logo skoleni-kurzy

KURZ : OSVEDCENI STROJVEDOUCIHO
RETROLOK AKREDITOVANE SKOLICI VYCVIKOVE A ZKUSEBNI STREDISKO DOPRAVCE V DRAZNI DOPRAVE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Osvědčení strojvedoucího - Následující kurzy:

 
  

 

OSVEDCENI STROJVEDOUCIHO

Viz také následující kurzy :
 • Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxePodrobnosti
 • Licence strojvedoucíhoPodrobnosti
 • Osvědčení strojvedoucíhoPodrobnosti

Kurz - Osvědčení strojvedoucího


RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě


Kurz je navazující na kurz Licence strojvedoucího, určený pro strojvedoucí, kteří budou obsluhovat HDV – Motorová, Elektrická, nebo Speciální. ...Přihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Osvědčení strojvedoucího
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Osvědčení strojvedoucího

dle domluvy
Praha 5- Smíchov
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu
Kurz a/nebo seminář je akreditovaný
Cenu kurzu závisí na počtu uchazečů ...
Osvědčení strojvedoucího

dle domluvy
Praha 5- Smíchov
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu
Kurz a/nebo seminář je akreditovaný
Cenu kurzu závisí na počtu uchazečů ...
Osvědčení strojvedoucího

dle domluvy
Praha 5- Smíchov
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu
Kurz a/nebo seminář je akreditovaný
Cenu kurzu závisí na počtu uchazečů ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Osvědčení strojvedoucího


Kurz je určen pro ...

Zájemce o získání Osvědčení strojvedoucího HDV

Minimální stupeň vzdělání pro zájemce je
* ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze speciální, dráze lanové a vlečce a
* ukončené základní vzdělání pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tramvajové a trolejbusové.


Lektoři kurzu

Lektoři z firmy: RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Kurz je navazující na kurz Licence strojvedoucího, určený pro strojvedoucí, kteří budou obsluhovat HDV – Motorová, Elektrická, nebo Speciální.Obsah kurzu je stanovený vyhláškou MD 16/ 2012 Sb. s minimálním počtem hodin teorie 160[včetně infrastruktury] + 12 týdnů jízdní výcvik. Závěrečná zkouška probíhá u dopravce, úspěšný uchazeč získá Osvědčení strojvedoucího.


[Kurz] Rozsah a obsah podrobných znalostí...

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2012 Sb.


Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu a rozsah a bsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů


1. Podrobné znalosti, dovednosti a postupy k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu
1.1. Zkoušky a kontroly drážního vozidla před odjezdem
1.1.1. Obstarání dokumentace k drážnímu vozidlu a kontrola nezbytného vybavení drážního vozidla včetně kontroly všech údajů uvedených v dokumentech umístněných v drážním vozidle.
1.1.2. Kontrola funkcí drážního vozidla.
1.1.3. Kontrola funkčnosti předepsaných ochranných a bezpečnostních zařízení.
1.1.4. Znalost činností běžné preventivní údržby drážního vozidla.
1.2. Znalost drážního vozidla
1.2.1. Znalost ovládacích a signalizačních prvků týkajících se trakce, brzdového systému a ařízení souvisejících s bezpečností provozu.
1.2.2. Znalost jednotlivých částí drážního vozidla, zejména znalost mechanické konstrukce, ávěsného a spřahovacího zařízení, pojezdového ústrojí, zabezpečovacího zařízení, zařízení pecifických pro hnací drážní vozidla a drážní vozidla tažená, palivové soustavy včetně nádrží výfukového systému, systémů zaznamenávání jízd, elektrických systémů a systémů tlačeného vzduchu, sběračů proudu a vysokonapěťových systémů, komunikačních zařízení a rganizace cest, brzdového systému, trakčního řetězu, motoru, převodovky a způsobu značení dážních vozidel, zejména s ohledem na přepravu nebezpečných věcí.
1.3. Zkoušky brzd
1.3.1. Znalost mechanismů pro výpočet a kontrolu brzdného výkonu drážního vozidla a vlaku jeho srovnání s požadavky na brzdný výkon předepsaný pro dráhu, na níž je drážní vozidlo a lak provozován.
1.3.2. Kontrola funkcí různých částí brzdného systému drážního vozidla a vlaku podle potřeby řed odjezdem, při zahájení jízdy a během jízdy.
1.4. Způsob jízdy a maximální rychlost vzhledem k charakteristikám tratě a druhu drážního ozidla a jeho zařízení
1.4.1. Schopnost seznámit se a analyzovat informace, které jsou strojvedoucímu poskytnuty řed odjezdem.
1.4.2. Určení způsobu jízdy a maximální rychlosti vlaku na základě proměnných údajů, jako sou omezení rychlosti, povětrnostní podmínky nebo změny signalizace.
1.4.3. Schopnost řídit vlak tak, aby nedocházelo k poškození infrastruktury nebo vozidla, zejména při používání řídicích systémů, brzd a při rozjíždění vozidla.
1.5. Poruchy drážního vozidla a odstraňování poruch
1.5.1. Schopnost zaznamenat neobvyklé skutečnosti ve vztahu k provozu vlaku.
1.5.2. Kontrola drážního vozidla a rozpoznání jeho případných poruch.
1.5.3. Schopnost odstranit poruchy drážního vozidla, pokud to dovoluje jejich závažnost a je ajištěna bezpečnost provozu a osob.
1.5.4. Znalost dostupných zabezpečovacích a komunikačních prostředků.
1.6. Mimořádné události
1.6.1. Zabezpečení drážního vozidla a vlaku po mimořádné události a zajištění pomoci sobám zúčastněným na mimořádné události.
1.6.2. Znalost postupů evakuace drážního vozidla a vlaku.
1.6.3. Rozpoznávání přepravovaných nebezpečných věcí a jejich určení na základě dokladů.
1.6.4. Posouzení, zda a za jakých podmínek může drážní vozidlo pokračovat v jízdě.
1.7. Zajištění vlaku proti pohybu
1.7.1. Schopnost zajistit, aby se vlak nebo jeho části neuvedl neočekávaně do pohybu.
1.7.2. Znalost opatření, kterými lze zastavit vlak nebo jeho části, které se neočekávaně uvedly o pohybu.Dále viz: Vyhláška 16/2012 MD ČR


mdcr.cz/NR/rdonlyres/9866990B-909C-4158-903D-6E6BA4CF035E/0/162012odbzpusobilost.pdf[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Minimální počtem hodin teorie 160[včetně infrastruktury] + 12 týdnů jízdní výcvik.
* Nutná je zdravotní, psychická způsobilost a ukončené střední vzdělání v oboru elektro, dopravní, stavební nebo strojní.
* Závěrečná zkouška probíhá na Drážním úřadě.
* Úspěšný uchazeč získá Osvědčení strojvedoucího.


Kromě základního kurzu prvního osvědčení strojvedoucího [160 hod] přílohy č. 2 a 3, vyhlášky č. 16/2012 Sb., odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidla je možné se přihlásit na rozšířené a doplňkové kurzy a školení:
* Kurz rozšíření dalšího osvědčení strojvedoucího [40 hod]
* Jízdní výcvik pro první osvědčení strojvedoucího [12 týdnů]
* Jízdní výcvik pro další osvědčení strojvedoucího [1 týden]Podobný kurz

[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Osvědčení strojvedoucího
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení/kurzdotaz na školení/kurz: Osvedceni strojvedouciho : Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li je možné vidět učební materiály v elektronické podobě? Rád bych věděl, co vše mě čeká za učení a další postupy k získání licence, včetně ceny za kurz. ...

RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě

:: Česká firma působící v oblasti drážní dopravy. Dále se zabývá poskytováním školení, zkoušením strojvedoucích a provozního personálu v drážní dopravě. * Jsme akreditované školicí středisko pro Licenci a Osvědčení strojvedoucího. * Pro strojvedoucí nabízíme veškerý servis, který zahrnuje jak pravidelné, tak i mimořádné školení a zkoušení. Naši lektoři jsou odborně způsobilí s letitou praxi z řad provozních zaměstnanců. Po absolvování příslušného kurzu jsme schopni zajistit i vykonání zkoušek. * Připravujeme ke zkouškám pro funkce vlakvedoucí, vozmistr, posunovač dle platných drážních předpisů. Prioritou školicího střediska je vysoká odbornost, dynamičnost a spoleh...

Platební podmínky pro účast na kurzu

Objednavatel uhradí částku školného do prvního dne zahájení kurzu a/nebo dle dohody.

Samozřejmostí v naší cenové politice je individuální nabídka vytvořená přímo v souvislosti s aktuálním požadavkem zákazníka.

V případě Vámi zadaného požadavku Vám obratem zpracujeme cenovou nabídku, která bude přímo odvislá od množství požadovaného školení případně dle bližší specifikace Vámi poptávaných služeb.

Podobné kurzy #Osvědčení strojvedoucího >>


Další kurzy a školení: Osvědčení strojvedoucího
Poslední aktualizace: 2018-06-15 00:22:32

RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě
Osvědčení strojvedoucího # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava

  Typ kurzu/školení: Seminář

  • Seminář je akreditován
  • Účastník kurzu obdrží certifikát
  • Kurz je ukončen zkouškou


  Klíčová slova pro dané školení:
  strojvedoucí  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSOsvědčení strojvedoucího [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě - Praha 5- Smíchov :: - Česká firma působící v oblasti drážní dopravy. Dále se zabývá poskytováním školení, zkoušením strojvedoucích a provozního personálu v drážní dopravě. * Jsme akreditované školicí středisko pro Licenci a Osvědčení strojvedoucího. * Pro strojvedoucí nabízíme veškerý servis, který zahrnuje jak pravidelné, tak i mimořádné školení a zkoušení. Naši lektoři jsou odborně způsobilí s letitou praxi z řad provozních zaměstnanců. Po absolvování příslušného kurzu jsme schopni zajistit i vykonání zkoušek. * Připravujeme ke zkouškám pro funkce vlakvedoucí, vozmistr, posunovač dle platných drážních předpisů. Prioritou školicího střediska je vysoká odbornost, dynamičnost a spoleh...

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Objednavatel uhradí částku školného do prvního dne zahájení kurzu a/nebo dle dohody.

  Samozřejmostí v naší cenové politice je individuální nabídka vytvořená přímo v souvislosti s aktuálním požadavkem zákazníka.

  V případě Vámi zadaného požadavku Vám obratem zpracujeme cenovou nabídku, která bude přímo odvislá od množství požadovaného školení případně dle bližší specifikace Vámi poptávaných služeb.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  dotaz na školení/kurz: Osvedceni strojvedouciho : Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li je možné vidět učební materiály v elektronické podobě? Rád bych věděl, co vše mě čeká za učení a další postupy k získání licence, včetně ceny za kurz. ...

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  SERVISNÍ TECHNIK VELKÝCH OPRAV VÝTAHŮ
  se servisem nebo montáží výtahů výhodou odbornou způsobilost v elektrotechnice - vyhláška 50/78 Sb. §6 osvědčení revizního..., Praha 5

  Úklidový technolog
  , schopnost řízení většího týmu zaměstnanců Řidičské oprávnění sk. B. nástup možný IHNED Požadovaná certifikace: osvědčení.... interní auditor / manažer kvality personální certifikát/osvědčení v oblasti kvality úklidu - úklidový operátor nebo úklidový..., Praha 5

  Strážný Praha 5
  , osvědčení o profesní kvalifikace výhodou, nikoliv podmínkou. 12 hod. pracovní doba [denní/noční]. Práce na DPP/ HPP, plat 75..., Praha 5

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # osvědčení + strojvedoucího


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2018 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Kancelářské minimum (Word, Excel, Internet) v prosinci 2018 - Praha