logo skoleni-kurzy

KURZ : POSKYTOVANI CESTOVNICH NAHRAD V ROCE 2017
STUDIO W


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2017 - Následující kurzy:

 
  

 

POSKYTOVANI CESTOVNICH NAHRAD V ROCE 2017

Viz také následující kurzy :
 • 3ds Max 2017 - základní kurz # pro firmy, školy, studenty, soukromé osobyPodrobnosti
 • Autodesk Revit Architecture 2017 CZ - základní kurzPodrobnosti
 • Autodesk Revit Architecture 2017 CZPodrobnosti
 • AutoCAD 2017 - pro pokročiléPodrobnosti
 • KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2017Podrobnosti

Kurz - POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2017

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl nebo byl zrušen nebo právě probíhá - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Pro aktuální kurzy a/nebo školení pokračujte na hlavní stránku :
https://www.skoleni-kurzy.eu/


Tento kurz pořádala firma: © Studio W - Praha 5
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský
  (??) ... Techhnická 2, 616 69 Brno  
  (??)   3ds Max 2017 - základní kurz # pro firmy, školy, studenty, soukromé osoby - Computer Agency o.p.s.
  - ... cena: 6.640 Kč/kurz
 • Podobný kurz     Praha
  (??) ... Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek  
  (??)   Rozsah náhrad škody a nemajetkové újmy a možnost zproštění se povinnosti k náhradě - z pohledu soudce NS ČR - Aliaves&Co., a.s.
  - ... cena: 3.590 Kč/Kurz
 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský
  (??) ... Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek  
  (??)   ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ - - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz
 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský
  (??) ... Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek  
  (??)   ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
  - ... cena: 1.600 Kč/Kurz
 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře
  (??) ... ON-LINE, virtuální třída,  
  (??)   Intrastat v roce 2017 (on-line kurz) - 1. VOX a.s.
  - ... cena: 1.150 Kč/Kurz
 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře
  (??) ... ON-LINE, virtuální třída,  
  (??)   Majetek a odpisy 2017 (on-line kurz) - 1. VOX a.s.
  - ... cena: 1.150 Kč/Kurz
 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře
  (??) ... ON-LINE, virtuální třída,  
  (??)   DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (on-line kurz) - 1. VOX a.s.
  - ... cena: 1.150 Kč/Kurz
 • Popis kurzu
  POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2017


  Lektoři kurzu

  JUDr. Marie SALAČOVÁ


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Podle zákona č. 262/2006 Sb., včetně problémů souvisejících, např. závodní stravování, silniční daň atd., v návaznosti na zákon o daních z příjmů, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy.


  Určeno pro
  všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen pro ty, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká, jako např. podnikatele, společníky, jednatele apod., nýbrž i pro ty, kteří s touto problematikou pracují, jako např. účetní, auditory, právníky, různé poradce, asistenty apod.
  Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe. V průběhu semináře budou, mimo jiného, zdůrazněny nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech.

  Obsah:
  V průběhu výkladu budou vysvětleny všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy a jednak z praxe podniků a organizací.
  * Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů
  * Rozdílné poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě
  * Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
  * Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
  * Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
  * Jednotlivé druhy cestovních náhrad
  * Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
  * Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty atd.)
  * Paušalizace cestovních náhrad
  * Poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
  * Právní úprava závodního stravování
  * Diskuze – otázky a odpovědi
  Podobné kurzy #POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2017 >>


  Další kurzy a školení: POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2017
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samosta Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samosta Další podobné školení nebo kurzy
  POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad ve státní a podnikatelské sféře. Cíl: Podrobný výklad problematiky cestovních náhrad. Další podobné školení nebo kurzy
  POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Podle zákona č. 262 - 2006 Sb., včetně problémů souvisejících, např. závodní stravování, silniční daň atd., v návaznosti na zákon o daních z příjmů, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy. Určeno pro všechny, kteří Další podobné školení nebo kurzy
  Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, spotřeba materiálu a energií a interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Další podobné školení nebo kurzy
  CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * 1. Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce), zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů. Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce, zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů), • poskytované náhrady cestovních v Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány. * . Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady v příkladech – pro začínající
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pomocí názorných příkladů získáte základní přehled o problematice cestovních náhrad. Seznámíte se s povinností zaměstnavatelů a právech a povinnostech zaměstnanců v této problematice. Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2018, pokud budou v době konání kurzu známé. Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po semináři budete komplexně znát možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2018. V průběhu semináře lektor zdůrazní aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad včetně ilustrace na příkladech. Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po semináři se budete umět orientovat v aktuálních předpisech o cestovních náhradách dle slovenské legislativy a naučíte se je prakticky aplikovat. * Platná legislativa • důležité pojmy • typy náhrad • stravné včetně způsobů krácení za bezplatně poskytnutá jídla Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady pro neziskové organizace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pomůžeme vám optimalizovat řešení cestovních náhrad zaměstnanců a dalších osob, vyhnout se častým pochybením v daňových a dalších důsledcích a objasnit problematické případy na příkladech z praxe. * Cestovní náhrady pro neziskové organizace Předpisy vztahující se k cest Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady v roce 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete upozorněni na praktické problémy a pravidla platná pro rok 2018. * • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah, • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, • odlišnosti v poskytov Další podobné školení nebo kurzy
  CESTOVNÍ NÁHRADY V PODMÍNKÁCH ROKU 2018
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určeno především pro účetní a mzdové účetní, dále potom také pro personalisty, daňové poradce, podnikatele, auditory a všechny ostatní, kteří se potřebují orientovat v problematice cestovních náhrad. Lektor kurzu : JUDr. Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady a čerpání příspěvků MŠMT - pro vysoké školy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : připravujeme Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady 2016/2017 - proplácení cestovních výdajů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Poznejte všechny aspekty výpočtu a poskytování cestovních náhrad Náhrady cestovních výdajů jsou nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře. Poznejte detailně problematiku cestovních náhrad, jejich úč Další podobné školení nebo kurzy

  Jiný kurz    = jiný, ale podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2017-05-25 01:26:15

  Studio W
  POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2017 #

  Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  K tomuto kurzu již nelze poslat dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Úředníci cestovních kanceláří a agentur
  o pozici Název pozice Úředníci cestovních kanceláří a agentur Minimální vzdělání Střední bez maturity Typ smluvního..., Praha 1 - Praha 5

  Zubní lékaři
  . 1235/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdrav. služeb. Plat: 16500 - 20000 Město..., Praha 5

  Asistent/ka finanční ředitelky
  , které sníží náklady a výrobní procesy celkově zkvalitní. Společnost EuroCon se specializuje na poskytování outsourcingu..., Praha 5

  Zástupce ředitele právního oddělení
  a zastupování ředitele oddělení Zaučování juniorních kolegů v týmu a kontrola jejich výstupů Poskytování právní podpory vedení..., Praha 5 - Praha 1

  Security Specialist
  s managementem společnosti a poskytování podpory ve svěřené oblasti - kompletní řešení vzniklých incidentů včetně nastavování..., Praha 5

  Registrovaná zdravotní sestra/zdravotní asistentka
  Ø zaškolení v poskytování profesionální služby Ø podporu dalšího vzdělávání a profesního růstu Ø odpovídající finanční..., Praha 5

  VEDOUCÍ ODDĚLENÍ NÁMOŘNÍHO EXPORTU
  Schopnost zaujmout stanovisko a rozhodnout se Zaujetí pro poskytování služeb zákazníkům Výborné komunikační dovednosti..., Praha 5

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # cestovních + náhrad


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2017 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Projektový manažer certifikovaný profesní rekvalifikační kurz v říjnu 2017 - Praha