New Zealand Language Centres - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland. Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  IELTS - ABC College of English - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Queenstown pořádaný na škole ABC College of English - Nový Zéland. Detailní informace o škole ABC College of English a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  IELTS - Language Studies International - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Language Studies International - Nový Zéland. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  TECSOL - New Zealand Language Centres - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland. Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  TOEFL - Language Studies International - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Language Studies International - Nový Zéland. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  TOEIC - Language Studies International - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Language Studies International - Nový Zéland. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  CAE - Kaplan International English - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Kaplan International English - Nový Zéland. Detailní informace o škole Kaplan International English a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2017-12-11 00:26:19

  1. VOX a.s.
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  JUNIOR COPYWRITER [firemní prezentace] - nový projekt
  i na Moravě. Česká společnost hledá pro nový projekt prezentace malých a středních podniků nadšence s citem pro text a grafické... firem - na míru pro segment SMB klientů - editace prezentací v online prostředí - zlepšování aplikace pro zadávání inzerce..., Praha 1

  Sociální pracovník/ce Nový Prostor Praha
  Společnost Nový Prostor o.s. Adresa Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé. Nezisková..., hledá muže či ženu na pozici pracovník/ce denního centra. Sociální pracovník/ce Nový Prostor Praha Nový Prostor..., Praha 1 - Praha 2

  Nový vlk z Wall street - PRAHA
  . A to už o něčem vypovídá. Nový vlk z Wall street - PRAHA A kdo vlastně jsme? Jsme obchodníci, kteří se nebojí práce..., Praha 2

  Nový vlk z Wall street - PRAHA
  . A to už o něčem vypovídá. Nový vlk z Wall street - PRAHA A kdo vlastně jsme? Jsme obchodníci, kteří se nebojí práce..., Praha 2

  Konzultant kybernetické bezpečnosti
  základních pojmů z oblasti bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti; Znalost legislativy [zejména zákon č. 181/2014 Sb.... a související vyhlášku č. 82/2018 Sb., zákon č. 365/2000 Sb., zákon č. 101/2000 Sb., GDPR, …]. Orientace v best practice [ISO/IEC..., Praha 4

  Senior právník/čka
  Vaše budoucí práce: Právní podpora společnosti v oboru korporátního práva [zákon č. 90/2012 Sb., zákon o auditorech..., zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další] Právní podpora společnosti v oboru pracovního práva Příprava a revize..., Praha 4

  Produktový specialista - životní pojištění
  znalost práce s PC a MS Office základní znalost občanského zákoníku a zkoušky odborné způsobilosti - zákon 38/2004 Sb..., Praha 3

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nový + zákon + veřejných


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2018 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR v říjnu 2018 - Ostrava