logo skoleni-kurzy

KURZ : INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU NALEZITA PRIPRAVA NA UCETNI ZAVERKU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku - Následující kurzy:

 

 

INVENTARIZACE MAJETKU A ZAVAZKU NALEZITA PRIPRAVA NA UCETNI ZAVERKU

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista PremiumPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů - Studio W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti - Studio W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty (záznam on-line) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.650 Kč/Kurz (1.997 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.990 Kč/Kurz (2.408 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Finanční analýza na bázi účetní závěrky - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 Kč/Kurz (3.013 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 5.290 Kč/Kurz (6.401 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen zejména účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům, dále také manažerům a majitelům firem.


  Lektoři kurzu


  Ing. Jiří Vrba
  auditor, soudní znalec


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací.
  Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku:

  formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes,

  zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace),

  ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací,

  vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“ § 159 NOZ),

  příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.).
  Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech:
  výchozí požadavky dle zákona o účetnictví,

  rozšíření požadavků na provedení inventarizací,

  vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů),

  prováděcí předpisy (vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek),

  aplikace v praxi – vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků/formálnost postupů).
  Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací:

  návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění,

  reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací (elektronické čtečky, drony, apod.),

  návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky,

  přípravné práce,

  průběh inventarizací,

  vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů.
  Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady:

  účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů,

  proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování,

  problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy),

  ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů,

  věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace.
  Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku:

  specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná),

  specifika u pasiv,

  majetek cizí – v podrozvahové evidenci (novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví),

  majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe.
  Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace:

  povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn,

  obecné přístupy auditora,

  pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích,

  možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně,

  vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací.
  Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací:

  nedostatečná připravenost,

  neprůkaznost inventarizací,

  neúplnost inventarizací,

  proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů,

  možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací.
  Diskuze a závěr:

  praktické příklady z praxe,

  jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce,

  možnosti vymáhání mank a škod,

  stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod,

  případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách,

  judikát: inventurní manko a DPH.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací.
  Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku:

  formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes,

  zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace),

  ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací,

  vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“ § 159 NOZ),

  příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.).
  Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech:
  výchozí požadavky dle zákona o účetnictví,

  rozšíření požadavků na provedení inventarizací,

  vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů),

  prováděcí předpisy (vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek),

  aplikace v praxi – vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků/formálnost postupů).
  Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací:

  návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění,

  reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací (elektronické čtečky, drony, apod.),

  návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky,

  přípravné práce,

  průběh inventarizací,

  vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů.
  Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady:

  účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů,

  proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování,

  problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy),

  ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů,

  věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace.
  Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku:

  specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná),

  specifika u pasiv,

  majetek cizí – v podrozvahové evidenci (novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví),

  majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe.
  Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace:

  povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn,

  obecné přístupy auditora,

  pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích,

  možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně,

  vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací.
  Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací:

  nedostatečná připravenost,

  neprůkaznost inventarizací,

  neúplnost inventarizací,

  proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů,

  možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací.
  Diskuze a závěr:

  praktické příklady z praxe,

  jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce,

  možnosti vymáhání mank a škod,

  stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod,

  případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách,

  judikát: inventurní manko a DPH.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Seminář vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnesete si návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy na provádění inventarizací a pravidla, jak se vypořádat s nedostatky zjištěnými při provádění a vypořádání výsledků inventarizací.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku >>


  Další kurzy a školení: Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. Další podobné školení nebo kurzy
  PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty Další podobné školení nebo kurzy
  Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Právní úprava inventarizace. • Vnitřní předpisy účetní jednotky pro inventarizaci. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Další podobné školení nebo kurzy
  Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře. Další podobné školení nebo kurzy
  Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Další podobné školení nebo kurzy
  Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se ubezpečíte ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza na bázi účetní závěrky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společn Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých účetních předpisů. S pomocí ilustrativních příkladů si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, specifika při sestavování konsol Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. S pomocí ilustrativních příkladů si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, specifika při sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků nebo Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na vzdělávacím cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konso Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Inventury a inventarizace • závěrkové účetní operace • tvorba rezerv a opravných položek • přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu • odložená daň • výroční zpráva včetně zprávy o vztazích. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • shrnutí závěrkového procesu, • inventury a inventarizace, • časové rozlišení, kurzové rozdíly, • tvorba rezerv a opravných položek, • přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu, • odložená daň, • struktura účetní závěrky s Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • zjištění výsledku hospodaření, • daň z příjmu, • uzavření účtů, • rozvaha, • výkaz zisku a ztráty, • příloha k účetním výkazům. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016, • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016, • Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • stanovení konsolidačního celku a povinnosti konsolidovat, • konsolidační proces, • metody konsolidace, • konsolidační rozdíl – jak vzniká a jak zaniká, • vylučování vzájemných vazeb, • konsolidační úpravy. Další podobné školení nebo kurzy
  Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • organizace konsolidačního procesu, • spolupráce s auditorem, • akvizice nové společnosti, • dekonsolidace, • práce s goodwillem, • vylučování vzájemných vazeb, • konsolidační úpravy. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018, • platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • druhy účetní závěrky a kdy který použít, • závěrkový proces, • inventarizace, • závěrkové operace (časové rozlišení, kurzové rozdíly, …), • daň z příjmů v hrubé kostce (splatná i odložená), • struktura závěrky se zaměřením na pří Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-01-07 22:45:48

  1. VOX a.s.
  Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Pojišťovací makléř – pojištění majetku a odpovědnosti
  komunikace se stávajícími klienty a obchodními partnery •správa pojištění a servis stávajících klientů •zpracování a vedení dokumentace pro klienty [audity, kalkulace, poptávky, apod.] •poradenská a konzultační činnost •práce s interním sys..., Praha 1

  Odborní účetní všeobecní
  znění. Účtování agendy faktur, majetku, závazků a pohledávek, bank, inventarizace účtů. Spolupráce při závěrkových operacích..., Praha 1 - Praha 2

  Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství
  : kontrolu správného provedení úklidu a údržby v hotelu, výdej materiálu ze skladu, zařízení a zásob, inventarizace, školení..., Praha 1 - Praha 2

  Pokladní
  a plateb, kontrola zboží, výdej stvrzenek v samoobsluze • kontrola cen a jakosti zakoupeného zboží • inventarizace zásob..., Praha 1

  Obchodní zástupce
  Chceš stát u zrodu nové firmy? Přijmu na ŽL šikovného obchodního zástupce v oboru ostraha osob a majetku. Provizní..., Praha 1

  Ostraha administrativní budovy Praha 3
  - zajištění ochrany majetku klienta - kontrolní a pochůzková činnost - komunikace s návštěvníky objektu - kontrola..., Praha 3

  Management assistant
  kancelářskych potřeb - zabezpečení chodu recepce - zabezpečení pronájmu aut a ubytováni - zabezpečení oprav majetku a úklidu..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # inventarizace + majetku + závazků + náležitá + účetní + závěrku


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Microsoft Excel – kurz pro experty v dubnu 2020 - Ostrava
  ^