logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVY ZAKON O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - Následující kurzy:

 
  

 

NOVY ZAKON O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Úspěšná akvizice zákazníků podle balicí metody Casanovy - otevírání zavřených dveří u nových i stávajících zákazníkůPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti
 • Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníkuPodrobnosti

Kurz - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   A - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS - AliavesCo., a.s.

  - ... cena: 3.590 Kč/Kurz (4.344 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   A - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS - AliavesCo., a.s.

  - ... cena: 3.590 Kč/Kurz (4.344 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Hradec Králové - Královéhradecký  
  (??)   ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Olomouc - Olomoucký  
  (??)   ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.810 Kč/Kurz (2.190 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek


  Kurz je určen pro ...

  Územní samosprávné celky z jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob. Jedná se o úředníky, kteří administrují zadávací řízení, posuzují smlouvy z právního hlediska, rozpočtují či účtují, provádějí kontroly či audity, koordinují plnění veřejných zakázek atd. Znalost předpisů o zadávání veřejných zakázek je nezbytná i pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadu, neboť v zadávacích řízeních provádějí rozhodnutí a uzavírají samotné smlouvy na veřejnou zakázku.


  Lektoři kurzu


  Mgr. Miluše Malenková
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
  Vymezení problematiky veřejných zakázek:

  nový zákon o zadávání veřejných zakázek,

  prováděcí právní předpisy k novému zákonu,

  zdroje informací o veřejných zakázkách,

  základní pojmy – zadavatel dodavatel, veřejná zakázka, zadávací řízení, druhy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota, režimy, výjimky.
  Zadávací řízení:

  základní ustanovení o zadávacích řízeních – předběžné tržní konzultace, střet zájmů, zadávací podmínky, účastník zadávacího řízení, předkládaní dokladů,

  podlimitní režim – zjednodušené zadávací řízení a použitelnost úpravy pro nadlimitní režim,

  nadlimitní režim – představení různých druhů zadávacích řízení, kvalifikace, obnovení, způsobilosti, mimořádně nízká nabídková cena, hodnocení, výběr dodavatele,

  zjednodušený režim – nová flexibilní úprava zadávání některých veřejných zakázek na služby,

  dokumentace o zadávacím řízení.
  Řešení komplikací:

  větší rozsah oprávnění sebou nese i větší odpovědnost zadavatele,

  opatření k nápravě,

  námitky,

  zrušení zadávacího řízení,

  dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

  změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

  ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
  Komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek:

  stručný obsah, filozofie, účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek,

  obecná ustanovení o zadávacích řízeních (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky, výjimky),

  základní ustanovení o zadávacích řízeních (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení),

  zadávací podmínky,

  podlimitní a nadlimitní režim + zjednodušený režim,

  kvalifikace + nápravná opatření,

  využití jiných osob a poddodavatelů,

  hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena),

  změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

  prováděcí právní předpisy k novému zákonu,

  aktuální stav jednotlivých metodických pokynů,

  dotazy a diskuze.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Nový zákon o zadávání veřejných zakázek >>


  Další kurzy a školení: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  A - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014, název akreditace Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přest Další podobné školení nebo kurzy
  Nový občanský zákoník a ochrana životního prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Vztah soukromého a veřejného práva - Ust. § 1 odst. Další podobné školení nebo kurzy
  Úspěšná akvizice zákazníků podle balicí metody Casanovy - otevírání zavřených dveří u nových i stávajících zákazníků
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Najděte a zkombinujte touhu po úspěchu s volností pro svou práci To, co obdivujeme na Giacomu Casanovovi, bychom chtěli obdivovat i na našich obchodnících. Eleganci v kombinaci s tahem na branku a touhou po úspěchu. Další podobné školení nebo kurzy
  BEC - Language Studies International - Nový Zéland [workshop]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Language Studies International - Nový Zéland. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Nový pohled na KPI a výkonové ukazatele ve výrobě ...
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Popis Používat KPI (nebo jinak nazvané výkonové ukazatele) jenom k vyhodnocování výsledků a k jednoduchému rozhodování např. o odměnách ve skutečnosti představuje obrovský nevyužitý potenciál. Další podobné školení nebo kurzy
  A - Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-94 - 2014, název akreditace Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých Další podobné školení nebo kurzy
  Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GPDR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č. Další podobné školení nebo kurzy
  CAE - Kaplan International English Adelaide - Austrálie [workshop]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Adelaide pořádaný na škole Kaplan International English Adelaide - Austrálie. Detailní informace o škole Kaplan International English Adelaide a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  CAE - Language Studies International - Velká Británie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městech Brighton, Cambridge pořádaný na škole Language Studies International - Velká Británie. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  CPE - Language Studies International - Velká Británie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Londýn pořádaný na škole Language Studies International - Velká Británie. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  English for Academic Purposes - Kaplan International English Sydney - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Sydney pořádaný na škole Kaplan International English Sydney - Austrálie. Detailní informace o škole Kaplan International English Sydney a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  FCE - Kaplan International English Adelaide - Austrálie [workshop]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Adelaide pořádaný na škole Kaplan International English Adelaide - Austrálie. Detailní informace o škole Kaplan International English Adelaide a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  FCE - Language Studies International - Velká Británie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městech Brighton, Cambridge pořádaný na škole Language Studies International - Velká Británie. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  Intensive Academic Semester - Kaplan International English - USA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městech Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, New York Empire, Philadelphia, Portland, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Seattle, Washington pořádaný na škole Kaplan International English - USA. Detailní informace o škole Kaplan Internatio Další podobné školení nebo kurzy
  Intensive Academic Year - Kaplan International English - Velká Británie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městech Bath, Bournemouth, Cambridge, Edinburgh, Liverpool, Londýn, Manchester, Oxford, Torquay pořádaný na škole Kaplan International English - Velká Británie. Detailní informace o škole Kaplan International English a pořádaných kurzech naleznete na adre Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2017-12-11 00:26:19

  1. VOX a.s.
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA - smluvní agenda v oblasti zadávání veřejných zakázek
  na IT při přípravě smluv a veřejných zakázek realizace jednotné právní služby, metodické a dohledové činnosti při zadávání..., o dílo, licenční dobrá znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon výborná..., Praha

  Administrátor zadávání nových smluv
  Pracovní nabídka detail Administrátor zadávání nových smluv Administrativa Administrativa Hlavní město Praha..., včasné a kompletní zadávání dat do interního systému dle zpracovaných pojistných smluv Kontrola zadaných dat a vyřizování..., Hlavní město Praha

  Pracovníci pro zadávání dat
  Směnnost: Jednosměnný provoz Pracovněprávní vztah: Plný úvazek Minimální stupeň vzdělání: ÚSV Doba zaměstnání: od 1.10.2017 Mzdové rozpětí: od 15 000 Kč/měsíc Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. Poznámka k vol..., Praha

  Systémový administrátor/vedení projektu [nový IS]-Příbramsko
  , komunikativní osobnost Analytické myšlení Pracovní náplň: Zadávání a správa výrobních dat v systému [ECN, New devepment, nový... administrátor/vedení projektu [nový IS]-Příbramsko Pro našeho klienta významnou mezinárodní výrobní strojírenskou společnost..., Praha 7

  Systémový administrátor/vedení projektu [nový IS]-Příbramsko
  , komunikativní osobnost Analytické myšlení Pracovní náplň: Zadávání a správa výrobních dat v systému [ECN, New devepment, nový... administrátor/vedení projektu [nový IS]-Příbramsko Pro našeho klienta významnou mezinárodní výrobní strojírenskou společnost..., Praha 7

  Nabídka Práce: Baví Vás inovace? C#, ASP.NET Developer pro nový tý
  Baví Vás inovace? C#, ASP.NET Developer pro nový tým!referenční číslo: KL54827-0008 -aktuálnost: 10.12.2017 Baví Vás... inovace? C#, ASP.NET Developer pro nový tým! Náplň práceChcete být u zrodu nových a inovativních projektů ve Fintechu..., Praha

  Nabídka Práce: Baví Vás inovace? C#, ASP.NET Developer pro nový tý
  Baví Vás inovace? C#, ASP.NET Developer pro nový tým!referenční číslo: KL54827-0008 -aktuálnost: 10.12.2017 Baví Vás... inovace? C#, ASP.NET Developer pro nový tým! Náplň práceChcete být u zrodu nových a inovativních projektů ve Fintechu..., Praha

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nový + zákon + veřejných


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2017 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Profesionální make up [foto make up] + nové trendy v prosinci 2017 - Třebíč